02-02-14

Waarom krijg ik zo ZO VELE ver-VELEN-de REACTIES?

aaa.jpgTen eerste. De meeste facebook-mensen VERVELEN zich en "dat" schrijven ze ook letterlijk : ('ik weet dat.... maar soms verveel ik mij en ja zoals je kan zien.", aldus 'set' tegen BRAM

Ten tweede. Ze willen mijn “juiste” cijfers over de “valsheid van de ruimtevaart” niet onder-zoeken, omdat zo’n gedachte voor hen on-denk-baar is… Letterlijk on-denk-baar...
Ze kunnen/willen niet na-denken over de mogelijkheid dat de ruimte-vaart een "leugen zoals Sinterklaas is", uit angst dat de “grote maatschappij” ook zo “vervelend” zal gaan doen als ‘hun eigen ouders’, nadat deze stopten met het geven van speel-goed voor Sinterklaas….

Want daarna begonnen de ouders immers te “zeuren” over “hoeveel geld” hun kinderen wel “van hen” ver-kwisten aan drank, bis-jaren, WEED en andere drugs…, waardoor velen zelf begonnen met een studenten-job, waardoor ze nog meer roof-bouw pleegden op hun nacht-rust en bijna volledig leefden als voorgeprogrammeerde “slaap-wandelende” robots…

Bovendien eisen diezelfde ouders (op een subtiele manier) om een “zo hoog mogelijk diploma” te be-halen, waarbij ze voorbij gaan aan het feit dat het Middelbaar Onder-wijs in de meeste scholen TOTAAL ONDER-maats is als het gaat over wis-kunde.. (Trouwens heel dat “middel-baar onder-wijs van 6 jaar” kan men ook in één half-jaar afwerken, als men kiest voor de richting van “7 uur wiskunde” en als je een goede uitleg van “10 uur van mij” krijgt, zoals mijn broer ook deed in 6 maand, na mijn krachtige uitleg.…) 

Ten derde. Mijn oproep om de generatie-kloof te over-stijgen was daarom ook een “slag in het water”, omdat diezelfde ouders naast hun eigen financiële problemen, hun eigen slechte (of soms “te goede”) studie-resultaten, hun eigen leugens over Sinterklaas en/of overspel… helemaal geen tijd willen maken om op een ernstige manier met hun kinderen te praten… (of zijn uw OUDERS TOCH ANDERS?)

PS. Ondanks het feit dat meer en meer studenten langer studeren, stijgt het cijfer van de jeugd-werkeloosheid, waardoor de uitzichtloosheid om te voldoen "aan de absurde dromen van de ouders" alleen maar groter wordt, waardoor de jeugd zich nog meer vervelend gaat opstellen... Kan ik hen ongelijk geven?

18:59 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook | |

Commentaren

Na mijn mislukte oproep tot “over-stijging van het generatie-conflict”, doe ik een nieuwe oproep, mogelijk een zeer naïeve oproep…

Ouders en kinderen ver-één-igt U … tegen de ver-deel-ing in ver-schillen-de school-klassen door het onder-wijs dat U onder-drukt…
Zoals de MAAT-schappij en de MOEDER-taal komen van de MATER=MOEDER, zo ook wordt de tijd v/d “MOEDER” ver-deeld tussen haar moeder-taak en haar werk-taak… en daar-door worden de kinderen uit-besteed aan crèches, zoals het “Fabeltjes-land in Dender-monde waar ze werden dood-gestoken”, of bij ont-haal-moeders én de vele “beroepen” die dienen als “ersatz-moeder”…

Bovendien is ook een hele amusement-industrie opgericht om de kinderen bezig te houden met de TV, muziek, GSM, facebook,…

Zoals de moeder van Socrates een vroed-vrouw was, die haar patienten HIELP in de “bevrijding” van het “geniale kind” dat “IN HEN” vast-zat, zo ook probeerde Socrates om de “eigen geniale gedachten” van elke mens naar buiten te halen, zoals in het gesprek met een slaaf, die “ter plaatse” de stelling van Pythagoras bewees voor een “gelijk-zijdige driehoek“, door vast te stellen dat met “8” zo’n driehoeken een oppervlakte konden bouwen van twee-maal de oppervlakte van een “vier-kant op de schuine-zijde v/d driehoek…“ m.a.w. 8a²/2=2c² of 4a²=2c² of 2a²=c² of a² + a² = c² (voor een gelijkzijdige driehoek)

Het besef aan zoveel moedwillige manipulaties in het onderwijs vervulden hem met razernij…De psychische folteringen die worden losgelaten op de “gemiddelde” mens tot “23 jaar”, zijn ONVOOR-STELBAAR wreed en komen meestal neer op het “DOM REPRODUCEREN van klink-klare onzin“, zoniet “STRAF-STUDIE“ en een bis-jaar…Kijk naar de “studie-keuzes” die de “ministers van onderwijs” zelf hebben gemaakt… of de studie-keuze van de politiekers…Met uitzondering van MERKEL met haar diploma FYSICA, zijn het allemaal IDIOTEN in “de domme vakken”…Specialisten in liegen en bedriegen… in advocaten-trucs… enz…

Gepost door: MP | 02-02-14

Reageren op dit commentaar

Dag MP,

U zegt hier dat iedereen reproduceert etc., en dat is de schuld van de scholen enzo. die eigenlijk volgens u "brainwashen" hoe komt het dan dat u niet gebrainwasht bent?

Ook wie doet dit allemaal en beslist dit dan? Waarom zou men liegen over de ruimtereizen? waarom liegen over alle waarheden?
1 van uw antwoorden was dat het kwam door Amerika. Nu Amerika heeft verschillende mensen die alles beslissen, de President die om de 4-8jaar veranderd dus die kan het niet beslissen want 1 president en het veranderd alles. De senaat? Al die mensen dat het zo willen en dan steeds veranderen en al? Of wie beslist dit allemaal?

ps: U zegt dat ze u zouden pakken voor al deze dingens dat u post, waarom heeft u dan nog nooit iets voorgehad? Want gezichtsherkenning is niet moeilijk dus een schuilnaam is niets waard.

mvg Set

Gepost door: set | 03-02-14

Reageren op dit commentaar

Dag Set,

MP gaat ervan uit dat die 'leugens' verkondigd zouden worden om het volk onder controle te houden. De maanlanding is daarbij eigenlijk maar een episode in een verhaal dat de onzichtbare elite verzonnen heeft. Dat verhaal was voor lange tijd de koude oorlog. De elite creëerde een soort van superconflict dat heel de wereld in de pas liet lopen. Om het geloofwaardig te maken deed de elite alsof er een soort strijd was tussen de grootmachten die elkaar de loef probeerden af te steken op o.a. technologisch vlak.

De maanlanding was in dat denken dus gewoon een scène uit de film die we allemaal worden opgedrongen. We moeten het als waar aannemen anders valt ons wereldbeeld waarin wij niet gecontroleerd worden door een onzichtbare superelite helemaal uiteen.

Maar dus zelf als je dat kan slikken moet je ook nog geloven dat die onzichtbare elite ons zo minacht dat ze allerlei kleine tips achterlaten in al hun duivelse complotten. Zo kwamen ze in 1996 op het idee om een popartiest de 'moonwalk' te laten doen waarbij hij naar achteren loopt terwijl hij naar voren loopt. Waarom? Omdat 96 omgekeerd 69 is, het jaar van de maanlanding. De elite maakt daarmee dus duidelijk dat iets wat niet kan "de moonwalk'' ook gebeurde in 69 maar dan als een echte "moonwalk".

Dat eindeloze gezwets gaat maar door maar het past wel in een breder kader van MP. Hij haalt dat vreemd genoeg slechts zeer weinig aan.

Gepost door: CeB | 05-02-14

Reageren op dit commentaar

Beste CeB> Inderdaad ik haal die "duivelse complotten" zeer weinig aan, zoals je dat zo mooi noemt...
Ik ga er misschien nog eens een artikel over schrijven, want ook de BAARLIJKE DUIVEL MARC Dutroux kwam in het nieuws op 15-8-96 ( dus ook in 96, samen met de orale sex van Bill Clinton op 6 novem-ber 96)...
En bovendien voorspel ik daarom dat de RODE DUIVELS gaan Brazilië verslagen onder leiding van RODE DUIVEL MARC Wilmots, die daarmee WRAAK kan nemen op zijn afgekeerde goal in 2002... en die dan ook WRAAK kan nemen op de "Braziliaanse vrouw", die "bekende" dat ze twee kleine stief-kinderen had gefolterd met een "bijtend product" met blijvende verminking tot gevolg....
http://www.vandaag.be/binnenland/144367_model-geeft-verminking-stiefkinderen-toe.html

Gepost door: MP | 05-02-14

Reageren op dit commentaar

" Trouwens heel dat “middel-baar onder-wijs van 6 jaar” kan men ook in één half-jaar afwerken, als men kiest voor de richting van “7 uur wiskunde” en als je een goede uitleg van “10 uur van mij” krijgt, zoals mijn broer ook deed in 6 maand, na mijn krachtige uitleg.…) "

Geeft U nog steeds bijles wiskunde?

Gepost door: student | 09-02-14

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.