31-03-17

Mijn 15-3-17-voorspelling ging JUIST over de dood van David ROCKefeller

aaaaaaaaaaaaaa.jpgZoals ik verkeerdelijk voorspelde dat de "armste mens ter wereld, nl. Donald Trump" ging sterven op 15-3-17 als knipoog naar de "super-arme Julius Caesar", die stierf op 15-3-44vC en als knipoog naar de 100ste verjaardag van de troonsafstand van Tsaar NICOLAS ROMA-nov, zo zag ik over het hoofd dat hij nog zal moeten wachten tot 9-11-2018, omdat "DAT" samenvalt met de 100ste verjaardag van troonsafstand van de Duitse Kaisar, omwille van zijn Duitse Roots en omdat deze 15-3-2017 nu reeds werd gebruikt door David ROCKefeller, de rijkste mens ter wereld, die als 101-jarige stierf met een knipoog naar het Britse noodnummer "1-0-1" én die geboren was op 12-6-1915, exact 9 jaar voor de geboortdatum van vader-Bush op 12-6-1924. 

Zoals de ROCKefeller-familie zeer snel beslag wist te leggen op de gehele Amerikaanse Olie-industrie én na de Eerste Wereld-Oorlog extra-beloond werd (voor hun winnende deelname aan die Eerste Wereld-Oorlog) met de exploitatie van de olie in Saoedi-Arabië, zo ook kon deze familie zich na de LANDING in NorMANdië met opperbevelhebber EISEN-HOWER op 6-6-44 dé heerser van de wereld noemen én een “Pax Americana” uitroepen als knipoog naar de “Pax Romana”, waarbij de “niet-confessionele joodse” ROCKfeller-familie een “GROTE TOWER“ neerzette in NYC, die er “nog steeds” staat en die “GRATIS” ter beschikking werd gesteld voor “alle landen van de wereld”, die zichzelf verenigden in de UNO, als voorloper van de “grote globalisering“ (en waar oa. Colin Powell - 50 jaar later - een “(valse) speech” over het bestaan van ‘echte’ massa-vernietigings-wapens in Irak deed om dan een alibi te geven aan zoon-Bush om dan een Tweede Golf-oorlog te beginnen in Irak in I99I, omdat de Amerikaanse Troepen (na de Val van de Berlijnse Muur op 9-11-1989) werden verzocht om Duitsland te verlaten, aangezien de “Koude Oorlog” géén reden van bestaan meer had door de “verdamping van de Sovjet-Unie”. Dit proces zal zich trouwens ook voltrekken voor België, dat door de domme Amerikanen “voor altijd” (=“for ever in Evere”) zal benoemd worden met de woorden : “Belgium is the capital of Brussels”…Daarom komt "Kuifje" Trump naar Brussels op 24-5-2017.

Zoals de “Britannica rules the waves”-slogan van 1666 door de Rothschilds naar hun hand werd gezet door de “slag van Water-Loo” in 1815, zo ook bewezen ze hun almacht in 1917 met hun ontstaansbelofte voor de “zionistische blanke anti-semitische Aske-NAZI‘s“, ten nadele van de “semitische bruine Palestijnen”. Het Hebreeuws is een Arabische Taal, die ook werd gebruikt bij het ontstaan van de Islamitische Godsdienst (islam=onder-werping), waarbij men in het begin enkel mocht bidden in de richting van Jeruzalem, de zogezegde geboorteplaats van Mohammed…
Het “Jiddish” dat zeer nadrukkelijk gebruikt wordt door de “niet-confessionele niet-bruine niet-semitische” joden (zoals Netanyahu en Barack) is - in feite - dé echte voer-taal achter “IS-real“, euh, ik bedoel “Is-raël“, die tevens aan de basis ligt van een RAEL-itische beweging die niet gelooft in de maan-landing van Armstrong “Neil” (=“nijl“ en dat uitgesproken wordt als het Engelse “kneel”), maar waarbij men eerder gelooft in de “omgekeerde NEIL A.”, waardoor een ALIEN-geloof ontstond (=buitenlander=buitenaardse=“niet-ge-al-liëerde”)

En zoals het Romeinse Keizerrijk van Augustus een “definitieve vorm” kreeg door de eigen bevolking aan te zetten tot “nederigheid” door de vernietiging van 3 legioenen in de Germaanse bossen v/h Teutoburgerwoud, zo ook moest het Amerikaans Leger “door de hel” door zich op dezelfde manier in de pan laten hakken in de oerwouden van Vietnam, terwijl men ondertussen de bevolking wijsmaakte dat men op de maan aan het wandelen was met Neil “kneel” Armstrong.
Er waren echter twee grote problemen. Ten eerste. President Eisenhower die kloeg over het “Militair Industriëel Complex”. Ten tweede. President John Kennedy, die aan de macht in 1960, toen de "vader van David Rockefeller' was gestorven en die sprak over “geheime genootschappen die de ECHTE MACHT uitoefenden.

En zoals het Romeinse Keizer-rijk een transitie onderging van zogezegd goddelijke keizers zoals Julius Caesar naar de christelijke pauzen zoals SIMON PETRUS, de ROTS waarop de Heilig Roomse Kerk werd gebouwd… zo ook ontstond de transitie van de “dollar gedekt door goud” naar “dollar gedekt door Arabische Olie”, de zogezegde PETRO-dollar…
Op de moment dat het Russisch Communisme haar 40ste verjaardag vierde van “land zonder Godsdienst” werd beslist om de ruimte-vaart-godsdienst te lanceren en werden er beelden getoond van president Eisenhower die blijkbaar - na een beroerte - elk moment kon doodvallen, zoals trouwens ook gebeurd was met president Roosevelt op 12-4-1945. De subliminale boodschap was simpel : “Als Eisenhower zou beweren dat géén enkele raket hoger komt dan 2km, dan was hij dood en zou men beweren dat hij nu een definitieve beroerte had gekregen…
Men koos hierbij twee datums. 4-10-1957 voor de Spoet-Nik en 4-11-1957 voor het eerste levende wezen in de ruimte, een hond of in het Engels, “DOG” wat dus het spiegelbeeld was van “GOD”..

Hierbij verwijst de “4-10” zeer nadrukkelijk naar de invoering van de Gregoriaanse Kalender op 4-10-1582, toen men een sprong nam deed van 10 dagen, waardoor de volgende dag genoteerd werd als “15-octo-ber 1582”.
Bovendien ontspringt “9 maand later” uit deze datum de Amerikaanse Feestdag van 4-7-1776, waaruit dan weer de Franse Feestdag volgt van 14-7-1789, exact 13 jaar later (met correctie van de 10 dagen).

De definitieve doorbraak van het geloof dat de “mensen in de ruimte” waren, kwam er op 12-4-I96I met de bewering van Joeri GAGArin dat “in de ruimte” géén GOD was tegengekomen…
Dit laatste viel tijdens het presidentschap van Kennedy die ook veel problemen had ondervond met de CIA die een geheime oorlog tegen Castro aan het voeren waren…

Uiteindelijk werd Kennedy vermoord in Dallas waar ook vader-Bush, vice-president Johnson en ex-presidentskandidaat Nixon zogezegd “toevallig” rondhingen…

In eerste instantie wist men de “leugen door te duwen dat Oswald dé enige dader was”, omdat dit zou blijken uit de “vervalste” Zap-ruder-film. Dit was totaal onwaar. De beelden waren zo hard gemanipuleerd dat men er nog steeds over discussieert. Een simpele vraag aan de hoofdgetuigen werd gewoon NIET gedaan…
Eenzelfde absurde situatie zagen we trouwens ook op 9/11/2001 waarbij men ongestraft kon beweren dat er wel vliegtuigen in de WTC-torens waren gevlogen, terwijl daarvan niet éne echte getuige bestaat…
(ook hier weer “(dancing) Israëli’s” die er waren om de zaak te documenteren… “to document the event”…)

Zoals de 9/11-waarheid werd verborgen een “ver-war-commissie” onder leiding van de “Gheilige ZELI-COW“, een joodse “zielige heilige koe” met een subliminale naam knipoog naar de “ZELOTEN”, die in opstand kwamen tegen de Romeinsen, zo ook werd dat gedaan bij de JFK-moord met de Warren-commissie, waarbij Gerald Ford de “jongste” deelnemer was met de opdracht om de “officiële” waarheid minstens tot 2018 verborgen te houden (1963+55).

Om te zorgen voor extra-afleiding waren er nog de moorden op Robert Kennedy en Martin Luther King, mei-68, the Summer of Sixty-nine, SEX, peep-shows, porno, drugs, ROCK&Roll, ROCK-ets naar de maan…die uiteindelijk eindigde in het WATER-GATE-schandaal, waardoor president NIXON moest aftreden en hij reeds op 6-12-1973 een nieuwe vice-president wist aan te duiden, nl. “diezelfde Gerald Ford”…, die wat later als de nieuwe president een “pardon” gaf aan Nixon en zelf een nieuwe vice-president koos, nl. de broer van David Rockefeller, d.i. NEL-SON… eens te meer een knipoog naar een soort “nieuwe Mozes” een “zoon van de NIJL” en knipoog naar “Neil Armstrong”…

Het feit dat men op zo’n moment RECHTSTREEKS een ROCKefeller plaatste op een officiële machtspositie, bewijst dat het regime toen ECHT “in de problemen” zat…(Er was toen ook de “zogezegde kidnapping van de Hearst-dochter van de grote kranten-magnaat en de gijzeling van een zeer rijke-luis-kindje)

Ford hield een sobere herdenking op 4-7-1976 en verloor de verkiezingen van Carter, die vervolgens de verkiezingen verloor door de “gijzeling van 52 mensen in Teheran” en daarna kwam het duo “Reagan en vader-Bush”, die het noodnummer 9-1-1 invoerde op 9/11/1987, wat dan later door zoon-Bush werd gebruikt bij de WTC-aanslagen op 9/11/2001...
En dat leidde dan tot de verkiezing van TRUMP op 9-11-2016 of ’9-II-I6’, waarbij de opéénvolging van de cijfers “9III6” VOLLEDIG INVARIANT blijven onder een 180-graden-omkering, want dat wordt het terug “9III6” en dus hét signaal bij uitstek werden om de wereld INEENS OP ZIJN KOP te zetten, zonder dat iemand het echt had durven aanwijzen, maar waarbij iedereen wel voelde dat er iets niet klopte met de uitverkiezing van DONald TRUMP op 9-11-2016...


De redenering achter mijn voorspelling voor TRUMPS dood op 15-3-17 is natuurlijk méér van toepassing voor DAVID(-ster) ROCKefeller, omdat “ZIJN TOWER in NYC” wordt gebruikt wordt door de UNO, wat het hoogste orgaan ter wereld is waarbij de grote landen nog steeds een VETO-recht hebben…

Ik ben zeer BLIJ dat mijn TRUMP-voorspelling (van “Trump is a fart that goes to heaven on 15-3-17“) niet is uitgekomen, omdat IK bij een eventuele moordaanslag op “KUIF-JE” TRUMP (die zijn winnende verkiezingsresultaat behaalde op 9-11-2016, als knipoog naar de vele gebeurtenissen op 9-11, zoals 9-11-1799, 9-11-1916, 9-11-1918, 9-11-1923, 9-11-1938) het risico liep dat men mijn “zogezegde FAKE-SITE” zou gebruiken als een bewijs dat ik betrokken was bij de moord-feiten, zoals dat ook gebeurde toen men Osama Bin Laden verantwoordelijk stelde voor de WTC-aanslagen…

Nu Trump echter beslist heeft om naar België te komen op 25-5-2017, op de 474ste verjaardag van de dood van Copernicus, voel ik mij zeer ongemakkelijk, omdat ikzelf én mijn fysica-medestudenten werden “uitgekozen” door prof Amelinckx in 1973 om de “waarheid te horen” over het “bedrog van de ruimtevaart” op de 500ste verjaardag van de geboorte van Copernicus in 1473, die zelf ook 18 jaar oud was, toen hij de grote paradigma-shift van zijn tijd meemaakte (wanneer Columbus een heel nieuw continent bleek te hebben ontdekt in 1492, waarvan de “zogezegd alwetende” Heilige Roomse Kerk het bestaan niet eens afwist…)

Mijn “SITE” met de titel : “Mark Peeters is de nieuwe Copernicus”, wordt door de NSA beoordeeld als een “FAKE-NEWS-site”, terwijl ik reeds sinds 1994 (met de start van het internet) mijn stelling poneer : “Ruimtevaart is FAKE. Ik geef 100.000 BEF voor elk tegen-bewijs”.

Ook GOOGLE rapporteert mij op de 34ste plaats van een lijst met “56 Nederlandstalige Sites die op de FAKE-INDEX” staan, WAT dus ook gebeurde met het REVOLUTIONibus-boek van Copernicus, dat pas werd gedrukt als hij op 25-5-1543 was gestorven…

Om de hogervermelde redenen zal “uw GOOGLE-opdracht” over “mij” U niet snel doorverwijzen naar het
juiste adres van markpeeters.skynetblogs.be.

De meeste mensen worden geleefd. Als ze klein zijn, moeten ze de goedkeuring van hun ouders proberen te behouden door goed te studeren…
De ouders zelf gaan meestal gebukt onder hun lopende leningen en zijn gelukkig als ze de maand overleven zonder een debetstand…
Ook de kinderen worden meestal gedwongen tot een studentenjob …
Bij het studeren zal men zeer waarschijnlijk afhaken met de gedachte dat men te dom is om te begrijpen hoe een raket effectief naar de maan kan vliegen…
Op dit punt heb ik echter een éénvoudige (hoopvolle) boodschap : “Ruimtevaart bestaat niet. Het is de moderne hemelvaart die dient als OPIUM van/voor het volk”. Maar, omdat U dagdagelijks gevangen zit in de RAT-RACE, spiegelt men U een SPACE-RACE voor als ultieme vlucht-weg als het leven op aarde totaal onleefbaar is, alsof men überhaupt kan leven in de radio-actieve straling van de zon, buiten onze atmosfeer…

Zoals ik voorspelde dat TRUMP (geënsceneeerd) zou sterven, zo stel ik vast dat TRUMP op 24-5 naar België komt, exact op de verjaardag van de dood van Copernicus, op wiens schouder ik mij nu nestel om het hele systeem in vraag te stellen…
Anderzijds stel ik vast dat Bayern Munchen uitgerekend na 9-11-16 zijn eerste nederlaag leed en daardoor tijdelijk de eerste plaats van het Kampioenschap moest afgeven aan LEIPZIG…

Zoals de dreiging door de islamitische Turken (die aan de poorten van Wenen stonden in 1529 na de “Val van Constantinopel op 29-5-1453”) zorgde voor een grote vrijheid voor de protesterende Maarten Luther, zo ook zorgt de “nieuwe bedreiging door de Turkse Erdogan, die opkomt voor de vrije meningsuiting in Europa (en die “dat” in zijn eigen land niet toelaat voor de Koerden) voor extra-mogelijkheden voor de Duitsers om zich los te rukken uit de Amerikaanse Dominantie…

Zoals het officiële einde van het Russische Tsaar-dom begon op 15-3-1917 en - via de Russische Revolutie van 9-11-1917 - eindigde in het uitmoorden van de hele Tsaren-familie op 17-7-1918, zo ook begon de Val van het Russisch Communisme op 9-11-1989 met de “Val van de Berlijnse Muur” eindigde - na de Duitse Eenmaking - met het Einde van de Sovjet-Unie op 25-12-1991.

Op dezelfde manier heeft Trump de taak om vanaf 9-11-1916 (in het 16de jaar na 2000 als knipoog naar het jaar “1984” van George Orwell zich voltrok in het 16de jaar voor 2000) te zorgen voor de volledige ontmanteling van het Amerikaanse Imperium op 9-11-2018, exact 100 jaar na de troons-afstand van de Duitse KAISAR…

18:49 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook | |

Commentaren

fake news

Gepost door: dwight | 29-03-17

Reageren op dit commentaar

Rockefeller is wel pas gestorven op 20 maart i.p.v zoals u zegt 15 maart.

Gepost door: Oscar | 29-03-17

Reageren op dit commentaar

Auw moeder is en oer, joenge! Zo gaan we hier om met kritische heesten!

Zoals de Japanezen zeggen: Fok joe onegashimasu!

Gepost door: MP | 29-03-17

Reageren op dit commentaar

Zoals de geboorte van Jezus Christus op 25-12 is gezet als verwijzing naar de Maria-Boodschap van 25-3, zo ook is dit alles gezien vanuit de oude Juliaanse Kalender gelijk aan 15-3..
Hierbij gaat dit alles SUBLIMINAAL over de lente die begint na 20 maart en de winter die begint na 20 december, waardoor de dagen terug LANGER worden...

Gepost door: MP | 30-03-17

Reageren op dit commentaar

Ja jongen, zo hebt ge altijd gelijk hé! Gij zijt nog erger dan die belspellekes indertijd op den telvies!

Auw moeder G3Rmain P0epte graag met de G3RMAnem tijden DEN 00Rl0G!

Gepost door: MPPPPP | 04-04-17

Mark, uwe commentaar over "room 101" raakt cunt noch aarswal!

Hoe komt het toch dat gij zo een mongool joeng zijt?

Iedereen weet dat en lambumance "tatutata" doet? Dat zeggen ze in Moffenland toch
tegen de kinders; da zoude gij toch moeten weten met all diejen kiddieporn die
gij download? Of zijde gij zo ene met exotische smaken? Gijle Thaise rijst(kakkertjes)?

Gepost door: Mike Hunt | 17-05-17

Seg Mark, den ambulance in Engeland is wel 999 hé!

Gepost door: Mike Hunt | 25-04-17

Reageren op dit commentaar

De folterkamer in "1984" was "room-1-0-1", het geluid van een sirene "OOONNE-OOOOH-OOONE"
Het noodnummer-101 werkt nog steeds...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alarmnummer

Gepost door: MP | 28-04-17

Mark, waar haalt gij uw wiet?

Gepost door: Joske | 04-05-17

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.