25-10-09

NIEUWE PAMFLET roept op tot MAAN-dag-wandeling op 9-11-2009 (Ladeuzeplein-Leuven-20u)

Op 9-6-9 is ons moeder (Germaine Moons) gestorven in zeer verdachte omstandigheden. Ze lag op de hartbewaking. Ze was voor de rest in goede gezondheid. In die nacht had men de nachtopvolging afgekoppeld, waardoor niemand zag dat ze in één uur ging van 60 hartslagen per minuut naar nul...

Ze was mijn grootste fan en zei ‘onder vier ogen’ : “Natuur-lijk is de ruimtevaart bedrog. ‘Acht kilometer per seconde’, dat wil zeggen dat men van Antwerpen naar Brussel ‘vliegt’ in 5 seconden, d.i. tellen van één-en-twintig tot vijf-en-twintig.. (5x8=40) . Dat is zo absurd als de hoge leeftijd van Sinterklaas, maar toch zal ik nooit publiekelijk zeggen dat Sint-Niklaas en Frank DeWinne bedriegers zijn…”

Rond 25-5-2009 sprak ze met haar zus aan de telefoon, die mogelijk werd afgeluisterd, wel over het feit dat ik Frank DeWinne al meerdere keren had gewezen op die "absurde hoge snelheid" en dat hij dan als "verongelijkt klein kind" was weggelopen.....

In haar nacht-kastje lag er, naast haar MOONs-wandel-plannen, één pamflet uit 2003 en dat kan U nu verder lezen:

lees verder: nieuw pamflet

20:00 Gepost door Mark Peeters in _ | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook | |

Commentaren

vervolg v/h artikel a=v²/r=g=10m/s² (r=6400km) => v²=r*g=6400km*0,01km/s²=64km²/s² => v=8km/s=8x(60x60)km/(60x60s)=28.000km/u
(De middelpuntsvliedende versnelling "a=v²/r" moet in evenwicht zijn met de aantrekkende valversnelling "g=9,81m/s²")
Om aan ISS-RUIMTEVAART te doen, zoals astronaut/cosmonaut Frank De Winne uit Sint-Truiden beweerd te doen,
heeft men dus een constante (horizon-tale) snelheid NODIG van 28.000km/u

Mv+0=Mu+mw (behoud van impuls: voor en na de botsing)  Mv-Mu=mw  M(v-u) =mw
1/2Mv²+0=1/2Mu²+1/2mw² (behoud van energie: voor en na de botsing)  Mv²-Mu²=mw²  M(v-u)(v+u)=mw.w
==> v+u= w Als M zeer zwaar is en m is zeer licht, dan zal de snelheid “v” en “u” weinig verschillen en wordt w=2v of v=w/2.
Als een stilstaande luchtmolecule wordt geraakt door een vliegtuig met snelheid v, dan krijgt die molecule een snelheid van 2v.
En aangezien de snelheid v/d luchtmoleculen fluctueert rond de geluids-snelheid, kan een vliegtuig niet sneller dan de halve geluids-muur.
Het doorbreken van de geluidsMUUR is dus ook FAKE! Op 10km hoogte is de geluidssnelheid gelijk aan zo’n 2.000km/u
en dus is de hoogste snelheid die een "eerlijke mens" al ooit heeft meegemaakt "in de lucht ter plaatse" gelijk aan 1.000km/u!

En aangezien een raket vertrekt "in de lucht" en aangezien "1000 < 28000", is de conclusie simpel: RUIMTEvaart is FAKE en dus “zal” Frank DeWINNe uit SINT-Truiden met zijn ruimte-SCHIP “Spoet-NIK-3” aan land komen op SINT-NIKlaas-dag (6-12-2009).
(In een luchtledige ruimte heeft een aards voorwerp van één kilogram (of meer) nog nooit een snelheid gehaald van 5.000 km/u (of meer) en dus zijn er geen zwevende KUNST-matige satellieten van één kilogram (of meer). Wel natuurlijke satellieten zoals de maan en meteoorstenen, met de naam ISS én rock-et.)

Op zeeniveauhoogte bedraagt de geluidssnelheid slechts 1.200km/u en dus is er nog steeds geen enkele auto, geen enkel vliegtuig en geen enkele TGV die sneller is gegaan dan de "helft van die geluidsmuur". U krijgt 1.000 euro als U toch een bekwaam professor zou vinden die heeft “gehoord” van een wetenschappelijke proef waarbij een mens 600km/u heeft gehaald op minder dan 100 meter (zee-)hoogte!
Een beweRing over de raket-auto Thrust-2 die 1.200km/u zou hebben gehaald in de zout-woestijn bij "Salt-Lake-city" telt niet
als beweZen, want er mogen geen burgers komen kijken, laat staan dat men het zou mogen na-meten! Ik neem aan dat we het
allemaal met een “korreltje zout” zullen moeten nemen, of beter met een “hele zout-woestijn”…
Waarom doet men trouwens eens geen "demonstratie" van een snelheid van 600km/u op de autosnelweg? Probeer zelf maar eens met een auto. U haalt gemakkelijk 100km/u in 10 seconden! En dus zou men, zonder luchtweer­stand, met dezelfde versnelling, op een autosnelweg van 5km=(1minuut*((1/2)*(600km/60minuten))) op een tijd van 60seconden, een snelheid kunnen halen van 60sx(100km/u)/10s=600km/u. Dat is nog nooit gelukt, ook niet bij een TGV die rijdt over lange rechte stukken! Het officieel TGV-record bedraagt 550km/u! Langs heel het traject gaan er dan ruiten stuk binnen een afstand van 100m! De mensen denken dan verkeerdelijk dat de TGV "enkel op die plaats" door de geluidsmuur is gegaan. En ook hier is het slechts de "helft van de geluidssnelheid"!
Ook een valschermspringer zou, na 35 seconden, zonder luchtweerstand, door de "geluidsmuur" vallen! Per seconde valt hij 10m/s sneller! 35x10m/s=350m/s! Deze techniek werd vroeger toegepast door vliegtuigen. Maar dat liep altijd slecht af. Sindsdien is er DE geluids-muur!

Op een hoogte van 15km is de geluidssnelheid zo’n 2.000km/u en dus is er geen enkel vliegtuig dat sneller gaat dan 1.000km/u “in de lucht ter plaatse” bij zijn vlucht van NY naar Parijs, ook NIET DE CONCORDE! De afstand bedraagt 6.000km en het duurt altijd MEER DAN 5uur! Dus minder snel dan 1.200km/u! Als U ook hier een eerlijke mens zou vinden die van NY naar Parijs is gevlogen in MINDER DAN 5 uur, dan krijgt U opnieuw 1.000 euro! (Het verschil tussen 1.000km/u en 1.200 km/u heeft te maken met de westelijke JET-stream die zo’n 200km/u kan bedragen op een hoogte van 10km.) De CONCORDE was dus ook NOOIT SUPERSONISCH en vliegt daarom ook niet meer!
(In de richting van Parijs naar NY duurde het 4 uur. Dus 1.500km/u!!? De verklaring ligt in de draaiing van de aarde. Aan de evenaar draait de aarde met 40.000km per 24uur, dwz 1.666km/u in de richting van west naar oost! “Om die reden” vertrekken de raketten ook naar het oosten. Maar als ze op 15km hoogte zouden geraken op Cape Carneveral, zouden ze terug-waaien naar het westen ... Op de breedtegraad van Parijs en NY bedraagt de snelheid van de oostelijke JET-stream (op een hoogte van 15km) zo’n 1.000km/u en dus kan men met een snelheid van 1000km/u... een snelheid halen van 2000km/u t.o.v. de grond, als men geraakt tot in de luchtlagen die NIET meedraaien met de aarde!)

WETENSCHAP is vooral gebaseerd op EXPERIMENTEN die men kan aan-wijzen, na-meten, her-halen en be-wijzen! Men maakt modellen. Van daaruit doet men voorspellingen en dan doet men opnieuw metingen! Alles na-meten! Weten-schap doet men niet met "van HOREN zeggen"! En zeker niet van het HOREN van een GELUIDSKNAL! Een geluidsknal bij de vliegtuig-show van een vliegtuig dat zogezegd door de geluidsmuur gaat, is helemaal geen bewijs, vooral niet als U vaststelt dat het "supersonische" vliegtuig 300meter aflegt in 2seconden, dit wil zeggen: 150m/s=600km/u! Doe anders het experiment met een zweep! Als U aan het einde van uw zweep een snelheid geeft van 600km/u, dan geeft dat reeds een geluidsknal en dan zegt men daarvan verkeerdelijk dat het door de geluidsmuur gaat met 1200km/u! In feite zouden alle universiteiten zo'n experiment moeten opzetten en laten filmen door de TV en dan samen, op basis van de vertraagde beelden, de exacte snelheid moeten bepalen. En het zal de halve geluidsmuur zijn! Het verhaal over het doorbreken v/d “F(R)ICTIE” is dus GEEN “FEIT”!

Als men geen enkele eerlijke mens kan aanwijzen die sneller gaat dan 1.000km/u, dan is er geen reden om aan te nemen dat Frank DeWINNE uit SINT-Truiden, Dirk Frimout en de TV de waarheid spreken over hun 28.000km/u. Als men geen enkele eerlijke mens kan aanwijzen die ouder is dan 150jaar, dan is er geen reden om aan te nemen dat de TV en de bijbel de waarheid spreken over de leeftijd van SINT-Niklaas (500jaar) en Mathusalem (969jaar).
Maar, kan een "rationeel kind van 5 jaar" begrijpen dat zijn eigen ouders zouden liegen (over de ouderdom van Sint-Niklaas), als diezelfde ouders "emotioneel" uitroepen dat men NIET mag liegen? Kan een "echte katholiek" begrijpen dat zijn eigen paus, de vervanger van God op aarde, zou liegen (over de leeftijd van Mathusalem), als diezelfde paus emotioneel uitroept dat men NIET mag liegen? (7de gebod van God!)
Kan een "rationele mens van 20 jaar" begrijpen dat de TV zou liegen (over de MAAN-landing van ‘69) als diezelfde TV emotioneel uitroept dat zelfs president Clinton NIET mag liegen over zijn "(orale=69) sex” met MOONica Lewinsky in ‘96?
Kan een "moedig kind van 6 jaar" nog "ongestraft" tegen de schoolmeester zeggen dat hij liegt (over Sint-Niklaas), als het officieel leerprogramma voorschrijft dat elk tegensprekend kind moet gestraft worden, als het niet in de rij mee-loopt? Kan de schoolmeester ongestraft de waarheid zeggen, zonder zelf ontslagen te worden? Kan een "echte katholiek" nog ongestraft tegen de paus zeggen dat hij liegt over de hemelvaart van de Moeder-Maagd Maria, als "de officiële leer" voorschrijft dat elke "ongehoorzame" moet gestraft worden met een "brandende hel" of ex-communi-catie? Kan U nog twijfelen aan de echtheid van de ruimte­vaart, als de TV op 1/2/03 heel emotioneel uitroept dat er zeven astronauten zijn uiteengespat in een brandend ruimte-veer? Kan U nog twijfelen aan de echtheid van de ruimte-vaart, als U Frank DeWinne en Dirk Frimout even ziet "zweven"? Kan U nog twijfelen aan de echtheid van de ruimtevaart, als er dingen zijn zoals GSM, satelliet-TV, GPS, AWACS,weersatelliet-foto's, MIR, Spoet-NIK en ISS?
Het antwoord is "ja", want men kan het ook verklaren zonder de aanwezigheid van "kunst-matige satellieten"! Ten eerste: Kijk eens aandachtig naar de TV-beelden van de zwevende Frank Dewinne en U zal zien dat de ruimte­vaarder nooit langer dan drie minuten aan één stuk aan het zweven is, juist zoals in het geval van parabolische "vrije-val"­vluchten, waarbij de camera en de man samenvallen! Ten tweede: De weersatellietfoto's zijn computer-animaties! Ten derde: GSM werkt met lokale radiomasten en wordt ook gebruikt voor (differential) GPS! Ten vierde: Satelliet-TV werkt met de weerkaatsing op de ionosfeer. De BBC-wereld-radio-golven gaan van London naar Kaapstad vanaf 1940 en toen waren er nog geen kunst-matige satellieten! Ten vijfde: ISS is (een meteoor-steen of) ruimte-afval dat rond de aarde draait met 8km/s en reclame maakt voor de afval-firma ISS! (steen=rock , buiten-aards=extra-terrestrial=ET, buiten-aardse-steen=ROCK-ET)

De raket-ten op “CAPE CARNAVAL” zijn trager dan de Concorde en niet zo aero-dynamisch! Ga kijken! De TV doet alsof DeWinne automatisch begint te zweven in het luchtledige, omdat hij dan gewichtloos zou zijn. Pure onzin! Hij kan GEEN 5 minuten na elkaar blijven zweven. En als dat toch zou lukken, dan krijgt iedereen die zo’n youtube-beelden kan tonen “1.000 euro”. (Plaats ook een heliumballon on-der een glazen stulp. De ballon blijft drijven op de lucht! Zuig de lucht weg met een stofzuiger en de ballon zakt. Luchtledig ≠ gewichtloos!)

Soms doet de TV alsof men "buiten de atmosfeer" automatisch die "28.000km/u" zal krijgen, doordat men terug naar de aarde valt. Ook dat is pure onzin! Men heeft die horizontale snelheid nodig, zoniet valt men op de aarde. Over een afstand van 8km daalt de horizon 5meter. Een steen daalt 5m in de 1ste seconde van de val. Dus is 8km/s nodig voor ruimtevaart! Dat "vallen naast de aarde" noemt men "RUIMTE-vaart"! Ook de maan (op 400.000km hoogte) heeft 3.600km/u nodig om ROND de aarde te blijven vallen! Het is minder snel door de kleinere aantrekking. Als U toch twijfelt of men die "28.000km/u" nodig heeft, kijk dan in een encyclopedie! Vraag het aan een prof! Surf eens naar de NASA, stuur een E-mail, telefoneer ( 001-281-483-0123 ) en vraag: "What is the speed needed for space­travel around the earth? What is the maximum speed ever demonstrated for an earthly object of 1 kilogram, f.i. in a vacuum­tube?" En vraag dan : "Is 28.000 kleiner dan 5.000?" Plezant! Het kost: 0, l0euro/minuut.

Waarschijnlijk zal U nu zeggen dat ik ir-rationeel ben, maar dat zei men ook van NIColaus Copernicus en Columbus, toen ze beweerden en bewezen dat de aarde rond is en rond de zon draait en niet omgekeerd! Maar durft U zelf nog wel rationeel zijn?
Kijk naar de lieg-verhouding! De ir-ratio! De Leugen-faktor. Bij de ouders en de Sint is de faktor: 3 (500/150)! Bij de bijbel en Mathusalem is de faktor 6 (969/150). En bij de TV en de ruimtevaart is de faktor: 28 (28000/1000) (of 10 bij 28000/(1000+1666)).
Een "rationele" mens zou daarom "normaal" denken dat vooral de ruimtevaart zeer ongeloofwaardig zou zijn. Maar sinds het radio-programma "War of the Worlds" (1938) en de "V2-raketten op Londen, die zogezegd vanop het continent waren gelanceerd"(1944) geldt de uitspraak van Hitler: "Hoe groter de leugen, hoe meer mensen (zullen zeggen dat ze) het geloven (uit angst voor de macht)!"

Hitler zei: "Kijk naar de kerk! De middeleeuwse mens begreep de leugens, maar hij zweeg uit angst voor de brandstapel!" Mensen die nu boven de 75 jaar zijn, weten dat men niks verkeerd mocht zeggen tijdens de oorlog! "Spreken is zilver, zwijgen is goud!" Sophie Scholl van “de Witte Roos” kreeg er de doodstraf voor. Diezelfde mensen (van 35 jaar) zwegen dus ook tijdens de Vietnam-oorlog en de maanlanding!

Vele jonge mensen denken nu "ten onrechte" dat men "sinds mei ‘68" wel alles mag zeggen wat men denkt, maar dat is alleen maar zo, als men denkt wat men hoort (te zeggen)! Het onderwijs zorgt ook voor een "VERDEEL en HEERS"-mentaliteit. Iedereen, op een paar kritische studenten burgerlijk ingenieur, ir-architect, master in fysica of wiskunde na, wordt wijsgemaakt dat ze NIKS SNAPPEN van WISKUNDE en FYSICA! De meeste mensen zeggen dan doodleuk: "De ruimtevaart is echt, want ik zag een TV-MAAN-beeld en dat is geen WAAN-beeld, en bovendien snap ik niet dat 28000 groter is dan 1000, of is het eerder 2666?!" Het feit dat Sint-NIKlaas ook op het TV-nieuws komt, zien zij niet als een verdachte factor! De meeste jonge mensen blijven de geloofwaardigheid van de TV hoger in schatten, dan die van de paus, de bijbel of hun eigen ouders! En dat is verklaarbaar, want de ouders, de bijbel en de paus maken zichzelf belachelijk met Sint-NIKlaas, hun onfeilbare kuisheid en de Moeder-Maagd-Maria! Hoe kan een vrouw nu "maagd" en "moeder" zijn!? Ronduit achterlijk!
Maar, dat kan men ook zeggen van de maanlanding! Loop naar de maan! Gaat dat? Kent U de "moon-walk" van Michael Jackson? Hij loopt vooruit en hij gaat achteruit! Dat is toch even onmogelijk als moeder én maagd en daarom noemt men het ook de moon-walk! Het gaat niet! (En daarom moest onze “witte kindervriend met de zwarte piet”‘sterven op 25-6-9’ als knipoog naar de “Santa Claus van 25-12-68”.)
Luister naar het liedje van R.E.M: "Man on the moon: If you believe they have put a man on the moon, nothing is cool!" Ook de "Red Hot Chili Peppers" zingen: "Californication: Space is made in a Hollywood basement!" Stijn Meuris zingt: “Satelliet Suzy: jouw snelheid is te hoog!”

Ik stel voor dat U "deze" tekst eens aan uw (groot-)ouders laat lezen en dan zegt: "Je hebt gelogen over Sint-Niklaas en dat heb ik U ver-geven, maar als je nu opnieuw liegt, dan ga ik nooit nog om u geven: zet je uw leven erop in dat de maanlanding of de ruimtevaart echt is?"
En kijk dan vooral naar hun ogen om te zien of ze liegen (zoals bij overspel)!
NIETS IS ZO ONGELOOFWAARDIG ALS DE REALITEIT! HEB DE MOED OM U TE BEDIENEN VAN HET EIGEN VERSTAND! Wantrouw het onder-drukkende onderwijs en de TV die u onder-danig maken! “1000 is kleiner dan 28000, 2666 < 28000, altijd en overal!”

Surf ook eens naar groups.google.be of google.com, doe search op: "space-travel fake maanlanding mark peeters veto schamper wikipedia" en kijk hoe de officiële media en de NASA "mijn cijfers" negeren en "mij" proberen af te schilderen als een luna-tic. Ze spelen "de man", en niet "de bal of de cijfers"! Bovendien zegt de TV: "Met cijfers kan je alles bewijzen!" Maar het is natuurlijk om-gekeerd.
Lord Kelvin heeft gelijk: "Als men het niet in CIJFERS kan uitdrukkken, dan is het geen weten-schap. METEN=WETEN! Altijd en overal!”

PS1. NIKe=godin v/d overWINNing! De landing van FRANK DeWINNe (uit SINT-Truiden) op SINT-NIKlaasdag = “vijfvoudige tautologie”!
PS2. Ik heb nog andere pamfletten: “Vrouwen aan de pil krijgen na 10 jaar minder lust en sex-appeal”, “9/11=false flag operation” (oa Omdat er “200 meter vloeibaar staal” stroomde uit de eerst neestortende WTC, terwijl kerosine-vuur geen enkel (barbecue-)staal kan doen smelten.
PS3. Ik deed een foutieve voorspelling voor 21-7-2009, maar stond toen wel in “De Standaard” naast JFK, Obama, Armstrong en Merckx. In die krant stonden de volgende woorden: “Moon-walk van Armstrong was fake, de echte moon(s)-walker zit in de hemel, niet in de ruimte!”.

Afspraak: Maan-(dag-)wandeling op maandag 9-11-2009 om 20 uur op het Ladeuze-plein in Leuven. (Ik verdeel 100 euro onder de aanwezigen zoals op 9-11-1999). Ver.Uitg: Mark Peeters tel: 0498/53.11.23 Site: markpeeters.skynetblogs.be E-mail: Markpeeters96@yahoo.com

Gepost door: MP | 03-11-09

Reageren op dit commentaar

Jah... Dat is zo absurd als de hoge leeftijd van Sinterklaas, maar toch zal ik nooit publiekelijk zeggen dat Sint-Niklaas en Frank DeWinne bedriegers zijn…”
=> Het internet is nogal een publiekelijke aangelegenheid, denk ik.

Gepost door: WD | 22-01-10

Reageren op dit commentaar

nu zeg ik het publiekelijk, nu ze dood is Ons moeder dierf het ook niet zeggen tegen mijn jongste broer, waartegen ik vroeger niet mocht zeggen dat Sinterklaas bedrog was, als ik uit haar mond de waarheid hierover wilde horen...

Gepost door: MP | 01-02-10

Reageren op dit commentaar

De kijkhut

Els en Jan trappen stevig door op het jaagpad langs de rivier. Toen ze deze middag thuis vertrokken voor een tochtje met de fiets wees niets er op dat het weer zo plots zou omslaan en het zou gaan regenen. Een halfuur geleden echter is de wind opgestoken en zijn donkere wolken komen aanzetten uit het zuidwesten. Nu beginnen er ook dikke regendruppels te vallen. Het is nog een eind naar huis en langs dit stuk van de rivier is er geen beschutting. De enige mogelijkheid tot schuilen is de vogelkijkhut aan de grote waterplas even verderop. Doortrappen dus.

Haastig maken zij hun fietsen vast aan het draaihek dat toegang geeft tot het paadje richting kijkhut en lopen vlug door. Juist als ze de houten vlonder betreden die naar de hut leidt begint het te plenzen.

”Rennen”, roept Jan.

Gelukkig is het maar twintig meter ver.

Nahijgend van het korte sprintje staan ze in de kijkhut terwijl de regen op het golfplaten dak roffelt.

”Dat was op het nippertje”, lacht Els, terwijl haar boezem op en neer gaat.

“Gelukkig zijn we nog niet kletsnat”, zegt Jan.

Zijn blikken glijden over Els’ lichaam. Wat is ze toch mooi zoals ze daar nu staat, in haar strapless topje, korte jeansrokje, haar blote schouders glimmend van de regen. Doordat het topje enigszins doorweekt is wordt de vorm van haar borsten geaccentueerd. Hij ziet hoe haar tepels zich tegen de stof aftekenen. Zijn penis roert zich even en zijn onderbuik trekt samen. Wat krijgt hij plots zin om dit prachtwijfje van hem hier en nu in deze hut te nemen.

Els herkent de geile blik in de ogen van haar man, maar laat niets merken. Na al die jaren kent ze hem wel. Als ze straks thuiskomen zal ze haar Jan eerst eens lekker verwennen en zich dan eens stevig door hem laten nemen, denkt ze. Ze voelt hoe haar kutje zich bij die gedachte samentrekt, zet zich op de houten zitbank bij de vensteropening en kijkt naar buiten. Zij knijpt haar benen samen om de onrust in haar onderlichaam te bedwingen.

De neergutsende regen vormt blaasjes op het oppervlak van de waterplas en het ziet er naar uit dat het niet snel droog zal worden. Plots voelt Els hoe Jan langs achter over haar komt leunen en zijn handen in haar topje laat glijden, haar borsten vast neemt en die zacht begint te kneden.

“Ik heb zin in je”, zegt hij.

“Dat dacht ik al”, zegt ze en blikt omhoog naar hem.

Els voelt hoe haar kutje zich weer samentrekt en het een beetje nat wordt tussen haar benen. Zij voelt iets hard in haar rug drukken. Jan drukt een kus op haar lippen en laat haar los. Hij gaat naar de deur die hij blokkeert met een van de stoelen die in de hut staan.

Els keert zich naar Jan toe en beseft direct wat hij van plan is. Hij gaat haar hier en nu nemen en vullen met zijn zaad. Een golf van wellust giert plots door haar lichaam, haar tepels richten zich op en haar kutje trekt zich samen.

“Kom”, zegt ze en steekt haar hand uit naar Jan, die bij haar komt staan. Ze maakt zijn short los en trekt zijn slip omlaag. De uit zijn omknelling verloste stijve penis slaat tegen zijn buik. Els kijkt met een geile blik naar de opgerichte, wippende stijve in de blonde bos schaamhaar. Zij geraakt nog steeds niet uitgekeken op deze prachtige staaf die haar al zo dikwijls heeft gevuld en genot heeft bezorgd. Ze neemt hem vast, schuift zacht de voorhuid achteruit over de gezwollen natte eikel en drukt er een zoen op.

Jan trekt Els nu rechtop, schuift haar topje omlaag en kneedt zacht haar borsten waarvan de grote stijve tepels vooruit priemen. Hij tilt Els op en zet haar neer op de lange houten tafel waarop ze zich met gespreide benen neerlegt, steunend op de hielen. Jan stapt uit zijn short en slip en gaat voor Els staan. Hij schuift zijn handen onder haar rokje en als Els haar kont opheft trekt hij haar zwarte slipje uit. Haar rokje en topje zitten nu opgeschort rond haar middel.

Het is een geil zicht zoals ze daar nu ligt, klaar om genomen te worden. Hij kijkt wellustig tussen de benen van zijn vrouw, naar haar met zwart schaamhaar bedekte kutje. Met zijn vingers op haar venusheuvel, maakt hij met zijn duim draaiende bewegingen over haar lipjes die al uiteen geweken zijn en glinsteren van haar sappen, gaat dan even met diezelfde duim naar binnen en voelt hoe nat Els al is.

“Mm, lekker nat” zegt hij.

Els zucht en heft haar heupen.

”Neuk me”, zegt ze.

Jan trekt Els wat meer naar de rand van de tafel. Haar kutje is nu op de perfecte hoogte om gepenetreerd te worden. Els richt haar hoofd wat op en ziet hoe Jan de voorhuid van zijn penis een paar maal over en weer haalt over de paarse eikel, hoe hij nog wat dichter schuift en voelt hoe hij zijn eikel tussen haar lipjes plaatst en zacht, in één beweging in haar natte kutje dringt. Ze kreunt van genot als ze voelt hoe de stijve knots haar kutje open rekt.

“Oh, Jan”, steunt ze.

Jan blijft even stil in haar en begint dan zacht te stoten terwijl hij kijkt hoe de mooie borsten van Els mee bewegen op zijn ritme. Terwijl de regen in een monotoon geluid op het dak neervalt, beminnen ze elkaar. Els geniet, met haar benen rond het middel van Jan geklemd, van de in haar stotende penis. Jan neukt haar nu met lange halen en bij elke stoot duwt ze haar hielen in zijn lenden terwijl ze zich aan de rand van de tafel vasthoudt. Jan ziet hoe de schaamlipjes van Els mee bewegen telkens zijn penis, nat van haar vocht, in en uit haar schuift.

Els voelt hoe de samentrekkingen in haar buik en onderlichaam toenemen naarmate Jan het ritme opdrijft en haar klitje en tepels masseert. Golven van genot stromen door haar. Jan kijkt met wellust toe hoe zijn vrouw zacht kreunend en met gesloten ogen ligt te genieten, haar borsten met de stijve tepels op en neer deinend. Het idee dat hij zo dadelijk mag klaar komen in dat mooie lichaam van haar windt hem nog meer op.

Jan voelt zijn zaad stuwen en begint nu harder te stoten in Els, die de stoten luid kreunend opvangt. Ze voelt hoe haar kutje zich om de ongenadig stotende penis spant, een warme gloed zich van haar lichaam meester maakt en haar baarmoeder zich samentrekt. Luid kreunend en trillend bereikt ze haar hoogtepunt terwijl ze haar heupen wild omhoog stoot en met haar hielen Jan naar zich trekt.

Als Jan hoort en ziet hoe Els kreunend van genot klaarkomt en voelt hoe haar kutje zich ritmisch om zijn penis samentrekt, grijpt hij haar billen, slaat zijn nagels in haar vlees en stoot zijn penis diep in haar warme kutje. Schokkend en grommend bij iedere stoot loost hij zijn zaad in Els.

Jan buigt zich voorover, geeft Els een innige zoen en legt zijn hoofd op haar borsten. Hijgend en nagenietend blijven ze zo nog even liggen tot Els plots zegt: ”Het regent niet meer”.

“Wat jammer”, antwoordt Jan, terwijl hij een por tussen de ribben krijgt.

Gepost door: DENBILLEKLETSER | 05-09-14

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.