16-12-16

DOET U BRAAF WAT MEN VAN U VERWACHT (na 9-11-2016)? (recentste pamflet)


xxxxxx.jpgTER HERINNERING: zoals het Amerikaans noodnummer 9-1-1 door vader-Bush werd ingevoerd op 9/11/1987 (=11 september), hierbij schalks knipogend naar de Duitse Kristal-nacht van 9-11-1938, die glashelder verwees naar HIT-lers mislukte staatsgreep op 9-11-1923 (=9 november) dewelke leidde tot de INVAL in Rusland, hem voorgedaan door Napoleon nadat deze een geslaagde staatsgreep ondernam op 9-11-1799, zo ook heeft de Rus Gorbatshov de Berlijnse MUUR (en de Rus-sische SU-supermacht) laten vallen op 9-11-1989 (200 jaar na de Franse Revolutie van 1789) en zo ook hielpen de WTC-aanslagen van 9/11/2001 zoon-Bush vaster in ’t zadel én zo ook maakte president Wilson, na het verVALste Amerikaanse Verkiezingsresultaat van 9-11-1916, een bocht van 180 graden en stuurde hij de eerste Amerikaanse US-soldaten NAAR de Europese SLACHT-velden v/d Eerste Wereld-Oorlog… Blijft U werkelijk geloven dat al deze data willekeurig zijn?
Ik voorspel dat de US-supermacht ZAL crashen én dat alle Amerikaanse US-troepen UIT Europa worden gezet NA het verVALste verkie-zingsresultaat van 9-11-2016, omdat dit samenvalt met de 27ste verjaardag v/d VAL v/d MUUR en de 72ste van D-Day. (27=3³) (72=2³.3²) (=bedriegen)

Deze “9-11-samenzwerings-realiteit omvat een “Belgische component”, bestaande uit de “zogezegde Russische Communistische” C.C.C. (2 doden), het Heizeldrama (39 doden) én de Bende van Nijvel (28 doden), die voor de laatste maal toesloeg in de Delhaize van Aalst op 9-11-85.
Zoals de “VAL v/d Muur op 9-11-1989” aan het licht bracht dat al deze 84-85-terreurdaden het werk waren van de “Gladio-NATO-CIA-MOSSAD-MI5-geheime-diensten”, die daarmee de Europese Bevolking - na hun laatste GROTE (pro-Russische) Anti-Amerikaanse Raketten-betoging van 20 oktober ’85 - terug tot haar vroegere anti-Russische Oorlogshysterie poogden terug te brengen, zo ook ZAL de voorspelde systeemcrash van 9-11-2016 onthullen dat diezelfde geheime diensten opnieuw achter al de terreuraanslagen v/d voor-bije 15 jaar verdoken zaten opdat een sluimerend middeleeuws anti-is-lam-itisch kruis-vaart-gevoel nieuw leven ingeblazen worde.

De nieuwe wereldreligie voorziet naast “War on Terror” ook in BROOD (het hemelse manna v/d ruimtevaart) en SPELEN (voetbal). De Rode DUIVELS waren daarom bij het WK-86 in Mexico doorgedrongen tot de Halve-Finale, als beloning voor de “BRAVE aanvaarding v/d TERREUR-daden in ‘84-‘85”. Daarom ook nam ik (verkeerdelijk) “voor waar” aan dat de Rode DUIVELS de EK-finale zouden winnen als beloning voor de blinde aanvaarding van de 32 recentste terreur-doden in MAAL-beek en Zaven-TEM. Vervolgens zag U met eigen ogen dat de Duivels vrij gewillig verloren van Wales. Uiteraard was mijn aanname fout: er was blijkbaar niets dat een beloning vereiste. Dit overkwam trouwens ook de Fransen: zij wonnen het WK-98 dankzij de Algerijn Zinedine Zidane als beloning voor de grote Algerijnse aanslag in 1995 maar wegens gebrek aan echte doden verloren ze de EK-finale-2016 vrijwillig van CRISTiano Ronaldo.

Het echte verschil met de terreur in de jaren ‘80 is dat er op 9/11/2001 géén echte (zelf-moord-)vliegtuig(pilot)en zijn geweest en dat er in 2016 evenmin echte “ontploffende” zelfmoord-terroristen vielen én daarenboven zelfs géén echte dode/gekwetste slacht-offers.

Men verwacht van U dat U zich BRAAF gedraagt en al de geloofs-artikelen van de nieuwe religie zonder enig voorbehoud SLIKT, zoniet bent u stout en krijgt U de ROE. Ik, echter, schenk U 1.000 EURO als U mij (als eerste) kan “wijzen” naar de NAAM van ’n echte “sprekende getuige” of naar een “niet-vervalst filmpje” van één van de hierboven vermelde “bloederige ontploffingen”.

Als de beelden bewijzen dat minstens één van de “twee zwarte-handschoen-terroristen” zich heeft opgeblazen, overhandig ik U één extra-1.000 euro, aangezien de waarheid voor mij ongehoord veel geld waard is. Hetgene niet geldt voor de massa-media dewelke, ter ver-strooiing en vermaak, onophoudelijk ’n donkerbruine MAAL-STROOM van walgelijke én lasterlijke pers-berichten als walmen-de stront-in-‘t-rond over onze gebogen hoofden uitschijten en die terzelfder tijd eender welke mogelijkheid, anders dan ‘n zelfmoordaanslag, radicaal verwerpen als een ’n domme ridicule samenzwerings-theorie. Hoernalisten=PRESStitutes. De jornalisten zijn de grootste hoeren v/h systeem.

Tot op Heden daagde er niemand op met een bewijs van een actieve zelfmoordterrorrist. Daarom EIS ik van premier Michel dat hij, bij hoogdringendheid, (a) zijn kibbel-kabinet uit ‘het schnabbel-circuit’ wegsleurt, (b) het in spoedzitting bijeenbrengt om het dreigingsniveau naar “ 1 ” terug te schroeven en daarenboven (c) met hen unaniem beslist dat de Belgische Staat zich onverwijld uit de Noord-Atlantische-Terreur-Organisatie(=NATO) terugtrekt.

Dit kan dan gebeuren in navolging van de BREXIT-ENGELsEN, die “the day after” op een toepasselijke manier op het EK door IJSland werden uitgeschakeld. De Russische Leider Gorbatshov maakte een formeel einde aan de “KOUDE Oorlog” in 1985 en 1986 met zijn vredesvoorstellen te Genève en in IJS-land. “Op die twee dagen” gaven de media vooral aandacht aan de grote aardbevingen op het Amerikaanse Continent. Op dezelfde wijze verloren de Engelse Oorlogs-banken (daarom) in 2008 veel geld met de IJS-landse KAUPTING-BANK, terwijl de media vooral aandacht hadden voor de “ROET-verstrooiing” van een IJS-landse vulkaan die zorgde voor de volledige verstoring van het West-Europese Lucht-Ruim. Daarop riepen de Engelsen luidkeels: “Give us CASH, not ASH”.(US≠IJS≠IS)

De Russen verloren bij het WK-86 in de aanloop naar 9-11-1989 ”moedwillig” van de Rode Duivels met een “onvoorstelbare 3-4”. Op dezelfde wijze verloren ze in 1988 bij de EK-finale tegen Nederland, als “bewijs” van hun echte vredes-wil… Op 8-12-1988(d.i. de 47ste verjaardag van Pearl Harbour) deed de Rus Gorbatshov een UN-vredesvoorstel in NYC om de Warschau-pact-troepen te halveren. Er volgde dadelijk een dodelijke (bewezen kunst-matige) aardbeving in ARMenië.
Na 9-11-1989 kwam de opheffing van het “COLD WAR SHOW”-pact en werd “dit voorstel” gerealiseerd. Maar ipv de NATO-oorlogs-industrie terug te draaien, achtte de “USA” de tijd rijp om een nieuwe (IS-lam-)vijand te scheppen door ZELF de WTC-aanslagen te organiseren op 9/11/2001.
Hierbij vreesde men dat de Amerikaanse militaire piloten plichtsgetrouw hun job zouden uitvoeren waardoor “elk eventueel gekaapt vliegtuig met islam-zelfmoord-piloten” dreigde onherroepelijk te worden neergehaald, naar analogie met 8-6-1967 toen US-militairen immers ook een direct bevel van president Lyndon John-son naast zich hadden neergelegd wanneer hij aan Amerikaanse jachtpiloten uitdrukkelijk verbood in te grijpen nadat reeds tientallen Amerikaanse mariniers waren afgeslacht door een “bondgenoot” dewelke men niet publiekelijk te kijk kon zetten. Uiteindelijk heeft de meest nabije bondgenoot uit het Oosten een “schade-vergoeding” betaald, maar de ware toedracht kwam nooit boven water : de USS-LIBERTY-boot diende te worden gekelderd teneinde dat in de schoenen van een vijandig land te schuiven waardoor militaire wraakacties tegen dit land onherroepelijk onafwendbaar werden (= A FALSE FLAG OPERATION).

Volgens de officiële media waren er ongeveer zo’n “60 mensen v/d TIEN MILJOEN toekijkende toeschouwers in NYC” die heel formeel beweerden dat ze een echt VLIEGTUIG naar de tweede WTC-toren hebben zien vliegen. De stelling dat slechts 60 mensen “dit” hoorden, is KLINK-KLARE ONZIN omdat zo’n LAAG-VLIEGEND VLIEGTUIG MEGA-VEEL-LAWAAI maakt.

Bovendien spreken de getuigenissen (en de filmpjes) elkaar diametraal tegen. De bekendste getuigen “Steve Rannazzisi, Tania Head, Jordan Lifander en Rick Strandlof” zijn alle vier door de mand gevallen. GOOGLE ZE ASAP omdat de massa-media geweldig veel aandacht schonken aan hun VERZONNEN VERHALEN maar over de ONTMASKERING hiervan nog steeds zwijgen in alle talen.

Ik betaal daarom ook 1.000 euro voor ELKE NAAM van een échte WTC-vliegtuig-getuige. Als het moet tot aan mijn BANK-ROET.

Zoals de superieure tennis-prestaties van de frans-talige Justine Henin-DARDENNE (met een dode moeder) en de Vlaamse Kim Clijsters-HeWITT (met een dode vader) bij dé Belgische Roland-Garros-finale in PARIJS na de 69-ste verjaardag van koning Al-BERT op 6-6-2003 dienden als nabe-taling/voorafbetaling voor “de TWINTIG JAAR ECHTE TERREUR-dreiging“ waarin elke man of vader als een potentiële Marc Dutroux werd gezien, omdat de WITTE MARS van 20 oktober-96 haar belofte om “tot het BOT” te gaan (in deze zaak) niet had waargemaakt, zo ook kwam het Belgische Voetbal “toen” alleen maar op een negatieve manier in het nieuws : WIT-sel ging door het BEEN-BOT van Marcin Wasilevski, als knipoog naar Marc Dutroux uit Marcinelle… Uiteindelijk verbrak de Limburgse Kim Clijsters (waar ook An en Eefje woonden) daarom haar relatie met HeWITT en trouwde ze met LYNCH als subliminale knipoog naar de lynch-partijen van de PS-politici DARDENNE en Alain Van-derBEEST.
Evenzo verbrak Justine Henin haar huwelijk met haar man DARDENNE, als knipoog naar de bevrijding van Sabine DARDENNE én Laetitia Delhaize, welke - als laatste - was gekidnapt in BERT-RIX op 9-8-96 bij de derde verjaardag van de kroning van prins Al-BERT tot koning(=REX).

Alzo bleef België 20 jaar lang gekend van de gekidnapte tiener-meisjes door Dutroux én dé twee tennis-tieners Kim en Justine.

Zoals mijn voorspelde systeem-crash van 9-11-2016 samenvalt met onze “eerste oefen-wedstrijd-tegen-Nederland” onder dé Spaanse bondscoach MARTIN-EZ, zo ook werd de eerste wedstrijd onder de GEHATE RODE DUIVEL MARC Wilmots op 15-8-2012 gewonnen omdat dan Michelle MARTIN IS bevrijd ter beloning voor haar honger-moord op “Julie en Melissa”, die plaatsgreep toen de GEHATE PEDO DUIVEL MARC Dutroux werd gevangengezet op 6-12-1995, toen de Griekse SINT uit het Turkse Myra te weinig Spaanse Etixx-koekjes van MARC Coucke had nagelaten.
Zoals deze tennisprestaties én onze WK-halve-finale-1986 ‘bewezen’ dat de terreur toen echt was, zo ook zijn er NU géén goede sport-prestaties.

Van U wordt verwacht dat U KLAKKELOOS aanneemt dat dit alles geen verband houdt met de slogan: “Wie braaf is, krijgt lekkers, wie stout is, DutROUx”. Is het “per toeval”(=par HASARD) dat de Duivels bij het EK-2016 werden verslagen door de Lilli-putters van Wales in het stadion van Lille, waar de kleine Eden HAZARD groot is geworden?

Gelooft U nog in Sinterklaas? Zoals ik 1.000 personen (o.a. kleuterjuffen) heb ont-moet die beseffen dat niemand (ook niet de Sint) ouder wordt dan 150 jaar, zo ook heb ik 1.000 personen (o.a. fysica-proffen) ont-moet die beseffen dat geen enkele raket (ook niet een ruimte-raket) hoger komt dan 2km (en/of langer stijgt dan 17 seconden) én zo ook heb ik 100 mensen ont-moet die aanvankelijk 1.000 euro opeisten, maar die daarna DIT pamflet ”omarmden”. Deze 2.100 personen zullen dit echter voor uw bestwil publiekelijk ont-kennen!

Van U wordt verwacht dat U braaf gelooft dat de WTC-torens op 9/11/2001 instortten vanwege vliegtuigen met islamitische zelfmoord-terroristen die er zijn ingevlogen. Ik geloof het niet meer. Het spreekt voor zich dat men op veilig speelde door ’n vliegtuig-loze inside-job te bewerkstelligen via de manipulatie van de TV-beelden waarbij de verdoofd-schaapachtige, schermverslaafde kijker op automatische piloot vliegtuigvleugels FLUKS en zonder weerstand door ijzer én STAAL (!) zag vliegen.

En U nu… Volbrengt U BRAAF wat van U wordt VERWACHT? Of heeft U de euvele moed om U te bedienen van het eigen verstand, VRANK EN VRIJ zoals uw voorouders de FRANKEN vooraleer de KERSTening hier haar DUIVELS ontbond?

PS-1. Tevens ben ik van oordeel dat er in NICE géén echte doden zijn gevallen door een camion én dat het BOERKINI-incident al-daar in scène werd gezet, omdat de betrokken dame geen spulletjes bij zich had en al te nadrukkelijk in de camera-lens keek. Waarom toont men niet de CCTV-camera-beelden van Zaventem, Stade-de-France en Nice? Waarom heeft minister VALLS gevraagd om de NICE-beelden te vernietigen en werd dat door de NICE-burgemeester “tot nog toe” niet gedaan? Waarom wordt iedere (mogelijke) echte getuige onder druk gezet dat hij/zij het “geheim v/h lopend onderzoek” (dat al lang stilstaat) niet mag schenden terwijl men wel de “crisis-acteurs” (zoals basketter Bellin met ‘zogezegde’ kogel-wonden) op het TV-nieuws er maar op los laat liegen?
Afspraak: iedere maan-dag om 21.07u tussen 24-9 en 8-11-16 op Ladeuzeplein voor café Commerce. Ik geef (7x) 50 euro aan de persoon die de meeste andere personen meebrengt. En 100 euro voor de beste tekst over mij op 9-11-16. (Ver. Uitgever:Markpeeters.skynetblogs.be)

Update-11-11. Teneinde mijn toenmalige US-crash-voorspelling kracht bij te zetten, verdeelde ik op 9-11-1999 om 21.07u 20.000 BEF (=400 euro) tussen 18 PIL-VRIJE vrouwen. Gedurende twee jaar (min 2 maand) werd ik hiervoor bespot en dat stopte plots op 9/11/2001. Ook nu betekent dé Trump-uitverkiezing - die reeds accuraat werd beschreven in “the Simpsons van 2000” – de garantie voor een TOTALE crash v/h hele (US-)systeem door de kiesman-telfraude op de 137ste verjaardag van TEL-specialist STALIN en door de 100ste verjaardag v/d Russische Februari-Revolutie van 1917wdr.jpg

PS-2. Als U de naam weet van de man op de foto en als deze man inderdaad een vliegtuig in de WTC-toren zag vliegen, dan krijgt U (ook) 1.000 euro van mij. 

14:59 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

Commentaren

Mark, wat was het noodnummer op 8/11/1987 ?

Gepost door: Franky | 16-12-16

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.