04-07-07

VOORSPELLING voor 07-07-07 om 07:07:07u

Na mijn eerdere voorspellingen voor 9-11-1999, 06-06-06 en 07-07-07, wil ik het nog eens opnieuw hebben over 07-07-07. Mijn voorspelling voor 9-11-1999 was ingegeven door de staatsgrepen van Napoleon, Hitler en Mussolini, die allemaal begonnen op 9-11. Op 9-11 was er in Duitsland ook nog de Kristalnacht en de Val van de Berlijnse Muur. En dat werd de aanleiding voor de Duitsers om te spreken over de "Schiksalstag", de "dag van het noodlot". Op 11 september 2001, twee jaar na mijn eerste voorspelling voor 9-11, waren er de grote WTC-aanslagen en dat werd in Amerika genoteerd als 9/11. Op 9/11/1987 was het Amerikaans noodnummer "9-1-1" door president Reagan en vice-president vader-Bush ingevoerd. ("Nine-one-one" was dus "afgekondigd" op "nine-eleven".) Ook op 9/11/1973 was de enige democratisch verkozen president van Zuid-Amerika ALLende vermoord in opdracht van vader-Bush, die toen voor de CIA werkte en die later ook de grote CIA-baas werd. 911 dagen na 9/11/2001, op 11 maart 2004, waren er de bom-aanslagen in Madrid, waarbij er zogezegd 191 doden vielen. Eén jaar en 119 dagen later, waren er de bom-aanslagen in Londen op 07-07-2005, waarbij er zogezegd 52 doden vielen....(2+5=7)...

Nog eens één jaar later op de 11de van de zevende maand (en dat was vroeger  sept-ember) was er de grote bom-aanslag in Bomb-ay....

En dus NU zijn we opnieuw aanbeland bij mijn voorspelling voor 07-07-2007, die een vervolg was op mijn 06-06-2006-voorspelling, die ook niet EXACT was uitgekomen, maar die wel kloppen via de negen-proef.... (lees verder bij de eerste reactie..)  

22:54 Gepost door Mark Peeters in voorspelling | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook | |

Commentaren

vervolg 2+0+0+6=8 en dus had ik deze voorspelling moeten doen voor 2004 en dat brengt ons bij de kwestie dat op 06-06-2004 de voormalige president Reagan werd begraven en dat men toen ook ede 60-jarige herdenking deed van de landing in Normandië op 06-06-44. En bovendien was er op 06-06-2004 de tennis-finale van Roland Garros met twee Russinnen, die werd gewonnen door "Miskyna", ten nadele van "Dementieva", wat mijns inziens symbool stond voor de "Demente" Reagan en de "miskende" oorlogsprestaties van de Russen (20 miljoen doden) ten opzichte van de Amerikanen(20.000 doden)....
(Het jaar ervoor, met de 69-verjaardag van koning Albert, waren er twee Belgische "meerderjarige" meisjes voor het eerst in de finale geraakt en mocht de koning ze allebei kussen en kon hij bij "deze zaak" niet beschuldigd worden van pedofilie...)

President Reagan was in "1984" herverkozen en werd daarmee "bewust" gekoppeld aan "Big Brother" uit het boek "1984", dat geschreven was door George Orwell/Blair. In dit boek, dat geschreven werd in 1948, en dat ‚‚n datum bevat, nl. "04-04-1984", wordt gewaarschuwd voor een systeem van "new-SPEAK" en "dubbel"-denken. "Toevallig" werd de NATO opgericht op 04-04-1949 met aan het hoofd de Belg Henry SPAAK...George W.Bush laat zich meestal aanspreken met "George double-you"...

De datum 06-06-44 was waarschijnlijk ingegeven door de mooie symmetrie tussen "4" en "6". Bovendien was Caesar vermoord in '44 voor Christus, nadat hij zichzelf tot "keizer" had uitgeroepen na een "oorlog in Frankrijk". De dienstdoende generaal Eisenhower, die instond voor de landing in Normandi‰ op 6-6-1944, werd later ook president van Amerika en waarschuwde bij zijn afscheidsspeech dat Amerika en heel de wereld zou overgeleverd worden aan het "militair-industrieel-complex". Zijn opvolger, J.F.Kennedy, kon dit "complex" ook niet tegenhouden, want hij werd zelfs vermoord, evenals zijn broer, die zeker ook president was geworden. Deze laatste moord gebeurd in 1968, ook op 06-06. (Voor de mensen die de Pax Americana vergelijken met de Pax Romana, is het evident dat de Amerikaanse gebroeders Kennedy en hun zoon om dezelfde reden zijn vermoord dan de Romeinse gebroeders Gracchus en hun zoon.)

Mijn eerste officiële actie "tegen de maan-landing" dateert trouwens van maan-dag 06-06-1994 waarbij ik de KUL-studenten opriep op een maan-(dag-)wandeling te doen om 19:44u, als verwijzing naar de landing in NorMAANdië op 6-6-1944, de "moon-walk" van Michael Jackson en de "maan-dag-nacht-wandeling van 21-7-1969"...

Als we dus "op dezelfde manier" rekening houden met de negen-proef dan stellen we dus ook vast dat
2+0+0+5=7 en dat onze voorspelling voor 07-07-07 - in feite - al is uitgekomen op 07-07-2005 en ook de 52 doden, kunnen terug gebracht worden tot 5+2=7. Er waren "vier" bommen, die blijkbaar bedoeld waren om een "kruis" te vormen rond het station van "Kings Cross". Er waren ook "vier" vliegtuigen bij de WTC-aanslagen, die mogelijk symbool stonden voor de "vier ruiters" uit de Apocalyps, die dan ook weer gekoppeld worden aan de "ruiters uit Parthi‰", waarmee de Romeinse troepen veel problemen hadden. De Parthen speelden de Romeinen heel wat parten en hun woongebied komt overeen met het huidige Irak-Iran-Afghanistan, en dus moet het ons niks verbazen dat de Amerikaanse Keizers "daarom" ook in ditzelfde gebied een langdurige oorlog hebben gezocht...

Het "belang" van onze huidige koning, die een vrouw heeft die geboren is op 9/11, kan NIET OVER-schat worden, ook al krijgt hij daarbij heel veel kritiek van het "Vlaams Belang", prins Filip en Filip DeWinter, die ook verjaart op 9/11, d.i. "11 sept-ember", als verwijzing naar de staatsgreep van Hitler en de Vlaamse Feestdag op 11-7.

Het is mijn overtuiging dat koning Boudewijn vermoord werd om hem te vervangen door koning ALBERT, die de geschiedenis zal ingaan omwille van zijn extreme sex-fuiven, zijn onwettige dochter, zijn connecties met Michel Nihoul, Marc Dutroux en de kindermoorden zoals bij de koning Herodes, die ook gekoppeld was aan de verschijning van "de ster van Betlehem", die 2000 jaar later terugkwam onder de naam "Hale-Bopp". Het is trouwens een grote schande dat de astronomen, die erkennen dat de komeet Hale-Bopp om de tweeduizend jaar terugkomt, nog steeds niet het lef hebben om publiekelijk te zeggen dat "deze komeet" dus de "ster van Betlehem" IS. Het is waarschijnlijk ook gekoppeld aan het feit dat diezelfde astronomen nog nooit hebben kunnen wijzen naar kunstmatige satellieten die zogezegd buiten de atmosfeer hangen....
Het feit dat Albert daarbij verjaart op 06-06 is een mooie "voorzet" om te komen tot het getal van het beest "666".... (Sommige mensen suggeren dat vader Bush meer in aanmerking komt voor die titel, omdat hij geboren is op 12-06, waarbij 12=6+6..., zodat men kan kan spreken van driemaal "zes" of "666" of "drie" keer "zes"... of het Latijn: "drie" maal "sex" of "sex" met "drie"...., wat dus "van de duivel" is...)

In het licht van deze negen-proef wil ik deze theorie ook eens toepassen op andere historische datums, zoals 04-07-1776, 14-07-1789, 21-7-1831, 16-7-1945, 16-7-1969,... en dan zou men geneigd zijn om deze theorie te verwerpen, maar ook hier kan men toch nog extra-structuur geven door "een beetje te rekenen volgens de principes van Big Brother, nl. 2+2=5".... Ik werk de zaak even uit...

04-07-1776...6+1=7...4keer7, nl.07-777
14-07-1789 14=7+7..07-07 (1+8=9)
21-7-1831 21=7+7+7..7..4(=3+1)
16-7-1969 07-07-07 (perfect, want 1+6=7)
16-7-1945 wordt 7-7-1 (want 4+5=9)


Bij de heropbouw van de WTC is men van plan om de TWIN TOWERS, die symbool staan voor het corrupte twee-partijen-systeem, te vervangen door een gebouw van "1776 voet" hoog en daarbij geeft men expliciet toe dat het de bedoeling is om te verwijzen naar de onafhankelijkheidsdatum van 4-7-1776. De WTC-7 is trouwens ondertussen al lang terug herbouwd en bij het staatsbezoek van de Albert en Paola aan de VS, werden ze ontvangen in dit nieuwe gebouw door Larry Silverstein, die zelfs publiekelijk had gezegd om de WTC-7 "neer te halen" (=pull-it), wat hij dan later zogezegd "niet bedoeld" had... In dit gebouw werd Paola, die verjaart op 9/11, nog eens extra in bloemen gezet, omdat ze meter was geworden van de "zevende" dochter op rij van een Antwerpse joodse diamantair...

Zoals Caesar en Napoleon zich hadden laten inspireren door de Egyptenaren, zo ook vermoed ik dat de mensen achter "9/11/2001" zich hebben laten inspireren door de Egyptische kalender, waarin men het einde van een tijd-perk voorspelde voor "9/17/2001"... Indertijd vond ik het een onnozele visie, omdat het manifest niet was uitgekomen, tenzij men zich zou vastklampen aan het sluiten van de beurs in de Wall-street van 11-9 tot en met 17-9... , maar met de jaren die verstreken begon ik de vorm van het cijfer "1" en het cijfer "7" te vergelijken en begon ik in te zien... dat alle datum-voorspellingen nooit "volledig" rechtstreeks kunnen uitkomen, maar via een "kleine truc"...

In dit licht worden trouwens de datums zoals "11 sept-ember '01" en "07-07" zeer equivalent", nl. 11-7-1 en 7-7-7...

Bij de dubbele maand-sprong tussen "de zeven-de maand" en de "negen-de maand(=sept-ember)", zou men dus ook een "sprong van twee jaar" kunnen doen... en dan kan men "stellen" dat mijn voorspelling voor 1999, "WEL" is uitgekomen in 2001, mits men bovendien gebruik maakt van de Amerikaanse notatie... En aldus kan men ook stellen dat mijn voorspelling voor 06-06-06 en 07-07-07, die niet het probleem hebben van de Amerikaanse Notatie, omdat ze symmetrisch zijn, "al" zijn uitgekomen in 06-06-2004 en 07-07-2005....(Q.E.D.)

In "dit licht" kan ik mijzelf ook plaatsen op het niveau van "Nostradamus"...

Ook de "her-telde" doden-aantallen zijn speciaal gekozen opdat de insiders zouden beseffen dat alles nog onder de controle valt van de "gevestigde machtsorde"... Londen: 2005...52doden. Bali: 2002...202 doden. Madrid:191 doden en 911 dagen na 9/11....

Ook de timing van de G-8 in Engeland op 07-07-2005 lijkt mij meer dan toevallig.
Evenals de vervanging van Blair door Gordon Brown op 27-6-2007, wat volgens de Juli-aanse Kalender zou neerkomen op 07-07-07. Het lijkt mij een "postume schuldbekentenis". Gordon doet mij daarbij denken aan de "Gordiaanse Knoop" die door Alexander de Grote werd ontward. En "Brown" doet mij denken aan Werner von"Braun", de man die zogezegd verantwoordelijk was voor de vele V2-bommen op Londen in de Tweede Wereldoorlog.
Van zodra Gordon Brown het roer overnam was er sprake van de "hoogste alarm-faze"...

De bommen op 07-07-05 "veroorzaakten" dat de Olympische Spelen, de dag erna, niet werden toegewezen aan Parijs maar aan Londen. Op 07-07-07 is er Londen zowel de finale van het vrouwen-Wimbledon (met waarschijnlijk Justine Henin als winnaar) als het begin van de Tour de France, die voor het eerst in zijn geschiedenis geen "nr-1" heeft, omdat Floydd LANDIS geschorst werd omwille van DOOPing...

Gepost door: MP | 04-07-07

Reageren op dit commentaar

Het noodnummer 911 werd al in 1968 ingevoerd door telefoonmaatschappij AT&T, maar liefst 13 jaar voor Reagan president werd.

Gepost door: S.F.Y. | 13-08-07

Reageren op dit commentaar

afgekondigd op 9/11/1987 Een klein citaat uit WIKIPEDIA

9-1-1 Emergency Telephone Number Day was proclaimed, by President Reagan in 1987, to occur on the 11th day of September, the ninth month, of that year. The proclamation was made to promote the North American universal emergency telephone number 9-1-1.

In 1973, the White House urged nationwide adoption of 911. In 1999, President Bill Clinton signed the bill that designated 911 as the nationwide emergency number. Even though 9-1-1 was introduced in 1968, the network still does not completely cover some rural areas of the United States and Canada.

PS. Ik heb het woord "'veranderd' in de oorspronkelijke tekst" vervangen door "afgekondigd".

Gepost door: MP | 13-08-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.