29-06-09

KNACK.BE censureert de "link naar mijn site"...

Bij de geschreven versie van 25-6 (op de dag dat de "fake-moon-walk" van Michael Jackson stierf) stond er onder de titel "Zalige Zomer van 69" een wikipedia-versie over mij ivm het fake-zijn van de maanlanding en de ruimtevaart op basis van het grote verschil tussen de nodige snelheid (28.000km/u) en de gehaalde snelheid(2.800km/u)...

Bij de E-versie staat er alleen...

                Amerikanen landen op de maan
'Ik verdien dit niet' - Een zeldzaam interview met Neil Armstrong.
fragmenten uit het interview met Armstrong
De hoax van de 20e eeuw - Een korte cursus in de maanlandingontkennerij.
'We sprongen een gat in de lucht' - De maanlanding live op de Vlaamse tv.

Dus zonder een uitleg of met een link naar mijn site en met de een onduidelijke woord als "hoax" en een foutief woord als "maanlandingontkennerij" ipv "maanlandingSontkennerij"...

PS. Dit verschil tussen de geschreven versie en de E-versie is vergelijkbaar met hetgeen de krant Standaard deed ivm met Frank DeWinne... In de gedrukte versie stond er: "half jaar naar de hemel" en de E-versie stond er : "half jaar in de ruimte"...Het was een artikel uit de krant van 21-5-2009, wat tevens de datum was van de hemel-vaart van Jezus Christus...

20:38 Gepost door Mark Peeters in 21-7-2009 | Permalink | Commentaren (13) | Tags: maanlanding |  Facebook | |

Commentaren

Knack "Extra" gekocht Ik kon er niet aan weerstaan om de "Extra" uitgave van Knack te kopen, over de zomer van '69 die volgens hen om 3 redenen memorabel is : de maanlanding, Eddy Merck' eerste Tourzege, en Woodstock. Over Woodstock heb ik u nooit zoveel horen zeggen, maar de link tussen die twee andere mijlpalen in de geschiedenis hebt gij al jaren geleden opgemerkt.

Ik had graag wat meer groot afgedrukte foto's gezien om helemaal te kunnen napluizen, maar daarin stelt deze uitgave nogal teleur. Heel positief is dan weer de bladzijde van Stijn Tormans over de [i]maanlandingontkennerij[/i] (sic). Daarin staat gij letterlijk vernoemd als de meest bekende spreekbuis van deze strekking in Belgie. Het artikel heeft zelfs als titel "De copernicussen van de maanlanding" meegekregen, een duidelijke verwijzing naar uw website. Een link naar u, of andere websites, kan er helaas niet van af.

Ik vind het toch een teken des tijds dat er in zo'n publikatie ook een beetje plaats gemaakt wordt voor de skeptici. Al het moeizame werk van de ontkenners heeft dan toch wel een beetje effekt. Hopelijk kan er in de media eens echt serieus worden gedebatteerd over het verschil tussen propaganda en realiteit, wanneer de zopas gelanceerde LCROSS missie die zogezegd hoge-resolutie foto's gaat maken van de maanlandings-sites uit het [i]Apollo[/i] programma, binnen een paar maanden nog altijd geen geloofwaardige resultaten heeft opgeleverd.

Waarom hebt ge het over een gedrukte publikatie van 25/6/2009 ? Op het boekje dat ik kocht, staat duidelijk de datum "26 juni 2009" vermeld. En die 26ste juni, in 1939, was trouwens de geboortedag van mijn moeder. Hopelijk slaat uw verbeelding nu niet op hol ...

Walter

Gepost door: Walter Baeck | 06-07-09

Reageren op dit commentaar

walter> 25-6 en 26-6 horen bij elkaar zoals 24-12 en 25-12... de wereld is rond... en dus zijn er altijd twee dagen "terzelfdertijd actief"...

Ik gebruik 25-6, als knipoog dat men speciaal op die dag de "dood" heeft ge-oraganiseerd van de "witte kindervriend met de zwarte piet", die vroeger werd vernoemd naar Sinterklaas, Santa-Claus en de Kerst-man, die gekoppeld is aan 25-12... en aan de 25-12-98 van Apollo-8 met het voorlezen uit de bijbel: "Genesis"..

Gepost door: MP | 06-07-09

Reageren op dit commentaar

Hoofdartikel in P-Magazine ! Nee maar, het is echt wel te merken dat de "maanlanding" vanwege de 40ste verjaardag sterk in de belangstelling staat. Na een schamel achteraf-artikeltje in die "Extra" uitgave van Knack, pakt P-magazine vandaag uit met een grote bespreking van de vervalsing als eerste artikel (p.20-23) En in tegenstelling tot Knack, is de teneur van Wim Swinnen's tekst een duidelijke stellingname voor het skeptische kamp.

Alleen jammer dat gij hierin totaal niet vernoemd werd - nog net iets meer research naar de Belgische kontext van de maanlandings-twijfelaars had wel gemogen.

In ieder geval, omdat het zomer is, houdt P-Magazine de traditionele "badpakken-special", en uit deze reeks is Kim Engelbosch van deze week toch wel de knapste. Dus, misschien wel redenen genoeg om deze P-Magazine maar eens te gaan kopen.

Gepost door: Walter Baeck | 08-07-09

Reageren op dit commentaar

Uitgebreide bespreking in SKEPP ledenblad Niet te geloven, een dag later krijg ik ook nog eens twee exemplaren tegelijk in de bus van [i]Wonder en is gheen Wonder[/i], het ledenblad van de vereniging van skeptische wetenschappers (SKEPP). In een begeleidende brief leggen ze uit dat de volledige oplage van hun lentenummer 2009 bij de Post is verloren gegaan in mysterieuze omstandigheden. Dus moest dat opnieuw worden gedrukt, en sturen ze het nu mee met het zomernummer.

Welnu, in dat bewuste lentenummer staan ook weer 4 bladzijden, deze keer een vertaald artikel "[i]Die Mondlandungslüge[/i]" van Oostenrijks astronoom Florian Freistetter, uit het zusterblad Skeptiker 4/2008. Spijtig genoeg bevat het artikel geen originele nieuwe invalshoek. Voor de zoveelste keer wordt het hele lijstje van gangbare pro- en contra-argumenten herkauwd, zoals het al jarenlang op badastronomy.com staat. Van een wetenschappelijke vereniging had ik een andere aanpak verwacht. Het artikel besluit autoritair dat de maanlanding een absolute zekerheid is geweest - en dat dan nog wel uitgerekend voor een vereniging die zichzelf skeptisch noemt ! Een gemiste kans.

Gepost door: Walter Baeck | 08-07-09

Reageren op dit commentaar

Aliens zijn fake. ftp://syrte.obspm.fr/pub/polac/1_llr_analysis/1_presentation/doc1.pdf

Wie weet meer af over de maanlandingen Wim Swinnen, Jean Chapront of Roger Van "zogezegd" Geen (rector)?

Gepost door: /?_*£ | 08-07-09

Reageren op dit commentaar

Laser reflector Puur wetenschappelijk, zijn die reflectors het interessantste argument om de maanlanding te "bewijzen". Tijdens mijn studies aan de KUL kreeg ik in het laser-laboratorium zo'n cube-corner te zien, en die dingen zijn wel een beetje akelig : ongeacht hoe ze worden bekeken of gedraaid, vertonen ze permanent het Boze Oog ! Door hun konstruktie reflekteren ze immers altijd het oog van de observator ...

Voordat we die geslaagde experimenten met Laser Lunar Ranging als definitief bewijs beschouwen, zou ik volgende tegenwerping willen maken. Uit de ingenieurs-lessen onthoud ik nog dat een bundel laserlicht altijd lichtjes hyperbolisch is in doorsnede, omdat de uitgangs-lens van de laser noodgedwongen niet perfekt vlak kan zijn. Die hyperbool wordt zodanig ontworpen dat de lichtbundel op zijn dunst is in een "brandpunt" op enige afstand van de laser zelf. Verderop waaiert hij weer uit, en over de afstand aarde-maan is dit een heel signifikant effekt : zoals in het artikel beschreven staat, bestrijkt de invallende lichtbundel op de maan verschillende vierkante kilometers. De reflektie vanuit zo'n corner-cube vertrekt ook weer heel dun, maar eenmaal terug op aarde is die straal opnieuw erg uitgewaaierd. Het verstuurde licht wordt dus tweemaal erg uitgedund voordat het terug ontvangen wordt. Het artikel spreekt over een faktor 10^20.

Maar ik heb nooit begrepen waarom niemand eens wilt bespreken wat het effekt zou zijn [i]zonder[/i] die reflektors. In het interview met Armstrong uit Knack "Extra", is me bijgebleven dat hij benadrukt hoezeer het maanoppervlak wel het licht [b]reflekteert[/b], waardoor bij zonneschijn alles baadt in een verblindend geflonker. Kunnen we ervan uitgaan dat bij banale diffuse reflektie op dit "sterk reflekterend" oppervlak, het grootste deel van het licht in een lob van pakweg 10 graden zal worden teruggekaatst ? Elk stukje binnen de paar vierkante kilometer waar die laserbundel op invalt, zal dus zijn gedeelte licht verstrooien in zo'n lob van 10 graden. Dat is zodanig breed, dat een heel stuk van die lob-vorm waarschijnlijk al voorbij de aarde valt. Maar er zijn wel [i]veel[/i] van die stukjes binnen de totale lichtbundel op de maan, die hun licht volgens dit patroon reflekteren. Elk stukje zal ergens in zijn reflektie-lob ook het meetpunt op aarde bestrijken.

Als we al die invloeden optellen, zou er dan misschien [i]ook[/i] 10^-20 van het uitgestuurde licht overblijven als weerkaatsing in het meetpunt ? Dan is het bestaan van die laser reflektors niet vereist om het welslagen van Laser Lunar Ranging te verklaren. Ik zou het heel interessant vinden als Jean Chapront nu eens opzettelijk zijn laser zou richten op een zone van de maan waar [i]geen[/i] zogezegde reflektors zijn gedropt.

Gepost door: Walter Baeck | 09-07-09

Reageren op dit commentaar

Retroreflector is nodig. Daar houden ze allemaal rekening mee. Lasers zijn monochromatisch. Met een filter kun je er zeker van zijn dat er geen valse fotonen op de ontvanger vallen. Het lijkt me logisch dat de metingen uitgevoerd worden terwijl de retroreflector in het duister staat. De positie van de Lunokhod 1 is onzeker en van de reflector op deze locatie zijn geen signalen meer ontvangen. Het maanoppervlak reflecteert het laserlicht onvoldoende. Als de laserstraal op de Maan valt heeft hij een diameter van 7 km. Daaruit volgt dat er weinig fotonen per oppervlakte-eenheid zijn. Er zijn maar enkele fotonen die terugkeren van de retroreflector naar de detector.

Het oppervlak van de Maan is niet sterk reflecterend. Het ALBEDO van een object is een maat voor de diffuse reflectie van zonlicht. Het Bond albedo van de Maan is 0.12, van de Aarde 0,29. Zonlicht is zo intens dat zelfs een object dat maar 12% van het licht reflecteert er toch helder uitziet. Als de Maan een spiegelend oppervlak had, dan zou de Maan bijna even helder zijn als de Zon, verblindend helder. Er is zeker een retroreflector nodig om de fotonen te weerkaatsen in de richting van de Aarde.

Ik was in 1969 18 jaar oud. Ik vond de kwaliteit van de eerste TV-beelden vanop de Maan te laag, ik heb de uitzending niet lang bekeken. Ook de eerste foto's van op de Maan die in kranten afgedrukt werden waren van lage kwaliteit. Het duurde enkele weken voor je in tijdschriften afdrukken van hoge kwaliteit kon zien. Ik had toen geen enkele reden om te veronderstellen dat deze foto's bewerkt waren met Photoshop, want Photoshop bestond toen nog niet. Ik heb nog 1 foto uit 1969 van een maanlander op het maanoppervlak en er is geen verschil met de foto's die nu op het web staan.

Ik slik niet alles wat in de media verschijnt, zeker niet alles wat op het web staat. Waarom staat er op deze website geen uitgewerkte tekst met formules en een wiskundig bewijs van de inhoud van dit filmpje http://www.youtube.com/watch?v=dYnTdzijPRE? Er zou hier toch minstens iets moeten staan over de inwendige energie van een molecule, de enthalpie en de entropie van een systeem. Het is toch ver gezocht om de werking (of het niet werken, in dit geval) van een raketmotor uit te leggen aan de hand van de kinetsche gas theorie. Een van de voorwaarden voor de toepassing van de kinetische gas theorie is dat het volume van de gasmoleculen verwaarloosbaar is ten opzichte van het volume van de container. De kinetische gas theorie geldt alleen voor een geïsoleerd systeem.
Waar in het universum is de temperatuur 0 K? Welke is de laagste temperatuur in het universum? De temperatuur van de CMBR of 2,725 K. Welke temperatuur heerst er op 1 A.U. van de Zon in de interplanetaire ruimte? Een object dat energie obsorbeert en uitstraalt zal een temperatuur hebben van 7°C. Er is dus geen gevaar dat je gaat vastzitten in je raket omdat de moleculen niet meer willen bewegen!

Gepost door: /?_*£ | 09-07-09

Reageren op dit commentaar

The New York Times. Quote:
Ted Goertzel, a professor of sociology at Rutgers University who has studied conspiracy theorists, said “there’s a similar kind of logic behind all of these groups, I think.” For the most part, he explained, “They don’t undertake to prove that their view is true” so much as to “find flaws in what the other side is saying.” And so, he said, argument is a matter of accumulation instead of persuasion. “They feel if they’ve got more facts than the other side, that proves they’re right.”
Unquote.

Gepost door: /?_*£ | 14-07-09

Reageren op dit commentaar

Welke feiten heeft men voor de echtheid v/d maanlanding? Bestaat er één verstandig en eerlijk mens die zegt dat hij/zij WEET dat de maanlanding echt is?

Ik denk het niet...
Ik ben WEL een mens die zegt dat hij WEET dat de maanlanding NIET ECHT is...

Gepost door: MP | 15-07-09

Reageren op dit commentaar

En de vraag was: Waarom staat er op deze website geen uitgewerkte tekst met formules en een wiskundig bewijs van de inhoud van dit filmpje http://www.youtube.com/watch?v=dYnTdzijPRE?

Gepost door: /?_*£ | 16-07-09

Reageren op dit commentaar

verkeerde URL? Kan je niet in woorden schrijven wat er wordt gezegd in het fimlpje...

Gepost door: MP | 17-07-09

Reageren op dit commentaar

re-naissance? LRO? LRO = Lunar Re-con-naissance Orbiter ?

Ik denk dat je een echte "CON" moet zijn om al deze schaduwen te zien als bewijs van menselijke apollo-resten...

Gepost door: MP | 18-07-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.