27-01-14

NIEUWS-BLAD, you have a problem….

aaa.jpgDoor toedoen van TIMxxx werd een “jour-na-list-v/h-NIEUWS-BLAD” op HETER-DAAD betrapt met zijn VALSE ISS-foto. De hoer-na-list beweerde dat hij de foto met “zichtbare” ISS-zonne-panelen had gemaakt vanaf een balkon in Gent op 27 mei 2009, terwijl in hetzelfde artikel vermeld stond dat ISS in die periode NIET EENS ZICHTBAAR was in Gent, laat staan dat men er een mooie foto van zou kunnen trekken…(Het artikel spreekt over een "tele-converter" en dat is waarschijnlijk een subliminale knipoog naar foto-shoppen, niet?)

Bovendien bevestigden de “mensen van de Sterren-wachten Urania en Mira* formeel dat men “vanop aarde” met geen enkele telescoop het verschil kan zien tussen een “ROTS-formatie” en “een zonne-paneel-formatie“…
(zoals men vanop aarde ook geen enkel spoor “op de maan” kan zien van een zogezegde Apollo-landing…)

Bovendien had ook de SKEPP-ruimtevaart-'specialist' Ronny Martens in het studenten-blad Schamper op 20-01-2003 (blz 18) DATZELFDE STANDPUNT uitgesproken, in een dubbel-interview met mij, dat slechts 4 bladzijden verwijderd was van het dubbel-interview met de twee GENTSE ruimte-vaarders, Frank De Winne en Dirk Frimout, die echter door de “journalisten“ niet werden geconfronteerd met mijn 28.000-2.800km/u-argument en evenmin met de “valse“ ISS-foto‘s. 

Dirk Frimout was (door een toevallige vertraging) “zogezegd” pas op 1-4-1992 terug-gekomen vanuit de ruimte… en heel-wat wetenschappers hadden toen wat “vrije menings-uiting”=“Free-mout(h)” gedaan én ze hadden “hun mond geroerd” én gewezen op de mogelijkheid van een “april-grap” … tot ze op 13 april 1992 de “mond werden gesnoerd”, door een “kunst-matige” aard-beving in (de mijn-schachten van het Ruhr-gebied onder ) Roer-mond op een diepte van 321 meter en het gebeurde bovendien om 3.21u… (een count-down?) 

En uitgerekend diezelfde avond was er een NOS-programma met een weten-schapper die “natuurlijke” aard-bevingen kon voorspellen, en dat programma bleek ook al de week eerder “op die dag” geprogrammeerd te zijn, (zogezegd?) als knip-oog naar de 22-ste verjaardag van de Apollo-13-raket, die vertrok om 13:13u (Houston-time en dus 12:13u Cape Canaveral… Kleine bedenking : Waarom volgt men een lancering “van nabij” op, vanaf een afstand van 2000km?) en die in de problemen kwam op 13 april 21:07u, na een vlucht van 55u: 54m:53seconden en 52(?) hondersten… Men sprak toen de beroemde  woorden : “Houston, we have a problem …”

PS* MIRa is ook de geboorte-plaats van SINT-NIKlaas als knipoog naar de Spoet-NIK, Frank DeWINNE uit SINT-Truiden en NIKE, de Griekse Godin van de over-WINNing...

18:57 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook | |

Commentaren

Het is trouwens omwille van deze aard-bevings-connectie dat ik voor-spelde dat de regering-Verhofstadt zou “vallen” tijdens de zogezegde gewicht-loos-heid van Frank DeWinne op één november 2002 (=Aller-heiligen) (wat in realiteit slechts een parabolische val-vlucht is, die daarom ook nooit langer dan 5 minuten kan duren…)…

Ik deed een posting op de nieuws-groepen over deze kwestie en bovendien stelde ik hierover een publieke vraag bij een politiek debat in Leuven… Niemand durfde er zijn leven op inzetten dat de regering-Verhofstad op die dag NIET zou vallen… en de tijdens de live-uitzending op de Grote Markt in Sint-Truiden, waarbij het hele lichaam van Frank DeWinne nooit 5 minuten aan het zweven was, wist de VLD-burgemeester van Tongeren, Patrick DeWael, te melden dat Verhofstadt gevallen was… met de fiets…
En daarvoor zei Karel DeGucht een jaar later: “Inderdaad, zoals de regering gelijk is aan Verhofstadt, zo ook is Verhofstadt gelijk aan zijn regering… en dus bij de (fiets-)val van Verhofstadt, was dus ook de regering gevallen,… maar… als Verhofstadt daarna terug recht stond, was de regering dus terug op de been…”

Ook bij de tweede ruimte-vaart van Frank DeWinne op 27-5-2009, (voor een duur van 6 maanden én vertrokken om 12:34u na een count-down van 3-2-1...), werd de zaak voorafgegaan door het hemel-vaarts-feest op 21-5-2009... Die zaak werd gevolgd door de zogezegde zelfmoord van zangeres Jasmien, Charlies Angel Sarah Fawcett en de moon-walker Michael Jackson…
Allemaal op 25-6, exact één half jaar verschillend met 25-12, het feest van Kerst-mis en de komst van de Kerst-man, die in de USA wordt benoemd als SANTA CLAUS als verbastering op Sinterklaas, die eerder “een witte GOEDE kindervriend was met een zwarte piet“, zoals Michael Jackson, die vroeger “een zwarte neger met een zwarte piet was”, maar die na de clip “Thiller“ veranderde in een “grijze weer-wolf” om tenslotte - na de clip “BAD” en zijn moon-walk - definitief te veranderen in een “witte SLECHTE kinder-vriend met een zwarte piet’, een pedo-fiel zoals Sinterklaas..

Bovendien was men officieel voor de eerste keer “achter de maan” was op 25-12-68(=Kerst-mis) en las men toen voor uit het bijbelse Genesis-verhaal, met de bewering dat God de “maan en de zon” had gemaakt op de VIERDE dag, wat ONMOGELIJK is, aangezien ELKE DAG begint met de DAGERAAD, d.i. het opkomen van de zon…

Gepost door: MP | 27-01-14

Reageren op dit commentaar

Resumerend….

1-4-92 is één april en de dag waarop de astro-naut Dirk Frimout zogezegd (met vertraging) terug-kwam uit de ruimte met de Amerikaanse Space Shuttle…

15-8-96 is het feest van OLV-hemelvaart en dat dag waarop Dutroux voor het eerst in het nieuws kwam.

1-11-2002 is het feest van Allerheiligen en de dag de cosmo-naut met de Russische Sojoez-raket zogezegd een kort bezoek bracht aan ISS

21-5-2009 is OLH-hemel-vaartsdag en de dag waarop Frank DeWinne (, die grote fysieke gelijkenis heeft met Poetin) in quarantaine ging als voorbereiding als voorbereiding voor zijn vertrek met een andere Russiche Sojoez-raket op 27-5-2009...

Naast het samen-gaan van christelijke feestdagen en de Belgische ruimte-vaart-avonturen, is er nog de vast-stelling dat België het centrum van Europa en de wereld is met het hoofd-kwartier van de NATO in het Brusselse Evere… For EVER in EVERe…
Bovendien was de zogezegde eerste zogezegde maan-wandeling (=MOON-WALK?) van Neil “kneal” Arm-strong plaats gebeurd op de Belgische Feestdag van maan-dag 21-7-69 én dat Eddy Merckx DAN zijn eerste “gele trui” gaf aan koning Boud-ewijn, die geen enkele officiële aandacht wilde geven aan de maanlanding, zoals hij het ook plande* om geen aandacht te geven aan het optreden van Dirk Frimout in de Elisabeth-zaal in Antwerpen op 17 september 1993, d.i. zijn verjaardag…(* en daarom werd hij ook vermoord op 31-7-93 in MOTR-IL, als symbool dat HIJ dan DOOD was… IL est MORT…)
Toen Frimout zogezegd in de ruimte was, was het daarom ook “prins Filip”, die dan zei : “Zeg maar Filip, want in de ruimte, is er geen protocol..”, waarna Dirk Frimout toch tegen Filip bleef zeggen : “Hoog-heid“, terwijl Dirk officieel “wel“ in de ruimte en “in den hoge“ zat…)


Zoals het grote succes van Hitler en Napoleon alleen maar te verklaren was door hun parallellen met het christen-dom, zo ook zijn alle belangrijke ruimte-vaart-gebeurtenissen, die officieel begonnen met de Duitse NAZI, Werner VonBraun, nog steeds gekoppeld aan de kristelijke feesten, en daarom ook waren er zogezegd “12 Apollo-mannen op de maan”, zoals er ook “12 Apostellen” waren en daarom ook ging alles fout met Apollo-13 als knipoog naar de “13-de apostel, JUDas, de verrader”… Trouwens heel de Heiligheid van het getal “12” komt voort uit de simpele vast-stelling dat er “12 VOLLE MANEN” per jaar zijn met een “13de volle maan om de drie jaar, en soms ook “twee volle manen in één maand”, waardoor men Neil “kneal” Arm-strong “in alle stilte” een begrafenis gaf op de 2de VOLLE MAAN in augustus 2012... “ON A BLUE MOON”…

Gepost door: MP | 27-01-14

Reageren op dit commentaar

Die foto's op de site van het Nieuwsblad werden genomen op 12/02/2008 maar gepubliceerd op 28/05/2009. De vermelding in het artikel dat het ISS momenteel niet zichtbaar is, slaat dus op de publicatiedatum en niet op de datum waarop de foto's werden genomen.

Gepost door: LVB | 27-01-14

Reageren op dit commentaar

De SKEPP-man Ronny Martens BEVESTIGDE dat 'enkel' het CLAY CENTER OBSERVATORY 'voldoende' computer-technologie had om de 'reflecties" om te bouwen tot 'schijnbare echte zonne-panelen'...

LVB> Acht jij het mogelijk dat die foto's vervalsingen kunnen zijn?

Gepost door: MP | 27-01-14

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.