07-02-14

NASA-SPIEGEL op de MAAN bestaat NIET

a.gifZelfs een “natuurlijke” maan-spiegel met dezelfde “afmetingen” reflecteert slechts een fractie van “1 op 10.000.000.000.000.000” v/h laser-licht van een aards “laser-kanon“. Er is TROUWENS “100.000.000-keer meer kans op reflectie” bij het gebied rond die zogezegde “spiegel”, omdat "dit gebied" ook “10.000.000“ groter is. 

DIT was ook de bewering van prof Albert Velghe tijdens zijn cursus “Sterren-kunde” in 1974, maar HIERAAN gaf ik “40 jaar lang“ GEEN ENKELE AANDACHT, tot ik eergisteren meermaals door  WOUTERxxx en ARNxxx werd “uitgescholden” dat ik een LEUGENAAR  was, die 1.000 EURO aan hen moest geven en die zich MOEST beperken tot het “wetenschappelijke” NASA-artikel over de NASA-spiegel, die in 1969 ZOGEZEGD op de maan was gezet…

HIERDOOR dacht ik terug aan de laatste les van prof VELGHE, die zei  : “Ik vraag op het mondelinge examen dikwijls naar een manier om de ‘afstand van de aarde tot de maan’ te METEN en als U dan antwoordt dat we dat WETEN door de aanwezigheid van een NASA-spiegel op de maan, dan STOPT DAAR het mondelinge examen en krijgt U …‘NUL op TWINTIG‘, want dat is geen WETEN-schappelijke argument… Is dat begrepen?

Ik wou de twee studenten “ook nu” een “NUL op TWINTIG” geven en “ook nu” het “gesprek” STOPPEN, vooral omdat WOUTERxxx letterlijk zei : “uw 28.000km/u-en-2.800km/u-argument interesseert mij GEEN BAL”….

Maar ik reageerde “bijna automatisch” dat Armstrong één BAL(=testi-kel) had moeten afgeven, omdat hij valselijk had getuigd(=testi-fy) over de maanlanding..
Waarom zou hij dan zijn ballen inzetten dat er een NASA-spiegel op de maan werd gezet door Armstrong, terwijl hij er zelf de BALLEN vanaf wist? Had hij geen interesse meer in mijn cijfer-argument, bij gebrek aan één (intellectuele) bal? Had hij niet de intellectuele moed verloren om zich te bedienen van het eigen verstand? 

Ik zei daarna (na een nieuwe reeks scheldwoorden) : “IK MOET NIET blind uitvoeren wat jullie zeggen, maar ik zal nu wel over die zogezegde NASA-spiegel met jullie spreken ….”. Ik legde uit wat de GIGANTISCHE REDENERINGS-FOUT was, die ook in het NASA-artikel was beschreven én die GELUKKIG DOOR DE TWEE effectief werden begrepen, ook al bleven ze me verder verwijten dat ik een leugenaar was…

De twee studenten begrepen INEENS dat er “100.000.000” meer kans was dat het laser-licht zou reflecteren in het gebied met een diameter van 7 km rond de NASA-spiegel, als die zelf een diameter had van 7 dm. Immers de verhouding in oppervlakte is (7km/7dm)² = 1/100.000.000.

Het NASA-artikel beschreef dat het laser-licht  op de maan EERST een “oppervlak” met een diameter van 7 km zou beschijnen en DAN BIJ WEERKAATSING op de maan een “oppervlak” met een diameter van 14 km op de aarde zou beschijnen, omdat men dan de dubbele afstand van de aarde-maan moet afleggen … De NASA  ging dus EVEN uit van het feit dat het maan-oppervlakte met de diameter van 7km de reflectie ging doen, terwijl er OFFICIEEL ALLEEN reflectie is op de spiegel met diameter van 7dm…

Als men er EVEN vanuit gaat dat al het laser-licht door het maan-oppervlak zou worden opgeslorpt alsof het een perfect zwart lichaam is, dan zou dus slechts 1 op 10.000.000 van het origineel aardse laser- licht in aanmerking komen om terug naar de aarde te worden weerkaatst, waar het dus opnieuw over een gebied met een diameter van 7km zouden worden uitgezonden, waarvan er dus opnieuw slechts “1 op 10.000.000” kan worden ontvangen door een spiegel met een diameter van 7dm… m.a.w. "1 op 100.000.000.000.000", OK? 

U kan heel facebook-gesprek HIER vinden, maar dan moet je eerst nog DRIE keer klikken op PREVIOUS COMMENTS(waarbij de leugen-opmerkingen werden verwijderd)…

19:25 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | |

Commentaren

PS. Prof VELGHE, wiens naam natuurlijk SUBLIMINAAL verwijst naar de ONTDEKKING van (de velg van) HET WIEL, EISTE “elk jaar” opnieuw (vanaf de eerste les en via de aankondiging door een bisser) dat we “recht stonden” als hij in de aula binnen-stapte als eerbetoon aan de “MOEDER van alle weten-schappen : de sterren-kunde, d.i. de ASTRO-NOMIE, die tegenwoordig volledig in de schaduw staat van de ASTRO-logie en de psycho-LOGIE”….
Elke keer opnieuw kwamen we “even“ omhoog vanuit onze stoel en maakte hij ogenblikkelijk een beweging met zijn arm dat we terug mochten gaan zitten en zelfs niet volledig recht moesten opstaan…
(Ondanks het feit dat deze prof deed alsof “hij” AFSTANDELIJK was, kon hij ineens naast U opduiken in de mannen-W.C., waarmee hij dus onderstreepte dat “die afstandelijkheid” enkel hoorde bij het “vak”, waar sterren soms licht-jaren van ons verwijderd zijn..)

In de laatste les-week zei hij dus dat we “0 op 20” zouden krijgen als we op het mondelinge examen zouden spreken over de afstands-bepaling tussen de aarde en de maan via de zogezegde NASA-spiegel-op-de-maan…

Ik begreep dat ik op het examen moest spreken over de parallax-methode, maar ik past die methode zelf pas “veel later” toe en stelde dan vast dat de “verre sterren” gedurende één uur achter de maan verdwenen om dan aan de andere kant terug zichtbaar werden… Rekening houdend met de draaiing van de aarde om zijn eigen as en de beweging van de maan om de aarde, kwam ik uit dat de verhouding tussen de afstand “aarde-maan” en de straal van de aarde … ongeveer gelijk was aan “60”. Het echte getal is zo’n 60,1). Deze “beroemde” PARALLAX-methode is dus zeer simpel, maar dat wordt in-het-onderwijs NOOIT GOED, zoals men ook NOOIT goed uitlegt hoe men een “paar minuten schijnbaar gewicht-loos“ kan zijn tijdens een PARABOLISCHE (vrije) VAL-VLUCHT…

Eens men “dit“ goed begrijpt en overweegt dat de woorden “paral-lax“ en “para-bol-isch“ een SUBLIMINALE verwijzing kunnen hebben naar d woorden “LAX-eer-middel en PARA-bel“ en zelfs naar DIA-BOL-isch, waarbij de middel-eeuwse mens niet mocht denken dat de “AARDE een BOL” was of dat men zelf de DIA-meter van elke cirkel kon meten, ook die van de AARDE … door gebruik te maken van de GELIJKVORMIGHEID van de CIRKEL(-segmenten) en het meten van een klein deeltje van de ronding…

(Als men met “de voeten staat in de zee” te Maria-kerke staat, dan kan men over een afstand van 8 km - in de richting van Oostende - zien dat de aarde “5 meter” naar beneden gaat tov de horizontale lijn die men - in gedachten - trekt tot aan de mensen op de Pier, die schijnbaar met hun voeten in het water staan, terwijl vanaf de dijk van Maria-kerke kan zien dat deze mensen inderdaad “5 meter boven de ZEE-spiegel staan… Hieruit kan men op basis v/d GELIJKVORMIGE DRIEHOEKEN berekenen dat de straal(=R) van de aarde 6400km is…Immers enkel dan klopt de volgende verhouding (2x5m/8km=8km/R).
Bovendien kan men uit de wetenschap dat een steen-zonder-vertikale snelheid na één seconde een verticale val-afstand van 5 meter aflegt, concluderen dat de nodige snelheid voor een horizontale ruimtevaart op zeeniveau gelijk is aan 8km/s=28.800km/u… of op een hoogte van 300km met een vermindering van de valversnelling tot 9m/s² een snelheid van 28.000km/u…
Eénmaal met “dit” heeft begrepen, KAN MEN NIET MEER VLUCHTEN voor het VOORTSCHRIJDEND INZICHT dat de “ruimte-vaart” en de Big Science (met de afkorting BS) gewoon de godsdienst is geworden voor de “komende 2000 jaar“, zoals ook het christendom nu ook al 2000 actief was met de “hemel-vaart” van Jezus en de Moeder-Maagd-Maria…
--
De prof onderstreepte ook dat merkwaardige schijnbare beweging “van de maan, de zon, de sterren en de planeten“ bij de Romeinen de aanleiding werd voor de namen van hun Goden én de namen van hun dagen, die nog verder bestaan in hun Franse namen. LUN-di, MAR-di, MERCRE-di, Jeu-di, VENDRE-di, SAME-di… Er is één uitzondering : DI-manche of ZON-dag, wat in de Germaanse talen wel duidelijk verwijst naar de ZON…

Enkel de Franse LUN-di en de Germaanse MAAN-dag verwijzen beide naar de “MAAN”, zoals dat in beperkte mate ook van toepassing is bij de SAME-di en de ZATER-dag, dat verwijst naar de planeet (en god) Saturnus, zoals bij MAR-di naar MARS, bij Mercre-di naar MERCURIUS, bij Jeudi naar JUPITER, bij Vendre-di naar VENUS… waarbij het dus steeds gaat over een rare-bewgende PLANEET én een Romeinse GOD…

Het is pas nadat Newton door de DIFFERENTIAAL- en INTEGRAAL-rekening een juiste wiskundige verklaring vond voor die bewegingen, dat men ook kon zeggen dat Copernicus inderdaad gelijk had met te zeggen dat de aarde rond de zon draait…

Vooral hét boek van Copernicus, die stierf op 25-5-1543, betekende het definitieve einde van de middel-eeuwen : “De REVOLUTION-ibus ORBI-um CAELEST-ium”, wat de rechtstreekse aanleiding voor de keuze van het woord “REVOLUTION” op 14-7-1789 in Parijs, dat ook de plaats was van de eerste ballon-vaart, die hoger kwam dan de Eiffel-toren, die daarom ook werd afgewerkt in 1889, het jaar dat Hitler werd geboren, die daarom op zijn beurt in de eerste zomer van de Tweede Wereld-oorlog een bezoek bracht aan deze toren en die de bijhorende foto’s liet publiceren in alle Duitse kranten… Eerst probeerden de tegen-standers van Hitler de “foto’s” af te schilderen als een “bedrog”, zoals bij de foto’s van de vele “Duitse lijken, die zogezegd waren veroorzaakt door de Poolse soldaten in de dagen voor Hitler Polen was binnen-gevallen met de woorden dat hij alleen maar had “TERUG-GESCHOTEN”=“Zuruck Geschossen”…

En het is daarom ook VRIJ CYNISCH dat men dan weer zogezegd naar de MAAN ging via de Duitse NAZI-geleerden, die zogezegd ballistische V2-raketten vanaf het Europese continent tot in Londen had afgeschoten…

Gepost door: MP | 07-02-14

Reageren op dit commentaar

Ik wil even benadrukken dat Mark nergens werd uitgescholden voor leugenaar. Al is hij nu wel een leugenaar

Gepost door: Arn | 10-02-14

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.