04-02-14

Ruimtevaart is fake (zoals de Sint). Wie durft hierover nadenken?

aaa.jpgTIMxxx kwam tot de LOGISCHE CONCLUSIE dat de ruimtevaart een wetenschappelijke waarheid is, maar dit is in tegen-spraak met de “definitie van weten-schap”, die men - ook - op wikipedia kan vinden…

WETENschap is HERHAALBAAR... WETEN = METEN

De huidige realiteit van de ruimtevaart is gedegradeerd tot het niveau v/d godsdienst, zoals reeds werd gemeld door een KUL-student in 1995  met de woorden : "...Can we actually prove the landing of human beings on the moon, in some scientifical way (or other)? Or is it just something you have to accept, in good will? Then the whole space science is reduced to the level of religion - something you just have to take someone's word for. " ...

De lanceringen in China en de SU gebeuren vanaf militaire “geheime” plaatsen..

De lanceringen van de Space Shuttle zijn niet meer na te weten, want alle lanceringen zijn volledig afgeschaft…

Bovendien bewezen eerdere Space-Shuttle-lanceringen, die oa werden bijgewoond door LVB dat er - op geen enkel moment tijdens de 8 minuten van de lancering - een snelheid werd gehaald van meer dan 300km/u of zelfs een hoogte van meer dan 15km werd gehaald, want er was - tijdens die 8 minuten - geen enkele beweging naar het Westen…

In het gebied “tot 15 km hoogte” is er voldoende lucht waarin men “zogezegd supersonisch” kan vliegen van Parijs naar NY in zo’n 3 uur (d.w.z. zo’n 2000km/u tov de grond). In de richting van NY naar Parijs lukt dit echter niet en duurt het eerder 6 uur…, wat betekent dat er “op die hoogte” een Oosten-wind waait van zo’n 1000km/u, die - in feite - wordt veroorzaakt doordat die hoge lucht-lagen, wegens de ijlheid (en dus te weinig wrijving) bijna niet meer meedraaien met de grond (een fenomeen dat men ook kan zien met de “rode vlek op Jupiter”). In het gebied boven de evenaar is die snelheid zo’n 1.500km/u en daarom duurde een Concorde-vlucht van Kinsjasa naar Rio ongeveer 1 uur en was een terugvlucht meer dan het dubbele..

Als men nog nooit sneller is gegaan dan 1.000km/u (in oostelijke richting) in de “lucht ter plaatse” én als men weet dat er in het gebied boven Florida op een hoogte van 15 km een oosten-wind waait van zo’n 1.300km/u, én men stelt vast dat de Space Shuttle zijn beweging naar het Oosten nooit verandert in een westelijke richting tijdens die 8 minuten, dan weet men OOK dat men nooit een hoogte heeft gehaald van 15 km…. En daarom ook heeft een lijn-vliegtuig (van of naar Miami) NOG NOOIT een Space Shuttle zien passeren die hoger kwam dan 10 km, d.i. de hoogte van een normale lijn-vlucht…

De meeste mensen “voorkomen” dit probleem van “meten=weten” én het ontbreken van (herhaalbare) metingen dat men al OOIT sneller ging dan 2.800km/u…, door te GELOVEN dat een ISS-bezoek geen 28.000km/u NODIG heeft (en dat men automatisch gewicht-loos wordt in het lucht-ledige, en dat is vergelijkbaar met de middel-eeuwse mens die GELOOFDE dat de aarde PLAT was, omdat dat ZO in de bijbel stond en die daaruit concludeerde dat de aarde NIET ROND de zon draaide, zoals ook in de bijbel stond beschreven dat de sterren, de zon, de planeten en de maan rond de aarde draaiden met VIER verschillende snelheden.

Ook de bewering dat God (loodrecht) IN DEN HOGE zat, zowel voor de mensen in Europa als de mensen in Australië, was een extra-bewijs dat de aarde plat was, ook al kon men aan “elke zee” zien dat de aarde rond was, zowel loodrecht op het strand als evenwijdig met het strand… 

20:44 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.