01-03-10

pamflet van 1-03-2010

Ik geef 1.000 euro aan elke mens die mij een filmpje toont van iemand die meer dan 5 minuten “gewichtsloos” is…(bvb op Youtube.com)
Sinds “mijn eerste geld-belofte van 1994” heb ik al meermaals zo’n bedrag weggegeven, maar NOOIT voor een filmpje (of een ander ruimtevaartbewijs, ook niet bij mijn vijf gesprekken met Frank DeWinne)…“Blijkbaar” zijn er geen filmpjes van “meer dan 5 minuten gewichtloosheid” … Er zijn wel beelden van van “één minuut zweven” en “tien minuten zweven in een ruimtepak”  (,maar dat kan men ook doen met “parabolische valvluchten” en met “onder water zwemmen in een ruimtevaartpak”). En blijkbaar durft men ook geen getrukeerde  beelden in circulatie brengen, uit angst dat ze ontmaskerd zullen worden, zoals bij de maanlandingsbeelden.

 

15:14 Gepost door Mark Peeters in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (71) |  Facebook | |

Commentaren

vervolg-pamflet Sommige mensen verwijten mij dat ik ongeloofwaardig ben door “mijn uiterlijk en mijn kledij”…Anderen zeggen mij dat ik mij ongeloofwaardig maak door parallellen te trekken tussen “Frank DeWINne uit SINT-Truiden”, “SINT-NIKlaas uit MIRa”, de “Spoet-NIK als eerste ruimte-tuig” , NIKe als “godin v/d overWINNing“, MIR, MIRage en een MIRakel.

Nog anderen zeggen dat ze mij pas zullen geloven als vermoord zou worden. En mogelijk werd ik juist daarom nog niet vermoord. Bovendien ben ik ook liever ongeloofwaardig dan dood.
Sommige mensen verwijten mij dat ik “vast-geroest” zit in mijn denken, maar het tegenovergestelde is natuurlijk waar: Ik verander van standpunt onder invloed van mijn waarnemingen. Vroeger geloofde ik in Sint-Niklaas en Jezus, maar nu niet meer…
Kerk-geleerde Rik Torfs schreef hierover in zijn boek: “Wie gaat er de wereld redden?…Waaraan moet een mens trouw blijven: aan het denken of aan zijn ideeën? De vraag is niet on-schuldig. Iemand kan alleen maar trouw blijven aan zijn ideeën wanneer hij ophoudt met denken.” (blz 37)… En dus door na te denken, heb ik ook “mijn geloof” in Sinterklaas, de hemelvaart én de ruimtevaart verloren…
Een ver-stand-ig mens durft af-stand te nemen van een eer-der stand-punt. Hij durft als het ware ver-der gaan staan, weg van zijn eerste stand-punt. Hij durft zich bedienen van het eigen ver-stand. Maar hij blijft wel op zijn hoede om niet zomaar te zeggen wat hij weet, want…

Als U tegen een willekeurig kind zegt dat Sint-NIKlaas (of de Spoet-NIK of de maanlanding van ‘69) bedrog is, dan bestaat er (sinds ‘96) een grote kans dat U “in de gevangenis” terecht komt wegens de parallellen met Michael Jackson en Marc Dutroux…
“96” is de omdraaiing van “69”= “soixante-neuf” en doet denken aan “neuf-chateau”, waar Marc Dutroux actief was.
“Wie braaf is, krijgt lekkers, wie stout is, DutROUx”. Wat later zei CNN, toen hij ontsnapte in een bos: “DuTRoUTH is out there”!
Anderzijds is er ook de parallel met de “moon-walk” van Michael Jackson, die vroeger volledig zwart was, maar die schijnbaar door “de witte mars” veranderd is in een “witte kindervriend met een zwarte piet”. Officieel stierf hij op 25-6-2009 en dat is een verschil van 6 maand met de geboortefeest van het “blanke Kerstekind“, dat echter zo “bruin” was als een Palestijn. Op 25-12 viert men in Amerika daarom de komst van de “witte” Kerstman of “SANTA CLAUS“ en dat is dus de Amerikaanse versie van SINT-NiKLAAS met de zwarte piet.
En toen op 25-12-1968 Apollo-8 zogezegd voor het eerst achter de maan verdween, werd er voorgelezen uit het genesis-bijbel-verhaal over het ontstaan v/d wereld en werd er ook gezegd: “There is a Santa Claus!” (lees het na bij wikipedia!) De zaak Dutroux kwam in het nieuws op 15-8-96. Het feest van de hemel-vaart v/d Moeder Maagd Maria. Julie&Melissa werden gekidnapt op 25-6-95, bij de eerste waarneming van de komeet Hale-Bopp (, die om de 2000 jaar terugkomt en die dus de ster van Betlehem was, die de aanleiding was voor de kindermoorden door koning Herodes). Op 6-12-1995 begon hun hongerdood, zoals in het eerste Sint-NIKlaas-verhaal, want uitgerekend op die dag werd Dutroux in de gevangenis gezet voor autozwendel en werd het huis (en kelder) bewaakt, zodat niemand ongemerkt eten kon brengen!

Bij mijn actie op “maan-rock 2009” geraakte ik zelf “drie uur in een Mechelse gevangenis-kelder” voor het uitdelen van een pamflet met de titel “Maan-rock is echt! Moon-rocks zijn fake”. De politie sprak me eerst vriendelijk en voerde mij dan ineens geboeid weg “wegens orde-verstoring”. Daarna werd ik “zogezegd voor mijn bestwil” met twee chirurgische handschoenen betast op zelfmoord-materiaal. . De “mane-blussers” zochten naar een string in mijn bil-spleet, waarmee ik zelfmoord zou kunnen plegen in de cel… En omdat ik geen drugs-verleden had, gingen ze mij niet anaal fouilleren, aldus de Mechelse mane-blussers-flikken of zijn het eerder bil-spleet-flikkers?…
Heel de situatie deed me denken aan een bos-wandeling, toen ik 15 jaar was. Ik viel als naïeve puber in de handen van 3 vriendelijke homo’s uit mijn klas. Ik was toen in een gelijkaardige machteloze woede… beginnen wenen en dreigde toen dat ik hen zou verklikken bij de school-directeur, als ze zouden verdergaan. Eén man lachte me uit met de woorden: “De directeur gaat U toch nooit geloven, want het is drie man tegen één.” Een ander zei: “De school zal dat soort zaken zeker in de doofpot steken.” Ik snikte nog: “Ofwel laat je me nu los en dan zal ik uw namen nooit vernoemen...Ofwel zul je mij nu moeten vermoorden, want anders zeg ik het zeker tegen mijn moeder en dan zullen we zien wat zij zegt wat er kan gebeuren…” De derde man panikeerde en daardoor lieten ze me los…
Twintig jaar later waren ze allemaal “brave huisvader” geworden en schreef ik erover in één van mijn pamfletten, zonder hun naam te noemen, zoals ik beloofd had… Ik hield mijn woord, ook toen ik de derde man “op straat” tegenkwam in het gezelschap van twee collega’s. Ik gaf hem zo‘n pamflet. Hij deed alsof hij me niet kende… Hij keek schuldig en was extreem onzeker…Het was een zwakkeling…
Als ze verder waren gegaan dan alleen maar het aftrekken van mijn kleren, dan weet ik niet of ik “het” effectief aan mijn moeder zou hebben verteld of dat ik mijn woord zou hebben gebroken (zonder mij op een andere manier te hebben gewroken…)

De gevangen-neming door de politie deed ook sterk denken aan een pijnlijke situatie, toen ik 7 jaar oud was. Mijn nonkel Flor had mij toen ook met een valse vriendelijkheid afgezonderd en mij bedreigd, terwijl hij keihard aan mijn oor trok, over het feit dat ik “dood-zonde” had bedreven met zijn oudste dochter, terwijl zij die doodzonde niet kon gedaan hebben, aangezien ze maar 5 jaar oud was en daardoor nog niet de eerste communie had gedaan… Het was een klassiek geval van “doctoreke spelen” en blijkbaar was zij (,die mij verleidde, want ze had het geleerd van haar buurjongen,) aan het “klikken” geweest tegen haar vader… Ik ontkende eerst alles, omdat zij dat zo met mij had afgesproken…, maar, om mijn broer, die één keer meedeed, te sparen, versprak ik me met: “Maar, dat was slechts één keer gebeurd…“
Ik schrijf het “hier en nu” relatief “kalm en rustig” op, maar toen het gebeurde, vreesde ik dat hij mij ging dood-doen omwille van de dood-zonde… Ik had er regelmatig nacht-merries over en “plaste” hierdoor nog “in mijn bed” tot mijn 15 jaar, (vooral bij stress-toestanden met examens…) Het bed-plassen is gedaan, maar bij elke vorm van sexuele opwinding, heb ik altijd schrik dat ze mij gaan dood-doen…
Waarom heb ik “dat” toen niet verteld aan ons moeder, die toch altijd had gezegd dat we alles mochten zeggen wat we wilden?
Ten eerste. Ik had mijn woord gegeven aan mijn nichtje om het niet tegen mijn moeder te verklikken…
Ten tweede. Nonkel Flor had gezegd: “Als je het nog één keer doet, dan vertel ik het aan uw moeder en dat zal ‘het’ erger zijn dan de hel van God de Vader… Het wordt dan de ‘hel op aarde door uw moeder, die ook een heks kan zijn als ze dat wil’ …” Daarna liet hij mij los en liep ik weg naar buiten in de donkere kou en riep hij mij nog na: “Of misschien vertel ik het wel zo…”
Mogelijk was mijn eigen “dreigen” met “het klikken tegen mijn moeder” een doorslaggevend argument bij de drie flikkers uit mijn klas…

Alle mannen die ik ken, zitten “gevangen” in de “taal van de moeder”…, nl. de “moeder-taal”.. En daarom proberen ze ook allemaal heel krampachtig de goedkeuring van hun moeder te verkrijgen of van hun dochter of van hun maitresse of van hun vrouw, want dat zijn ook moeder-figuren… Ook ik heb jarenlang een grote angst gehad dat ik mijn moeder zou teleurstellen (oa over die dood-zonde) en dus studeerde ik aan de moeilijkste universiteit en deed ik daar de moeilijkste richting en haalde ik “maar grote onderscheiding”, terwijl ik “grootste onderscheiding met felicitaties van de jury” had verdiend. Maar “dat” was de prijs die ik betaalde voor het “moedwillig aanhoren” van de “éénmalige openbaring” over “de maanlanding, de ruimtevaart, de atoombom, het doorbreken van de geluidsmuur, de reikwijdte van alle ballistische raketten en de gemiddelde 30-daagse maan(stonden)-cyclus…” Ik mocht prof worden, zoveel ik wilde… in Amerika en aan alle andere universiteiten, maar niet aan de universiteit, waar men mij de waar-de had bijbracht van de waar-heid…
Toen ik 33 jaar oud was, werd ik na “negen jaar werk bij de informatica-afdeling van een grote bank” ontslagen, omdat ik “te goed en te arrogant” was geweest. Ik maakte het EDP-management regelmatig belachelijk door “dingen die volgens de planning” enkele manjaren gingen duren, gewoon even op te lossen “tussen de soep en de patatten”…Officieel stond er op mijn ontslagbrief: “Incompatibiliteit in de relaties in de werkgroep“. Achteraf viel “mijn frank” dat ik “mijn conflict met nonkel Flor” had herspeeld in de werksituatie… Hierdoor vertelde ik uiteindelijk “dat dood-zonde-verhaal” aan mijn moeder. Ik ging ook de confrontatie aan met mijn nonkel Flor, die gezeten was naast mijn vader, terwijl mijn moeder in de keuken bezig was. Nonkel Flor ontkende alles. Mijn moeder zei achteraf tegen mij dat ze tegen hen beiden had uitgesproken dat ze mij geloofde, omdat ze niet inzag waarom ik zo’n verhaal zou fantaseren…en daarop hadden de twee broers angstig gezwegen… En bij een latere gelegenheid, toen ik heel even met mijn nonkel alleen was, erkende hij de feiten heel vluchtig met de opmerking: “Ja, die ene keer dat ik even aan uw oor heb getrokken…”…
Zoals ik reeds eerder schreef, zei ons moeder altijd: “Ge moogt alles zeggen wat ge wilt, ongeacht de wijze waarop… Maar die regel geldt niet in de buitenwereld… niet op het werk, … en ook niet in het onder-wijs, waar men onder-danig moet zeggen wat de meester wil horen!“
Ik heb die uitspraak van ons moeder uitgetest op het werk en op de straat. Ik werd viermaal ontslagen bij het werk, omdat ik moest zwijgen over “betere oplossingen, die minder aanzien gaven bij de managers, die dan minder onder-danen kregen”, ook al liep er een programma zoals “In search of excellence”. Op het straat geraakte ik met mijn pamfletjes over het bedrog van de maanlanding, meermaals in de problemen met d’ “armen van de wet”, in het bijzonder met de flikken van Mechelen tijdens Maan-rock 2009.
Ons moeder had dus gelijk, als het ging over de “wereld buiten haar huis”. Maar was ze ook consequent “binnen haar eigen huis”? En dus deed ik de ultieme test met de volgende zin: “Moeder, gij zijt een smerige heks, door uw schuld heb ik een abnormaal leven…”
Ze keek “streng”. Ze zei: “Ik zal morgen mijn antwoord geven…” en was dan weg naar haar slaapkamer…De dag erna zei ze: “Ik ga drie dingen zeggen… Eerst een grappige opmerking en dan twee heel ernstige dingen… Ten eerste. Ik denk niet dat je echt gelooft dat ik een echte heks ben, want anders zou ik u kunnen veranderen in een kikker, die alleen maar zou kunnen kwaken zodat je niet meer met de mensen kunt spreken. Ik neem aan dat je zo’n risico niet echt wil lopen, want je praat toch zo graag met de mensen, niet?…ha..ha..ha…”
Ze lachtte traag en begon steeds trager te spreken, waardoor ik steeds banger werd …: “Ten tweede. Het feit dat je zo’n extreme uitspraak durft doen over mij… beschouw…ik…als het ultieme… bewijs … dat je.. helemaal.. geen… schrik… van me… hebt… en dat was de bedoeling van de opvoeding en dat zie ik dus als een … ultiem… compliment… en trouwens (en toen begon ze terug wat sneller te praten en werd ik minder bang voor het derde punt). Ge hebt liever een abnormaal leven dan een saai normaal leven!” Ik was sprakeloos en trots!

Wat later zei ze (onder vier ogen): “Natuur-lijk is de ruimtevaart bedrog. ‘Acht kilometer per seconde’ dat wil zeggen dat men van Antwerpen naar Brussel gaat in vijf seconden, d.i. tellen van één-en-twintig tot vijf-en-twintig. Dat is zo absurd als de hoge leeftijd van Sinterklaas, maar toch zal ik nooit publiekelijk zeggen dat Sinterklaas of DeWinne bedriegers zijn, ook niet tegen uw broer, zolang hij er in gelooft…”

Op 9-6-9 is ze gestorven in zeer verdachte omstandigheden. Ze lag een paar dagen op de hart-bewaking en in die nacht had men de nacht-opvolging afgekoppeld, ondanks het verbod van de chirurg, waardoor niemand zag dat ze in één uur ging van 60 hartslagen per minuut naar nul. In dat ene uur had men gemakkelijk het hart een extra steuntje kunnen geven… Op 25-5-2009 sprak ze met haar jongste zus “aan de telefoon (die mogelijk werd afgeluisterd)” over het feit dat Frank DeWinne al meermaals voor schut was gezet door mij in de aula’s van de universiteiten van Gent en Leuven ivm de absurde hoge snelheid van 28.000km/u die nodig is voor de ruimtevaart (rond de aarde) en waarvan hij beweert ze gehaald te hebben zonder het te kunnen bewijzen… Op 25-6-2009, toen Jermaine Jackson vertelde dat de moon-walker Michaël Jackson was gestorven, vond ik in het nachtkastje van Germaine Moons, naast de “voorbereidingen voor haar wandelingen in de streek van Halle voor haar wandel-club, die begon in ’69 … nog een pamflet van mezelf uit 2003, waarin ik de zogezegde snelheid van Frank DeWinne (28.000km/u=8km/s) vergeleek met de zogezegde leeftijd van Sint-NIKlaas en Mathusalem (969 jaar) en dat lijkt mij nu meer dan een knip-oog naar haar sterf-datum van 9-6-9 en haar uiteindelijke leeftijd van “969” maan-maanden…
Op 21-7-2009, op de veertigste verjaardag van de zogezegde maanlanding van ‘69… schreef “de Standaard” , naast de woorden van Neil Armstrong en Kennedy, mijn woorden: “Moon-walk van Armstrong was fake. De echte moon(s)-walker zit in de hemel, niet in de ruimte.”

Nu mijn moeder dood is, zegt mijn vader ook dat de ruimtevaart van Frank DeWinne zeker bedrog is. Ik hoop dat ze hem er niet voor zullen vermoorden, nu ik dat hier zit te schrijven… Mogelijk wil hij eventuele moordplannen voor mij, naar zijn persoon omleiden.
In het verleden heb ik ooit de naam genoemd van “VUB-rector Roger Van Geen” als “de slimste prof” die twintig jaar daarvoor tegen mij had gezegd dat de ruimtevaart bedrog was…en drie dagen na het “noemen van zijn naam“, was hij dood… Om te voorkomen dat ook U “mijn naam en die van mijn vader” zou kunnen “verklikken”, gebruik de valse naam van “Mark Peeters”…

Vroeger had ik “grote angst” dat ik door “mijn uitspraken” vermoord zou worden en dat mijn moeder naast mijn graf zou staan en denken: “Ik heb hem precies verkeerd opgevoed, want nu is hij dood, terwijl hij toch zo graag bezig was met de mensen…” Nu mijn moeder dood is, heb ik die laatste angst niet meer, want ze kan dus niet meer staan (naast mijn graf). Ik vrees echter wel dat mijn moeder speciaal vermoord werd op 9-6-9 als knipoog naar de absurde moon-walk van ‘69, de absurde dutroux-toestand in ‘96 en de absurde hoge snelheid van DeWinne en de absurde hoge leeftijd van 969 jaar van Mathusalem.. “Toeval of niet?”, zegt men dan bij het VRT-programma “man bijt hond“ over Gustaaf Costers uit Evere, waar de NATO haar hoofd-kwartier heeft. For ever in ever-e? Of eerder “moon-walk in never-land” of “land van ooit”?

PS. Waarom deel ik pamfletten uit? Ik weet het niet goed. Het zeggen van de waar-heid, lijkt mij een waar-de op zich. Leugens worden meestal gebruikt in het voordeel van de spreker en in het nadeel van de luisteraar… en daarom veronderstel ik dat “het” met “de waarheid” omgekeerd is. Mogelijk ben ik een “maso-ch(r)ist”, die berouw heeft over zijn “sadisme” uit het verleden, toen hij zijn jongste broer en zus wijsmaakte dat Sinterklaas echt was, ook al was dat in opdracht van de ouders, die anderzijds adviseerden om NOOIT te liegen…
Titels van mijn andere pamfletten zijn : “9/11”, “ruimte-vaart en maanlanding zijn fake”, “vrouwen aan de pil krijgen minder sex-appeal en brengen mannen op de rand van een zenuwinzinking door hun droge doos en dorre roos.”
Uitgever: (wikipedia/google) “mark peeters” site: markpeeters.skynetblogs.be mail: markpeeters96@yahoo.com tel. 0498531123

Gepost door: MP | 01-03-10

Reageren op dit commentaar

1000euro-link? Gelieve uw 1000euro-link van "meer dan 5 minuten gewichtloosheid" hier te posten zodat ook de anderen kunnen nakijken of het klopt...

Gepost door: MP | 12-03-10

Reageren op dit commentaar

vanaf 0:00 tot het einde meer dan 5 minuten gewichtloos. Vanaf 5:30 tot 10:31 heb je 5 minuten die je zeker moet zien.
(PS: Als u akkoord gaat, meld dat dan in de reacties dan stuur ik een e-mail met mijn rekeningnummer.)

Gepost door: Bruno | 12-03-10

Reageren op dit commentaar

bruno, niet goed genoeg voor 1000 euro Bruno, ze staan regelmatig met hun voeten buiten beeld en bovendien wordt er een man buiten beeld geduwd, wat suggereert dat er "gewicht" wordt gevoeld...
Men ziet ook een zeer groot verschil tussen de zogezegde gewichtloosheid met de benen naar beneden en met de benen naar boven...
Waarom staat ze niet gewoon heel de tijd met hun benen in de lucht?

Gepost door: MP | 16-03-10

Reageren op dit commentaar

detail v/d link Zoals U kan zien bij deze discussie op "nl.wetenschap" slaagt niemand erin om een filmpje te vinden van meer dan 5 minuten zweven...

Gepost door: MP | 16-03-10

Reageren op dit commentaar

Bruno, wel goed voor 10 euro Ik ga U de volgende keer 10 euro geven voor uw verdienstelijke poging...
Om 1000 euro te verdienen moeten het wel beelden zijn zoals rond het tijdstip 7:12 (5 minuten na elkaar)

Gepost door: MP | 19-03-10

Reageren op dit commentaar

achtergrond beweegt Rond tijdstip 7:12 beweegt de achtergrond ineens en dat is een duidelijk bewijs van manipulatie van het beeld...

Gepost door: MP | 25-03-10

Reageren op dit commentaar

vind het zelf een uiterst fascinerend onderwerp, daarom... was onlangs op tv, mss heb je het zelf al gezien

http://dsc.discovery.com/fansites/mythbusters/db/science/apollo-moon-landing-photos-fake.html

en voor de gehele aflevering (na de 1ste kan je klikken voor de volgende 10 minuten)
http://www.youtube.com/watch?v=mefEKqzq8cg

Gepost door: annelies | 01-08-10

Reageren op dit commentaar

http://www.youtube.com/watch?v=-1OTSbIzcwI

Ik heb het niet volledig gezien. Maar u kan ook kijken naar voorwerpen aan de kant als u niet 5 volle minuten iemand in beeld heeft

Gepost door: MatthiasDR | 03-08-10

Reageren op dit commentaar

Sorry, GEEN VIJF MINUTEN ZWEVEN, dus geen geld

Gepost door: MP | 16-08-10

Reageren op dit commentaar

http://www.youtube.com/watch?v=JgBgmw-2U8c

Het bewijs is geleverd :) verschillende filmpjes met een rondleiding door het ISS die allemaal meer dan 5 minuten duren.

Gepost door: HVerrept | 17-02-12

Reageren op dit commentaar

Beste HVerrept> Kan je eens wat concreter zijn? Van welk tijdstrip tot welk tijdtijdstip ziet men iemand (met benen en al) in beeld zweven en dat 5 minuren na elkaar?

Gepost door: MP | 21-02-12

Reageren op dit commentaar

Zoals ik u uitgelegd heb op facebook:

http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=152159831

Het vorige filmpje met Frank DeWinne was niet voldoende, je argumenten daarbij:
- De popjes zijn niet continu in het beeld aan het zweven
- Hij heeft kort haar, anders zou je dat zien bewegen
- Zijn voeten zijn uit beeld

Dit filmpje ontkracht daarbij alles, bijhalve de voeten van de vrouw die niet continu in beeld zijn. Aangezien we met momenten personen in het beeld zien zweven mogen we concluderen dat deze (indien ze niet in de ruimte zouden zijn) in een vliegtuig zitten dat een parabolische vlucht maakt.
Een vliegtuig dat parabolisch vliegt zou daarentegen het kapsel van de vrouw én de zwevende objecten zeer bruuske bewegingen doen maken, maar dit gebeurt niet.
Daaruit volgt dat de stelling "de personen zijn in een vliegtuig dat een parabolische vlucht maakt" vals is, en ze dus aanwezig moeten zijn in een baan om de aarde. QED

Gepost door: vbaeten | 12-10-12

Reageren op dit commentaar

http://www.youtube.com/watch?v=zxJW-vawJBQ

In bovenstaand filmpje zie je een rondleiding van 70 minuten in het ISS. Het is in één keer gefilmd en je ziet er geregeld zwevende objecten. Dit is niet met een paraboolvlucht na te doen aangezien deze niet heel lang kan duren en ze die ook niet heel snel na elkaar kunnen uitvoeren. Hoe kan u dat anders verklaren dan dat ze weldegelijk in een baan rond de aarde zitten?

Gepost door: jan | 13-10-12

Reageren op dit commentaar

Het filmpje dat vbaeten heeft gepost lijkt ook overduidelijk te tonen dat het niet om een paraboolvlucht gaat.
Ik ben benieuwd waarom u dit keer toch weer geen 1000 euro gaat uitdelen, ondanks het geleverde bewijsmateriaal.

Gepost door: jan | 13-10-12

Reageren op dit commentaar

http://www.youtube.com/watch?v=MiaJhcfbwX0

12 minuten vliegende, lange haren in het ISS, van Sunita Williams. Begrijp nu eindelijk aub dat het perfect mogelijk is fysisch gezien om de snelheden om naar de ruimte te geraken perfect mogelijk zijn. Om het eventjes uit te leggen:
Op de grond (zeeniveau) reken we met een standaardluchtdruk van 1012hpa. Naarmate men hoger gaat daalt de luchtdruk (zo meet men in een vliegtuig de hoogte). De luchtdruk daalt om dat er minder deeltjes 'op je liggen', de lucht wordt steeds dunner. (Probeer op 5000meter maar eens te ademen zonder luchtmasker). Dit doordat de lucht steeds ijler wordt, en de weerstand steeds lager. Dus, stel, op zeeniveau is de maximale snelheid bijvoorbeeld 1000km/h. Hierna krijg je teveel luchtweerstand om nog te acceleren. Als je Ditzelfde experiment herhaalt op 2000m hoogte ga je al wat sneller dan 1000km/h gaan. Nog hoger=nog sneller. Dit omdat de weerstand afneemt. (uiteraard kom je uiteindelijk op een hoogte waarbij je je eigen zuurstof moet meenemen om een verbrandingsreactie op gang te houden).

Op een bepaalt moment bereik je een punt waar de dichtheid van de lucht zo laag is dat je zonder problemen (en uiteraard met een krachtig genoege motor) snelheden van meerdere duizenden kilometers per uur kunt bereiken.

Eventjes het eerste beginsel van Newton er nog bij halen:
1° een object blijft in zijn bewegingstoestand tot er een kracht op wordt uitgeoefend.

Dus, als er geen wrijving meer is (oké, toegegeven zelfs in de ruimte is er nog microfriction) kun je zo snel accelereren als je wilt, zolang je aandrijvingsbron kan werken en een hogere verbrandingssnelheid heeft dan je eigen snelheid.

Gepost door: HVerrept | 13-10-12

Reageren op dit commentaar

Beste Mark,

Hier heb je nog een filmpje van langer dan 5 minuten.
Hoe verklaar je dit?
http://www.youtube.com/watch?v=2Bc-Opq1IlA&feature=relmfu

Mvg

P.s.: Je hebt ook nog niet gereageerd op dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=FdQA-pE2luQ&feature=related

Gepost door: Tidivarius | 17-10-12

Reageren op dit commentaar

Waarom staat ze niet gewoon heel de tijd met haar benen in de lucht?

Gepost door: MP | 17-10-12

Reageren op dit commentaar

Beste Mark,

1) Ik wacht op een antwoord op mijn vorige bericht waarin ik uw theorie weerlegde met elementaire fysica.
2) Hoe gaat u het haar van deze vrouw 5 minuten lang zo doen zweven zonder gewichteloosheid? (En kom niet af met paraboolvluchten, want 1, je hebt een vliegtuig nodig de grote van een 747 om slechts 1 of 2 modules na te bouwen en 2, de bewegingen zijn (eigen ervaring in een zweefvlieguig) veel te ruw om in een 747 te doen en ze zouden te zien zijn vermits je eerst een versnelling van bijna 2G moet opwekken om dan eventjes aan 0G te kunnen 'zweven'

Gepost door: HVerrept | 17-10-12

Reageren op dit commentaar

Het feit dat haar benen niet in beeld staan is niet relevant voor het al dan niet echt zijn van het filmpje.
Ik wacht nog op uw verklaring waarom het filmpje dat ik hier postte niet echt zou zijn, want volgens mij hebt u er helemaal geen.

Gepost door: jan | 18-10-12

Reageren op dit commentaar

De vraag blijft vooral waarom er geen beelden zijn waarbij iemand "volledig in beeld" aan het zweven is gedurende meer dan 5 minuten, zonder dat hij/zij ergens aanhangt..

Gepost door: MP | 19-10-12

Reageren op dit commentaar

Mark, je zoekt nog naar argumenten maar je hebt er geen, en ja ook op deze vraag heb ik een gepast antwoord voor je: 1: Probeer eens met twee in een mini cooper te kruipen waarbij 1 van de 2 mekaar de hele tijd volledig in beeld moet brengen en filmen. Hiervoor heb je een groothoeklens nodig... En deze astronauten hebben betere dingen te doen dan 5 minuten op 1 plek te hangen zweven. Zoals dingen uitleggen aan geïnteresseerden.

Btw, hoe wil je überhaupt een zero-g toestand namaken van 5 minuten, of zelfs maar 1 of 2 minuten? Een paraboolvlucht kan niet veel langer dan 10 of 20, maximum 30 seconden duren.

Gepost door: HVerrept | 19-10-12

Reageren op dit commentaar

Normaal gezien kan iemand die 5 minuten zonder g-krachten zit, braaf in beeld blijven met mogelijk een kleine vingerwijzing van zijn pink...
Maar door de aanwezige g-krachten zijn er altijd bewegingen.. Waarom kan men een ronde water-druppel geen 5 minuten in beeld houden?

Gepost door: MP | 19-10-12

Reageren op dit commentaar

http://www.youtube.com/watch?v=doN4t5NKW-k

Dit lijkt mij meer dan voldoende bewijs dat ruimtevaart geen fabeltje is.

Gepost door: Hans | 03-12-12

Reageren op dit commentaar

Hans> Zoals U zelf kan zien, zijn er verschillende onderbrekingen en zijn haar voeten zeer dikwijls uit beeld... Daarom zou je misschien beter zelf eens zeggen vanaf welk tijdstip er volgens U sprake is van "5 minuten na elkaar" gewichtloos zijn...

Gepost door: MP | 04-12-12

Reageren op dit commentaar

MP, zou je nog altijd mij kunnen beantwoorden hoe u een Zero-G vlucht van 5 minuten wilt doen? Of hoe wilt u op een andere manier 5 minuten lang gewichteloosheid simuleren?

Gepost door: HVerrept | 04-12-12

Reageren op dit commentaar

HVerrept+HANS> Zeg me nu eens van WELKE VIJF MINUTEN ik een analyse moet maken om te zien of het echte gewichtloosheid is... (Vind je het trouwens niet raar hoe men in dat laatste filmpje dat haar STIJF heeft gezet om alles te camoufleren??)

Gepost door: MP | 04-12-12

Reageren op dit commentaar

Het maakt mij niet uit welke vijf minuten. Leg gewoon uit HOE men volgens uw kennis iemand 5 of zelfs 2 minuten gewichtloos kan laten lijken. Hoe simuleert men dit volgens u 5 minute of zelfs 2 minuten nonstop? Welke techniek gebruikt men volgens u die enkele minuten nonstop gewichteloosheid simuleert.

Gepost door: HVerrept | 07-12-12

Reageren op dit commentaar

h=5t² dus als h=50000m=50km (bijna de hoogte van een heliumballon) en men valt van die hoogte tot op de grond in 100 seconden en dan is men 100seconden aan het zweven.... Voor een hoogte van 12,5km is het 50 seconden en voor een gebied daartussen kan het bvb 80 seconden zijn... doe daar nog een stuk bij dat men eerst omhoog wordt geschoten gedurende 40 seconden en dan heb je 120s= 2 minuten...
EN waren zijn er nu de beelden dat men 2 minuten na elkaar aan het zweven is, zonder dat de voeten of de handen uit beeld zijn, zonder dat men ergens kan aanhangen.. of zonder dat men met zijn rug aan een haak hangt ofzo.... (de astronaut kan best niet te stil hangen, maar bvb draaien om zijn as...)

Gepost door: MP | 07-12-12

Reageren op dit commentaar

Allemaal goed en wel, maar ik zie 2 problemen. 1: luchtweerstand in hogere luchtlagen is verwaarloosbaar maar de laatste kilometers neemt die zo snel toe dat er bijvoorbeeld voor een menselijk lichaam al gauw terminal velocity wordt bereikt (+-250kmh) hierdoor vertraagt de acceleratie en zul je zelfs gaan deceleren => geen gewichteloosheid (gek dat een gas die invloed kan hebben eigenlijk :) ) 2: hoe wilt u een constructie van ettelijke tonnen mee aan een balon hangen zodat men de astronaut hierin kan filmen? 3: zelfs als u dat zou lukken, hoe wilt u deze mensen redden van hun vrije val van 50km, nodig om uw 100 seconden (btw 1m40 seconden, van 5 minuten zwijgen we) te simuleren? Naar mijn weten is de hoogste bemande ballon ooit nog steeds die van felix baumgartner, en we hoeven u niet te vertellen dat die maar tot 39km ging.

Gepost door: HVerrept | 08-12-12

Reageren op dit commentaar

DUS? Heb je nu een beeldfragment van iemand die zogezegd 5 of 2 minuten gewichtloos is, zonder dat zijn voeten of handen uit beeld ergens kunnen aan hangen?... Ja, dan zal ik U in dat geval proberen uit te leggen waar de mogelijke verklaringen liggen..., maar blijkbaar kan je DAT niet...

Gepost door: MP | 10-12-12

Reageren op dit commentaar

Ik zal morgen nog eens een filmpje zoeken, verder heb ik nog eens wat fysica tegen de zaak gesmeten: x=vi.t+0,5.a.t^2 deze formule kent u ongetwijfeld. Hieruit volgt dat iemand die 100 seconden lang een ongeremde valversnelling uitvoert een afstand aflegt van de eerder genoemde 50km. Bereken dan eens aan de hand van de formule vf=a.t+vi de eindsnelheid: 3500kmh. Sneller dan het geluid dus. Was toch niet mogelijk volgens u dus heb ik verder gerekend. De snelheid van het geluid doorbreken lijkt u onmogelijk door de luchtweerstand (daar is die goede vriend weer) uit dezelfd formule als daarnet halen we dan ook dat je om de snelheid van het geluid te bereiken ongeveer 34s moet vallen. Nu dit is allemaal nog zonder rekening te houden met de luchtweerstand. Luchtweerstand bemoeilijkt de situatie nog. Als u na 34s de geluidssnelheid bereikt en daar niet door geraakt vermindert je acceleratie al op voorhand, die vermindert namelijk geleidelijk. Gevolg, waar in dit traject haalt u de nodige acceleratie nog voor gewichteloosheid? Van uw oorspronkelijke 5 minuten komen we nu al aan 34 seconden, hoelang duurt een paraboolvlucht die goed is uitgevoerd? 20-24 seconden. Waar zit mijn redeneringsfout als uw theorie zo waterdicht is?

Gepost door: HVerrept | 10-12-12

Reageren op dit commentaar

Ten eerste. Op een hoogte van 30km (waar Baumgartner zogezegd door de geluidsmuur ging met 1300km/u) is de geluids-snelheid zo'n 3000km/u...

Ten tweede. Door een opwaartse beginsnelheid (vi) te hebben van 400m/s, kan men 40 seconden winnen bij het omhoog gaan en nog eens 40 in het vallen... dus 80seconden..

Ik ben nieuwsgierig naar uw filmpje en dan zal alles wel zeer duidelijk worden, neem ik aan...
PS. Gelieve zeer nadrukkelijk te zeggen vanaf welk tijdstip de langdurige gewichtloosheid zou beginnen en hoelang dat het dan duurt...

Gepost door: MP | 12-12-12

Reageren op dit commentaar

http://www.youtube.com/watch?v=jweL9xyyu98

Bekijk de kerstmuts eens, ze wordt meer dan 80 seconden losgelaten (of beetje gecorrigeerd om in beeld te blijven.)
Je kan toch niet blijven ontkennen.

Gepost door: Tidivarius | 13-12-12

Reageren op dit commentaar

Nogmaals: http://www.youtube.com/watch?v=vX-5n_YcxgQ

Ook veel langer dan 80 seconden.
Ze heeft lang haar dat constant beweegt.
Je ziet ze haar voeten 'klemmen' om niet weg te zweven.

Als 80 seconden echt uw nieuw criterium is geworden dan is het bij deze bewezen.
Schenk die €1000 maar aan een goed doel. Of nog beter, aan de ESA.

Of ga je toch nog op zaken kunnen wijzen die kunnen aantonen dat dit een (onmogelijke) paraboolvlucht is?

Mvg

Gepost door: Tidivarius | 13-12-12

Reageren op dit commentaar

Van welk tijdstip tot welk tijdstip zijn de voeten aan het zweven?

Gepost door: MP | 16-12-12

Reageren op dit commentaar

Het gaat niet om de personen in deze 2 filmpjes mark. Het gaat om de muziekinstrumenten en de kerstmuts.

Gepost door: HVerrept | 16-12-12

Reageren op dit commentaar

Maar dat kan met magnetisme gebeuren....

Gepost door: MP | 17-12-12

Reageren op dit commentaar

http://www.youtube.com/watch?v=doN4t5NKW-k
Gewichtloosheid in beeld, meer dan 5 minuten.

Gepost door: Sebastien | 05-03-13

Reageren op dit commentaar

MAAR NOOIT 5 MINUTEN NA ELKAAR

Gepost door: MP | 09-03-13

Reageren op dit commentaar

Ik denk dat dit vrij duidelijk is! http://www.youtube.com/watch?v=e7mVTFAspPk

Gepost door: Robbe | 12-04-13

Reageren op dit commentaar

vrij duidelijk... in een ruimtepak... En dan kunnen het beelden zijn zoals uit "2001. A Space Odessey.".... d.w.z. 'onder water filmen"

Gepost door: MP | 15-04-13

Reageren op dit commentaar

21minuten lang genoeg? http://www.youtube.com/watch?v=VyWRTPL9Bys

Gepost door: Maarten | 21-04-13

Reageren op dit commentaar

Maar zijn voeten zijn HEEL DE TIJD UIT BEELD...

Gepost door: MP | 27-04-13

Reageren op dit commentaar

Kijk naar zijn horloge! Onmogelijk om dit met magneten te doen of wat dan ook..

Gepost door: Maarten | 05-05-13

Reageren op dit commentaar

Kijk naar zijn horloge! Onmogelijk om dit met magneten te doen (of wat dan ook) me dunkt..

Gepost door: Maarten | 05-05-13

Reageren op dit commentaar

Kerstmutsen hebben geen voeten en zijn niet magnetisch, Mark...

Gepost door: Pierre-Yves | 18-05-13

Reageren op dit commentaar

Meer dan 8 minuten continu zweven: https://www.youtube.com/watch?v=fa3nuXxM8yk

Gepost door: Tristan | 01-06-13

Reageren op dit commentaar

De voeten zijn nooit langer dan 5 minuten in beeld

Gepost door: MP | 01-06-13

Reageren op dit commentaar

http://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k En je krijgt er nog een gratis rondleiding van het ISS bovenop!

Gepost door: Jean | 15-06-13

Reageren op dit commentaar

Waar blijft mijn 1000€ MP?

Gepost door: Jean | 23-06-13

Reageren op dit commentaar

Waar blijft U uitleg dat de man "volledig in beeld" aan het zweven is?
Zeg op zijn minst welke 5 minuten ik moet bekijken...

Gepost door: MP | 23-06-13

Reageren op dit commentaar

Waar blijft uw antwoord of u zelf een foto van het ISS zult nemen?

Gepost door: Bram 2 | 24-06-13

Reageren op dit commentaar

Beste Mark,

Ik vind het bijzonder triest dat jij een verwezenlijking zoals ruimtevaart als "fake" afschrijft.
Er zijn duizenden mensen die hun leven hebben gewijd aan de ontwikkeling en uitvoering van deze hoogtechnologische activiteit.
Dan spreek ik nog niet over de mensen die hiervoor hun leven hebben gelaten. Er zijn genoeg bewijzen dat ruimtevaart wel degelijk bestaat.
Eén van deze bewijzen zijn allerhande RF signalen afkomstig van satellieten.

De meest voor de hand liggende hiervan is het GPS systeem waarvan nu ook al enkele andere varianten (Galileo, GLONASS-M, enz.) in ontwikkeling en uitvoering zijn.
Ik denk dat iedereen wel eens gebruik gemaakt heeft van dit systeem.

Hier nog een filmpje van het ISS dat Ham Radio contacten maakt met mensen op de grond:
http://www.youtube.com/watch?v=h73EYcyszf8
Hier een filmpje van een amateur op de grond die een contact legt met het ISS terwijl deze passeert, hier is duidelijk een richtantenne te zien die naar de ruimte gericht wordt:
http://www.youtube.com/watch?v=lMkp_RuffK8

Gepost door: Nick | 20-08-13

Reageren op dit commentaar

Merci voor de 10 euro, u bent een man van u woord! Bruno

Gepost door: Bruno | 23-09-13

Reageren op dit commentaar

http://www.youtube.com/watch?v=hyn1We0wOT8

1000 euro! Nu!

Gepost door: Jos | 05-01-14

Reageren op dit commentaar

Beste Jos, ik heb geen enkel periode van "5 minuten ON-ONDER-BROKEN gewichtloosheid" gezien, waarbij heel het lichaam zichtbaar was..

Men kan wel een paar minuten zweven met parabolische val-vluchten en dat kan men bij elkaar minteren tot een film van 25 minuten, maar dat bewijst NIETS...

Gepost door: MP | 07-01-14

Reageren op dit commentaar

Beste MP,

U zegt dat de voeten zichtbaar moeten zijn want anders kunnen ze faken volgens u. Maar als u kijkt naar het haar dan is duidelijk zichtbaar dat het haar zweeft en het haar is een evengrote factor als de voeten want als je zwaartekracht hebt dan word het haar terug naar beneden getrokken. Dus ik denk dat veel van de mensen hierboven geld moeten krijgen.

http://www.youtube.com/watch?v=FdQA-pE2luQ

Btw de filmpjes dat u ziet zijn geen filmpjes om speciaal en alleen u ervan te overtuigen dat ruimtevaart bestaat deze zijn gemaakt voor de mensen die in die branche willen werken endus laten ze zien wat ze doen en als ze rondgaan in het ISS of een ander toestel dan moeten ze gecontroleerd erdoor gaan met hun handen en voeten dus er zal altijd een hand of een voet de grond raken want anders vliegen ze in het rond en beschadigen ze dure apparatuur en in de ruimte is er net geen winkel om de hoek om het te herstellen altijd.

mvg Set

Gepost door: set | 12-01-14

Reageren op dit commentaar

Oke, ik moet toegeven dat het moeilijk is om 5 volledige minuten gewichtloosheid, met voeten in het beeld te vinden. Maar als u kijkt naar deze link: http://www.dlr.de/en/desktopdefault.aspx/tabid-734/1210_read-3259/ en u leest het artikel dan vindt u dat parabolische vluchten, de vluchten die u zegt men gebruikt om de beelden te faken, dat de gemiddelde parabolische vlucht 22 seconden duurt. Is 5 minuten dan niet teveel gevraagd om als bewijs te dienen?

Het filmpje dat ik u doorstuur duurt ong. 20 minuten in totaal en is in 1 take opgenomen. Kijk goed naar de astronaut in het rood. In de eerste 3:58 minuten ziet u wel zijn voeten. Ik weet dat het geen 5 minuten zijn. Maar de komende 15 minuten zijn nog altijd gewichtloos. Ook ziet u zijn voeten terug in beeld op 4:21.

U zegt dat u fysica heeft gestudeerd dus dan moet u ook weten dat bij een vrije val, de val die men gebruikt tijdens een parabolische vlucht, dat uw afgelegde weg gelijk is aan de valversnelling: 9.81 m/s² maal de tijd in het kwadraat gedeeld door 2 is. Dus om de volledige 3:58 minuten of 238 seconden gewichtloos te zijn moet je gedurende (9.81 m/s² * 238²)/2 m = 277838.82 m oftewel een goede 270 km vrij vallen en men uiteindelijk een snelheid van 8405 km/h uur zou moeten halen terwijl u zelf zegt dat de hoogst gemeten snelheid maar 2800 km/uur was. Ik denk wel dat men dan die snelheid zou bijhouden.

En moesten we veronderstellen, zoals ik doe, dat de volledige 20 minuten gewistloos zijn, dan zou de uiteindelijke vrije val iets meer dan 7000 km moeten bedragen wat 7 keer hoger is dan tot waar de aardatmosfeer reikt en de bereikte snelheid zou dan net iets meer moeten zijn dan 42 000 km / uur. Meer dan snel genoeg om in de ruimte te geraken.

Ik ben er dus niet in geslaagd om een onvervalsbaar filmpje te vinden van 5 minuten, maar ik vind dat 4 minuten afdoende moet zijn wetende dat paraboolvluchten gemiddeld maar 22 seconden duren en gewone vliegtuigen niet op een hoogte van 280 km kunnen vliegen om 270 km vrij te vallen.

Ik dank u voor uw aandacht

Gepost door: Simon Van den Bossche | 03-04-14

Reageren op dit commentaar

Gemiddeld 22 seconden... dekt dus ook de mogelijkheid van "enkele minuten"...
De formule h=5t².... en betekent dat men vanaf een hoogte van 50km zo'n 100 seconden kan vallen... Als men een volledige parabool beschrijft, dan heeft men TWEEMAAL 100 seconden...d.i. 200 seconden...
En om echt zeker te zijn heb ik dan 300 seconden gepakt d.i. 5 minuten (5x60=300)

Als Frank DeWinne en company zogezegd "5 maanden aan één stuk gewichtloos zijn", dan is een opeenvolging van 5 minuten, normaal gezien toch GEEN PROBLEEM, niet?

PS. Ik begrijp niet over welk filmpje U het heeft, aangezien de link die U geeft alleen maar gaat over "parabolische vluchten"...

Ik dank U ook voor uw aandacht...

Gepost door: MP | 04-04-14

Reageren op dit commentaar

Geachte,

Ik dacht dat het de URL van het filmpje moest staan onder "je e-mail" waar er staat "uw URL"
Bij deze dan het filmpje dat ik wou dat je bekeek: https://www.youtube.com/watch?v=Epdz2ySd3hE

Let goed op de astronaut in het rood.

Natuurlijk is een opeenvolging van 5 minuten geen probleem, maar omdat u zegt dat de voeten in beeld moeten blijven maakt u het natuurlijk een beetje moeilijker.

En dan nog iets: kan u berekenen welke snelheid men moet halen om een volledige parabool te beschrijven van de volle 200 seconden?

Ik dank u voor uw aandacht

Gepost door: Simon Van den Bossche | 06-04-14

Reageren op dit commentaar

Van welk tijdsstip tot welk tijdsstip moet ik kijken, want ofwel zijn de voeten onderaan uit beeld, ofwel houdt hij zich aan de zijkant "stevig vast" met zijn hand,....
Normaal zou hij zichzelf op een zwevende positie kunnen houden met een lichte klemming door twee vingers...(men is immers zogezegd gewichtloos)

PS. v=1km/s=3.600km/u... ja, dat is wel aan de "hoge kant"...

Gepost door: MP | 06-04-14

Reageren op dit commentaar

Geachte

Inderdaad houd hij zich vast maar dat is om niet weg te zweven natuurlijk. En in de eerste 3:58 minuten zijn zijn voeten duidelijk in beeld. Als u denkt dat iemand ooit sterk genoeg is om zich 4 minuten in die positie te kunnen vasthouden in een zwaartekrachtsveld dan heeft u het goed mis.

En als je goed kijkt wisselt hij mooi af van loslaten, stevig vasthouden en lichtjes vasthouden.

Ik ben niet geïnteresseerd in je 1000 euro, alhoewel die van harte welkom zou zijn ;), maar ik ben vooral geïnteresseerd om mensen die geloven dat de ruimtevaart fake is hun een andere kijk op de wereld geven waarbij de ruimtevaart echt is, en geen verzinsel waarbij overheden en bedrijven miljarden dollars zouden moeten ophoesten om zo een grootschalige leugen op peil te houden.

Ik dank u voor uw aandacht

Gepost door: Simon Van den Bossche | 07-04-14

Reageren op dit commentaar

Nu dat we vastgesteld hebben dat het tonen van 5 minuten gewichtloosheid veel te streng is om het onderscheid tussen ruimtevaart en een paraboolvlucht te maken, wat is de nieuwe werkelijke gewichtloosheidstijd, rekening houdende met "PS. v=1km/s=3.600km/u... ja, dat is wel aan de "hoge kant"...", mark?

En daar mag dan 10% bij opgeteld worden.

Gepost door: bram 2 | 07-04-14

Reageren op dit commentaar

Ik had hier enkele dagen geleden een verklaring gepost over de verhouding van de snelheid van het geluid t.o.v. de temperatuur, die daarna vakkundig is verwijderd door MP himself.

Zoals u echter claimt kan de snelheid van het geluid niet gebroken worden. Hoe in ga je dan ooit tot een snelheid van 3.600km/h geraken? Beetje veel weerstand, niet? 3.600km/h=Mach 3 op zeeniveau! En u zei dat concorde nooit sneller dan het geluid was ;)

Gepost door: HVerrept | 07-04-14

Reageren op dit commentaar

MIJNHEER PEETERS W E E T Dat ruimtevaard bestaat, maar heeft gewoon veel aandacht nodig.

dat heeft hij toegegeven toen hij zijn onzin kwam verkondigen op de UA


Wie durft het aan om hem te volgen naar zijn huis/instelling.
zodat we hem daarmee kunnen confronteren. iemand?

wss een of ander gesticht onder begeleiding. hij leeft dus van de staat

Het spel is over Mijnheer peeters

Gepost door: dirk decraene | 05-09-14

Reageren op dit commentaar

http://www.youtube.com/watch?v=usRYa_dpPFU&spfreload=10

Sowieso dat je het niet zal accepteren, maar hier is 20 minuten kijkplezier (en kijk maar de ganse video)! Let VOORAL op het horloge, NO WAY dat dit geen gewichtloosheid is. Mocht er zwaartekracht aanwezig zijn, dan zou dit horloge constant naar beneden wijzen. Nu dwarrelt het gewoon rond de arm van de drager :)

Oh ja, ik heb u een paar maanden geleden een bewijs gestuurd via mail dat men sneller dan het geluid kàn gaan. Ik vond het zeer teleurstellend dat ik daar nooit antwoord op gekregen heb...

Uw 1000 euro interesseert mij niet. Als u gewoon zo vriendelijk zou zijn om uw foute stellingen toe te geven, dan ben ik gelukkig.

Gepost door: Luigi | 29-01-15

Reageren op dit commentaar

Zoals U zelf kan zien, zijn de benen van de man nooit lang in beeld...
Wanneer is uw klok "5 miniuten na elkaar in beeld en aan het zweven"?

Gepost door: Mark Peeters | 31-01-15

Reageren op dit commentaar

Euh, ik had duidelijk gezegd dat het om het horloge ging, niet om de man. 20 minuten gewichtloosheid.

Gepost door: Luigi | 04-02-15

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.