24-10-12

Ik geef 5 euro aan de eerste eerste-jaarsstudent die mijn laatste tekst door-ziet

Naar aanleiding van de "RED BULL"-door-de-geluidsmuur"-BULL-SHIT heb ik een nieuw PAMFLET geschreven... 

Het wiskunde-onder-wijs maakt de jeugd DOM en TAM. De anti-conceptie-pil maakt de meisjes TAM en DOM. Internetporn maakt de jongens DOM en TAM. Harde ROCK-muziek maakt de jonge mensen DOOF en TAM... De TV en alle Media houden zich van den domme en hullen zich in een oor-ver-  DOVENde stilte, terwijl de TOM-TOM-GPS veel TAM-TAM maakt over kunst-matige ROCK-ET-satellieten.....In de realiteit worden (kunst-matige) radio-golven vanop de aarde omhoog gericht om te weerkaatsen op natuurlijke buiten-aardse meteoor-stenen, die zoals de maan ook van zichzelf  (het gewone zonlicht) reflecteren. (klik op commentaar voor het vervolg)

16:08 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

Commentaren

De ontvangende GPS in uw auto bepaalt dan de eigen locatie op basis van de verschillende uitgestuurde plaats-coördinaten, de uitge-stuurde atoom-klok-tijden en de uitgestuurde baan-elementen v/d gebruikte meteoor-stenen. Een “buiten-aardse” meteoor-ROTS-blok noemt men in het Engels een ROCK, die “Extra-Terrestrial” is. Afgekort : ROCK-E.T., wat dan verkeerdelijk wordt gezien als een rocket=raket dat aan de basis ligt van een wereldwijde religie omtrent de echtheid van de ruimtevaart. Niet meer of minder dan een modern hemelvaart- of sinterklaas-geloof waarin het speel-goed en de beloofde hemel werden vervangen door parabolische valvluchten, GPS en GSM waarbij er in een gebied met veel GSM-masten een zeer grote nauwkeurigheid ontstaat door gebruik te maken van de GSM-differential -GPS.
De wetenschappelijke revolutie hebben we – in feite – te danken aan de differentiaal- en integraal-rekening van Newton. Deze gaf hiermee een revolutionaire verklaring voor alle planetenbewegingen rond de zon en niet, zoals de bijbel beweerde, rond de aarde. En zoals de Rooms-Katholieke Kerk de revolutionaire “Berg-rede” heeft gemaakt tot een onmogelijke “hemelvaart”, hoewel het hier ging over een berg-bestijging met een laaghangende mistwolk, zo ook heeft de TV de revolutionaire”redeneringen van Newton over een “vallende appel en een vallende maan rond de aarde” omgetoverd tot de onmogelijke “ruimtevaart” via de in-de-mist-gehulde “door-de-geluidsmuur-vallende FELIX Baumgartner”. Officieel viel hij op 14-10-2012 in Roswell “op een hoogte van 25km” met een snelheid van zo’n 1300km/u, terwijl de geluidssnelheid daar ter plaatse zo’n 2600km/u is. Door echter te rekenen t.o.v. de geluids-snelheid op zeeniveau, nl. 1200km/u, werd er door de TV-media gemeld dat hij door die lokale geluidsmuur was gevallen. Hij kreeg ook FELICitaties van de astronauten en dat gaf de SUBLIMINALE boodschap dat men ook 30maal door de geluidsmuur zou kunnen geraken, hetgeen nodig is om aan ruimtevaart te doen... MSNBC (en vroeger reeds CNN) hadden de zaak zelfs ondertiteld met “FASTER THAN THE SPEED OF LIGHT”. De media en de TV TRAPPEN DOOR en VALLEN DOOR de mand… Geen enkele journalist doet zelfs de moeite om te melden dat men nooit door één luchtmolecule heen kan vallen en al zeker niet als ze gegroepeerd zijn tot een geluids-muur… Het is daarom te DOM voor woorden om te beweren dat een parachutist die aankomt met een snelheid van 5km/u onderweg door de geluidsmuur is gevallen. De lucht vormt voor de parachute-springer een lucht-kussen dat afremt en voor een vermeende supersonische springer worden de luchtmolecules zo dicht bij elkaar gedrukt dat men spreekt van een ondoorbreekbare (geluids)muur. De mensen wordt echter verteld dat, wanneer een onzichtbare geluidsgolf door een raam of een muur kan gaan, omgekeerd een mens ook door een geluidsmuur kan gaan. Het doet allemaal een beetje denken aan het christelijk geloof dat spreekt over de bijbelse heropstanding van een dood rottend lichaam, en dat de zaak verkoopt als een “onstoffelijke ziel” die naar de hemel gaat. Deze christelijke dualiteit tussen “lichaam en ziel” heeft nu een nieuwe versie : “deeltje en golf”. Op dezelfde manier kan men het geluid, dat zich voortbeweegt op de rug van de bewegende molecules (en dus met de snelheid van die deeltjes), laten transcenderen tot een onstoffelijke geluids-GOLF, die men dan zogezegd wel kan doorbreken... (Op zeeniveau kan de TGV ook niet sneller dan de helft v/d geluidsmuur, m.a.w. 600km/u... Immers een molecule of een golf-bal die wordt aangetikt door een GOLF-stick met een snelheid 'v' krijgt een snelheid "2v" en dus veroorzaakt een TGV die een beetje boven de helft van de geluidsmuur komt... molecules die sneller gaan dan het geluid en die worden dan 'tot de orde" geroepen door hun omgeving, wat resulteert in een geluidsknal. De geluidsknal ontstaat dus bij de helft van de geluidsmuur.Op 10 km hoogte is de geluidssnelheid “2000km/u” en dus kan een gewoon lijnvliegtuig gemakkelijk 850km/u halen. Op een hoogte van 15km draait de lucht niet mee met de aarde en dus duurde de Concorde-vlucht van Parijs naar NY minder dan 4 uur. Niet vanuit NY want dan duurde het 6 uur.)
En zoals de Rooms-katholieke Kerk hun eerste en belangrijkste gebod over “één God” onmiddellijk veranderde in DRIE Goden, nl. God de Vader, God de Zoon en God de Geilige Geest, zo ook koos men voor de be-drie-gerij v/d DRIE-trapsraket naar de maan. En zoals de arme mensen in de middeleeuwen wekelijks in de “schatrijke (Sint-Peeters)-basiliek” moesten luisteren naar de onbegrijpbare Latijnse woorden over hun arme Jezus, zo ook moeten de “arme” studenten dagelijks luisteren naar de onbegrijpbare wiskunde-lessen, waar ze vanaf hun eerste school-dag niet (meer) met hun eigen wijs-vinger mogen (be-)wijzen en waarbij de “slimme” studenten horen over de differentiaal- en integraal-rekening, maar dan wel in de foutieve volgorde... Men zou, zoals in het lager onderwijs gebeurt, moeten be-ginnen met de “som-van-producten(=integraal)” en dan overstappen op de “deling-v/h-verschil (=afgeleide=differentiaal). Dus eerst 2x3=6 (omdat 3+3=6) en dan 6/2=3. Het is een knipoog naar “2+2=5” uit het 1984-boek over Big-Brother.
Dus eerst integreren en pas dan differentiëren. Het lijkt wel een slogan van het Vlaams Blok: “eigen volk eerst, altijd en overal” en daarom poneer ik ook de stelling: “Eigen verstand eerst, altijd en overal”, wat dan door de meeste mensen verkeerdelijk wordt beschouwd als racisme.
Door de verkeerde volgorde tussen integraal en afgeleide worden we collectief afgeleid van de revolutionaire basis-redenering van Newton en geloven de meeste onder ons inteGRAAL de media-uitleg dat men “gewichtloos” wordt in het “lucht-ledige”, terwijl juist Newton bewees dat het water van de aarde (en het bloed van de vrouw) wordt aangetrokken door de maan en dat de maan dan ook (op haar beurt wederzijds…) wordt aangetrokken door de aarde en normaal (in de herfst) op de aarde zou vallen wanneer de “maan aan een hoge boom” zou hangen. Deze rare maan-boom-herfst-gedachte ontstond bij de achttienjarige eerste-jaars-student Newton, toen hij gedwongen werd om de universiteit te verlaten, omdat zijn proffen door de pest waren gestorven. Hij gebruikte zijn vrije tijd om wat in de boom-gaard te zitten NIKSEN. Daar werd hij - als het ware - geraakt door de bijbelse “appel van de kennis” en bedacht hij dat de maan niet op de aarde valt, omdat ze met een grote horizontale (eind-)snelheid rond de aarde valt. Vervolgens gebruikte hij de cursusboek-formule voor een verticaal-rond-draaiende emmer met water (v²/R=g met R=straal-van-de-cirkel, v=snelheid, g=valversnelling) en deed hij een extra-polatie naar een draai rond de aarde met R=6400km (v²=R*g=6400km*10m/s²=64km²/s²) om te komen tot de nodige snelheid voor een ruimtebaan op zeeniveau van 8km/s=28.000km/u…(Gelieve zelf de formule v²/r op te zoeken of af te leiden. En doe ook de berekening om na te zien hoeveel ikzelf heb afgerond…) Enkel via die snelheid kunnen we ont-snappen aan het “vallen op de aarde”… Al de rest zijn parabolische valvluchten, luchtvaart, ballonvaart… en pure fictie zoals hemel-vaart en ruimte-vaart, want er is nog steeds geen enkele weten-schappelijke publicatie of meting gebeurd van meer dan 2.800 kilometer per uur…
Gelooft U dat uzelf ooit sneller zal gaan dan 1.200km/u in de lucht ter plaatse? Ja, dan bent U zo naïef als een kleine kleuter, die denkt dat hij ooit 500 jaar zal worden, omdat Sinterklaas zogezegd 500 jaar oud is. Het is daarom geen toeval dat SINT-NIKlaas, de Spoet-NIK en Frank DeWinne uit SINT-Truiden symbool staan voor de godin van de overWINNing, nl. NIKE. En daarom heeft het sportmerk NIKE op 14-10-2012 beslist om hun samenwerking op te zeggen met de bedriegende Lance ARMSTRONG, die nu ook de steun verliest van Eddy Merckx die zijn eerste Tour won op maan-dag 21-7-1969, de dag van de zogezegde eerste maan-landing van Neil “kneel” Armstrong, wat de richtlijn werd voor de vrouwen om de anti-conceptie-pil te nemen volgens de cyclus 21+7=28, waardoor de getrouwde mannen ongeremd van de grond konden komen(=neuken=niquer), maar door de neveneffectecten van de pil nu toch liever op interporn zitten of zoals Marc Dutroux op 15-8-96 overstapten op kinderporno...
Geen enkele journalist, en dat vooral is degoutant, deed de moeite deed om te melden dat men zogezegd voor de eerste keer door de geluidsmuur ging met een vliegtuig op 14-10-1947. EXACT 50 jaar later (op 14-10-1997) ging men zogezegd voor de eerste keer door de geluidsmuur ging met een auto in de ZOUT-WOESTIJN in SALT-lake-city, wat we zeker met een “korreltje zout” moeten nemen, of misschien wel met een hele woestijn aan zoutkorreltjes. EXACT 15 jaar later (ook op 14-10-2012) viel men zogezegd voor de eerste keer door de geluidsmuur in ROSWELL, waar er in Area-51 op 8-4-47 zogezegd een UFO of een ET-vliegende-schotel zou zijn neergestort, na een botsing tegen de geluidsmuur....). Omdat de meeste mensen via de jarenlange brain-washing door het wiskunde-onderwijs en TV geen enkele interesse meer tonen in de echtheid of valsheid van Sinterklaas, hemelvaart en ruimtevaart, heb ik besloten om 5 euro te geven aan de eerste eerste-jaars-student die de onderstaande berekeningen begrijpt en die de drie moedwillige fouten (2 namen en 1 berekening) vindt.
PS. Lees ook mijn pamflet over ’wiskunde-onderwijs ondergraaft uw eigen verstand, onderdrukt uw eigen wijsheid en wist uw eigen kunde‘ waarbij ik om voor-de-HAND-liggende redenen de parallel trek tussen het “vanbuiten” leren van 100 getallen van de “tafels van tien” en de “tien geboden van God“. …

Gepost door: MP | 24-10-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.