27-01-18

"Bommen op Guernica" was eerst "FAKE-NEWS"

bombardeo-de-gernika.jpgRecent hoorde ik het nieuws dat de "internationale media" EERST hadden gerapporteerd dat het Spaanse Guernica was gevallen door de legers van Franco en dat de REPUBLIEKIJNEN/COMMUNISTEN ZO LAF waren geweest dat ze de historische stad hadden vernietigd met hun eigen bommen om deze stad niet cadeau te doen aan de overwinnaars (zoals ook de RUSSEN deden in 1812 en in 1941 om Napoleon en Hitler in hun opmars af te remmen)...

Over deze kwestie vond ik de volgende tekst bij HISTORIEK.NET :

‘Wat de vraag betreft, of Guernica al dan niet is gebombardeerd, blijven de meeningen sterk uiteenloopen. Een aantal buitenlandsche journalisten heeft onder leiding van officieren van generaal Mola een bezoek gebracht aan de stad. De speciale verslaggever van United Press vertelt het volgende over zijn bevindingen. In gezelschap van een officier heb ik vrijwel alle straten en pleinen van Guernica bezocht; soms moest ik een eind omloopen. daar het puin op verscheiden plaatsen nog 15 meter hoog ligt en onneembare barricades vormt. De officieren legden uit, hoe opvallend het was, dat aan de meeste vernielde huizen geen gaten waren te bekennen, zooals toch altijd het geval is. wanneer een huis door een bom wordt getroffen. Ook waren nergens teekenen te bespeuren, dat een huis door een bomexplosie in de onmiddellijke nabijheid was vernield. Zorgvuldig hebben we tientallen huizen onderzocht, die alle op gelijke wijze waren afgebrand, hoogst waarschijnlijk doordat zij van binnen uit in brand waren gestoken. De officieren toonden ons verscheidenen plaatsen, waar groote gaten in de straat waren geslagen; dit was naar hun meening het gevolg van mijnen der regeeringstroepen.’

Het is waarschijnlijk dat "DIT" gaat over de "troepen van Franco", maar het kan ook over de officiëel-verkozen regering zijn ...
Maar omdat er ook een Duitse piloot was gevangen genomen, werd de "waarheid verteld" dat het een luchtbombardement was geweest...

PS. Ik sluit toch niet uit dat het inderdaad een INSIDE-JOB was, want bij de "VAL van BARCELONA" was de "5de kolonne" actief in het voordeel van Franco én hadden die colonne gehandeld in opdracht van Stalin die "4 maand" later samenwerkte met HITLER om POLEN in de pan te hakken... (Ook George Orwell rapporteerde over deze DOUBLE-SPEAK-kwestie in zijn boek : "Hommage aan Barcelona"..)

Het was de eerste keer in de geschiedenis dat men nadrukkelijk de BURGER-BEVOLKING wilde treffen. Het was - in feite - het begin van de Tweede Wereld-Oorlog die op het laatst twee GROTE KNALLEN meemaakte : "Bombardement van DRESDEN/LEIPZIG (als verwijzing naar de Volkerenslag in 1813" en de "zogezegde atoom-bom in HIROSHIMA dat een verwijzing was naar de "goddelijke" KEIZER HIRO-hito en het bloedbad met vele Amerikaanse soldaten in SHIMA...

PS. Ook hier vond ik een interessante tekst...(Ik ga DIT later nog eens in meer detail bestuderen, omdat DIT voor mij "VOLLEDIG NIEUW NIEUWS" is...)

Fake News 1937:
Deutschland bestreitet die Bombardierung Guernicas

 

20:04 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

Post een commentaar