08-07-15

GEEN ENKELE RAKET RAAKT HOGER dan 2 km (TW-deel-2)

a.jpgDe FUNdamentele achterlijkheid waarmede fanatieke christenen te vuur en te paard verdedigen dat Jezus daadwerkelijk over het water heeft gelopen én de FUNdamentele achterlijkheid waarmede orthodoxe joden zomaar beweren dat Mozes effectief de “Rode Zee” splitste, lijkt wel ONWEERLEGBAAR dezelfde FUNdamentele achterlijkheid waarmede jonge moslims kritiekloos aannemen dat de Profeet Mohammed echt met een “vliegend paard” van Mekka naar Jeruzalem IS gevlogen en blijkt nu dus volledig te worden overtroffen door ’n zo mogelijk nog grootsere achterlijkheid, namelijk die der moderne jonge mens dewelke klakkeloos napraat dat een raket “400.000km hoog tot op de maan” is gevlogen terwijl er nog nooit een raket hoger is geklommen dan 2KM.

Het is enkel met het nalopen van deze achterlijkheden, dat men effectief kan zien dat de “volgelingen” hun leiders “in goede en kwade dagen” zullen volgen én niet zichzelf. Stel dat men de Pedo Duivel Marc Dutroux zou vrijlaten op de dag dat de Rode Duivels EK-kampioen worden én stel dat de mensen dan alleen maar over de voetbal(=oorlog) zouden spreken, dan kan men gerust stellen dat het Belgische klootjesvolk het MEEST ACHTERLIJKE en ONDER-DANIGE VOLK van heel de wereld is... 

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereld-Oorlog  voorspelde ik “moedwillig-verkeerd” dat de Belgen, onder leiding van de Rode Duivel Marc Wilmots de WK-finale zouden winnen, indien men “dan” Marc Dutroux zou vrijlaten… Het kwam (NIET) uit, want Dutroux werd (nog) niet vrijgelaten, natuurlijk. “Mijn foute voorspelling” diende – in feite -  als “voorspel” dat de Rode Duivels de Parijse EK-finale in 2016 gaan winnen, bij de 20ste verjaardag van de  zaak-Dutroux. 

Immers, in Nederland werd de “moordenaar van Pim Fortuyn, d.i. VOLKert VanderGRAAF”,  WEL vervroegd vrijgelaten en daardoor, en enkel en alleen daardoor (of mogelijk als aanloop naar MH17), behaalde Oranje de WK-halve-finale in 2014.

Zoals Eddy Merckx zijn eerste “gele trui” uit Parijs terugbracht op de Belgische feestdag, nl. 21-7-69, toen terzelfder tijd  de eerste zogezegde maanlanding plaatsvond, zo ook kwam op 15-8-96 België in het internationale nieuws met de beelden van de bevrijding van Sabine Dardenne en Laetitia Delhaize, die speciaal was gekidnapt op 9-8-1996 in BERT-RIX omdat “dit” de 3-de verjaardag van de “kroning” van koning(=REX) Al-BERT was, die vooral gekend stond voor zijn gigantische sex-honger, hetgene werd getoond in de film “Eyes wide shut”, die daarom ook speciaal in roulatie kwam in 1999, precies bij de 30ste verjaardag van het zogezegde vertrek van Neil “kneal” Arm-strong naar de maan, waarna  Lance Armstrong 7-maal op een rij de “Tour de France” won maar later zijn fraude toegaf, en wel op de vooravond van de dood van Neil Armstrong, waardoor sommige mensen dachten dat de eerstgenoemde zelfmoord pleegde zodat de “mogelijke fraude” van de laatstgenoemde in de media VOLLEDIG ONBESPROKEN bleef. 

Vele mensen dachten immers : “Als men zo veel aandacht geeft aan de fraude van Lance Armstrong, dan zou men dat toch ook doen bij een echte fraude van Neil Armstrong“. Dit is echter opnieuw een redeneringsfout. 

Het betreft hier stuk voor stuk  SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN, waarbij de machtshebbers én de media weten waarover ze moeten liegen terwijl ze fanatiek meedoen met de “toegelaten onthullingen”. 

“Als je niet voelt dat de media met uw ballen spelen, dan wil dat zeggen dat je een gecastreerde man of een vrouw bent.”

Zoals de Eerste Maanlanding “gebeurde” in 1969, omdat dit viel in het 200ste jaar na de geboorte van Napoleon, zo ook kon de “US-president NIXON” zijn maanlandings-leugen camoufleren door zijn gedwongen aftreden over het WATER-GATE-schan-daal én zo ook herdenken we in 2015 de 200ste verjaardag van de  nederlaag van Napoleon te WATER-LOO, terwijl in datzelf-de jaar de Gentse Buffalo’s LANDS-kampioen werden door de komst van de voetballer Mozes als knipoog naar de profeet Mozes die zijn “volk” via de WATER-POORT doorheen de doorwaadbare Rode Zee naar het “beloofde LAND” heeft gegidst. 

Indertijd had NIX-on “daarom” op 6-12-1973, in het 500ste jaar na de geboorte van Copernicus, zijn vice-president vervangen door Gerald Ford, omwille van het Engelse woord voor een “doorwaadbaar gebied“, nl. een “F(j)ord“.

Exact op de 227ste verjaardag van de geboorte van Napoleon, begon de zaak van Dutroux, op 15-8-1996 door het optreden van het Parket van Neuf-Chateau onder leiding van Bourlet en Connerotte, die vervolgens ontslagen werd voor een spaghetti-gerecht. Er rust iets rots op het Belgische gerecht dat zich wankel staande houdt in een spagaat van rotte leugens en nog rottere onwaarheden…

Het is dus helemaal geen toeval dat het gerecht Marc Dutroux op 6-12-1995 “voor autozwendel” in de gevangenis zette, want daardoor stierven “de twee kleine meisjes Julie en Melissa” de hongers-dood, zoals in het oorspronkelijke Sinterklaas-verhaal, door toedoen van de “vrouw van Marc Dutroux”, die daardoor vervroegd (voor deze bewezen diensten) werd vrijgelaten. 

Evenzeer is het geen toeval dat Elio Di Rupo, meermaals van homo-pedofilie beschuldigd, premier werd op 6-12-11, de dag waarop Sinterklaas wordt gevierd. En omdat Michael Jackson veranderde van een “zwarte neger met een zwarte piet” naar een “witte kindervriend met een zwarte piet,”, wordt hij, net als Sinterklaas,  een pedo-fiel(=kinder-vriend) genoemd.

De gunstige en vervalste WK-loting op 6-12-2013 kwam er evenmin “per toeval” (=par Hazard) maar was een voor-teken dat Eden Hazard in Parijs het EK-16 gaat winnen als symbool dat de “Hof van hEden” tijdelijk mogelijk is in (het) Par(ad)ijs.

De recentste opstoot van walging overviel mij op 12-6-2015, toen de Dode Ruivels het studentenlegioen opriepen om ‘tijdens de examens” te supporteren voor de “Rode Duivels“ terwijl ze gewillig van Wales verloren dankzij een “domme terug-kopbal van Radja(=helmboswuivende heerserkoning) Nainggolan” met daarop de “versteende” reactie van Thibaut COURTois (= dé NR-1 v/h  koninklijk HOF), die ‘daarom’ onbesproken bleef. Nainggolan zei na zijn prachtig doelpunt tegen Frankrijk : “Nu word ik de hemel ingeprezen, maar bij een volgende wedstrijd kan ik beladen worden met alle zonden Israëls”. En alzo geschiedde, waarbij hij voor dat begane “schoonheidsfout-JE” uit de wind werd gezet door Marc Wilmots, die de perslui ver-SCHALKTE met de goedkope leugen dat het Wilmots zelf was geweest die besliste om niet naar SCHWALBE-04 te verkassen, terwijl hij juist door Schalke was afgewezen. De Rode Duivel Marc Wilmots is niet alleen een gezworen (KAMPF-)SCHWEIN, maar ook een pathologische leugenaar, hetgeen ook van de Pedo Duivel Marc Dutroux gezegd wordt.

Zoals de zogezegde maanlanding van 21-7-1969 samenviel met de 500ste verjaardag van de geboorte van Machiavelli, zo ook viel de 500ste verjaardag van het vertrek van Columbus vanuit Barcelona (over de Atlantische Oceaan naar Amerika) samen met de Olympische Spelen in Barcelona 92 en gingen de daaropvolgende Olympische Spelen van 1996 naar Atlanta.

Zoals de middeleeuwse Kerk de ouders én de kinderen dwong om “te Communie” te gaan, ter voorkoming dat hun kroost voor hun dood-zonden zou sterven, zo bedreigde ook de Spaanse Keizer Karel, in 1500 te Gent geboren, de bevolking met het kidnappen van de kinderen, het vierendelen van de mannen, het in brand steken van de huizen én het verkrachten van de vrouwen door de “zwarte pieten van de Moren”,  wanneer ze tegen de Spaanse Overheersing in opstand bleven komen. Dit laatste leidde tot het Sinterklaasverhaal met speelgoed en snoep, waarbij de Heilige Man uit Turkije, ineens uit Spanje bleek te komen, wat uiteindelijk uitmondde in de Dutroux-story: “Wie braaf is, krijgt lekkers, wie stout is, DutROUx…”

Zoals vele sprookjes gaan over het “opeten van kinderen”, omdat er hongersnood is, zo ook viel het “sprookje van de maanlanding” samen met de oorlog in Vietnam, waarbij kleine naakte meisjes met napalm-bombardementen levend in brand werden gestoken….. Kortom, de stabiliteit van de maatschappij is gebaseerd op de dreiging dat de kinderen van de onder-danen een gruwelijke dood kunnen sterven.

Om die reden ontplofte de zaak-Dutroux op 15-8-96, het christelijke feest van de hemelvaart van de Moeder-Maagd-Maria, en kregen WIT-sel en Courtois hun eerste kindje op WITTE Donderdag en Pinksteren, wat dan weer een knipoog is naar de KIPPEN-crisis, die aanvatte op PinksterMaandag met minister van Landbouw Pinxten en die voor premier DeHAANe de grootste verkiezingsnederlaag werd. Vervolgens kwam het probleem bij de Minister van Gezondheid MARCel COLLA en kwam er ook nog een COCA-COLA-crisis bovenop, die deskundig gepareerd werd met de reclame-slogan “Coca-Cola is Back”,   zéér nadrukkelijk aanwezig op het TW-festival,  en waarbij tegelijkertijd “Lance Armstrong” zogezegd op DIE dag terugkwam van teelbal-kanker” en zich al dadelijk vanaf de eerste dag in de “gele trui” wurmde! Armstrong was dus “30 jaar na 1969” BACK.

Leeft er nu in-onze-hele-wereld geen enkele (sport-)journalist die deze voor de hand liggende informatie uit de kranten, de bijbel, de Thora of de Koran opvraagt én naleest? Of die bij de NASA durft te vragen naar een filmpje van een raket die langer dan 17 seconden klimt, of van een raket die hoger dan 2 km geraakt of van een astronaut die langer dan 5 minuten gewichtloos zweeft? Het kan zijn dat zo’n hoernalisten en presstitutes wel echt bestaan, maar blijkbaar mogen/kunnen ze het niet publiceren…Idem met de professoren, de verschillende ministeries van wetenschap en onderwijs,etc. .

Besluit : “Geen enkele officiële instantie is nog te vertrouwen. Alle officiële maatregelen die bedoeld zijn om de mensen via het onder-wijs te helpen, veroorzaken eerder het tegenovergestelde. Is alles wat officieel is, dan “zonder waarheid en zonder waarde”? Inderdaad. Maar in de tsunami van leugens en bedrog, opgewekt en gevoed door rottend ONDER-wijs, vermakelijke MASSA-Media en tweeverdienende OUDERS (die liegen over de SINT, God, 9/11 en dé MOON-WALK om U BRAAF, DOM en ONDER-DANIG te houden), bent U MIJN reddingsboei, want enkel het contact met een “individuele mens” kan leiden naar waarde en waarheid… en dat, en alleen dat, is dan ook de reden waarom ik op de straat loop. 

20:31 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

Commentaren

Mark, kunt ge mij eens uitleggen hoe de ruimtevaart de mensen braaf en onderdanig houdt? Geen mens interesseert zich in wetenschap, laat staan ruimtevaart. Verder zouden "brood en spelen" als in de Romeinse tijden veel goedkopen en effectiever zijn, niewaar?

Leg mij dat eens uit jongen!

Gepost door: Park Meeters | 12-07-15

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.