05-11-12

GOTT MIT UnS, ik vrees dat de GOD-vrezende MITT ROM-ney gaat winnen

Mitt_Romney_by_Gage_Skidmore_3.jpgNa het ontslag van de BRUGSE pedofiele bisschop (Roger VanGheluwe) en de vorige trainer van FC BRUGGE (Adri KOSTER), was FC Brugge overgestapt op de leken-moraal van Georges LEEKENS, die in de Nationale Ploeg opzij was gezet door Marc Wilmots, als knipoog naar Marc Dutroux, wiens vrouw al was vrijgelaten en opgevangen in een klooster. Maar diezelfde Leekens is dus NU ook weer ontslagen als BRUGGEtje naar de overwinning van de GODS-vrezende MITT ROMney.

Het groot succes van de mega-STER ASTRid BRYAN op de Boeken-Beurs(=B.B.=afkorting van Big Brother uit het Orwell-boek "1984" met als interim-Big-Brother O-BRIAN) is ook een rechtstreekse knipoog naar zijn vice-president Paul BRYAN. Bovendien is Astrid Bryan een soort Big Sister geworden, die ook zoals God de Zoon, die werd GEDOOPT door JOHaNnes DEN Doper, nu gesteund wordt door DEN JOHN, een beetje zoals Lance Armstrong die werd gesteund met DOPING van JOHAN Bruyneel, wat dan ook weer verwijst naar Neil Armstrong, die geholpen werd door den Duitser Werner Von Braun met de Hitler-woorden : "GOTT MITT UNS"...264px-Astrid_Bryan.jpg

En nu Neil "kneel" Armstrong dood is, werd zijn leken-moraal in feite op 4-7-2012 vervangen door het HIGGS GODS-deeltje en een SUPER-sonische Goddelijke Baumgartner, die overkomt als een soort "God de Vader in de Hof van Eden, waar Adam en Eva niet mochten eten van de boom van de kennis van goed en kwaad". Bovendien vrees ik dat de media ons ZAND in de ogen strooien met hun SUPER-Storm SANDy en hebben ze mogelijk een handje geholpen met een zwakke (en uitgeholde) dijk, zoals dat ook misschien gebeurde in New Orleans. Bovendien heeft de burgemeester van NY eerst Obama gesteund én vervolgens ook de Marathon .... om daarna dan die steun te laten vallen...

Ik vrees dat we in NY dus ook vervalste verkiezingen gaan krijgen, zoals in 2001 in Florida en dat de "Pax Americana voor de leken", die voortkwam uit de "Pax ROMAna voor de christenen", nu terug zal overgaan naar een Pax ROM-ney?

19:36 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook | |

Commentaren

Beste Mark,

Nu overtref je toch jezelf met de fouten die je maakt.
-..." die in de Nationale Ploeg opzij was gezet door Marc Wilmots"...
Me dunkt dat Leekens zelf heeft opgestapt omdat, volgens zichzelf, zijn werk al 90% voltooid was.
-De running mate van Romney heet Paul Ryan.

Vreemd trouwens dat u geen aanhanger bent van Romney, want hij gelooft ook in dingen die niet echt zijn.
Zoals u gelooft in de niet echtheid van de ruimtevaart.

Je begint er nu toch wel echt met je P(amfl)ET naar te smijten!!!

Gepost door: Tidivarius | 05-11-12

Reageren op dit commentaar

IDD... RYAN is niet gelijk aan B-RYAN, waardoor is de voorspelling NIET uitgekomen, want OB-ama zit natuurlijk dichter bij OB-Rian...

PS. Dat met de voetbal is wel juist, maar officieel heb je wel gelijk... De feiten bewijzen ook dat Marc Wilmots de stabiele positie heeft en dat Leekens is vervangen door CLEMENT, als symbool voor de CLEMENTIE voor Michelle Martin (en de clementie voor de bisschop van Brugge)

Gepost door: MP | 10-11-12

Reageren op dit commentaar

Dus volgens u zou de keuze van trainer van FC Brugge en het succes van Astrid Bryan op de boekenbeurs het kiesgedrag van de inwoners van de VS zo sterk beïnvloeden dat het doorslaggevend zou zijn voor de uitslag?

Volgens mij is de overgrote meerderheid daar niet op de hoogte van de trainerwissel bij FC Brugge, laat staan van het succes van Astrid Bryan op de boekebeurs. Hoe zou dat het resultaat dan mogelijks beïnvloeden?
Uw voorspellingen en verbanden gebaseerd op toevallige gelijkenissen van namen of woorden houden geen steek. Des te meer omdat ze zo gemakkelijk zijn om te vormen naar iets anders indien ze niet uitkomen om zo de fout in uw "redenering" te kunnen aanduiden om het niet uitkomen van uw voorspellingen te verklaren.
Zo werkt de realiteit niet Mark.

Gepost door: jan | 11-11-12

Reageren op dit commentaar

Wat jan zij kom ke daar nog op terug? Zijn argumenten lijken me tog sterker dan je flauwe woord spleelingen? Niet?

Gepost door: Meneer | 16-11-12

Reageren op dit commentaar

Hoe werkt de realiteit? Het woord "beurs" is ontstaan in Brugge en waaide via Antwerpen en Amsterdam naar New Amsterdan of NY. Brugge is ook een BRUGGETJE met een subliminale knipoog... De Nederlandse Taal ligt aan de basis van de JAN+KEES=YANKEES en de daalder=dollar...

Anderzijds is het toch godgeklaagd dat een simpele redenering dat er 28.000km/u nodig is voor ruimtevaart op een hoogte van 300km... officieel door geen enkele eerste-jaars-ingenieur van de universiteit van Gent kan worden onderschreven... DE TERREUR VAN DE DOMHEID, die dan maar wat priet-praat verkoopt...

Gepost door: MP | 25-11-12

Reageren op dit commentaar

U verklaart nog steeds niet hoe deze zaken een invloed gaan hebben op het kiesgedrag van de Amerikaanse bevolking. Het is niet omdat er (vrij stevige) Nederlandse invloeden zijn in het Engels dat een paar onbelangrijke gebeurtenissen hier invloed hebben op de verkiezingsuitslag.

Gepost door: jan | 25-11-12

Reageren op dit commentaar

U weet dat u geen goed antwoord kan verzinnen om mijn argumenten. En daarom blijft u zo vaag mogelijk in uw antwoord en grijpt u weeral terug naar uw ruimtevaart-verhaal, dat trouwens helemaal niets met mijn vraag te maken heeft.

Denkt u nu echt dat de Amerikaanse regering denkt "Oh, Astrid Brian heeft veel boeken verkocht op de boekenbeurs. Laten we de verkiezingsuitslag dan maar veranderen zodat Mitt Romney wint, want zijn running mate is Paul Bryan." Denkt u dat serieus?

Ik heb de indruk dat u uw vat op de realiteit een beetje kwijt bent.

Gepost door: jan | 25-11-12

Reageren op dit commentaar

Ik denk dat de machthebbers sowieso de verkiezingen manipuleren en er dan grapjes mee uithalen..

Gepost door: MP | 28-11-12

Reageren op dit commentaar

Het valt me op dat u nooit echt reageert op wat ik heb gezegd maar telkens weer dezelfde zaken aanhaalt, steeds die zelfde vage redeneringen die toevallige gebeurtenissen met elkaar linken. Ik heb maar zelden een goede argumentatie van u gezien.

Gepost door: jan | 29-11-12

Reageren op dit commentaar

Kent u trouwens de wet van grote aantallen?

Gepost door: jan | 29-11-12

Reageren op dit commentaar

Beste Jan> Zoals je reeds zelf in een andere reactie hebt gemeld dat je "nu" GEEN TIJD hebt om er eens rustig over na te denken, zo ook zie ik dat je ook mijn fout over RYAN en BRYAN hebt herhaald, maar geen nood heel vel mensen maken die fout bvb bij de toewijzing van de "summer of sixty-nine" naar Ryan Adams en Bryan Adams... http://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_Adams
http://en.wikipedia.org/wiki/Bryan_Adams

Gepost door: MP | 07-01-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.