31-01-14

Oproep aan TIM&co om de generatie-kloof te over-stijgen

Zoals alle ouders WETEN dat ze PUBLIEKELIJK moeten ZWIJGEN tegen hun kinderen over de onmogelijke leeftijd/snelheid van Sinterklaas-uit-Spanje én de ISS-zonne-panelen (zolang ze de leeftijd-van-verstand nog niet hebben bereikt), zo ook WETEN diezelfde ouder-wordende kinderen dat ze - met het VOORTSCHRIJDEND INZICHT  - steeds MEER EN MEER PUBLIEKELIJK zelf moeten ZWIJGEN wat ze ondertussen wel inzien…

Zoals de studenten van Nu NIET (meer) WILLEN nadenken over het 'WAAROM' dat hun EIGEN OUDERS vroeger zelf geloofden in Sinterklaas, de hemel-vaart, de maan-landing én het eerste Gebod van God (dat er slechts één God was, te weten : God de Vader, God de Zoon en God de Hgeilige Geest)… zo ook WILLEN diezelfde ouders NU NIET (meer) horen dat hun EIGEN KINDEREN “op een gelijkaardige manier” worstelen met de ruimte-vaart, de maan-landing van Neil “kneal” Arm-strong én de simpele vast-stelling dat de ISS-rock-E.T. een ge-METEN snelheid HEEFT van 28.000km/u, terwijl er geen enkele weten-schappelijke meting of publicatie BESTAAT waaruit blijkt dat een mens al ooit een snelheid heeft gehaald van MEER DAN 2.800km/u… METEN=WETEN…

Zoals de moslims en de joden “weten” dat de kristelijke “één God” in TEGEN-SPRAAK is met de DRIE Goddelijke Personen, nl. de Vader, de Zoon en de Geest (‘één’ is NIET gelijk aan ‘drie’. ALTIJD EN OVERAL.)… zo ook “weet” iedereen dat 28.000 groter is dan 2.800. ALTIJD EN OVERAL…. 

Deze punten worden echter nooit publiekelijk besproken (op TV ..) omwille van de zogezegde “gods-dienst“-VRIJHEID, terwijl dat een “contradictio-in-terminis” is…
Immers de officiële “gods-dienst“ roept juist op tot onder-werping en totale gehoorzaamheid ipv de VRIJHEID om U “te bedienen van het eigen verstand”, wat ikzelf pas deed, toen ik “38 jaar oud werd”…
aaaa.gifAls men kijkt naar de bewegende beelden van een (natuurlijke) meteoor-steen die rond de aarde draait, dan kan men hieruit EENVOUDIG begrijpen dat deze steen (zoals de maan)  wordt aangetrokken door de aarde. Er is een voldoende grote (horizontale) snelheid NODIG om niet op de aarde te vallen… Bij een te hoge snelheid vliegt men boven-dien weg van de aarde en komt men nooit meer terug…

Ik stel voor aan de facebook-vrienden van TIMxxx om “deze” tekst NU af te drukken en te proberen om “deze on-aangepast” 2000 jaar lang bij te houden....
De “papieren afdruk van deze tekst“ kan niet door de NSA of de NASA “electronisch” worden vernietigd of aangepast, zoals dat in 2001 wel gebeurde met al mijn E-teksten, E-mail-adressen, paswoorden op de NASA-forums, op de USE-NET-groepen, op de Dejanews-forums…, toen ik op 11-1-2001 … “2468 internationale bezoekers” kreeg voor mijn tekst met de titel “2001. Amerika wake-up. Space-travel, it was only a Kubrick-MOVIE…”

Door het afdrukken van het ‘bewegend beeld’ ont-staat wel de illusie dat de meteoor-steen (=ISS-rock-E.T.) zogezegd stil-staand “gewicht-loos” is in het lucht-ledige…

Anderzijds kan de afgedrukte “tekst-met-tekening” door uw ouders “in alle rust” bekeken worden, zonder dat de NSA en de NASA mee-kijken… en dan kunnen ze ook nadenken over de beste “juiste of onjuiste formulering” die kan zorgen voor de beste toekomst voor hun eigen kinderen in deze tijd van groter-wordende financiële chaos…

18:59 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | |

Commentaren

De opdracht om een tekst “2000 jaar lang” on-aangepast te behouden is geen SINECURE en dat was ook niet gelukt met de bijbel, de koran en de joodse torah, omdat de ‘toen-malige‘ macht-hebbers de zaak ‘vervalsten‘ met zogezegde “meta-foren“, zoals de “val van dé Toren van Babel” en de “doortocht door (de WATER-POORT van) de Rode Zee“…

Zoals vele “gelovige” mensen “deze Rode Zee” en het BABBELEN over de “BABEL-Toren tot in de hemel” VERKEERDELIJK zagen als een “echte“ realiteit met de “almachtige wrekende God“, zo ook zagen vele “gewone” mensen-van-jaren-zestig VERKEERDELIJK de maan-landing van Arm-strong in opdracht van de “almachtige vooruitgang” als een “echte” (virtu-ele) realiteit van de “tijdelijk-almachtige” president NIX-on, die - na de “terug-trekking uit de oorlog in Vietnam”, het “verlaten van de goud-standaard” en het WATER-GATE-gate-schandaal - opgevolgd werd door president FORD…Dit alles was echter allemaal een “gelijkaardige” metafoor. Immers “FORD” is het Engelse woord is voor een “doorwaad-baar gebied“. Immers “NIX-ON” wil zeggen dat er “NIKS-van-AAN” was van de maan-landing met de “lange” ARM van Neil “kneal” ARM-strong. Bovendien was er de “DOOP-ing”-FRAUDE bij Lance(-lot) Arm-strong, als knipoog naar een moderne “RODE Ridder”-verhaal, waarbij de “moderne” Egyptenaren - in grote getallen - worden “gedoopt en verzopen” met het “water en bloed” van de “symbolische” RODE Zee, in opdracht van de sterke man SISI, die zelf geen SISI is, maar een knipoog naar de god ISIS en de “vrouw SISI van de prins die in Sara-jevo werd vermoord in juni 1914, straks exact 100 jaar geleden…

Gepost door: MP | 31-01-14

Reageren op dit commentaar

Zoals de ouders in de Neder-landen in de tijd van 1585 werden gedwongen om hun kinderen te vertellen dat de “Goede Sint uit Spanje” kwam, zoniet werden de kinderen “gekid-napt met de kidnap-ZAK”…. zo ook lopen de huidige kinderen de kans op een “moderne (elektronische) facebook-kid-napping”…

Het is trouwens ‘grappig’ dat vele joden (en de joodse media) zeggen dat 9/11 een INSIDE-job was van 19 moslims, die “inside the USA“ toesloegen met “gewone vliegtuigen“, terwijl vele moslims zeggen dat 9/11 een INSIDE-job was van president Bush met de hulp van diezelfde joodse media…

En daarom kunnen de “slimme” (ex-)kristenen, die allemaal door de diezelfde media worden verdacht gemaakt van betrokkenheid van (een doofpot-actie rond) pedofilie, ook eens na-denken over “2001”, die officieel gebeurde op de 2000ste verjaardag v/d geboorte van Jezus Christus en die vooraf werd gegaan door de Kubrick-film “2001. A Space Odessey” uit 1968 niet kan passen in een GROTE CONSPIRACY om een “nieuwe” facebook-gods-dienst op te starten…

De ex-kristenen zouden ook eens kunnen na-denken over de “woorden” van Mozes, toen die van de BERG terugkwam met zijn “TIEN GEBODEN ( met “Bovenal bemin één God, Zweer niet ijdel, vloek, noch spot, Heilig steeds de dag des heren, Vader, moeder zult gij eren, Doodt niet, geef geen ergernis, “leef steeds kuis“ Vlucht het stelen en bedriegen, Ook de achterklap en het liegen, Wees steeds kuis in uw gemoed en Begeer nooit iemand anders goed…), en over DE WOORDEN van tijdens de Spaanse Overheersing : “Wie braaf is, krijgt lekkers, wie stout is, de roe…” en over de “Pax Americana”, de maanlanding van 69 en de zaak-MARC-Dutroux van ’96 met zijn slogans “Wie braaf is, krijgt lekkers, wie stout is DutROUx…” en zijn CNN-melding over zijn ont-snapping “DuTRoUTH is OUT THERE… “… om te eindigen in de totale KRIST-al-isatie met de “KRISTAL-arena van Racing Genk en de “GROTE RIJK-DOM” van de facebook-baas ‘MARC ZUIKER-BERG‘, die deel uitmaakt van de ROCK-a-feller-familie, zoals ook PETRUS=steen-ROTS aan de basis lag van het kristen-dom… (ROTS=ROCK met een knip-oog naar ROCK&ROLL…)

Zoals ook de naam ROTH-schild “speciaal” werd gekozen als een heden-daagse mengeling van de “Rode Ridder” en “Rode Zee” … (NOMEN EST OMEN, de naam is een teken… en de be-TEKEN-is van de “namen”, de ONO-mastiek…) zo ook koos JOHN “Lennon” v/d Beatles met een knip-oog naar de communist “Lenin“, een relatie begon met de Vietnamese Yoko ONO, als protest tegen de Vietnam-oorlog…

Zoals Socrates werd “uitgelachen” door de jeugd van Athene, met uitzondering van Plato, zo ook word ik door de meeste studenten “publiekelijk” uitgelachen en “zwijgt” elke potentiële nieuwe Plato bij de vele “domme” verwijten die men naar mijn hoofd slingert..

Gepost door: MP | 31-01-14

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.