11-08-15

MIJN LAATSTE PAMFLET

MANIFEST van MARK de MAANMAN 

GEEN ENKELE RAKET RAAKT HOGER dan 2 km (of verder dan 4km)… en dus ook NIET tot in de ruimte...
Ik geef 1.000 euro voor elk tegen-bewijs.
Lijn-vliegtuigen vliegen “dankzij hun vleugels” gemakkelijk “10km hoog”. Ballonnen zweven door “de lichtheid van helium” zonder enige inspanning “40km hoog” maar een vuurpijl (of raket) geraakt nooit hoger dan 2 km én het duurt nooit langer dan 17 seconden, (waardoor men nooit “ononderbroken beelden” toont van een raket die langer dan 17 seconden klimt).

aaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg

Als 18-jarige kreeg ik “dit” te horen van mijn prof-fysica Amelinckx aan de universiteit van Antwerpen en deze beloofde daarbij al zijn geld voor elk geleverd tegen-bewijs of voor elk aangebracht filmpje van een astronaut die langer dan “5 minuten” (“volledig in beeld“ en “zonder beeld-onderbrekingen”) gewichtloos zou drijven.
Ik beperk mezelf, handje contantje, tot meerdere schijven van 1.000 euro om zo veel mogelijk mensen ertoe aan te zetten op internet 1 bewijs te voorschijn te toveren.

Ik overhandig ook 1.000 euro aan ELKE PERSOON die mij een (you-tube-)filmpje toont van “5 minuten gewichtloosheid”.
Er bestaan vele beelden van “enkele minuten commerciële pseudo-gewichtloosheid”, maar deze zijn gefilmd tijdens een “parabool-val-vlucht”. Er zijn ook beelden van “lange pseudo-gewichtloosheid in een ruimtepak”, maar deze simuleert men “in een zwembad”... De voorbije éénentwintig jaar én duizenden doorgedreven discussies verder, diende ik hieromtrent – tot op heden - nog nooit 1 duit uit te betalen...

Hieruit volgt  dat de V2-raketten op Londen en Antwerpen niet door de Duitsers werden afgevuurd (maar werden afgeworpen vanuit gealliëerde vliegtuigen of geplaatst in de Antwerpse REX-cinema-zaal tijdens de BUFFALO-Bill-Film waardoor er GEEN GAT-in-het-DAK gaapte)! Evenmin zijn er raketten vanuit de Gaza-strook tot in Tel Aviv geraakt en nog minder werd het MH17-vliegtuig op 17-7-14 “op 10 km hoogte” door een (Russische) raket neergehaald. Het waren allemaal “inside-jobs”, zoals bij de WTC-aanslagen, om mensen aan te stoken via een anti-terreur-oorlog op zogezegde daders wraak te nemen.

Zoals kleine kinderen geloven in de Sint door de aanwezigheid van echt speelgoed, zo ook geloven vele mensen in de echt-heid van ruimtevaart door de “echte” zichtbaarheid van de ISS-satelliet en de “echte” werking van GPS en Google-Earth.
Dat is ECHTER een dubbele redeneringsfout, immers…
zoals het speelgoed uit de lokale winkels komt (en niet uit Spanje), zo ook vertrekken GPS-radiosignalen meestal vanuit lokale GSM-masten en in mindere mate vanuit verre radio-bakens waarbij deze, door gebruik te maken van de weerkaatsing op de ionosfeer, over heel de wereld ontvangen worden (bijvoorbeeld de BBC-Wereld-omroep). Google-Street-view wordt aan de lopende band door auto’s in de straat geproduceerd. De Google-beelden-met-veel-detail zijn hoge-resolutie-foto’s die genomen werden vanuit vliegtuigen en die naderhand met foto-shop deskundig aan elkaar werden geplakt.

ISS is een meteoorsteen die, zoals de maan, het licht van de zon (of van een laser) reflecteert. Het is dus geen kunst-matige maar een natuurlijke satelliet, een gewone ROTS=ROCK, die buiten-aards of ‘Extra-Terrestrial‘ is, wat tot E.T.  wordt afgekort waardoor het woord ISS-ROCK-E.T. ontstond, wat verkeerdelijk werd gezien als een rocket=raket. Traduttore, traditore. Vertaler=verrader.

Hoe komt het dat zoveel mensen aannemen dat er wel een macro-fallusraket naar de maan vloog? Waarom toch blijven zoveel naïeve mensen hardnekkig vasthouden aan de illusie dat de MAANwandeling van Neil “kneal” Armstrong echt op de maan heeft plaatsgevonden terwijl dé enige, echte Michael-JacksonMOONwalk een “gezichtsbegoocheling is op aarde” én daarenboven Lance Armstrong zevenvoudige fraude pleegde bij de “Tour de France”?

Zoals diezelfde Lance Armstrong, ter illustratie van zijn roekeloze getuigenis(=TESTIFY) over de vermeende moon-walk van Neil Armstrong, naar analogie met Hitler (bedenker van de V2-Wunder-Waffe) zogezegd door teelbal-kanker één TESTIKEL overhield, zo ook grabbelt Michael Jackson in meerdere clips, ter illustratie van zijn “transformatie” van een “zwarte met een zwaar spel (een BBC)” naar een “verwijfde blanke man met een hoog stemmetje”, naar zijn “micro-penis-zonder-ballen”.

Vele blanke mannen vinden trouwens van zichzelf dat ze (zoals de witte Michael Jackson) petieterig geschapen zijn en daardoor “vallen” ze voor het argument dat een “raket” die “1000-keer groter is dan een vuurpijl“, zeker ook “1000-keer zo hoog zal raken“. Dat is echter opnieuw een redeneringsfout , die door zovelen zonder meer aanvaard wordt vanuit de onderliggende angst te worden ontmaskerd als schoolvoorbeeld van een kleine-penisman.

Hoe groter uw penis, immers hoe meer de zwaartekracht erop inwerkt én hoe moeilijker hij van de grond komt. “Liever een kleine die stijgert, dan een grote die weigert”, is HET “inzicht” dat de meeste vrouwen vergaren, waarbij de niet-pil-vrouwen tijdens de zomervakantie met een hele voetbalploeg “sex zouden willen tot ze er hun buik barstensvol van hebben…”..      1

 

De meeste mannen kennen hun sexuele beperktheid en menen dan “ten onrechte” dat een “Grote Penis” het “probleem” zal oplossen, waarna ze zich aansluiten bij een “groter” geheel dat supportert voor de “Grote Wetenschap” (=”Big Science=BS) of voor het Grote Belgische “voetbal-ELFtal” met de dwaze drolmodellen zoals ‘n Thibaut Courtois, die sex heeft gehad met het lief van de “mongole” witte Kevin De Bruyne of de beide beenbrekers : de “bruine” Axel WIT-sel en de “gele” Radja Naing-golan, die zijn vrouw afklopt en wiens vader de hoofdman was van een ex-kannibalen-stam, wat verwijst naar de Jezus-cultus, waarbij Jezus, ter vergeving van allemans zonden, zijn lichaam aanbood, terwijl hij celibatair bleef. Eveneensschonk de profeet Mohammed zijn lichaam, als oplossing voor hogervermeld man-vrouw-probleem, maar dan aan een harem van 11 vrouwen. 

Tot aan de Eerste Wereld-Oorlog hadden mannen nog een zeker nut door hun “fysieke kracht”, maar dat schrompelde ineen  vanwege de technologische vooruitgang. Hierna konden ze hun tanende mannelijkheid alleen nog bewijzen door te voldoen aan de militaire dienstplicht, waarbij het verkrachten van vrouwen en het vermoorden van andere mannen als de normaalste zaak van de wereld werden uitgevoerd. Zowel de Eerste als de Tweede Wereld-Oorlog draaide voor de West-Europese sol-daten uit op een grote teleurstelling... In de loopGRAVEN werden miljoenen dienstplichtigen deskundig afgeslacht of stierven  van ontbering én koude tijdens de Russische Winter terwijl de economie ondertussen bijna volledig door de vrouwen werd gedragen, vooral door de Russinnen, die “hun mannetje” wisten te staan, ondanks de vele verkrachtingen. 

Met de afschaf van de militaire dienstplicht, de introductie van de “kleine” pil én de opkomst van het internet (met zijn talloze porno-sites) ontpopte de mannelijke soort zich meer én meer tot een voorwerp van SPOT, zoals bij de pedofiele priesters, de pedofiele Marc Dutroux uit Charles-le-roi, de voetballer Steven DeHoer/DeFour, de geldverbrassende  CEO van de Belgische Voetbalbond Steven Martens, de doping-zondaar Lance Armstrong, de been-brekers WIT-sel en Nainggolan (met een WITTE hanenkuif om de WITTE Mars belachelijk te maken), de hoeren van de media, de Belgische Premier Charles MICHEL en de voetbaltrainers Hein HAEZE-Broek en HASI, wiens namen rechtstreeks knipogen naar de “Bende van Pedo Duivel Marc Dutroux” mét MICHEL Lelièvre(=”mijn naam is HAAS, ik weet nergens van”) én mét MICHELLE Martin, die beiden reeds vervroegd werden vrijgelaten op 15-8-2012, toen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd onder leiding van Rode Duivel Marc Wilmots hadden gewonnen, nota bene tegen de Nederlanders onder Louis Van Gaal (om de volks-woede over DEZE vrijlating om te zetten naar voetbal-vreugde…)

De uitleg van mijn prof Amelinckx werd speciaal uitgesproken naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de geboorte van Copernicus met de vermelding dat het waarschijnlijk “20 jaar” zou duren voor we de moed zouden hebben om ons te bedienen van het eigen verstand.... Als men  erin slaagt om “per seconde” duizend keer meer brandstof uit te stoten dan de vuurpijl, dan kan ‘het zwaarte-punt van de duizend-maal-grotere raket” - in het beste geval - dezelfde hoogte, dezelfde versnelling én dezelfde snelheidswinst boeken, terwijl de brandstof na hetzelfde tijdsverloop volledig opgebruikt is.  (F=ma)
Als men een meer “explosieve brandstof” gebruikt, dan explodeert de raket.
Ik dacht toen : “Twintig jaar? Nee, in nog géén honderd jaar…”
Maar twintig jaar later, begon ik “HET” inderdaad te begrijpen op basis van “zijn” uitleg dat het “2000-jarig geloof in de hemel-vaart van Jezus en Maria” VOLLEDIG vervangen zou worden door een “2000-jarig geloof in de ruimte-vaart”.

Hij sprak o.a. over de parallellen tussenJulius Caesar met zijn keizers-snede” énJezus Christus met zijn Moeder-Maagd-Maria”, tussen de “Pax Romana” én de “Pax Americana”, tussen 12 Apostelen én 12 Apollo-mannen op de maan, tussen Judas de Dertiende Apostel én de Apollo-13-raket die vertrok om 13.13 u en in de problemen sukkelde op maan-dag 13-4-1970, tussen de geboorte van Jezus Christus op Kerstmis én de eerste “Grote” Apollo-raket achter de maan op Kerstmis 1968, tussen de “kleineorale anti-conceptie-pil  (die men 21 dagen moet slikken en 7 dagen niet, ter promotie van de  kunstmatige maandstondencyclus van 28 dagen en die daarom haar definitieve reclame kreeg op maandag 21-7-1969 tijdens de zoge-zegde maanlanding met Neil “kneal” Armstrong)   én de “Summer of Sixty Nine” van Brian ADAMs, alsof hiermee de “hof van EDEN” en het Aards PARADIJS met ADAM en Eva was her-ont-dekt, met inbegrip van “sex zonder (de last van) kinderen”.

Waarvoor dient dan zo’n absurde ruimtevaart-leugen?

De kwestie is te vergelijken met de bewering dat de “grootste HOER van Nazareth”, Maria, de “zogezegde moeder van God”, heel haar leven een maagd was gebleven, terwijl ze op 15-8  van haar grond was gekomen met haar hemel-vaart. Dit middel-eeuwse geloof verspreidde zich over heel Europa  én stond symbool voor het verlangen van de mensen om “sex zonder kind” te hebben, omdat de meeste kinderen toch een hongersdood stierven, zoals de 9 dode broers/zussen van Hitler en Napoleon. De middeleeuwers die “spraken” over die onmogelijkheid van de  Moeder-Maagd werden “zonder pardon” op de brandstapel gezet en daardoor bleef men zich in Europa “bijna 2000 jaar lang” bang vastklampen aan dat “ronduit absurd en absoluut achterlijk christelijk hemelvaarts-geloof”.                                        (Als U dit deel heeft gelezen, kan U ook deel-2 krijgen.)      2          

                 

De FUNdamentele achterlijkheid waarmede fanatieke christenen te vuur en te zwaard verdedigen dat Jezus daadwerkelijk over het water heeft gelopen én de FUNdamentele achterlijkheid waarmede orthodoxe joden zomaar beweren dat Mozes effectief de “Rode Zee” splitste, lijkt wel ONWEERLEGBAAR dezelfde FUNdamentele achterlijkheid waarmede jonge moslims kritiekloos aannemen dat de Profeet Mohammed echt met een “vliegend paard” van Mekka naar Jeruzalem IS gevlogen en blijkt nu dus volledig te worden overtroffen door ’n zo mogelijk nog grootsere achterlijkheid, namelijk die der moderne jonge mens dewelke klakkeloos napraat dat een raket “400.000km hoog tot op de maan” is gevlogen terwijl er nog nooit een bewijs werd aangedragen dat een raket al ooit hoger klom dan 2 km. De ruimtevaart, die zonder enige weerstand de hemelvaart verdrong met de beweRing dat ze hoger kwam dan de meetbare ballon-vaart én lucht-vaart, is van alle DE MEEST RIDICULE RELIGIE omdat ze wordt opgediend met de woorden : “Het is WETen-schappelijk bewezen.“ Niet gemeten is niet geweten

Het is enkel met het nalopen van al deze achterlijkheden, dat men effectief kan zien dat de “volgelingen” aan hun leiders trouw zullen blijven én niet aan zichzelf. Stel dat men de Pedo Duivel Marc Dutroux zou vrijlaten op de dag dat de Rode Duivels EK-kampioen worden én stel dat de mensen dan alleen maar over de voetbal(=oorlog) zouden spreken, dan kan men gerust stellen dat het Belgische klootjesvolk het MEEST ACHTERLIJKE en ONDER-DANIGE GEPEUPEL van heel de wereld is.

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereld-Oorlog  voorspelde ik “moedwillig-verkeerd” dat de Belgen, onder leiding van de Rode Duivel Marc Wilmots de WK-finale zouden winnen, indien men “dan” Marc Dutroux zou vrijlaten… Het kwam (NIET) uit, want Dutroux werd (nog) niet vrijgelaten, natuurlijk. “Mijn foute voorspelling” diende – in feite -  als “voorspel” dat de Rode Duivels de Parijse EK-finale in 2016 gaan winnen, bij de 20ste verjaardag van de  zaak-Dutroux.
(Immers, in Nederland werd de “moordenaar van Pim Fortuyn, d.i. VOLKert VanderGRAAF”,  WEL vervroegd vrijgelaten en daardoor, en enkel en alleen daardoor (of mogelijk als aanloop naar MH17), behaalde Oranje de WK-halve-finale in 2014.)

Zoals Eddy Merckx zijn eerste “gele trui” uit Parijs terugbracht op de Belgische feestdag van 21-7-69, toen terzelfder tijd  de eerste zogezegde maanwandel plaatsvond, zo ook kwam op 15-8-96 België in het internationale nieuws met de beelden van de bevrijding van Sabine Dardenne en Laetitia Delhaize, die speciaal was gekidnapt op 9-8-1996 in BERT-RIX omdat “dit” de 3-de verjaardag van de “kroning” van koning(=REX) Al-BERT was, die vooral gekend stond voor zijn gigantische sex-honger, hetgene werd getoond in de film “Eyes wide shut”, die daarom ook speciaal in roulatie kwam in 1999, precies bij de 30ste verjaardag van de zogezegde maanreis, waarna  Lance Armstrong 7-maal op een rij de “Tour de France” won maar later zijn bedrog toegaf, en wel op de vooravond van de dood van Neil Armstrong, waardoor sommige mensen dachten dat de eerst-genoemde zelfmoord pleegde zodat in de media het maanloopje  van de laatstgenoemde VOLLEDIG ONBESPROKEN bleef.

Vele mensen dachten immers : “Als men zo veel aandacht schenkt aan de leugen van Lance Armstrong, dan hoort men toch meer aandacht te geven aan de nog grotere leugen van Neil Armstrong“. Dit is echter opnieuw een redeneringsfout.
Het betreft hier stuk voor stuk  SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN, waarbij de machtshebbers én de media weten waarover ze moeten liegen terwijl ze fanatiek meedoen met de “toegelaten onthullingen”.
“Als je niet voelt dat de media met uw ballen spelen, dan wil dat zeggen dat je een gecastreerde man of een vrouw bent.”

Zoals de Eerste Maanlanding “gebeurde” bij de 200ste verjaardag van kleine-penisman Napoleon Bone-APART, zo ook kon de US-president NIXON zijn maanlandings-leugen camoufleren met het WATER-GATE-schandaal én zo ook herdenken we in 2015 de 200ste verjaardag van de  nederlaag van Napoleon te WATER-LOO, terwijl in datzelfde jaar de Gentse BUFFALO’s LANDS-kampioen werden door de komst van de voetballer ‘Simon’ MOZES als knipoog naar de profeet MOZES die zijn “volk” via de WATER-POORT doorheen de doorwaadbare Rode Zee naar het “beloofde LAND” heeft gegidst…. Indertijd had NIX-on daarom op 6-12-1973, in het 500ste jaar na de geboorte van Copernicus, zijn vice-president vervangen door Gerald Ford, omwille van het Engelse woord voor een “doorwaadbaar gebied“, nl. een “F(j)ord“ en ook daarom werd “den Delhaize” in 2015 overge-nomen door Albert Hein, als prikje naar de “dikke” Gentse Hein én naar de “magere” Hein die dertig jaar geleden door de “Bende-van-Nijvel” werd losgelaten in “den Delhaize” van EigenBra(a)k(s)el/WATER-LOO… als zwijgbevel van ‘prince’ Albert.

Exact op de 227ste verjaardag van de geboorte van Napoleon, begon de zaak van Dutroux, op 15-8-1996 door het optreden van het Parket van Neuf-Chateau onder leiding van Bourlet en Connerotte, die vervolgens ontslagen werd voor een spaghetti-gerecht. Er rust iets rots op het Belgische gerecht dat zich wankel staande houdt in een spagaat van rotte leugens en nog rottere onwaarheden…(1996-1769=227=200+27=200+3³=200+beDRIEgerij tot de DERDE MACHT...69=soixante-neuf.)
Het is dus helemaal geen toeval dat het gerecht Marc Dutroux op 6-12-1995 “voor autozwendel” in de gevangenis zette, want daardoor stierven “de twee kleine meisjes Julie en Melissa” de hongers-dood, zoals in het oorspronkelijke Sinterklaas-verhaal, door toedoen van Dutroux’ vrouw dewelke daardoor vervroegd (voor deze eliminatie van 2 getuigen) werd vrijgelaten.        3

 

Evenzeer is het geen toeval dat Elio Di Rupo, meermaals van homo-pedofilie beschuldigd, premier werd op 6-12-11, de dag waarop Sinterklaas wordt gevierd. En omdat Michael Jackson veranderde van een “zwarte neger met een zwarte piet” naar een “witte kindervriend met een zwarte piet,”, wordt hij, net als Sinterklaas,  een pedo-fiel(=kinder-vriend) genoemd.

De gunstige en vervalste WK-loting op 6-12-2013 kwam er evenmin “per toeval” (=par Hazard) maar was een voor-teken dat Eden Hazard in Parijs het EK-16 gaat winnen als symbool dat de “Hof van hEden” tijdelijk mogelijk is in (het) Par(ad)ijs.

De recentste opstoot van walging overviel mij op 12-6-2015, toen de Dode Ruivels het studentenlegioen opriepen om ‘tijdens de examens” te supporteren voor de “Rode Duivels“ terwijl ze gewillig van Wales verloren dankzij een “domme terug-kopbal van Radja(=helmboswuivende-heerser) Nainggolan” met daarop de “versteende” reactie van Thibaut COURTois (= dé NR-1 v/h  koninklijk HOF), die ‘daarom’ onbesproken bleef. Na zijn prachtig doelpunt tegen Frankrijk stamelde de “auto-kritische” Nainggolan vooruitziend : “Nu word ik de hemel in geprezen, maar bij een volgende wedstrijd kan ik beladen worden met alle zonden Israëls”. En alzo geschiedde, waarbij hij voor dat begane “schoonheidsfout-JE” uit de wind werd gezet door Marc Wil-mots, die de perslui ver-SCHALKTE met de goedkope leugen dat het dé bondscoach zelf was die besliste om niet naar SCHWALBE-04 te verkassen, terwijl lijnrecht het omgekeerde was gebeurd : “Schalke had Wilmots afgewezen.”
De Rode Duivel Marc Wilmots is niet alleen een gezworen (KAMPF-)SCHWEIN, maar ook een pathologische leugenaar, hetgeen ook van de Pedo Duivel Marc Dutroux gezegd wordt.

Zoals de zogezegde maanlanding van 21-7-1969 samenviel met de 500ste verjaardag van de geboorte van Machiavelli, zo ook viel de 500ste verjaardag van het vertrek van Columbus vanuit Barcelona (over de Atlantische Oceaan naar Amerika) samen met de Olympische Spelen in Barcelona-92 en gingen de daaropvolgende Olympische Spelen van 1996 naar Atlanta.

Zoals de middeleeuwse Kerk de ouders én de kinderen dwong om “te Communie” te gaan, ter voorkoming dat hun kroost voor hun dood-zonden zou sterven, zo bedreigde ook de Spaanse Keizer Karel, in 1500 te Gent geboren, de stroppen-dragers met het kidnappen van de kinderen, het vierendelen van de mannen, het in brand steken van de huizen én het verkrachten van de vrouwen door de “zwarte pieten van de Moren”,  wanneer ze tegen de Spaanse Overheersing in opstand bleven ko-men. Dit laatste leidde tot het Sinterklaasverhaal met speelgoed én Couckjes, waarbij de Heilige Man uit Turkije, ineens uit Spanje bleek te komen, wat uiteindelijk uitmondde in de Dutroux-story: “Wie braaf is, krijgt lekkers, wie stout is, DutROUx…”

Zoals vele sprookjes gaan over het “opeten van kinderen”, omdat er hongersnood is, zo ook viel het “sprookje van de maan-landing” samen met de oorlog in Vietnam, waarbij kleine naakte meisjes met napalm-bombardementen levend in brand wer-den gestoken….. Kortom, de stabiliteit van de maatschappij is gebaseerd op de dreiging dat de kinderen van de onderdanen een gruwelijke dood kunnen sterven.( Het is ‘in PLAIN SIGHT’, zoals bij de WTC-aanslagen en dus ook zonder “PLANE-SIGHT”!)

Om die reden ontplofte de zaak-Dutroux op 15-8-96, het christelijke feest van de hemelvaart van de Moeder-Maagd-Maria, en kregen WIT-sel en Courtois hun eerste kindje op WITTE Donderdag en Pinksteren, wat knipoogt naar de KIPPEN-crisis, die aanvatte op Pinksteren met minister van Landbouw GRAAF Pinxten en die de oorzaak werd voor de verkiezingsnederlaag van premier DeHAANe. Vervolgens kwam het probleem bij de Minister van Gezondheid MARCel COLLA met een COCA-COLA-crisis er bovenop, die deskundig gepareerd werd aan de hand van de reclame-slogan “Coca-Cola is Back”, zéér nadrukkelijk aanwezig op het TW-festival,  en waarbij tegelijkertijd “Lance Armstrong” zogezegd op DIE dag terugkwam van teelbal-kanker” en zich al dadelijk vanaf de eerste dag in de “gele trui” wurmde!  Armstrong was dus “30 jaar na 1969” BACK. Exit Neil. Intrat Lance.

Leeft er nu in-onze-hele-wereld geen enkele (sport-)journalist die deze voor de hand liggende informatie uit de kranten, de bijbel, de Thora of de Koran opvraagt én naleest? Of die bij de NASA durft te vragen naar een filmpje van een raket die langer dan 17 seconden klimt, of van een raket die hoger dan 2 km geraakt of van een astronaut die langer dan 5 minuten gewicht-loos zweeft? Het kan zijn dat zo’n hoernalisten en presstitutes wel echt bestaan, maar blijkbaar mogen/kunnen ze het niet publiceren…Idem met de professoren, de verschillende ministeries van wetenschap en onderwijs,etc… Ook zij zwijgen.

Besluit  Geen enkele officiële instantie is nog te vertrouwen! Is alles wat officieel is, dan zonder waarheid en zonder waarde?  Inderdaad. Maar in de tsunami van leugens en bedrog, opgewekt en gevoed door rottend ONDER-wijs, vermakelijke MASSA-Media en tweeverdienende OUDERS (die liegen over de SINT, God, 9/11 en dé MOON-WALK om U BRAAF, DOM en ONDER-DANIG te houden), bent U MIJN reddingsboei, want enkel het contact met een “individuele mens” kan leiden naar waarde en waarheid… en dat, en alleen dat, is dan ook de reden waarom ik mij op de straat begeef.   (markpeeters.skynetblogs.be)           

PS. Zoals ik dit jaar 100€ gaf voor ‘n verloren weddenschap, zo ook geef ik op 6-12 2x50€ voor de beste17seconden/5minuten”-benadering.            

Manifest van Mark De Maanman: verduiveld duizelingwekkend licht in deze duivels-zware dagen, om U te dienen. M  4  U.

20:15 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook | |

Commentaren

Mogelijk vervolg v/h pamflet.(voorlopige draft)..

Geen enkele raket raakt hoger dan 2km of klimt langer dan 17 seconden.
Ik geef 1.000 euro voor elk tegen-bewijs.

Zoals elke militair weet dat een kanonsbal of kogel nooit hoger raakt dan 2km, zo ook weet elke militair dat hij/zij “dit” nooit publiekelijk mag uitspreken, omwille van de militaire zwijgplicht.
Bovendien weten de raket-militairen dat een raket ook niet hoger komt dan 2km of verder gaat dan 4km of langer dan 17 seconden klimt…

De meeste mensen kunnen/willen zich niet voorstellen dat ik inderdaad 1.000 euro zou geven voor elk (youtube-)filmpje dat aantoont dat een raket inderdaad langer dan 17 seconden klimt…
Ik kan natuurlijk niet oneindig veel keer 1.000 euro betalen, maar - voorlopig - heb ik hieromtrent nog nooit 1 duit moeten betalen…

Een “17-seconden-klim door een vliegtuig” of “door een helikopter” of “door een ballon” of “door een magnetische levitatie” komt niet in aanmerking voor de bewuste 1.000 euro…

In het begin had ik mij eraan verwacht dat er op “Youtube” filmpjes zouden bestaan van vuurpijl-lanceringen, waarbij de beelden voldoende zouden worden vertraagd waardoor het langer dan 17 seconden zou duren… Maar tot nog toe heb ik hiervan nog geen filmpje aangereikt gekregen…
Als het ooit wel zou gebeuren, dan kan men op basis van de lengte van de raket en de plaats waar de raket zijn klim stopte, schatten “hoeveel keer de raket-lengte” past in de “behaalde hoogte” en dan zal (hopelijk-voor-mezelf) blijken dat het nooit hoger zal zijn dan de genoemde 2km…
Het is ook mogelijk dat men een ballon maakt in de vorm van een “lucht-kasteel” of zelfs in de vorm van een “raket”, maar ook dan kan men de hoogte “schatten” door de “lengte van de raket” af te passen t.o.v. zijn hoogste punt… en ook hier verwacht ik niet dat het hoger zal komen dan de atmosfeer, zoals altijd het geval is met een ballon…

Sommige mensen zijn “ZO LAF” dat ze zeggen dat ze niet weten hoe ze “17 seconden” moeten tellen of schatten. Mijn antwoord is echter heel simpel : als men OP DE JUISTE MANIER EN IN DE JUISTE VOLGORDE van “één” tot “zeventien” telt op een rustig en stabiel tempo …, dan heeft men een goede schatting gedaan van die 17 seconden. Bovendien kan met het nameten met de “timer” op de smart-phone…
Op diezelfde smart-phone kan men zeer snel duizenden filmpjes vinden van raket-lanceringen. Men moet tellen vanaf het loskomen van de GROND én het beeld mag natuurlijk niet onderbroken worden, want dan kan men bij voorbeeld een horizontaal beeld (van een raket-vliegtuig met “witte uitlaatrook”) voorstellen als een “vertikale klim” als men de camera “niet “horizontaal”, maar verticaal zet…

Van zodra de “zoekers naar het bewuste 17-seconden-stijging“ vast-stellen dat de NASA blijkbaar niet in staat is om de lancering van een raket vanaf de grond gedurende “17 seconden” te volgen met één camera zonder beeld-onder-brekingen, ontstaat een “blinde paniek” dat ik WEL “1.000 euro moet betalen, omdat ik niet kan bewijzen dat een raket niet hoger raakt dan 2km…”

Het gedrag van deze “paniekeurs” is vergelijkbaar met de “fanatieke gelovigen” die tegen me zeggen dat ik niet kan bewijzen dat God niet bestaat en dat ik bovendien niet kan bewijzen hoe de wereld anders zou zijn ontstaan…
De meeste “gelovigen”, ook de fanatiekelingen, zijn echter wel zo sportief om te erkennen dat ze niet echt WETEN(=METEN) dat God bestaat en dat ze daarom ook spreken van “GELOVEN”…

De voorbije maanden heb ik heel wat “slechte ervaringen” meegemaakt met hogervernoemde “onsportieve panikeurs”, waarbij één keer “mijn bord” in beslag werd genomen door een “Hollander” die aan de universiteit van Delft studeerde in de richting “lucht-vaart en ruimte-vaart”. Mijn argument dat de THEO-logie-richting aan de KULeuven niet bewijst dat God bestaat én dat zijn voornoemde richting evenmin bewijst dat de ruimtevaart bestaat, als hij niet eens een filmpje kan vinden van een raket-stijging van 17 seconden…, veroorzaakte een totale kortsluiting bij de man…

Recent nog werd het argument aangehaald dat het feit dat ik NIET kon bewijzen dat een raket NIET hoger kwam dan 2km… automatisch leidde tot het feit dat de raket wel hoger kwam dan 2km…
Met dit soort redeneringen kan men dus ook zogezegd “bewijzen” dat God bestaat, maar als ik daarover begin dan wordt dat emotioneel weggelachen met de woorden dat men de “wetenschap” niet mag vergelijken met de godsdienst…
Het feit dat zijzelf geen enkele METING kunnen aanwijzen waaruit blijkt dat de raket inderdaad “2 km hoog geraakte” of “17 seonden omhoog ging”, zien ze niet als een aanleiding om “nederig” te zeggen dat ze “het” alleen maar geloven, alsof het godsdienst is…

Gepost door: MP | 11-08-15

Reageren op dit commentaar

https://www.youtube.com/watch?v=GE_USPTmYXM

Minstens een minuut lang zie je in 1 ononderbroken shot een raket stijgen. De lancering zie je hier niet duidelijk aangezien deze verborgen is door het wolkendek. Maar niet getreurd, want...

https://www.youtube.com/watch?v=sEkpe0YB49Y

Je ziet de lancering (check)

Het is een ononderbroken shot (check)

Je blijft de grond zien (check)

De raket stijgt langer dan 17 seconden (check)

Nog iets nodig? Laat het dan aub weten.

Gepost door: Ik verwacht nu 1000 euro | 12-08-15

Reageren op dit commentaar

Beste Mark,

Ik vinf het mieters DAT HiJ Meters WiJze praat verkoopt omdat uw CiA PiEtje niet opRecCHt sttat!

De bA$taard/////!!!!

13;)$&88{}%^€'

vrijmetselaarsS!!

Gepost door: Park Meeters | 15-08-15

Reageren op dit commentaar

Buy V1agra from Spick-mexico, putto, 4 ur phlacid d1ck!

goatse.cx

f1nd it hier! Big rocket to hevven!

Gepost door: Fiahra | 15-08-15

Reageren op dit commentaar

Mark,

Waar kan ik u vinden op Pukkelpop?
Zou u graag ontmoeten omtrent enkele bediscussieerbare punten.

Dank

Gepost door: NASA | 21-08-15

Reageren op dit commentaar

Mark,

Ik vond een filmpje van meer dan 5 minuten ondoorbroken gewichtloosheid in het ISS.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1JRW1wu1Fw

Van 00:49 tot 06:19 minuten zie je in dit filmpje ondoorbroken gewichtloosheid. Dit is in totaaal 5 minuuten en 30 seconden, langer dan de 5 minuten limiet die u beweert.

Mijn 1000 euro aub?

(PS-van-MP-die-vast-stelt dat SKYNETBLOGS zomaar de commentaren sluit, waardoor ik enkel HIER een stukje COMMENTAAR kan intikken...
Uw filmpje voldoet niet, omdat haar voeten meermaals uit beeld zijn...)

Gepost door: Dries | 23-08-15

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.