13-01-12

Severin Amelinckx was een PROFetische PROFessor (1)

Op de 500ste verjaardag van Copernicus werd “ik en een 25-tal mede-natuurkunde-studenten” INEENS geconfronteerd met de “beste les” van de “beste” wetenschapper van de 20ste eeuw, prof Severin Amelinckx. Het was echt “graaf”, “heavy”, “severus”... "Niets zo ongeloofwaardig als de realiteit"... 

Het was ook vlak voor het liedje van Raymond van het Groenenwoud : "Meisjes,… ze komen zelden klaar meneer, ze zijn zo mooi gebouwd meneer… AMELINCKX-meisjes…" 


De les ervoor had hij zijn “slechtste les” gegeven met de moedwillige foutieve bewering: “Als A/B=B/C, dan volgt uit B=B dat A=C”… De prof begon dan vele minuten in zijn cursus te zoeken naar een soort bewijs van die dwaze stelling. En daarna duurde het nog vele minuten voor één seutige persoon dierf zeggen: “8/4=4/2... 4=4 maar niet 8=2” …. De niet-seutige studenten waren daarom niet aanwezig in de nieuwe les…(en twee ervan werden prof, de echte seuten zoals ik, werden geen prof, ook al haalde ik moeiteloos grote onderscheidingen…)

Eerst werden de mensen van de richting “wiskunde” aan de deur gezet… Aan de anderen zoals ikzelf, werd gezegd dat we het lokaal ook konden verlaten als we de ambitie hadden om een “prof zoals hem (met 8=2?)” te worden …, want “officiële echte kennis” is zeer schadelijk voor een academische carriere.

Anderzijds als de je waarheid wil horen, moet je nu wel blijven zitten… en dat heb ik dan maar gedaan… Hij had ook nog gezegd dat er het vorig jaar 90% een tweede zit hadden en dat er uiteindelijk maar 6 mensen  van de 40 overgingen naar het tweede jaar, waarvan dan nog twee bissers…

Hij zei: “Ja, jullie zullen nu wel hele grote schrik hebben dat we U gaan buizen, maar, wij, wij hebben duizend keer meer schrik om de echte waarheid over de maanlanding, de ruimtevaart, de atoombom, het wereldrecord ver-springen, het doorbreken van de geluidsmuur, … te zeggen… Aangezien we de waarheid niet kunnen zeggen, zoals de kleuterjuf over Sinterklaas, kan ik je dus ook nooit "voor mijn vak" het jaar laten overdoen. Het is wel noodzakelijk dat je alle experimentele proeven meedoet, want dat is echte wetenschap… weten=meten… En daar moet je dus ook van elke proef een verslag maken…” (Ikzelf deed twee zeer onwetenschappelijke dingen bij die proeven en vreesde dat ik er ook zwaar voor gebuisd zou worden, maar dat gebeurde niet, omdat ik toch er door was met mechanica en "zware" wiskunde, alhoewel die twee profs mij tijdens het examen de stuipen op het lijf hadden gejaagd (In een latere versie zal ik hier nog eens in detail op ingaan…)

 

De prof pauzeerde even en ging verder:

“Er is zo veel te vertellen dat ik zeer snel uw aandacht zal kwijt zijn, want er is gewoon te veel “over-flow aan informatie”… Het zal gemiddeld twintig jaar duren voor je de moed hebt om U te bedienen van het eigen verstand en voor je mogelijk effectief zal durven begrijpen dat ik gelijk kan hebben…

 

Ik kan misschien beginnen met de essentie van onder-wijs, want dat dient alleen voor de aanmaak van onder-danen. Vroeger waren er drie klassen. De adel, de burgerij en de slaven. Nu zijn er gigantisch veel (school-)klassen en richtingen en vakken… Allemaal “verdeel en heers”… 

 

In het begin had hij gezegd dat we niets mochten opschrijven. We moesten onze handen zichtbaar op de schoolbanken houden. We moesten uit elkaar gaan zitten met minstens 5 stoelen ertussen.

 “Echte kennis is orale kennis…" Zoals er het joodse volk dacht dat ze uitverkoren waren, toen ze op de vlucht gingen uit Egypte, zo zijn jullie nu - na rijp beraad - effectief uitverkoren.

(PS. Einstein was ook uitverkoren om de eerste president van het ‘beloofde’ Israël te worden, maar hij weigerde dat. Israël begon in 1948, het jaar waarin George Orwell zijn boek “1984” met “Big Brother is watching you” schreef.)

 

Er zijn vele aanleidingen om die uitverkiezing NU te doen, in deze stad en aan DEZE universiteit, die de “strengste“ is van België.   Het is de 500ste verjaardag van Copernicus. We zijn nu 1973. Er was de staatsgreep van Pinochet tegen Allende op 9/11, de olie-crisis, de autoloze zondagen, de blokkage van het Suez-kanaal…

Het is de eerste keer en de laatste keer dat ik (of een andere prof) zo “duidelijk” zal uitkomen voor deze inzichten…  

Jullie zijn ook uitverkoren, omdat de meesten onder jullie 18 jaar oud zijn en dus zijn geboren in 1955, het jaar waarin Albert Einstein is gestorven, en mogelijk hechten jullie wat geloof aan de re-incarnatie-theo-rie… (maar niemand van ons stak zijn hand op om te zeggen dat we erin geloofde en dat vond hij goed…) 

 

(PS.  Ein-stein vond heel de atoombom-kwestie een absurditeit. Hij waarschuwde ook voor de fictieve toepassing van zijn relativiteit-THEO-rie… Voor de ruimtevaart rond de aarde zoals met de ISS-ROCK-ET is er immers een constante horizontale snelheid nodig van 28.000km/u en men is - nog steeds - niet sneller gegaan dan 2.800km/u… De bewering dat snelheid relatief is, heeft er niks mee te maken, want men moet die horizontale snelheid van 28.000km/u effectief halen tov het centrum van de aarde om te kunnen spreken van een orbitale baan en van ‘gewichtloosheid in de luchtledige ruimte op een hoogte van 300km’  Toen Einstein dus al twee jaar dood was, in 1957, werd er dan ook weinig aandacht gegeven aan de beweerde absurde hoge Russische snelheid van 28.000km/u… Er werd wel over die snelheid gesproken, maar men deed het vooral af als een militair geheim, waarbij de Russen mogelijk een geheim materiaal hadden gevonden in de tabel van de Rus Mendeljev. Men sprak ook over de Hitler-geleerden van de V2-bommen en over de (foutieve) formule van Tsjolkovsky, die beweert dat men elke snelheid (onder de lichtsnelheid) kan halen, als men een voldoende grote verhouding heeft tussen de nuttige lading en de massa van de brandstof))

 

Anderzijds hebben jullie nu ook de leeftijd waarop de jonge Marco Polo vertrok naar het Verre Oosten, samen met zijn nonkels. (Tijdens deze uitspraak keek hij naar mij…)

Jullie weten misschien dat Marco Polo uiteindelijk terugkeerde naar Italië en in de gevangenis sukkelde, waar hij dan de tijd vond om zijn reis-verhalen (met bijhorende kaarten en grote afstanden) in een boek te zetten. (Misschien geraakt iemand van jullie ook in de gevangenis en vind hij dan de tijd om een boek te schrijven…) (PS. Dat was ook gebeurd met Hitler, toen hij na zijn mislukte staatsgreep op 11-9-1923 een periode in de gevangenis moest zitten)

En op basis van “dat Marco-Polo-boek” kwam Columbus vele jaren later tot de conclusie dat de afstand van Portugal tot China via het Westen korter zou kunnen zijn… en zo ontdekte hij Amerika in 1492. Een gigantisch groot continent dat helemaal niet vermeld stond in de bijbel. Copernicus, die geboren was in 1473, was toen 18 jaar oud en dierf daardoor zelfs een boek te schrijven met de titel “De REVOLUTIONibus Orbium Caelestium (1543)” (=over de omwentelingen van de ronddraaiende hemel-lichamen). In dit boek schreef hij dat de aarde rond de zon draait en dat de bijbel er dus volledig naast zat door te beweren dat de zon rond de aarde draaide. Uiteindelijk heeft men de opstand van 14-7-1789 herdoopt tot REVOLUTION als eerbetoon aan Copernicus en als bewijs dat de Roomse Kerk ernaast zat. Op 9-11-1799 deed Napoleon een staatsgreep en kwam er een "conspiracy"-concordaat tussen de Kerk en de Staat. (Een beetje zoals met de Europese "supersonische" Concorde in 69 en de "dertig maal door de geluidsmuur" met de Apollo-11-raket...)

 

Zoals de naam “Plotinus” verwees naar Plato, zo ook vond ik dat mijn naam verwees naar Marc Polo en toen de prof zei: “Misschien kan iemand van jullie diezelfde rol als Marco Polo, Copernicus, Galileo, Newton op zich nemen, nu de TV-show “dezelfde verblinding” met zich meebrengt als de Heilige Katholieke Misviering. Het “goud van het tabernakel’ is nu vervangen door de “gouden zonnepanelen van de zogezegde kunstmatige satellieten”. De engelbewaarder (met de vleugeltjes) die ons - dag in dag uit - bespioneerde, is vervangen door de spionerende Big Brother en de satellieten met zonne-vleugeltjes. De "val van Icarus", die probeerde om naar de zon te vliegen, is vervangen door de vlucht naar de maan van Neil "Kneel" Armstrong. De introductie van een nieuwe "sterke man" waarvoor wij moeten knielen... De hemelvaart is nu vervangen door de ruimtevaart. De 12 apostelen van Jezus zijn nu vervangen door de “12 apollo-mannen” die zogezegd op de maan stonden… De verrader Judas (de dertiende) is vervangen door Apollo-13 die vertrok om 13.13u en die in de problemen kwam op 13-4-1970. Dat gedoe met die 12 en 13 komt voor uit het feit dat er per jaar twaalf volle manen zijn… en om de drie jaar is er een dertiende volle maan… De gemiddelde volle-maan-cyclus duurt 29,53 dagen, dus afgerond 30, en niet 28, zoals men nu "overal" verteld...

17:32 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.