08-01-07

VROUWEN AAN DE PIL krijgen MINDER LUST

 

De pil immers verhindert de ei-sprong door de schijn-zwangerschap, zodat de borsten en de billen vet beginnen te stockeren (voor de borstvoeding) en dit leidt tot gezwellen, borstkan-ker, migraine, depressiviteit en verlies van libido. Lees er de bijsluiter maar eens op na.

U kunt het vergelijken met het gebruik van de hormonen in de veeteelt. De koeien worden dan ook dikker en de mannen worden flikker. Het ‘dik zijn op zich’ is niet het probleem, maar de uitstraling dat ze er hun buik vol van hebben, dat vermindert het SEX-APPEAL!

 

HET VOLLEDIGE PAMFLET...

 

Heeft U nog de moed om U te bedienen van het eigen verstand?

Bij mij heeft het zo’n TWIN-tig jaar geduurd! Tot ik 38 jaar was!

 

Vanaf 1994 heb ik 100.000 pamfletjes uitgedeeld met titels als: 'MAAN-landing was FAKE’, ‘VROUWEN aan de PIL zijn FAKE’, ‘BUSH+BLAIR= BIG BROTHER’, ‘RUIMTE-vaart is FAKE, de 'HYSTERIE v/d HISTORIE'… 

 

Ik schreef over de eenvoudige bewijzen TEGEN de echtheid van de MAAN-landing, de bemande ruimtevaart, de ‘Duitse’ V2-raketten op Londen, de onbemande RUIMTE-vaart, de atoom-bom en het doorbreken van de geluidsmuur…

 

ELKE WAAR-NEMING, ELKE OBSERVATIE en ELKE METING bewijst dat het FAKE is! Neem nu het ‘doorbreken van de geluidsmuur’! Men zegt dat men ‘door de geluids-muur’ gaat, omdat men een geluids-knal hoort! Weten≠Horen≠Meten Meten=Weten!

 

Waar is de zogezegd supersonische Con-corde, die officieel van New York naar Parijs vloog in minder dan vier uur, en die ‘daarmee’ een snelheid haalde van meer dan 1.500km/u?

    (De echte afstand tussen NY en Parijs bedraagt 6000km! ‘6000km per 4uur’ = ‘1500km/u’)

Maar in de praktijk duurde het ALTIJD meer dan vijf uur! Hij was ALTIJD trager dan ‘6000km//5u=1.200km/u’. Het was FAKE, een ‘supersone’ con-spiracy, een con-cordaat!  

 

De ‘geluids-snelheid op zeeniveau’ bedraagt 1.200km/u. Op vijftig meter boven de zee-spiegel heeft men NOG NOOIT een vliegtuig, een raket, een trein of een auto ge-meten die sneller is gegaan dan 600km/u. En als er dan een geluidsknal optreedt, dan wil dat gewoon zeggen dat de geluids-knal optreedt bij de HELFT van de geluids-MUUR! 

Op een hoogte van tien kilometer bedraagt de geluids-snelheid zo’n 2.000km/u en daarvan haalt men ook bijna de helft. Er is ‘daar’ ook een westelijke ‘JET-stream’ van 200km/u. En op de hoogte van 15km is er aan de evenaar zelfs een oostelijke ‘JET-stream’ van “1.700km/u=40.000km/24u”…

 

Ook het wereldrecord ver-springen en polstok-springen én de zogezegde 28-daagse volle-maan-standen-cyclus én de 28-daagse maan-d-stonden-cyclus blijken voor 10% bedrog te zijn en ook hier is het bewijs ontzettend simpel… GEWOON NA-METEN…  

 

De meeste mensen LIEGEN dat ze NIKS KUNNEN BEGRIJPEN van mijn cijfers, omdat ze daarvoor zogezegd niet het juiste ONDER-wijs hebben gekregen.

Maar dat is natuurlijk een LAFFE ONDER-danige LEUGEN, want iedereen die een steen kan gooien en die kan tellen en die kan WIJZEN, die kan ook METEN, WETEN en be-WIJZEN! 

 

In de hoop om toch interesse op te wekken voor mijn (gemakkelijk te controleren) cijfers, heb ik mij laten verleiden tot zes (gemakkelijk te controleren) cijfermatige gegevens:

Ik deelde geld uit (meer dan 1.000 euro). Ik deed een (foutieve) voorspelling van een grote geweldige gebeurtenis op 9-11-1999 en ik deed ook een ‘meetbareuitspraak over SEX:

“VROUWEN AAN DE PIL krijgen MINDER LUST”

De pil immers verhindert de ei-sprong door de schijn-zwangerschap, zodat de borsten en de billen vet beginnen te stockeren (voor de borstvoeding) en dit leidt tot gezwellen, borstkan-ker, migraine, depressiviteit en verlies van libido. Lees er de bijsluiter maar eens op na.

U kunt het vergelijken met het gebruik van de hormonen in de veeteelt. De koeien worden dan ook dikker en de mannen worden flikker. Het ‘dik zijn op zich’ is niet het probleem, maar de uitstraling dat ze er hun buik vol van hebben, dat vermindert het SEX-APPEAL!

 

Door de pil wordt de “vrouwelijke cyclus” KUNST-matig teruggebracht tot 28 dagen en daardoor krijgen de vrouwen 13 MAANdstonden per jaar! (13x28=364) Anderzijds zijn er maar 12 ‘volle manen’ per jaar en dus zijn er NATUUR-lijk ook maar 12 MAANden per jaar.

------

Op 9-11-1999 verdeelde ik 20.000 BEF aan achttien vrouwen die naast de “Kot-madam op de Oude Markt in Leuven” stonden en die om 11 na 9 zegden dat ze ‘niet aan de pil’ waren. Er waren honderd getuigen! Even werd er overwogen om met kasseien te gooien als startschot voor een ‘nieuwe revolutie’, maar we wisten niet goed in welke richting er gegooid moest worden en bovendien werd het voorstel democratisch afgewezen...

 

Ik verwachtte mij op 9-11-1999 aan een grote staatsgreep (zoals bij Napoleon op 9-11-1799), of een  grote zelf-aangestoken brand (zoals bij Hitler, die dat gebruikte als alibi voor een staats-greep), of een grote olie-crisis met een bijhorende (bloedige) CIA-staatsgreep, zoals in Chili op 9/11/1973.

In navolging van Napoleon waren er staatsgrepen geweest van Hitler en Mussolini, de Duitse Kristal-nacht en de Val v/d Berlijnse Muur. Allemaal op 9-11! Maar op ‘mijn’  9-11-1999 gebeurde er niets!

 

Vanaf "9/11/2001", de Amerikaanse Notatie voor de WTC-aanslag van "11 september", begonnen sommige mensen te zeggen dat ze 'door mijn uitleg' "vreesden" dat Bush, in navolging van Hitler, zelf betrokken was bij de WTC-brand om een staatsgreep en een (olie-)oorlog te kunnen beginnen.

Eén man wees mij op de rare "her-telde" doden-aantallen. In 2005 in Londen waren er "52". In 2002 in Bali waren er "202". In Madrid waren er "191" doden en dat viel exact "911" dagen na de WTC-aanslag van 9/11, waar er "2973" doden vielen, wat gezien werd als een hint naar de CIA-staatsgreep van "AUGUSTo" Pinochet op 9/11/1973, hetgeen dan weer verwijst naar "keizer AUGUSTus" en zijn va-der JULIus Caesar, wat symbool staat voor Bush en zijn vader, die ook president en zelfs CIA-baas was.

 

De betrokkenheid van de familie-Bush bij de WTC-aanslag is manifest, maar sinds de moord op president J.F. Kennedy in Dallas (Texas), zijn de media totaal blind voor de manifeste leugens van vader-Bush. Zo is er bvb een foto van vader-Bush op de plaats én het tijdstip v/d JFK-moord (zie URL: markpeeters.skynetblogs.be), maar hij bleef liegen dat hij niet meer wist waar hij toen was.

Bovendien stond de richting v/h fatale JFK-schotloodrecht’ op de richting tussen JFK en de officiële dader en dat is natuurlijk wetenschappelijk onmogelijk! Dit soort 'wetenschappelijke onmogelijkheden' vormen het handelsmerk van de CIA, NSA, HK en NASA en dienen als een "absoluut zwijg-bevel” voor alle mensen die op TV komen", zo niet, volgen er moorden (zoals op JFK, zijn broer en zijn zoon) of oorlogen (zoals in Irak en Vietnam). Deze werkwijze werd vroeger ook gebruikt door de HRK ter verdediging v/d Roomse Moeder-Maagd Maria, die vooral gekozen werd omwille v/d wetenschappelijke onmogelijkheid, die ook weer aanwezig was bij de WTC-7,  die zeven uur na de TWIN TOWERS, volledig instortte –zogezegd-  door een klein brandje van één meter hoog.

Bovendien viel dit CIA-gebouw van 180 meter hoog naar beneden in 6 seconden, met een gemiddelde snelheid van 30m/s (180:6=30). De valsnelheid versnelde dus van “0m/s” naar “60m/s” (want enkel zo haalt men een gemiddelde van 30m/s). Het ging dus over de aardse valversnelling(=9,81m/) van 10m/s per seconde (60:6=10). Conclusie: de WTC7 viel dus alsof het ging over een “vrije val zonder dragende staven”, d.i. een “controlled demolition”, zoals dat ook door John Kerry werd erkend in 2007. Bij de WTC2 was de instortingsgolf zelfs sneller dan de valversnelling, want een vallende staaf (naast het gebouw) werd ingehaald door die instortingsgolf. Een NASA-specialist zei hierover: “Een staaf in de lucht valt trager dan een staaf die op de WTC valt, want hoe meer weerstand, hoe sneller de staaf valt. In de limiet v/h volledig ontbreken van weerstand, zoals in een luchtledige liftkoker, blijft de staaf gewoon hangen en zweven, want in het luchtledige is men gewichtloos.” De meeste mensen aanvaarden deze uitleg. U ook? Ja, dan bent U een intellectuele lafaard, die zich gewillig laat manipuleren door de Bush-familie met hun “Bush Science”, hun “Science Fiction” rond de JFK-moord en hun “ONOMASTIEK”, NOMEN EST OMEN’=‘De naam is een teken’. Hinderlaag’ betekent in het Engels: ‘am-bush’. Vader-Bush kreeg de CIA-under-cover-job, omdat hij gewoon zei: ‘I am-BUSH’ (vertaling: ‘Ik ben BUSH!’) en dus viel het fatale JFK-schot op de middag (a.m.) vanuit het struikgewas(=Bush)!

 

Zoals “9-11” in Duitsland, omwille van HITLER en de MUUR, herdoopt werd tot schiksalstag=“day-of-fate”, zo stel ik voor om “9/11” te herdopen tot “a.m.-BUSH-day”, omwille van de volgende feiten:

Op 9/11/1987(“nine-eleven”) voerde vader-Bush het nieuwe noodnummer in: “911=nine-one-one.

Op 9/11/2001 was Marvin Bush, de jongste broer, verantwoordelijk voor de WTC-security.

Op 9/11/1990 deed vader-Bush de eerste speech over de “New World Order”, 11 jaar voor 9/11.

Op 9/11/1973 zorgden vader-Bush en Henry Kissinger(=HK) voor de moord op de president van Chili. Op 9-11/2000 vervalste Jebb Bush, de oudste broer, als gouverneur van Florida, de verkiezingen.

Zoals A-Dolf Hitler en de laatste JULIaanse keizer Nero hun absolute macht toonden door Rome en de Rijksdag in brand te laten steken, zo ook lieten Bush en de NY-burgemeester Ru-Dolf JULIani de WTC in brand steken. En zoals Hitler en Nero zelfmoord pleegden, zo voorspel ik dat ook voor Bush en JULIani.  

 

 

Ook in de Belgische politiek haalt men dikwijls gelijkaardige naam- en datum-spelletjes uit…

Premier DeHaane werd gepakt door de dioxine-kippen-crisis. Het begon rond Pinksteren met  mini-ster Karel Pinxten en eindigde met minister van Gezondheid Marcel Colla en de Coca-Cola-crisis.

Het ‘vals (motor-olie-)vet’ kwam van ‘Ver-kest’, die het haalde bij de firma ‘Fogra’ uit BERT-RIX, waar Laetitia Delhaize was gekidnapt op 9-8-1996, exact drie jaar na de eedaflegging van koning Al-BERT. REX=koning. Fo-gras=FAUT-GRAS=VALS-VET! De onderbewuste boodschap is duidelijk. Koning Al-BERT, die veel op bezoek was bij de sex-fuiven van Nihoul en Dutroux, is een valse vettigaard’!

Zelfs de voetballer FILIP ALBERT, die begon in Charleroi, waar Dutroux zijn kelder had, speelde in Anderlecht, in Mechelen en in Newcastle!(New-castle=nieuw-kasteel=neuf-chateau). De zaak Dutroux begon op 15-8-96 als verwijzing naar Charles Man-son met zijn “6” rituele moorden op 15-8-69, waaronder de zwangere vrouw v/d pedofiele regisseur Roman Polanski. Het gebeurde op Maria-hemel-vaart onder invloed van sex, drugs en Rock&Roll! Helter Skelter! Het begon speciaal in België in ’96 als 'knipoog' naar (de "pedo-fiele" Michael Jackson, zijn "para-doxale" MOON-walk en) de 'valse' MAAN-landing op de Belgische Feestdag van 21-7-69, die diende als reclame voor de orale(=69) anti-conceptie-pil, die men 21 dagen moet slikken en dan 7 dagen niet (21+7=28). Daarna was de 'valse' 28-daagse MAANdstondencyclus een ‘feit’ en werden de vrouwen "dikker" en de mannen "flikker" of “pedofiel”... Men sprak over de sex-uele revolutie van de jaren sex-tig. En omdat de "kleine" pil ervoor zorgde dat men 'ongeremd van de grond' kon komen, geloofden de mensen dat de "grote" fallus-raket van Arm-strong wel tot op de maan zou geraken, terwijl de NASA op 15-8-2006 de waarheid heeft toe-gegeven dat er v/d ‘eerste’ maanvlucht géén enkel origineel beeld (meer) bestaat dat 'echt op de maan' is gemaakt.”

Toen Dutroux ontsnapte in een BOS, zei CNN: ‘DuTRoUTH is out there!’ En toen Nihoul vervroegd vrijkwam, was er de MP3”-moord op Joe VanHOLsbeeck, die gepleegd was door twee Poolse Roma-zigeuners, die hulp kregen v/d advocaat van Nihoul. Daarna was er de moord op de kleine “witte” LUNA en haar “zwarte” MALInese oppas in Antwerpen. (Het deed denken aan de "witte" Sinter-klaas en zijn "zwarte" piet, die met de stoomboot aankwamen in Antwerpen met het bijhorende kinderliedje: "Wie braaf is, krijgt lekkers, wie stout is, DutROU.", want, inderdaad op 06-12-95 werd Dutroux "tijdelijk" opgepakt voor autozwendel én begon de hongerdood voor Julie en Melissa uit Luik, waar ook Stacy en Nathalie stierven op 12-6. Bij het eerste Sint-Niklaasverhaal was er op 6-12 hongersnood en "vlogen" de kinderen naar de kelder in een grote pekel-pot".)

Na de moord op LUNA en haar MALInese oppas was er het VB-congres in Mechelen, waar Filip DeWINTER gefilmd werd voor de "affiche met het kleine meisje". (Mechelen is gekend van MAAN-rock, de MAAN-blussers, FC MALInois, MALInes en hun VLD-burgemeester Bart SOMERS.)

En daarna kwam er dan een "grote mars" (zoals bij de "witte" mars in '96) en was er een groot 0110-concert (zoals bij het Woodstock-concert van '69) met een speciaal liedje: "Kan je DANSEN op de MAAN?" (LUNA=MAAN, zusje Stella=ster, Filip DeWINTER<-> Bart DeZOMERs, VanHOL=DuTROU).

Het VOLK dat in '96 "op straat" was gekomen om te betogen tegen de "vettige VORST", keek verbaasd naar het VOLK dat op 6-12 “op straat” was gezet in VORST met de Duitse woorden: "EIGEN VOLK-swagen EERST".

“VORST=Forest=BOS” verwijst ook naar pa-BUSH, die geboren was op 6/12/24 en die de NASA inspireerde om op 06-12-06 te spreken over een permanente maan-basis in 2024, als verwijzing naar JULIus Caesar(=JC), die aan de basis ligt van de maand JULI, de JULIaanse Kalender en de timing van de geboorte van JC(=Jezus Christus), namelijk 100 jaar na zijn eigen geboortejaar. Het "Roomse DrievuldigheidsGeloof v/d Vader e/d Zoon e/d Heilige Geest, was gebaseerd op het dubbele Drie-manschap rond 'vader' JULIus Caesar en zijn 'zoon' AUGUSTUS, en dus kwam 'vader' Bush en 'zoon' Bush naar Rome voor de begrafenis v/d 84-jarige Poolse Paus (op 8-4), samen met de GHeilige 'geestige' Clinton, die zei dat hij niet echt 'op MOON-ica' had gezeten op 6-11-1996, maar dat het beperkt was gebleven tot orale sex(=69) en dat hij dan 'over the moon' was, wat op maan-dag 21-7-69 foutief vertaald was als 'on the moon'. Deze “blow job inside the White House” was het voorspel voor de “inside job to blow the WTC”. Beide feiten bleven de USA ‘parten’ spelen en daarom zochten Bush en Hilary Clinton, in navolging v/d Romeinse Keizers en bij gebrek aan echte vijanden, een langdurige oorlog in het gebied v/d Parthen, d.i. Irak-Iran-Afghanistan. En zoals de Pax Romana zorgde voor een geloof in de bijbel, een Pax Christi, een hel, een hemel-vaart, de orale conceptie bij Maria en de bestrijding v/d  vrouwelijke lust-beleving, zo ook zorgt de Pax Americana voor een nieuw geloof in de TV, de PC, de atoom-bom, de ruimte-vaart, de landing op de (“maria” v/d) maan, het langdurig slikken v/d “anti-conceptie-pil”, de “lusteloze” vrouw e/d “braveNWO  van Huxley.

 

Kan ik ‘het voorgaande’ onweerlegbaar ‘bewijzen’? Neen, maar het ‘fake-zijn’ v/d ‘ruimte-vaart’ dat kan ik wel aantonen door mijn ‘oninteressante’ juiste cijfers, terwijl de cijfers van CNN wel weerlegbaar zijn! Neem nu de Colombia-Space-Shuttle-crash in Dallas op 1-2-'03. CNN deed een onder-titeling met '18-keer-de-licht-snelheid’! (Deze blunder is nog raad-pleegbaar op het internet! Zou CNN ‘toevallig’ de ‘geluids-snelheid’ verward hebben met de ‘licht-snelheid’, of geven ze daarmee impliciet toe dat hun cijfers fout zijn en dat mijn cijfers juist zijn?)

 

Op 19-3-2003 gaf cosmonaut/astronaut Frank DeWinne toe dat er een constante horizontale snelheid van 28.000km/u nodig is voor zijn ruimte-vaart én dat er nog nooit een weten-schappelijke publicatie was gepubliceerd waaruit blijkt dat men die snelheid daadwerkelijk heeft gehaald, noch tijdens een meting bij een lancering (waarbij men zelfs niet achter de horizon geraakt) noch voor een aards voorwerp van minstens één kilogram (,ook niet in een lucht-ledige buis)! KUL-Prof VandePitte en twaalf laatste-jaars waren hiervan getuige. Op mijn site is hiervan een “audio”.

 

Op 28-09-2005 bevestigde Frank DeWinne bij een les voor driehonderd eerstejaarsstudenten (en KUL-prof Vandersloten) nog eens dat er (op een hoogte van 300km) 28.000 km/u nodig is, maar nu zei hij dat hij tegen volgend jaar wel een wetenschappelijke publicatie zou (proberen) meebrengen. Hieruit zou blijken dat de bewuste snelheid wel gehaald wordt. Eén jaar later had cosmonaut Frank DeWinne natuurlijk die publicatie NIET meegebracht. Ook al geef ik er 1000 Euro voor.

 

Als die publicatie NIET bestond in 2003, waarom zou ze dan in 2006 PLOTS WEL bestaan?

Trouwens, het was voor mij voldoende geweest dat Frank DeWinne beelden zou laten zien van een astronaut die vijf minuten aan één stuk zou zweven. Dit uiteraard zonder tussen-montage. Of ander knip- en plakwerk. Voor die (internet-)beelden geef ik 1.000 Euro! Een parabool-vlucht of de zweefbeelden van "vrije val met wapperende kleren", die nooit langer duren dan twee minuten, tellen niet mee. Ook niet de beelden van "mannen in een ruimtepak", omdat het opgenomen kan zijn "onder water", zoals dat geschiedde in Stanley Kubricks SF-film "2001. A Space Odyssey" van 1968.

 

Ik geef nog steeds 1.000 Euro aan elke eerlijke persoon die effectief een snelheid heeft gehaald van méér dan 2.800km/u, ook al is dat maar één TIENDE v/d snelheid die nodig is voor ruimtevaart.

 

Dat die snelheid van 28.000 km/u(=28.000km/3600s=8km/s) nodig is, kan men in-ZIEN in 3 stappen:

 -1- Laat een steen "vanaf een hoogte van 5 meter" vallen en meet de val-tijd : exact één seconde!

      Of gooi een tennisbal “5 meter omhoog” en pak hem na “twee seconden” terug in uw hand!

 -2- Meet de ronding van de aarde! Breng een bezoek aan Mariakerke op "8 km van de Oostendse  Pier". Stel vast - vanop de dijk - dat het zeewater bij laag water komt tot op zo'n "5 meter onder het niveau van de wandelaars op het verste punt van de Pier". Ga vervolgens tot aan de knieën in het zeewater van Maria-kerke staan en stel vast dat het zeewater "schijnbaar" ter hoogte komt van de voeten van die wandelaars die op het verste punt van de Pier staan… Hieruit leidt men dus af dat de zee(-spiegel) over een “lijn-rechte” afstand van "8 km" daalt met "5 meter"!

 -3- Als men dus een steen (of een raket) "op een hoogte van 10 meter" een HORIZONtale snelheid van 8 km per seconde zou geven, zal deze steen in één seconde een afstand afleggen van "8 km" en vervolgens zal hij ook "5 meter" "naar beneden vallen" ten opzichte van de eerdere HORIZON, maar omdat de horizon over een afstand van "8 km" juist "5 meter" is gedaald, zal de steen (of de raket) dus nog steeds op een hoogte van "10 meter boven de nieuwe zee-spiegel" blijven. Deze toestand zal zich herhalen voor elke volgende seconde en zo spreekt men dan van ruimte-vaart rond de zee met 8km/s.

 

Het is wel zo dat de aantrekking (of valversnelling) daalt met de hoogte. Men wordt echter nooit "vol-ledig gewichtloos" want zelfs op een hoogte van 400.000 km (d.i. de hoogte v/d maan) heeft de maan een vaste snelheid van 3.600 km/u nodig om ROND de aarde te blijven vallen, hetgeen in 1666 gemeten werd door Newton. En daarom ziet men dat de maan evolueert van "vol" naar "nieuw" en terug naar "vol" en dit in het verloop van één MAANd(=30dagen). Het is trouwens "dit ritme" dat we zien terugkomen bij de springvloed, de vrouwelijke MAANdstondencyclus en de “talrijke dierlijke sex” bij “volle maan”.

 

En wat doen de media, de TV en het onder-wijs met mijn cijfers? Sinds dé JFK-speech/moord worden ze genegeerd en zijn er alleen maar VALSE SLOGANS (,die gecopieerd lijken uit het boek “1984”):

   1. "Met (juiste) cijfers kan je ALLES bewijzen!" (Snelheid is relatief en onbeperkt.)     (cfr “2+2=5”)

   2. "In de luchtledige ruimte (op 300km) is men GEWICHTLOOS!" (cfr “afschaffing v/d valversnellingswet”)

Terechte kritiek op deze slogans wordt, zoals bij de JFK-schot-richting, afgedaan als absurde samenzwerings-theoriën.

 

Als een kind uit het eerste studiejaar vraagt aan iemand van het laatste studiejaar of "SINT-NIKlaas uit MIRa" FAKE is, dan krijgt hij/zij HETZELFDE ANTWOORD als wanneer een "eerste-jaars student burgerlijk ingenieur" aan een "laatstejaars" vraagt of "de MAANlanding" of "de ruimte-vaart (van de Spoet-NIK en van de MIR en van Frank DeWINNe uit SINT-Truiden)" FAKE is!     

"Niets is zo on-geloof-waardig en on-waar-schijnlijk als de realiteit"!    markpeeters.skynetblogs.be

 

  

 

20:53 Gepost door Mark Peeters in Liefde | Permalink | Commentaren (87) |  Facebook | |

Commentaren

PIL zorgt voor FAKE-geluk De stabiliteit v/d maatschappij is gebaseerd op de instabiliteit van het individu. VERDEEL en HEERS.

Gepost door: MP | 15-02-07

Reageren op dit commentaar

PDF Hebt u toevallig geen PDF-bestand van uw pamflet?
dank u

Gepost door: Onaniem | 03-07-07

Reageren op dit commentaar

geen PDF Je kan die tekst toch binnenpakken met "copy" en "paste"...

Gepost door: MP | 04-07-07

Reageren op dit commentaar

sukkel U Bent een dikke sukkel, waar hout u zich mee bezig.
oké ik heb geen probleem dat u al die dingen niet gelooft maar moet u daarom de mensheid pesten met uw domme en onlogische redeneringen. U ZOEKT gewoon aandacht, weet je wat trek aan uw piet dat is ook genot of ga je met een of andere redenering zeggen dat dit niet echt is. Het zieligste is dat u niet eens uw eigen naam gebruikt u bent bang dat men u zal slaan. HIER EEN REDENERING : u zegt uw echte naam niet. NIET= niet doen, stomme piskop. Dus bent u bang (bang= onjuiste beweringen met stomme lose rederingen beweren) conclusie ge zijt een apefluim een aliendrol een erectiestoornis een kabouterplop of bestaan die allemaal niet volgens uw kakapipitheorien

Gepost door: Bert Minot | 05-07-07

Reageren op dit commentaar

hallo
ik zou even wat commentaar willen geven op uw theorien! u zegt dat de maanlanding fake is , maar dat kan niet fake zijn , want MARK=erectie=maansteen dus u komt van de maan ! en PEETERS komt van PETRUS die een neuksletje had op de maan ! ====> hoe kunt u dan zeggen dat het fake is als u niet eens aan een wijf geraakt? u bent volgens mij gewoon een overgefrustreerdeafgellebberdeschaamlip die nooit vrder dan zijn moeders tepel gekomen is! daarom stel ik voor om even u gedachten te verzetten en uw lul in uw matras te steken! trouwens waarom laat u uw baard groeien? BAARD = VAART = RuimteVAART ======> dus u baard zorgt er voor da u sperma slikt ! kortom u stinkt en hou op met u gezeverde papiertjes die trouwens slecht zijn voor de bomen , btw het gat in de ozonlaag is volgens u waarschijnlijk de reet van mark reynebau met een opgeblazen koen crucke reet! fak off neger

Gepost door: Thomas | 05-07-07

Reageren op dit commentaar

weet je wa sukkel ga gaan werken in plaats van zever te verkopen en de 'ruimtespace-noob-sukkel uit te hangen ge leeft waarschijnlijk van den dop, waarschijnlijk ook nog migrant, PARASIET da zijt ge vuile rioolrat met u stomme dwaze ideeen met uw METINGEN da is echt om uzelf belachelijk te maken ofwa ge zijt echt nie goe bezig maat, ooit al gedacht om uzelf in therapie te laten nemen of om gewoon zelfmoord te plegen. ge zijt ne stront ne pis ne diarree. Ge zijt de AIDS van de wereld ne

Gepost door: Thomas | 05-07-07

Reageren op dit commentaar

Vrije meningsuiting is een recht dat door jou met beide handen (, voeten en tanden) werd aangepakt. Ik zeg niet dat ik akkoord ga met je stellingen, beweringen en 'bewijzen' want hiervoor mis ik de nodige achtergrondkennis. Wel wil ik je proficiat wensen voor je durf om zulke gewaagde uitspraken te verkondigen.

Misschien een tip om beter over te komen: verzorg de lay-out van je website en pamfletten, let op je schrijftaal en breng wat structuur in je redeneringen. Ik heb me door je teksten moeten worstelen en ergerde me aan de frequente onderlijningen en vet gedrukte woorden. Je zou meer mensen bereiken als je hier wat meer aandacht aan vestigt.

Gepost door: Billie Bongo Bob | 04-10-07

Reageren op dit commentaar

Doe zo voort Mark !!!!!
Eindelijk iemand die lef heeft de dingen te stellen zoals ze zijn !

Goe bezig Mark !!!

Gepost door: Piet Markksen | 05-10-07

Reageren op dit commentaar

Maanlanding Ik wil maar zeggen dat de werkelijke maanlanding wel plaatsvond op 20 juli, als ge Japanse tijd beschouwd, dan was het inderdaad al 21 juli, maar in jouw complottheorieën zijn er nog nooit Japanners voorgekomen voor zover ik weet of iets dat met Japan te maken heeft.
Maar Europese tijd (midden, west, oost en ook moskoutijd) was de landing nog steeds op 20 juli, evenals de start van de maanwandeling, dat evenwel niet meer in Moskou. In Amerika was het zelfs nog klaar, in Florida ook, laat staan California, dus jouw theorie valt in duigjes e.

Gepost door: Kunstlichtverzamelaar | 05-10-07

Reageren op dit commentaar

in de stille kempen en het was stil....
....
....
....
....
maar bij mij niet, want Muse is aan het spelen

Gepost door: Kunstlichtverzamelaar | 08-10-07

Reageren op dit commentaar

21-7-69 MAAN-landing MAAN-lnding betekent dat de mensen eruit stapten en dat gebeurde volgens de Belgische Tijd op 21-7-69, de Belgische Feestdag... En dat is logisch, want het werd gezien als een "daad van de koude VIRTULE oorlog" met aan de ene kant, het WAR-SHOW-pact, en aan de andere kant, de NATO, die haar hoofdkwartier heeft in het Belgische EVERe.. For ever in Evere...

Gepost door: MP | 08-10-07

Reageren op dit commentaar

Knack-uitgave "Historia" over ruimtevaart Dag Mark,
naar aanleiding van een boekske "Historia" dat door Knack werd uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Spoetnik-missie, schreef ik een lezersbrief om het bestaan van een andere mening over de maanlanding te vermelden.

Dat is nog steeds te vinden op
http://www.knack.be/forum/berichten.do?onderwerpID=221209&addhit=true
en ik ben blij dat uiteindelijk de auteur zelf heeft geantwoord (hij beweert "de meeste" artikels van dat boekske geschreven te hebben). Maar zijn argumenten pro zijn allesbehalve overtuigend ... en sterft deze opflakkering weer een stille dood.

Gepost door: Walter Baeck | 10-10-07

Reageren op dit commentaar

maanlanding wat een maanlding is weet ik niet
maar volgende dingen kunnen we misschien onder ogen houden:
"Men spreekt van een maanlanding wanneer een door de mens gemaakt ruimteschip, onbemand of bemand, op de maan neerkomt."
de allereerste maanwandeling begon om 22h56 CEST op 20 juli 1969, CET, is dus ook Belgische tijd, dus het blijft nog altijd niet 21 juli.
En waarom is de Belgische tijd nu waardevoller dan de Amerikaanse tijd, de navo zit misschien in brussel, maar de VN zit in new york, so what? De aanslagen van 11 september waren toch ook in new york en washington en niet in Brussel, het belang van Brussel is me niet duidelijk. De enige reden da ze misschien Brussel niet wilden aanvallen omdat er hier op dit forum een onnozelaar zit die daar gestudeerd heeft, hoewel ik die reden vreemd zou vinden.
en evere, neen, dat is eigenlijk nie de plaats van de navo, da is in brussel, meerbepaald in Haren, is da nu heel toevallig niet het dorp waar joe van holsbeek van afkomstig was, wat een toeval, man man man, miserie miserie

Gepost door: Kunstlichtverzamelaar | 10-10-07

Reageren op dit commentaar

warschau ik wil maar even zeggen dat in het engels warschau geen warschau is, maar warsaw, dus uw warshow-spellement is ook al zever
in het pools trouwen Warszawa, in het tsjechisch Varšava, in het Slovaaks hetzelfde, in het Spaans Varsovia, in het Roemeens Varşovia en in het zweeds Warszawa zoals in Polen

Gepost door: Kunstlichtverzamelaar | 10-10-07

Reageren op dit commentaar

mark rockt! (marktrock?) Het doet me goed om vast te stellen dat hij nog altijd op post staat: de mark en zijn bord. Wetenschapper, entertainer en volksmenner. En het mag gezegd: hij heeft me al drie keer de juiste touruitslag voorspeld. Mark: rock on!

Gepost door: joris | 23-02-08

Reageren op dit commentaar

Blijven gaan, Mark ! Dan zult gij de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden - Johannes 8:32

Gepost door: Walter Baeck | 12-03-08

Reageren op dit commentaar

hahaha

nutcrack
jij mag zeggen wat je wil, maar ik heb ook het recht je compleet uit te lachen!
Hou op met lullen en doe iets nuttigs om aandacht te krijgen, maak je niet belachelijk vriend

Gepost door: björn | 05-05-08

Reageren op dit commentaar

echt.. opnemen die handel... kan alleen maar helpen..

Gepost door: ph4x | 16-05-08

Reageren op dit commentaar

amai nu da ge het zegt ... ge hebt nen believer van mij gemaakt mark. echt ... mijn ogen zijn opengegaan.
Nooit gedacht da michael jackson pedofelie en fake maanlandingen zou verbonden hebben met een simpele dansmove ....

Gepost door: L4z | 16-05-08

Reageren op dit commentaar

In het orginele pamflet (dit is niet het volledige!) zegt u dat vrouwen die niet aan de pil zijn in hun bronstige periode liefst met 12 (verschillende) mannen per dag vogelen. Kunt u mij toevallig een adres/lokatie geven waar deze vrouwen dan samenkomen? Ondanks hevig zoeken ben ik zulke vrouwen namelijk nog nooit tegengekomen.

Dank bij voorbaat

Gepost door: nieuwsgierig | 17-05-08

Reageren op dit commentaar

ik ben de zoon van mijn vader, ister nu ook iets speciaals aan mij, bennek nu ook fake, zoals de maanlanding

Gepost door: fred | 23-05-08

Reageren op dit commentaar

De belangrijke zin Uw opmaak van dit pamflet is buitengewoon proffessioneel. Zeer goed werk. Toch heb ik een klein foutje ontdekt. Deze zin moet namelijk ook in het vet, onderlijnd, cursief en ja waarom ook niet in hoofdletters:

"Kan ik ‘het voorgaande’ onweerlegbaar ‘bewijzen’? Neen"

Gepost door: Wut | 08-10-08

Reageren op dit commentaar

DE belangrijkste zin VOLGT... @WUT> Uw citaat was te beperkt, want dan staat er....

Maar het fake zijn van de ruimtevaart kan ik "bewijzen" met mijn cijfers, nl. 28.000km/u en 2.800km/u...

Gepost door: MP | 09-10-08

Reageren op dit commentaar

ge bewijst daar nu echt niets mee

Gepost door: riooldeksel | 09-10-08

Reageren op dit commentaar

Het fatale schot op JFK kwam uit de bibliotheek 'Texas school book depository', dus niet uit het 'struikgewas=bush'

Gepost door: Ikke | 13-10-08

Reageren op dit commentaar

ik ben FAKE!
maar 'k heb toch goed gelachen daarstraks, waarvoor dank, Mark Peeters, of hoe je ook heet :)

Gepost door: t | 03-11-08

Reageren op dit commentaar

Ik vroeg mij af wat juist het systeem is achter het onderlijnen, cursief maken of in hoofdletters zetten van uw woorden? Bijzonder interessant verschijnsel en ook vrij irritant om te lezen. Neemt niet weg dat de som van deze woorden misschien de oplossing biedt tot het bewijzen van de FAKE-heid van de ruimtevaart?! Er kan blijkbaar al zo véél in deze tijden...

Gepost door: doeterniettoe | 03-11-08

Reageren op dit commentaar

merci mark, merci merci,

dankzij u, mark, werd de les plots veel grappig. Zalige pamflet, konden we eindelijk iets anders ontcijferen als wikunde symbolen ed.

ff de beste passages:
CIA wil een ambush doen, bush senior zegt "I am bush" werd aangenomen en schoot uit een bush in de ochtend am" geniaal
Ruimtevaart bestaat niet want de sint bestaat niet.
logisch want als sint nik klaas niet bestaat, dan kan een spoet nik niet bestaan en als klap op de vuurpijl woont de winne in sint truiden

langs de andere kant... erg voor jou dat je je hele leven in twijfel moet doorbrengen. Ik zou niet graag in je schoenen staan...

have a little faith

Gepost door: struikske | 04-11-08

Reageren op dit commentaar

tja Ten eerste lacht iedreen u uit. Vooral degenen die hier "doe zo voort" posten. Er is niets verloren - al zou een jaar of 2 schaamrood op uw wangen het kosbaar goed zijn dat ik u uit de grond van mijn hart toewens. Als dat niet modelijk is, wens ik u toch het beste, relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor.

Ten tweede zijn sommige dinge die je hier post dan mischien wel leuke woordspelletjes voor jou, de waarheid houden ze zeker niet in, en nog veel minder compassie. Het is een harteloos spel van je. Slachtoffers van misbruik worden alleen maar triestig van uw waanzin rond dutroux. Het is niet vrijblijvend, en ook al neemt niemand je serieus, het zou mooi zijn om je verantwoordelijkheid te zien opnemen voor de dingen die je zegt.

Gepost door: doet er niet toe | 05-11-08

Reageren op dit commentaar

[b]We know know who you are and we know where you live, just keep that in mind.[/b]

Gepost door: AIC | 06-11-08

Reageren op dit commentaar

Oke, ik geef toe. ik slik sperma, en zuig graag.

Gepost door: MP | 30-11-08

Reageren op dit commentaar

Valse MP De vorige reactie is niet van mijzelf, maar van iemand die zich voordoet als MP...

Ik hoop dat de meeste lezers dat wel zullen begrepen hebben en ik denk dat dit soort reacties wijst op een grote frustratie bij de schrijver op het afwezig zijn van wetenschappelijke publicaties (of herhaalbare metingen) die bewijzen dat de genoemde 28.000km/u effectief gehaald wordt...

Gepost door: MP | 06-12-08

Reageren op dit commentaar

28km/s is fout Beste,

De 28km/s is gebaseerd op een wet die afleidbaar is uit het ogenblikkelijk behoud van impuls.

Die wet op zich klopt wel degelijk (binnen zover dat de Newtoniaanse mechanica klopt natuurlijk), maar ik vrees dat u het antwoord fout interpreteert.

Deze wet zegt dat een voorwerp op het aardoppervlak deze snelheid moet hebben om zonder meer het aantrekkingsveld te kunnen verlaten.

De wet is niet toepasbaar op gevallen waar de impuls verandert. In dit geval veranderen beide factoren van de impuls:

1. De massa van het ruimteveer is niet constant.
2. De ruimteveer versnelt. (In dit geval, ten gevolge van chemische energie van de brandstof die wordt omgezet in kinetische energie van het ruimteveer)

Dus, als je een steen naar boven gooit en je wil dat die niet meer terug komt, ga je hem inderdaad zo hard moeten gooien. Als je die steen/ruimteveer laat versnellen, daarentegen, is de wet absoluut niet meer van toepassing.

Het voorbeeld dat u linkt gaat over een ruimteveer [b]in orbit[/b].

Er wordt nergens beweerd dat de valversnelling niet meer van toepassing is. Straffer nog, zonder die valversnelling zou de eenparig cirkelvormige beweging niet mogelijk zijn.

Gepost door: lvh | 10-01-09

Reageren op dit commentaar

Mark Peeters bekend! MP heeft mij gisteren onder 4 ogen toevertrouwd dat hij zelf ook niet gelooft wat hij allemaal beweert, daarom durft hij ook zoveel geld uit te loven omdat hij altijd wel een tegenargument zal verzinnen, hij moet immers niet geloven wat hij zelf zegt. Het doel van zijn pamfletten ed is, en dit heeft hij mij zelf verteld, om de mensen aan te zetten tot kritisch denken. Hij heeft mij echter ook gezegd dat hij dit, wanneer ik het openbaar zou maken, altijd zal ontkennen, om zijn imago niet te verpesten, anders heeft zijn doel geen nut meer. Ik durf er mijn leven op in te zetten dat ik nu de waarheid spreek, durft MP dit ook om dit te ontkennen? Hier waren bovendien ook anderen van getuigen, wiens namen ik niet zal noemen, uit schrik dat er mss een aanslag op hen zal gepleegd worden, daarom wens ik ook liever anoniem te blijven.

Gepost door: getuige | 12-05-09

Reageren op dit commentaar

Ja, dankjewel getuige, nu zit ik dus goed vast.

Gepost door: MP | 01-06-09

Reageren op dit commentaar

valse MP "Getuige" heeft zo'n vijf keer dezelfde boodschap gespamt... en blijkbaar is er nu ook al een "valse MP" die het verhaal van getuige extra in de verf wil zetten...

De leugen van getuige is op het eerste zicht moeilijk te bewijzen als hij zegt dat het "onder 4 ogen" was en dat er "bovendien nog andere getuigen waren, wiens naam hij niet gaat noemen"... maar het is wel een manifeste tegen-spraak, tenzij hij of één van de anderen slechts één of geen ogen had...,
maar dat blijkt dus niet het geval te zijn, want ik herinner mij niet dat ik zo'n gesprek heb gevoerd... en getuige wil ook niet bevestigen dat hij en een medestaander slechts één of geen oog had...

Gepost door: MP | 02-06-09

Reageren op dit commentaar

MP hanteert een laffe retoriek. Hoe kan je nu iemand geloven die gebruik maakt van onnozele woordspelletjes...
Geloofwaardig...

Gepost door: Tammy | 03-06-09

Reageren op dit commentaar

geen valse MP Ik ben dus wel degelijk de echte MP en niet de VALSE. De vorige MP is de VALSE, dit blijkt onder andere door zijn OPVALLENDE taalFOUT; Fout = VALS. "gespamt" moet natuurlijk "gespamd" zijn. En hij kan zich het gesprek niet herinneren omdat hij MP helemaal niet is. Ik ben dus de echte MP en ik bevestig hierbij dat ik niets tegen het verhaal van getuige kan inbrengen.

Gepost door: MP | 04-06-09

Reageren op dit commentaar

ECHTE MP De Google-HITs voor "wordt gespamd" en "wordt gespamt" zijn 324 tegen 1290 in het voordeel van mijn spellingsfout en dat is dus een extra-bewijs dat de meerderheid soms volledig fout is..

Inderdaad, ik heb een dt-fout gemaakt, maar dat is helemaal niet zo erg als de "logische fout die GETUIGE maakte toen hij schreef dat hij een gesprek met mij had gevoerd "onder vier ogen" terwijl er "meer dan twee personen aanwezig waren" en iedereen in het bezit was van de eigen twee ogen...

Als ik dan - zoals GETUIGE beweert - gezegd zou hebben dat de ruimtevaart echt was, waarom heeft hij dan niet gevraagd naar de cijfers?
Beweerde ik dan ineens dat er geen 28.000km/u nodig was voor de ruimtevaart? Of beweerde ik dan ineens dat ik een meting had gedaan van een snelheid van meer dan 2.800km/u? Of beweerde ik dat ik een wetenschappelijke publicatie had gevonden waaruit blijkt dat een mens al ooit sneller was gegaan dan 2.800km/u?

Het bewijst eens te meer dat GETUIGE niet echt ge-intresseerd is in het echte WETEN, ook al onderschrijft hij de stelling "METEN=WETEN"...

Tammy> Ik hanteer CIJFERS voor mijn stelling dat de ruimtevaart fake is... en jij bent waarschijnlijk te laf om te kiezen welk cijfers er - volgens jou - verkeerd zijn... 2.800km/u of 28.000km/u...???
NIETS IS ZO ONGELOOFWAARDIG ALS DE REALITEIT

Gepost door: ECHTE MP | 04-06-09

Reageren op dit commentaar

VALSE MP De vorige MP was vals.
Hij maakt bovendien zelf een logisch fout. Hij tikt "word gespamt" in op google, terwijl wanneer je "gespamd" of "gespamt" zonder iets bij intikt op google je voor "gespamd" wel degelijk meer hits krijgt.

METEN=WETEN, maar soms kan je ook weten zonder te meten. Bijvoorbeeld, ik weet dat mijn fiets minder dan een ton weegt, terwijl ik nog nooit mijn fiets gewogen heb.

Twijfel moet ergens op gebaseerd zijn, er moeten dus dingen zijn waaraan je niet kan twijfelen, zoals het feit dat de ruimtevaart echt is.

Gepost door: ECHTE MP | 05-06-09

Reageren op dit commentaar

METEN=WETEN Mijn twijfel is gebaseerd op de stelling uit mijn pamflet... "METEN=WETEN"

Die "valse mp" en die "valse echte mp" beginnen op mijn zenuwen te werken, maar het is misschien wel een mooie oefening voor de lezers om te zoeken naar de meest wetenschappelijke en consequente argumenten ...

Gepost door: echte MP | 05-06-09

Reageren op dit commentaar

Beste MP
U zegt dat u bewijst dat ruimtevaart fake is en ik respect voor uw mening. Maar ik ie het bewijs niet echt. U gebruikt één argument: "28.000km/u nodig is voor zijn ruimte-vaart én dat er nog nooit een weten-schappelijke publicatie was gepubliceerd waaruit blijkt dat men die snelheid daadwerkelijk heeft gehaald, noch tijdens een meting bij een lancering". Dit is geen bewijs dat die snelheid niet gehaald kan worden. Kunt u mij een wetenschappelijke publicatie bezorgen dat die snelheid van 28000 km/uur niet gehaald kan worden?

Dan heb ik nog een vraag. U schrijft: "Ook het wereldrecord ver-springen en polstok-springen ... blijken voor 10% bedrog te zijn". Wat bedoelt u hiermee? Bedoelt u dan dat het wereldrecordrecord verspringen outdoor van Mike Powell niet 8 meter 95 centimeter is maar slechts 8 meter en 5,5 centimeter is wat 10 %, of dat het wereldrecord polsstokspringen outdoor van Jelena Isinbajeva niet 5,05 meter is maar 4,545 meter is? Of bedoelt u dat 10% van de sprongen fout worden gemeten?

Gepost door: BU | 06-06-09

Reageren op dit commentaar

Ik kan u zo geen artikel geven omdat ik er niet over beschik. Ik begin et trouwens echt wel beu te geraken dat er een valse MP licht te spammen op dit forum. Ik kan idd niet bewijzen dat die snelheid niet gehaald kan worden (omdat ik weet dat dat niet kan aangezien zulke snelheden wel al gehaald zijn) Ik vind het ook irritant dat MP mijn naam misbruikt om dingen te ontkennen waaraan niemand twijfelt, zoals V2-raketten. Dit haalt enkel mijn geloofwaardigheid naar beneden.

Gepost door: MP | 07-06-09

Reageren op dit commentaar

een bekentenis ik geef het toe, ik heb mijn moeder gepoept met een droge citroen om haar niet zwanger te maken en ik was zo verwonderd over haar droge vagina dat ik mijn hond in de kont nam!

Gepost door: MP 2 | 07-06-09

Reageren op dit commentaar

een triootje lijkt mij ideaal

Gepost door: MP 3 | 07-06-09

Reageren op dit commentaar

echte MP Ik weet niet goed meer wat ik moet aanvangen met al die "valse MP's"...

Die 10% bedrog bij het polstokspringen ging natuurlijk over Boebka... en bij het verspringen ging het over Bob Beamon...

Ik vind het raar dat men de moeite doet om mijn bewering toe te passen op Jelena, wiens record dateerde van na mijn bewering...

Gepost door: echte MP | 08-06-09

Reageren op dit commentaar

Beste MP
Het pamflet hierboven is gedateerd op 08/01/2007. Jelena Isinbajeva had reeds een wereldrecord op 13/07/2003. 2007 is later dan 2003. Ik kan niet weten wanneer u de uitspraak hebt gedaan. Maar als het vroeger was dan 2003 dan kon ik dat niet weten, omdat ik niet over die informatie beschikt.

Ik zou ook willen weten of u wel over informatie beschikt, een wetenschappelijke publicatie of een eigen bewijs, waaruit blijkt dat de snelheid van 28000 km/uur niet gehaald kan worden.

Terug naar het verspringen. Hoe weet u dat de sprong van Bob Beamon - ik veronderstel dat u de sprong van 8 meter 90 van in 1968 bedoelt - voor 10% fout is? Kan u dit bewijzen?

Gepost door: BU | 08-06-09

Reageren op dit commentaar

toegeven dat je zelf een valse MP bent lijkt me ideaal

Gepost door: MP | 08-06-09

Reageren op dit commentaar

MP, laat ons iets lekkers doen met ons twee ik kick op mannen met petjes en pamfletjes. Als je nog eens naar de plateau komt, zal ik jou eens lekker verwennen, geile hengst!

Gepost door: eva | 09-06-09

Reageren op dit commentaar

Waar en wanneer?

Gepost door: MP | 09-06-09

Reageren op dit commentaar

in de plateau is er bij de andere ingang naar buiten een soort "gehandicaptentoilet", ideaal voor geile spelletjes en erotische massages enzo ... (ik ben nu mijn kaalgeschoren kutje aan het vingeren om me klaar te maken voor ervaren kerels als jou)
xxx

Gepost door: eva | 13-06-09

Reageren op dit commentaar

Reken maar op een geile rambeurt. Zou je me een mailtje kunnen sturen voor de exacte afspraak?

Gepost door: ECHTE MP | 13-06-09

Reageren op dit commentaar

mijn moeder is gestorven op 9-6-9 De voorbije week heb ik niet bijzonder veel geslapen en heb ik ook niet veel moeite gedaan om alle reacties grondig te lezen en had ik niet veel zin om goed te reageren,... omdat mijn "grootste fan" en tevens de "vrouw van mijn leven" is gestorven..

Haar laatste operatie begon op 27-5-2009 en dat was de dag dat Frank DeWinne zogezegd in de ruimte ging... En op 12-6-2009, toen Frank DeWinne zogezegd met een snelheid van 28.000km/u bezig en hij communiceerde met een "klas uit het Leuvense", was ik bezig met een tekst over mijn moeder... en vond ik niet de energie om snel te zeggen "12-6" is het spiegelbeeld van "6-12", de dag van Sinterklaas...

Gepost door: "heel echte MP" | 16-06-09

Reageren op dit commentaar

Dat mijn moeder de vrouw van mijn leven is, is natuurlijk omdat ik geen enkele vrouw kan krijgen.

PS, ik heb mijn moeder zelf een handje geholpen om op 9-6-9 te sterven, dat leek me een leuke bekrachtiging van mijn taalspelletjes.

Gepost door: MP | 16-06-09

Reageren op dit commentaar

Bovendien is het ook een mooi excuus om niet te hoeven reageren op de sterke argumenten die de afgelopen tijd op dit forum gepost zijn.

Gepost door: MP | 16-06-09

Reageren op dit commentaar

valse MP's kunnen blijkbaar niet stoppen Ik vind het zeer merkwaardig dat sommige mensen zoveel moeite doen om "mijn persoon" te bestrijden, zonder in te gaan op het simpele feit dat de ruimtevaart van Frank DeWinne een snelheid nodig heeft van 28.000km/u en dat men -voorlopig - geen snelheid kan tonen van meer dan 2.800km/u...

Gepost door: "heel echte MP" | 18-06-09

Reageren op dit commentaar

als ruimtevaart niet bestaat, leg dan GPS eens uit Volgens jou is het onmogelijk dat een raket de aarde verlaat. Kan je dan eens even verklaren aan deze simpele ziel hoe die satellieten waarmee een GPS werkt (aantoonbaar bewijs) in de ruimte terecht zijn gekomen?

Benieuw naar je verklaring.

PS: op één punt geef ik je volmondig en uit ervaring gelijk: vrouwen die de pil pakken zijn minder nat ttz hebben geen natuurlijk cyclus waar ze tijdens hun vruchtbare periode zeiknat zijn... dus "voor mij geen wijf met een pil in haar lijf" LOL

Gepost door: niet MP | 06-07-09

Reageren op dit commentaar

GPS werkt ook met GSM-telefoon Officieel geeft men toe dat GPS (ook) werkt met GSM-masten (en dat noemt dan eufemistisch... "differential gps")...

Uw redenering doet denken aan een kind dat zegt dat Sinterklaas echt is, omdat alleen de Sint het speelgoed in het huis kan leggen...
Waarom kan je niet overwegen dat GPS kan marcheren zonder kunstmatige satellieten?

PS. Uw formulering over "de pil" is goed ...
"voor mij
geen wijf
met pil
in 't lijf"

Gepost door: MP | 06-07-09

Reageren op dit commentaar

Beste MP

Ik vind het jammer dat u verschillende vragen uit de weg gaat. Waarom doet u dat? Hebt u schrik dat u na het antwoorden door de mand zal vallen?


Men probeert ons niet bang te maken met de Mexicaanse griep. Het enige wat men wil zeggen is dat als de griep de winter van 2009/2010 overleeft we dan wel met een probleem zitten. Uit het artikel van De Standaard:

“De Mexicaanse griep, die in België tot dusver één dodelijk slachtoffer maakte, is een doetje in vergelijking met een stevige wintergriep, zegt LUC BONNEUX. Wie het tegendeel beweert, verdient daar waarschijnlijk geld aan.”
Als u denkt dat mensen geld verdient met de Mexicaanse griep door te zeggen dat het weldegelijk ernstig is, waarom wil men in België dan alle medicijnen gratis geven. Ik denk niet dat Mark Van Ranst daar veel aan zal verdienen.

en

“De beschikbare informatie heeft evenveel te maken met wetenschap als McDonalds met gezond voedsel. Hun sponsors zijn de volledige farmaceutische griepindustrie. Het zijn deze zware jongens die, gelukkig niet in België, niet van het televisiescherm te vegen zijn.”
Dit wil dus zeggen dat Mark Van Ranst wel de waarheid spreekt.


Ik verwacht zo een duidelijk antwoord op de gestelde vragen, dus draai deze keer niet teveel rond de pot.

1. Waarom antwoord u niet op mijn vragen?
2. Beschikt u over een wetenschappelijke verklaring of een eigen bewijs dat de snelheid van 2800 km/uur niet gehaald kan worden?
3. Hoe bewijst u dat de sprong van Bob Beamon - ik veronderstel dat u de sprong van 8 meter 90 van in 1968 bedoelt - voor 10% fout is?

Gepost door: BU | 07-08-09

Reageren op dit commentaar

WETEN=METEN Hebt U een bewijs dat God niet bestaat en niet ouder kan zijn dan 10000 jaar?
Hebt U een bewijs dat mensen niet ouder worden dan 150 jaar?
Hebt U een bewijs dat een mens al ooit sneller is gegaan dan 2800km/u ?

Neen, waarom zou je dan geloven in de echtheid van 500 jaar van Sinterklaas of de 28.000km/u van Frank DeWinne?

PS. ivm Bob Beamon is het heel simpel... zoek een "echt filmpje" van "die sprong" en meet de tijd dat hij in de lucht is... en vergelijk dat men een vergelijkbare sprong ... en "extra-poleer" ... en dan weet je dat het gaat over dezelfde afstand....

Blijkbaar zijn er, zoals bij de eerste zogezegde maanlanding, geen "echte beelden" meer in circulatie zodat men de "tijd" rustig kan nameten...

Gepost door: MP | 07-08-09

Reageren op dit commentaar

Beste MP

Neen, ik heb geen bewijs dat god niet bestaan, neen ik heb geen bewijs dat mensen niet ouder worden dan 150 jaar, neen ik heb geen bewijs dat een mens al ooit sneller is gegaan dan 2800km/u. Maar ik loop ook niet rond met borden rond mijn nek om te beweren dat het wel waar is.

Hebt U een bewijs dat een mens nooit sneller kan gaan dan 2800km/u?

Neen, waarom zou je dan niet geloven dat Frank DeWinne al wel 28.000km/u heeft gehaald?

“Neen, waarom zou je dan geloven in de echtheid van 500 jaar van Sinterklaas of de 28.000km/u van Frank DeWinne?”

Wie zegt dat ik geloof in de echtheid van 500 jaar van Sinterklaas?
Ik geloof wel dat Frank DeWinne een snelheid van 28.000km/u heeft gehaald omdat er geen bewijs is dat hij het niet heeft gedaan en er zijn vele zaken die aantonen dat hij en anderen het hebben gedaan. Zoals filmpjes van vluchten, filmpjes van verblijven in het ISS, het gps-systeem, foto’s van de aarde vanaf een te grote afstand zodat deze niet vanop de aarde zelf kunnen getrokken worden.

Waarom gelooft u dan niet in ruimtevaart?

Gepost door: BU | 11-08-09

Reageren op dit commentaar

Gij gelooft... ik niet... Heb je al ooit een "echte meting" gezien die sneller was dan 2.800km/u of ouder dan 150 jaar?

Neen? Waarom geloof je dan in 500 jaar en 28.000km/u?

Snap je niet dat er een groot verschil is tussen 2.800 en 28.000 ?

PS. Ik zet mijn leven er op in dat ik leef?
Gij ook?

Ik zet mijn leven erop in dat Frank DeWinne helemaal niet met een snelheid van 28.000km/u rond de aarde draait...
Zet gij uw leven er op in dat hij dat wel doet?

Gepost door: MP | 11-08-09

Reageren op dit commentaar

4767 jaar oud. Echt gemeten.

Gepost door: HD | 14-08-09

Reageren op dit commentaar

Beste MP

Er zijn zoveel dingen die je niet kan bewijzen. Je moet aanwijzingen zoeken zoals
"filmpjes van vluchten, filmpjes van verblijven in het ISS, het gps-systeem, foto’s van de aarde vanaf een te grote afstand zodat deze niet vanop de aarde zelf kunnen getrokken worden"

Je kan niet eens bewijzen dat je verjaart op de dag dat je ouders zeggen dat je verjaart. Je moet je ouders vertrouwen, zij zeiden dat ze erbij waren. Zo zegt Dirk Frimout dat hij 'er' is geweest. Dan kan je dat aanemen en desnoods zelf ook nog op zoek gaan naar verdere aanwijzingen. Of je neemt het niet aan en zegt dat het niet waar is, maar je hebt totaal geen aanwijzing, laat staan een bewijs, dat je gelijk hebt.

Dus vraag ik het nogmaals, waarom gelooft u niet in ruimtevaart?

ps Ik zet mijn leven niet in op het feit dat de dag dat ik mijn verjaardag vier, mijn verjaardag is?

Gepost door: BU | 16-08-09

Reageren op dit commentaar

beste Mark,

Ik zou mij een nieuwe GPS willen kopen in de Krefel. Wil jij eens met me meegaan? Misschien krijg ik die dan wel aan halve prijs.

Gepost door: Joske | 29-08-09

Reageren op dit commentaar

Wetenschappelijk werk erkent de gevolgen van de pil Hetgeen ik nu al meer dan 10 jaar zeg, wordt stilaan ook erkent door anderen...

Gepost door: MP | 09-10-09

Reageren op dit commentaar

pil-neven-effecten Nog een interessante link

Gepost door: MP | 09-10-09

Reageren op dit commentaar

Heeft u ooit al eens snachts een satelliet gezien? Ik wel... en geen enkele mythe of legende heeft het over een dergelijk object, omdat dat er toen nog niet was ! (dus geen asteroide e.d.)

Gepost door: DRM | 17-10-09

Reageren op dit commentaar

wim dom wiiiiihiiiiiiiiiiim!!!!

Gepost door: wim dom | 15-11-09

Reageren op dit commentaar

Wimhaar ftw wiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiim-HAAAAAAAR!!!!

Gepost door: Wim Dom | 15-11-09

Reageren op dit commentaar

gelukkig nieuwhaar

Gepost door: WIIHHHH!!@IIM | 10-01-10

Reageren op dit commentaar

Jij bent echt een gevaar voor de samenleving.
Normaal ben ik tegen de doodstraf maar voor jou maak ik graag een uitzondering!

Gepost door: Nina | 23-06-10

Reageren op dit commentaar

mark groeten uit nederland het was zondag een prettig gesprek groeten de ruim denkende nederlanders ps heb je site gelezen mark for president

Gepost door: vincent en gina | 25-08-10

Reageren op dit commentaar

3 dingen

1. Zoek help, voor de rest van u (merkwaardige) leven voorbij is. PILlen kunnen u helpen!
2. ik durf beweren dat jij nog NOOIT een (serieuze) relatie gehad hebt.
METEN = WETEN Een vriend van me kwam u tegen in antwerpen en mocht 1 vraag stellen hierover, hij gokte dat je in geen 3 jaar een vrouw had gehad, waarop u antwoorde dat het MEER dan 3 jaar geleden was.
Iemand die al een vrouw had gehad had simpelweg "neen" geantwoord, iemand die nog NOOIT een vrouw gehad heeft vindt dit niet eens "zo" erg, dus vandaar u directe onbewuste toegave van "meer" dan 3 jaar.
3. Waarom ga je niet eens gewoon simpelweg naar een raketlancering KIJKEN???

Gepost door: G | 08-09-10

Reageren op dit commentaar

MP
Gelieve met u acties te stoppen of WIJ zullen genoodzaakt zijn acties te ondernemen
U weet wel wie we zijn

Gepost door: SV | 02-10-10

Reageren op dit commentaar

Ik weet niet wie "wij" zijn? 'U acties'? Of bedoelt U 'uw acties'?

Gepost door: MP | 04-10-10

Reageren op dit commentaar

Graag zou ik toch een opmerking maken, niet over zijn bizarre redeneringen, maar over het feit dat hij een blog als skynet gebruikt. Hij zegt zelf de schuilnaam mark peeters te gebruiken om mogelijke moordaanslagen van de NASA te voorkomen.
Echter je gebruikt skynetblogs om te bloggen, hieraan is je ip-adres en werkomgeving gebonden. NASA kan makkelijk inzicht vragen in deze blogs of zelfs gewoon het programma hacken. Zelfs als je zou zeggen dat je blogt van een openbare plaats of internetshop met gratis internet zal de NASA daarvan het ip-adres achterhalen en vervolgens de duizenden video-camera's bekijken die zich rond die plaats bevinden. Dus beste Mark, ik zou toch al wat meer schrik krijgen of heb je een ip-adres dat 28.000km/u gaat en zo niet te achterhalen is?


Beste Mark, ik hoop dat je vanavond toch nog wat kunt SLAPEN.

Gepost door: Nasa-helper | 26-10-10

Reageren op dit commentaar

Klein voorbeeldje:

canonical name markpeeters.skynetblogs.be.
aliases
addresses 77.75.58.134
Domain Whois record

Queried whois.dns.be with "skynetblogs.be"...

Domain: skynetblogs
Status: REGISTERED
Registered: Wed May 21 2003

Nameservers:
ns001.bhpr.net
ns002.bhpr.net

Network Whois record

Queried whois.ripe.net with "-B 77.75.58.134"...

% Information related to '77.75.58.0 - 77.75.59.255'

inetnum: 77.75.58.0 - 77.75.59.255
netname: BLOGSPIRIT
descr: BLOGSPIRIT NETWORK
org: ORG-BA188-RIPE
country: FR
admin-c: BN615-RIPE
tech-c: BN615-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: MNT-BLOGSPIRIT
mnt-lower: MNT-BLOGSPIRIT
mnt-domains: MNT-BLOGSPIRIT
changed: sbarrier@blogspirit.fr 20070516
source: RIPE

organisation: ORG-BA188-RIPE
org-name: BLOGSPIRIT
org-type: LIR
address: 3 Rue Danton
address: 92240
address: MALAKOFF
address: France
phone: +33147460058
fax-no: +33149124637
e-mail: ripe@blogspirit.fr
admin-c: SB16076-RIPE
mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref: MNT-BLOGSPIRIT
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
changed: hostmaster@ripe.net 20070501
changed: bitbucket@ripe.net 20070502
changed: bitbucket@ripe.net 20070502
changed: bitbucket@ripe.net 20070502
changed: bitbucket@ripe.net 20070502
changed: bitbucket@ripe.net 20070521
changed: bitbucket@ripe.net 20070813
source: RIPE

person: BLOGSPIRIT NOC
address: 3 Rue Danton
address: 92240 MALAKOFF
address: FRANCE
phone: +33.147460058
fax-no: +33.149124637
remarks: ------------------------------------------------------
remarks: Please report abuse to abuse@blogspirit.fr
remarks: ------------------------------------------------------
mnt-by: MNT-BLOGSPIRIT
nic-hdl: BN615-RIPE
changed: sbarrier@blogspirit.fr 20070507
source: RIPE

% Information related to '77.75.56.0/22AS43278'

route: 77.75.56.0/22
descr: BLOGSPIRIT ROUTE-1
origin: AS43278
remarks: Abuse reports to abuse@blogspirit.fr
mnt-by: MNT-BLOGSPIRIT
changed: sebastien@blogspirit.fr 20070727
source: RIPE

DNS records

DNS query for 134.58.75.77.in-addr.arpa returned an error from the server: NameError
name class type data time to live
markpeeters.skynetblogs.be IN A 77.75.58.134 14400s (04:00:00)
skynetblogs.be IN SOA
server: ns001.bhpr.net
email: administrateurs.blogspirit.net
serial: 2010080101
refresh: 21600
retry: 3600
expire: 1209600
minimum ttl: 10800
14400s (04:00:00)
skynetblogs.be IN NS ns002.bhpr.net 14400s (04:00:00)
skynetblogs.be IN NS ns001.bhpr.net 14400s (04:00:00)
skynetblogs.be IN A 77.75.58.134 14400s (04:00:00)
skynetblogs.be IN MX
preference: 10
exchange: zircon001.bhpr.net
14400s (04:00:00)
Traceroute

Tracing route to markpeeters.skynetblogs.be [77.75.58.134]...
hop rtt rtt rtt ip address fully qualified domain name
1 1 1 1 70.84.211.97 61.d3.5446.static.theplanet.com
2 3 2 0 70.87.254.1 po101.dsr01.dllstx5.theplanet.com
3 0 1 0 70.85.127.105 po51.dsr01.dllstx3.theplanet.com
4 2 1 1 70.87.253.85 et2-1.ibr01.hstntx2.theplanet.com
5 0 0 0 209.66.99.89 209.66.99.89.available.above.net
6 0 0 0 64.125.26.209 ge-2-0-0.mpr1.dfw2.us.above.net
7 11 7 6 64.125.30.57 xe-2-1-0.cr1.iah1.us.above.net
8 32 32 32 64.125.25.113 xe-2-1-0.cr1.dca2.us.above.net
9 52 37 37 64.125.26.102 xe-3-2-0.cr1.lga5.us.above.net
10 37 37 39 64.125.29.54 ge-3-2-0.mpr1.lga5.us.above.net
11 118 117 118 64.125.27.186 so-1-0-0.mpr1.ams1.nl.above.net
12 124 124 124 64.125.28.197 so-1-3-0.mpr1.lhr3.uk.above.net
13 124 124 124 64.125.27.154 xe-0-1-0.mpr2.lhr3.uk.above.net
14 132 132 132 195.66.226.225 linx.cr2.th-east.uk.bsocom.net
15 132 133 132 89.30.32.2 cr1.l3br.lon.uk.bsonet.net
16 132 131 132 89.30.20.1 cr1.lvl3.par.fr.bsonet.net
17 132 132 134 89.30.32.101 cr1.lvl3.par.fr.bsonet.net
18 132 132 141 89.30.32.202 xmr1.lvl3.par.fr.bsonet.net
19 * * *
20 132 132 132 77.75.58.134

Trace complete
Service scan
FTP - 21 Error: TimedOut
SMTP - 25 Error: TimedOut
HTTP - 80 HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 26 Oct 2010 21:47:35 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 26 Oct 2010 21:27:26 GMT
Response: agate113
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
POP3 - 110 Error: TimedOut
IMAP - 143 Error: TimedOut

Gepost door: IP | 26-10-10

Reageren op dit commentaar

Beste Mark,

ik vind jou wel grappig

Gepost door: Studente | 18-11-10

Reageren op dit commentaar

Ik wil langs deze weg even delen dat ik uit EIGEN ervaring kan bevestigen dat vrouwen aan de pil MINDER zin hebben in sex. Sinds mijn vriendin gestopt is met de pil is het op zijn minst vertwintigvoudigd, en ik denk dak zelfs het te laag inschat.
100000% waar

Gepost door: El G | 17-10-12

Reageren op dit commentaar

Gisteren Mark terug gezien, eindelijk na al die tijd. Altijd ambiance als we u zien. Mijn vriendin heeft een oogje op u Mark, ikzelf vind u gewoon amuzant maar een zeveraar

Gepost door: Elke | 25-04-13

Reageren op dit commentaar

Gisteren Mark terug gezien, eindelijk na al die tijd. Altijd ambiance als we u zien. Mijn vriendin heeft een oogje op u Mark, ikzelf vind u gewoon amuzant maar een zeveraar

Gepost door: Elke | 25-04-13

Reageren op dit commentaar

Je bent een patten

Gepost door: Patrick | 29-11-13

Reageren op dit commentaar

graag had ik geantwoord aan ene t in het begin van dit stuk die zegt:

"ik ben FAKE!
maar 'k heb toch goed gelachen daarstraks, waarvoor dank, Mark Peeters, of hoe je ook heet :)

Gepost door: t | 03-11-08"

mijn antwoord hierop is
erwin vandeweyer,

zijn naam is erwin vandeweyer zeg ik u

Gepost door: Bianca | 05-09-14

Reageren op dit commentaar

Dank Bianca

Gepost door: bert | 05-09-14

Reageren op dit commentaar

Bij deze 25-jarige gast, die iets groter was dan mezelf, pakte het anders uit. Hij begon nog wat meer en harder tegen mijn borstkas te duwen… Zijn hand ging ook naar mijn nek…

...... crazy shit hier

Gepost door: bjorn | 18-09-14

Reageren op dit commentaar

Bij deze 25-jarige gast, die iets groter was dan mezelf, pakte het anders uit. Hij begon nog wat meer en harder tegen mijn borstkas te duwen… Zijn hand ging ook naar mijn nek…

.......crazy shit hier

Gepost door: bjorn | 18-09-14

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.