22-08-16

AKP, PKK en PKP. Wat hoort niet thuis in de rij?

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpgDe voorbije dagen was ik op PKP(=PukKelPop, niet de afkorting voor Poepen, Kotsen en Pijpen) met mijn bord : "Ik geef 1.000 euro voor elk bewijs dat een raket hoger komt dan 2km en/of voor elk bewijs dat de raket langer dan 17 seconden omhoog gaat."
Vliegtuigen, ballonnen en helicopters die gebruik maken van de lucht... tellen niet mee, want dat zijn geen raketten...

Zeker 10 mensen (vooral vrouwen) vertelden (onder 4 of 6 ogen) dat ze zeer goed begrijpen dan een "hele-grote-vuurpijl (/ raket)" inderdaad NIET HOGER komt dan een "kleine vuurpijl met eenzelfde verhouding van brandstof tov de lege-raket", maar ze waren niet van plan om dat "publiekelijk te zeggen, omdat ze zeer goed begrijpen dat de meesten mannen daar niks durven over horen uit angst dat ze zouden worden aangewezen als een "kleine-penis-man".

Alhoewel Frank DeWINNE een speech gaf in de "Baraque FUTUR" over de ruimtevaart, kwam hij niet langs om 1.000 euro op te eisen én dat is ook logisch, aangezien de ruimtevaart alleen maar TOEKOMST-muziek is... (FUTURE=toekomst)

Ook MILOW met zijn liedje "HOWLING AT THE MOON" werd "tijdelijk" verkeerdelijk als een WINNaar gezien, omdat minister GATZ(=van-het-gat=Du-TROUx) de verkeerde envelop kreeg toegeschreven in de LIVE-uitzending, als knipoog naar de zaak-dutroux-van-96 en de zogezegde live-maanlanding-van-69.

Zou (MA-)RIhannA daarom ook een FAKE-optreden hebben gedaan in de week dat de christenen de "hemelvaart van de Moeder-Maagd-Maria(=M3) vieren" en de eerste muziek-prijs dan toch ging naar K3, wat vroeger werd gezien als de afkorting van Kerk, Keuken en Kinderen...

20:02 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook | |

13-07-16

Waarom won CRISTiano het EK-2016 in ('t) PAR(ad)IJS?

aaaaaaa.jpgHet is een retorische vraag!
Zoals de Bange Duivels NIET durfden winnen in (‘t) PAR(ad)IJS van hEDEN (par) Hazard, omdat DUIVELS "daar" niet thuis horen, zo ook DURFDEN CHRIS(tus) FROoMe “from wielerploeg SKY”, EdeR én CRISTiano Ronaldo dat dus WEL, zelfs vanop de (PIIGS-slacht-)BANK, omdat Jezus CHRIST-US als "zoon" van God de VADER en de Gheilige GEEST WEL THUIS hoort in ('t AARDS) PAR(ad)IJS.

Zoals Eddy Merckx zijn 1ste “ge(i)le” trui won in (‘t) PAR(ad)IJS in 1969, toen Neil “kneel” Armstrong zogezegd zijn eerste moonwalk deed, zo ook deed Lance Armstrong ”dat” daar én deed de GhEILIGE ‘clitoris’ Clinton “dat” in ‘96.

Aangezien mijn EK-belonings-argument (zie hieronder) voor “echte” terreur-slacht-offers ook opgaat voor Frankrijk én aangezien Frankrijk het EK OOK NIET WON, concludeer ik HIERUIT dat er in Parijs én in Brussel (nog) géén echte IS-doden zijn gevallen.

Zoals de Rode DUIVELS bij het WK-86 in Mexico doordrongen tot de Halve-Finale als nabetaling/beloning voor “twee jaar TERREUR(-dreiging) met vele gewonden en exact 69 doden” vanwege het Heizel-drama(39), de zoge-zegde Russische Communistische C.C.C.-aanslagen(2) en de “Bende van Nijvel”(28) met haar laatste moord-aan-slag in de DELHAIZE op 9-11-1985 in Aalst, zo ook voorspelde ik dat de Rode DUIVELS het EK gingen winnen als betaling/beloning voor “tweeduizend jaar TERREUR(-dreiging) met vele doden in Zaventem, MAAL-beek…”.


Zoals de “VAL v/d Berlijnse Muur (op 9-11-1989)” aan het licht bracht dat AL DEZE EERDERE TERREUR-DADEN het werk waren van de GLADIO-NATO-CIA-MOSSAD-MI5-stay-behind-netwerken om de Europese Bevolking een “lesje” te leren voor hun grote (pro-Russische?) Anti-Amerikaanse Raketten-betogingen, zo ook zal de ver-VAL-ste Ameri-kaanse Verkiezingen (op 9-11-2016) aantonen dat de “NATO en CIA en MI5…” opnieuw achter al dé nieuwe terreurdaden van de voorbije 15 jaar zaten : de WTC-aanslagen op 9/11/2001 (zonder echte vliegtuigen en dus zonder echte zelfmoord-piloten), de Charlie-Hebdo-aanslagen op 7-1-2015 (zonder één echte dode LIGGENDE islam-politie-man), de aanslagen-van-Vrijdag-de-dertiende op 13-11-15 (zonder één echte geëxplodeerde zelfmoord-terrorist aan het voetbalstadion) en de Brusselse aanslagen op 22-3-2016 (zonder één echte ontplofte zelfmoordterrorist, noch die met zijn hoedje, noch die twee met één zwarte handschoen).

Als U mij - als eerste - kan “wijzen” naar een “echte sprekende getuige” of naar een “niet-vervalst filmp-je” van één v/d hogermelde “ontploffingen” (met zogezegde echte zelfmoordterroristen), dan geef ik U 1.000 euro.

Als de beelden bewijzen dat minstens één van de “twee zwarte-handschoen-mannen” ontploft is, dan krijgt U één extra-1.000 euro van mij, omdat “de waarheid” voor mij veel geld waard is. Hetgene niet geldt voor de massa-media dewelke, ter verstrooiing en vermaak, onophoudelijk ’n donkerbruine MAAL-STROOM van walgelijke leugens én laster als walmende stront-in-‘t-rond over onze gebogen hoofden uitschijten en die terzelfder tijd eender welke mogelijkheid, anders dan ‘n zelfmoordaanslag, afdoen als een ’n ridicule domme samenzweringstheorie.

Tot op Heden is er niemand opgedaagd met een bewijs van een actieve zelfmoordterrorrist. Daarom vraag ik met aandrang aan premier Michel dat hij zijn kibbel-kabinet uit ‘t schnabbel-circuit tot zich roept en in spoedzitting bij-eenbrengt om het dreigingsniveau naar “ 1 ” terug te schroeven én om daarenboven unaniem te beslissen dat de Belgische Staat zich ogenblikkelijk uit de Noord-Atlantische-Terreur-Organisatie(=NATO) terugtrekt in navolging van de BREXIT-ENGELsEN, die “de dag erna” op een toepasselijke manier op het EK door IJSland werden uitgeschakeld.

Immers, zoals de Russische Leider Gorbatshov in 1985 en 1986 een formeel einde maakte aan de “KOUDE Oorlog” met zijn vredes-voorstellen te Genève en in IJS-land, (terwijl de media “op die twee dagen”vooral aandacht gaven aan grote aardbevingen op het Amerikaanse Continent,) zo ook hadden de Engelse Oorlogs-banken (daarom) veel geld verloren met de IJS-landse KAUPTING-bank, terwijl de media vooral aandacht hadden voor de “asse” van een IJS-landse vulkaan die zorgde voor de volledige verstoring van het West-Europese Lucht-Ruim, waarna de Engelsen luidkeels riepen : “Give us CASH, not ASH.“. ( US ≠ IJS ≠ IS)....

PS. In het licht van mijn recente foutieve WALES-wint-EK-voorspelling en mijn E(ER)DERE BELGIË-wint-EK-voorspelling besef ik NU dat "deze voorspellingen" een duidelijke knipoog waren naar het scoren door EDER (en niet EDEN) én het behalen van de "finale in ('t) PAR(ad)IJS door CRISTiano (en niet de DUIVELS).

Mensen die nooit een FOUT toegeven en "al maar" vast-houden aan hun principes worden gezien als trouwe soldaten, terwijl het IDIOTEN zijn, waarbij het denken IS LAM gelegd.

16:51 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook | |

06-07-16

WALES zal EK winnen, Brexit breken, de POND vervangen door EURO én breken met US op 9-11-2016

ccccccccccc.pngZoals de Belgen zich MOEDWILLIG lieten NAAIEN door DeNAYER (ondanks MIJN EXPLICIETE WAARSCHUWING door de niet-opstelling van Kabalsele onder de verantwoordelijkheid v/h Kampf-schwein dat 1.000.000 euro gaat krijgen om ontslagen te worden ), zo ook zal WALES nu de "rol van Denemarken" overnemen door na een gelijkaardige NEE (zoals in 1992) toch het EK te winnen met de slogan "IF YOU CAN NOT JOIN THEM, BEAT THEM" ', waarna ze "doodleuk" OOK "hun kar" zullen draaien en bij de EU blijven én zelfs HUN POND afschaffen om dan op 9-11-2016, bij de 27ste verjaardag v/d VAL v/d Berlijnse Muur (én het einde van de Sovjet-russische SU) mee te doen met de VAL van het US-rijk, na de "grootste ver-VAL-ste verkiezingen uit de US-geschiedenis op 8-11-2016, waarbij de "Clitoris van Clinton" zo groot is dat ze niet kan worden veroordeeld (TOO BIG TO JAIL) en waarbij het TROMPETJE van TRUMP "te klein" is om hem verantwoordelijk te stellen voor het FAILLISEMENT van zijn laatste project, d.i. de US...

Denkt U dat de "GELE TRUI in de Tour de FRANCE" na een vlucht van 17 km "toevallig" NU toevallig naar een BELG gaat?
Is het tot "over-maat-van-Ramp" toevallig ook nog de naam AVER-MAET? Wil men onze AF-wezigheid bij de EK-HALVE-FINALE hiermee benadrukken?
Gaat U zeggen dat het "PER TOEVAL" of "PAR HASARD" is gebeurd?

Lees ook het artikel-over-17 én weet dat Kevin DeBruyne bij de Duivels speelde met nr "7". In de kranten-van-morgen "7-7" zal men schrijven om "verlichting" van de pil... Denkt U dat het toeval is dat de zogezegde "JUNO-satelliet" landde in de Damp-kring van JUpiter om "7 voor 7" op 4-7 bij de 240ste verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheid van 4-7-1776 (na de tijdelijke onafhankelijkheid v/d UK)?...

20:05 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

01-07-16

Rode DUIVEL KABAseLe met rugnummer-18(=6+6+6="getal v/d DUIVEL") MOET SPELEN

aaaaaaaaaaaaaa.jpgAangezien de Rode DUIVELS een probleem hebben met de CENTRALE VERDEDIGERS na het uitvallen van KOMPANY, ENGELS, LOMBAERTS, VERTONGEN én VERMAELEN.. én de eerdere ZWAKKE PRESTATIES van DeNAYER en CIMAN op "die positie", KAN de RODE DUIVEL MARC WILMOTS niet anders dan CHRISTIAN KABAseLe inbrengen op die positie, ondanks zijn initiële weigering... 

Het staat "in de sterren" geschreven. Het is een CABBAListische noodzaak, want hij speelt met het rugnummer "18" dat gelijk is aan de som van "zes" plus "zes" plus "zes" ofte "666", d.i. het "getal van de DUIVEL" en "het getal van het beest", dat door het E-VANGELIE van JOHN (of Johannes) wordt beschreven in het hoofdstuk over het einde van de wereld ofte de EU/A-POCALIPS.

Denk je dat het toeval is dat de BREXIT-voorstander BORIS John-son gewonnen heeft (zoals ik voorspeld had op 23-2 met een verwijzing naar HITLER en NAPOLEON) én dat hij dikwijls zo dronken was als BORIS Yeltsin (,die indertijd was uitgekozen voor de ontmanteling van de Sovjetunie) en dat hij NU een "heldere beslissing" heeft genomen door zich NIET KANDIDAAT te stellen voor het "premierschap", waarbij hij normaal had moeten zorgen voor ordentelijke ontmanteling van zijn eigen Groot-Brittannië, waar Schot-land al zeker wil afscheuren?

PS. De keuze voor JORDAN LUKA-KOE als flankverdadiger lijkt ingefluisterd door zijn broer ROMELU, maar heeft ook te maken met de ROMEinse en Joods-Jordaans invloed, die versterkt wordt door de "KOEKEN-BAK" van MARC COUCKE, die met zijn "OOST-EINDE" een vervolg wil bouwen op de "val v/h OOST-BLOK" én die moet zorgen voor de nodige afleiding bij de "20ste verjaardag" v/d "zaak met de PEDO DUIVEL MARC Dutroux" (op 15-8-1996)...

Zoals de Rode Duivels op 10-7-2016 gaan zorgen voor een PARadIJS van hEDEN (par HAZARD), zo ook zal er een "DUIVEL-uitdrijving uit het PARADIJS" plaats vinden op de dag na de Amerikaanse Presidentsverkiezingen van 8-11-2016, waar men dus ook zal zeggen dat het "klootjesvolk" zelf verantwoordelijk is voor de "eigen stemming" zoals in Groot-Brittannië, terwijl ALLE COMPUTER-TELLINGEN al lang (en volledig) VERVALST zijn. In 2000 waren er "in Florida" zelfs "manuele stem-biljetten" vervalst, waardoor zoon-BUSH ten onrechte president werd...

De GROTE DATUM wordt dus 9-11-2016, exact "27 jaar na de Val v/d Berlijnse Muur", waarbij de "28 v/d EU" nu reeds teruggebracht zijn tot "27". (27=3³= "een be-DRIE-gerij-tot-de-DERDE-macht).
Op 9-11-2016 is ook de interland "België-Nederland" gepland met een knipoog naar de laatste interland-v/d-LAGE-LANDEN op 15-8-2012, dat samenviel met de "16-de verjaardag v/d zaak Dutroux, waarbij men het nodig vond om Michelle Martin, de ex-vrouw van PEDO DUIVEL MARC Dutroux, vervroegd vrij te laten.

18:07 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

23-06-16

Rode Duivels winnen EK door “witte” DeBRUYNE, “bruine” WIT-sel, “gele” Naing-golan en “zwarte” LOE-KA-KOE.

qqqqqqqqqqqqqqqqq.jpgZoals de Rode DUIVELS bij het WK-86 in Mexico doordrongen tot de Halve-Finale als nabetaling/beloning voor “twee jaar TERREUR(-dreiging) met vele gewonden en exact 69 doden” door het Heizel-drama(39), de C.C.C.-aanslagen(2) en de “Bende van Nijvel”(28) met haar laatste moord-aanslag in de DELHAIZE op 9-11-1985 in Aalst, zo ook voorspel ik dat de Rode DUIVELS ditmaal dé EK-finale gaan winnen als voorafbetaling voor “tweeduizend jaar TERREUR(-dreiging) met vele “gewonden (en doden)” én vele militairen/politiemannen op de straat.

Zoals (door de “VAL v/d Berlijnse Muur op 9-11-1989”) gebleken is dat AL DEZE EERDERE TERREUR-DADEN het werk waren van de GLADIO-NATO-CIA-MOSSAD-MI5-stay-behind-netwerken om de Belgische Bevolking een “lesje” te leren voor hun grote (pro-Russische) Anti-Amerikaanse Raketten-betogingen, zo ook zal (door de ver-VAL-ste Amerikaanse Verkiezingen van 9-11-2016) blijken dat de “NATO en CIA en MI5…” opnieuw achter al dé nieuwe terreurdaden van de voorbije 15 jaar zaten : de WTC-aanslagen op 9/11/2001 (zonder echte vliegtuigen en dus zonder echte zelfmoord-piloten), de Charlie-Hebdo-aanslagen op 7-1-2015 (zonder één echte dode islam-politie-man), de aanslagen-van-Vrijdag-de-dertiende op 13-11-15 (zonder één echte geëxplodeerde zelfmoord-terrorist aan het voetbalstadion) en de Brusselse aanslagen op 22-3-2016 (zonder echte ontplofte zelfmoordterrorist, noch die met zijn zwart hoedje, noch die twee met één zwarte handschoen).

Als U mij - als eerste - kan “wijzen” naar een “echte getuige” of een “niet-vervalst filmpje” van één v/d hogermelde “ontploffingen” (met zogezegde echte zelfmoordterroristen), dan geef ik U 1.000 euro.

Zoals de prachtige tennis-prestaties van de twee Belgische meisjes Justine Henin-DARDENNE en Kim Clijsters-He-WITT met bvb dé Belgische Roland-Garros-finale in PARIJS na de 69-ste verjaardag van koning Al-BERT op 6-6-2003 diende als nabetaling/voorafbetaling voor “de TWINTIG JAAR TERREUR-dreiging waarin elke man/vader werd gezien als een potentiële Marc Dutroux”, omdat de WITTE MARS van ‘96 haar belofte om “tot het BOT” te gaan (in de zaak-Dutroux) niet had waargemaakt, zo ook kwam het Belgische Voetbal alleen maar op een negatieve manier in het nieuws : WIT-sel ging door het BEEN-BOT van Marcin Wasilevski, als knipoog naar Marc D. uit Marcin-elle.

Uiteindelijk verbrak de Limburgse Kim Clijsters (waar ook An en Eefje woonden) daarom haar relatie met HeWITT en trouwde ze met LYNCH als subliminale knipoog naar de lynch-partijen van de PS-politici DARDENNE en Alain Van-derBEEST. Evenzo verbrak Justin Henin haar huwelijk met haar man DARDENNE, als knipoog naar de bevrijding van Sabine DARDENNE én Laetitia DELHAIZE, welke - als laatste - was gekidnapt in BERT-RIX op 9-8-96 bij de derde verjaardag van de kroning van prins Al-BERT tot koning(=REX).

Zoals de Belgische Voetbal-Ploeg “onbestaande” was tijdens de wielerprestaties van Eddy Merckx, zo ook had hét “Oranje met Johan Cruyff“ geen aandacht voor de onbelangrijke prestaties van Joop Zoetemelk, én zo ook was er dus ook geen Belgisch Nationaal VOETBAL-gevoel tijdens die tennis-periode, waarbij de Franstalige Belgen suppor-terden voor JuJu Justine en de Vlamingen zich achter Kim zetten, vooral toen de eerste in Parijs sprak over haar “dode moeder in de hemel” en de tweede “als moeder” haar Grand-Slam-titel in NYC opdroeg aan haar dochtertje “Jade” en haar Amerikaanse man Lynch.

Zoals Nederland door de Belgen (via  de hoger-vermelde FALSE-FLAG-operatie van 9-11-85) het WK-86 misliep op 20-11-85, zo ook hebben de Belgen in 1988 zich als “4de beste land ter wereld” MOEDWILLIG NIET geplaatst voor het “EK-88 in het naburige Duitsland” om Oranje Europees Kampioen te laten worden én zo ook heeft het huidige “3de beste land ter wereld“ zich MOEDWILLIG NIET geplaatst bij de beste 20 Europese landen om de Belgen niet voor de voeten te lopen,  wat ze ook niet deden in 1916, omdat ze niet WILDE meedoen met de W.O.-1 van ‘14-‘18.

Zoals Denemarken zeer nadrukkelijk “NEE” gestemd had bij het EU-referendum en reeds eerder uitgeschakeld was in de kwalificatie-ronde voor het “EK-92 in het naburige Zweden”, zo ook slaagde men er toch in om een nieuwe NATO-FALSE-FLAG te organiseren met “vele doden op een groentemarkt in Sarajevo“, waardoor Servië officieel als “communistische dader” werd aangewezen én werd vervangen door de Denen, waarbij de finale EK-wedstrijd samenviel met de Europese “Vergadering over Denemarken“. De Deense Minister had voor de vergadering het oude spreekwoord “If you can not beat them, join them” omgedraaid met de woorden “If you can not join them, beat them” en vervolgens had men, “terwijl het Deense Volk” in zijn VOLKS-ROES niet oplette, doodleuk beslist om toch toe te treden tot de EU ondanks de uitdrukkelijke “NEE”.

Een gelijkaardig voetbal-scenario ligt nu opnieuw klaar bij het BREXIT-referendum op 23-6-2016 waarbij men koos voor de FALSE-FLAG-operatie met de zogezegde moord door een BREXIT-fan Mair op de anti-Brexit-politica Jo COX, wat men uitpreekt als “Cocks“, omdat ze  zoals de “dode” Lady Diana “meerdere penissen tot zich heeft genomen“.

Omdat een vervalst BREXIT-referendum het hele Britse Volk tot een opstand tegen  het koningshuis zou kunnen brengen (,zoals bij de naamsverandering van “Lady Diana” naar “lady DIEd” én bij haar zogezegde “dood in PARIJS”, terwijl ze in realiteit bij haar broer in Zuid-Afrika verder leeft, waardoor de “twee zonen“ niet extreem opstandig zijn) , werd aan “prins William“ gevraagd om op de “cover“ te staan van een “homo-blad“ op hét moment dat er in Orlando “zogezegd 49 homo‘s“ werden afgeknald in de “grootste US-schietpartij allertijden“. Toevallig? Toevallig op 12-6, op de 92ste verjaardag van vader-Bush, hetgeen in de US wordt geschreven als 6/12? Is het toeval dat “PRINCE“ stierf op de dag dat de Britse koningin 90 jaar werd? Waarom viel de dood van Bowie op 11-1? Is het toeval dat ook QUEEN vervroegd stierf en dat zijn lied “We are the Champions” over heel de wereld weergalmt in de voetbalstadions, ook op het EK-2016. Is het toeval de “Kevin DeBruyne” zeer sterk gelijkt op “Prince Harry”?

Bovendien zou een eventuele voetbalwinst van Engeland samenvallen met de 50ste verjaardag van hun laatste grote tornooi-winst, nl. het WK tegen Duitsland van 1966 in Londen, waarbij een RUS-sische lijnrechter ten onrechte een belangrijk “niet-doelpunt” valideerde, als symbool dat ook de landing in Normandië niet aan de basis lag van de Duitse Nederlaag, maar wel een gevolg was v/d mislukte inval in RUS-land op 22-6-1941, wat precies samenviel met de 129ste verjaardag van de mislukte inval van Napoleon, die dat ook - zoals Hitler - deed, omdat hij onvoldoende schepen/vliegtuigen had om Engeland te veroveren.

Een eventuele EK-finale tussen Engeland en België zou een “mooi symbool”, omdat de Belgen niet alleen verdeeld zijn in vele lichaams-kleuren, maar ook in een franstalig en een Nederlandstalig deel, wat - zoals Europa - symbool staat voor een verdeeld, maar werkend geheel. De overwinning van de Belgen tegen Engeland zou ook kunnen, omdat de Engelse competitie bijna volledig werd/wordt gedragen door de “10 Belgische internationalen“.

Een gelijkaardige “VOLKS-ROES zoals bij de bedrogen Denen” deed zich ook voor, toen de ex-vrouw van de PEDO DUIVEL MARC Dutroux “vervroegd” werd vrijgelaten op 15-8-2012 én de Rode DUIVELS tegelijkertijd hun eerste wedstrijd (tegen het Nederland van Louis VanGaal) hadden gewonnen onder hun nieuwe trainer, de “RODE DUIVEL MARC Wilmots“, die speciaal was aangesteld op 6-6-2012, bij het begin v/h 69ste jaar sinds de landing in Normandië op 6-6-44.
Door deze geluks-ROES dierf niemand openlijk zeggen dat Michelle Martin misschien juist was vrijgelaten omdat zij vanaf 6-12-1995 twee “kleine” KROON-GETUIGEN moedwillig de hongersdood had ingejaagd. Denkt U nu echt dat het “blinde gerecht“ TOEVALLIG de “PEDO DUIVEL MARC Dutroux” op die dag heeft gevangen gezet voor auto-zwendel? Toevallig dé dag van Sinterklaas, de verjaardag van de Heilige BISSCHOP SINT-NICOLAS uit MYRA(-kel), waar hij de kleine kinderen van een gelijkaardige hongers-dood wist te redden? Toevallig op dezelfde moment dat de Gheilige Bisschop van BRUG-ge die - volgens zijn eigen evangelie van Van-ge-heel-de-uwe - probeerde om de Dutroux-slogan van : “Wie braaf is, krijgt lekkers, wie stout is DUtROUx“, terug te brengen naar de oorspronkelijk slogan : “Wie braaf is, krijgt lekkers, wie stout(-moedig) is (en honger heeft), krijgt (het energie-rijke zaad v/d) DE ROE (v/d rijke bisschop).”

Gelooft U nog in Sinterklaas? Gelooft U nog dat Neil “kneel” Arm-strong met zijn “grote Fallus“-raket op de maan is uitgestapt op maan-dag-nacht 21-7-1969? Of gelooft U – zoals bijna iedereen - dat een “grote zwarte neger met een zware zwarte piet” veranderd is in een “witte kindervriend met een kleine zwarte piet”, waardoor hij zonder veel moeite de “enige echte moon-walk” deed, maar dan wel als illusie “op aarde”?

Gelooft U nog dat de WTC-torens op 9/11/2001 zijn ingestort (op GROUND-ZERO) doordat er vliegtuigen met islamitische zelfmoordterroristen zijn ingevlogen? Ik geloof het niet meer. En U? In welk kamp zit U?

Ik geef daarom ook 1.000 euro aan ELKE getuige die “dit” met de eigen ogen heeft gezien. Als het moet, tot aan het bankroet, zoals bij de OPTIMA-bank van ex-minister Luc VandenBOSsche, die ook veel geld verdiende bij Brussels Airlines. Denkt U dat het toeval is dat deze VandenBOSSche, samen met Meneer VanPARIJS werden opgeroepen om de ministers VandenLanotte en DeClerck te vervangen, nadat Marc Dutroux in een BOS (richting Parijs) was gaan lopen op 26-4-98 en CNN ons toesprak met : “DuTRoUTH is OUT THERE”, als knipoog naar Fox MULDER v/d X-files?
In 1998 had ik daarom bij mijn IT-collega’s voorspeld dat de DUIVELS de volkswoede zouden kanaliseren door het WK te winnen in PARIJS, maar ze gingen eruit door hun zwakke prestatie tegen Zuid-Korea, ((waardoor ze - na een EK-uitschakeling in 2000 door Turkije (waar de Sint “echt” vandaan komt) én de EK-titel van Frankrijk - uiteindelijk in “Zuid-Korea/Japan“ aanbelandden in 2002 met het “foutief afgekeurde doelpunt van de RODE DUIVEL (en Kampf-Schwein) Marc Wilmots” als HINT dat ONZE EIGEN AFKEURING van de mogelijk vervroegde vrijlating van (de ex-vrouw van) de PEDO DUIVEL MARC Dutroux ook een flagrante vergissing zou kunnen zijn, zoals bij de Pendre-gast (uit King-ston in Jamaica) , die te veel “hasj“ tot zich had genomen (prendre=nemen). ))
Ik denk dat “mijn voorspelling door de machthebbers NIET DAN werd gebruikt, maar NU, omdat men toen een jaren-lange tennis-show had gepland met Justin Henin en Kim Clijsters, waarbij de tegenstanders moedwillig verlo-ren. De historische parallel met de 100ste verjaardag van W.O.-1 gaf dé doorslag, voetbal is immers oorlog.

Ik geef ook 1.000 euro aan de EERSTE (d.i. NIET ELKE) persoon die mij in kontakt brengt met een echte getuige van “vleeswonden” die opgelopen werden tijdens de aanslagen in Zaventen op 22-3-2016.

Zoals de Italianen in 1982 “Wereld-Kampioen” werden, toen de grote Banco Ambrosiano failliet ging, zo ook is het tijdsstip van de huidige BANK-ROET-afkonding OPTIMAAL gekozen, omdat de meeste mannen zich toch alleen maar kunnen bezig houden met de “stille hoop” dat de RODE-DUIVELS toch het EK gaan winnen na een “moedwillige” slechte start, die er ook was bij het WK-86 en bij het EK-88, maar dat laatste was dan bij de Nederlanders.

Zoals het “kleine” Nee-derland en het “kleine” Denemarken Europees Kampioen werden in 1988 en 1992 om hun “mogelijk opstandige volk” te vriend te houden, zo ook gebeurde dat met “kleine” Griekenland in 2004.

Bij de Grieken was het merendeel van de bevolking ook tegen de EU-toetreding en bovendien waren hun financiële balansen zo slecht dat ze nooit hadden mogen toetreden tot dé Euro. De Balansen werden echter deskundig vervalst door de “Goldman Sachs”-bank én Griekenland ging uiteindelijk akkoord met de bijhorende uitpersing. Een Grexit bleek onmogelijk. Alhoewel Griekenland aan de wieg stond van de democratie én van de Moderne Olym-pische Spelen in 1896, werd de nieuwe organisatie ervan bij de “100ste verjaardag” afgewezen en uitgesteld tot  2004 op voorwaarde dat de Griekse Doping-atleten (zowel bij de mannen als de vrouwen) thuis zouden blijven. De toen-malige IOC-voorzitter ROGGE bracht deze “BROOD en SPELEN” toch naar de Grieken door hen eerst Europees Voet-bal-Kampioen te maken onder leiding van een DUITSE TRAINER, wat diende als knipoog naar het failliet v/d Griekse financies, waarbij de “winnende” Duitse Banken uiteindelijk alle nuttige staats-eigendommen zouden IN-PIKKEN.     

De keuze voor de Belg “Jacques” Rogge-”Brood en Spelen” als IOC-voorzitter viel samen met de verhoging van de BROOD-prijs met 5% , het vallen van een BROOD-mes in de Achilles-hiel van de Gouden-Medaille-winnaar Gella VandeCaveye en de zogezegde zelfmoord van Herman BROOD.
Het leek wel een toepassing van het oude spreekwoord : “De ene zijn dood, is de andere zijn brood”.    

Zoals de voetbal-analist Jan MULDERl(=maalder van Graan om BROOD te maken) in zijn laatste boek schrijft dat de Rode Duivels Europees Kampioen gaan worden, zo ook wordt dit verklaart door de Barcelona-speler “Vermaelen”, de aanslagen in MAAL-beek (in de Europese Buurt), de arrestatie van Salah Abdes-lam in MOLEN-beek, het WIND-MOLEN-Park van Johan VandeLanotte én de BRUG-se verdediger Meunier(= het franse woord voor Mulder).   

In 2004 had ik omwille van deze ROGGE-brood-kwestie geld ingezet dat Griekenland het EK zou winnen. Achteraf gezien was ik toch zeer ongelukkig dat ik met één ticket zo’n 800 euro had gewonnen, omdat ik “mijn geld in het gokkantoor” niet onmiddellijk kreeg. Er zat zogezegd een tijds-slot op de kluis. Ik moest zo’n HALF UUR wachten en maakte mee dat de eigenaar via de telefoon extra-personen opbelde. Toen deze mensen binnenkwamen, bleek ineens het tijdsslot verlopen te zijn en kon ik mijn geld krijgen, terwijl deze “ongure“ personen toekeken. Ook toen ik buiten stapte “met mijn geld” werd ik tot aan de deur gevolgd door deze personen. Ze bleven mij vanuit de deuropening nakijken. Ik maakte uiteindelijk een grote omweg om mij “zogezegd ongezien” naar huis te kunnen begeven…(“Dat ga ik dus nooit meer doen om zo’n groot bedrag ineens op te halen“, dacht ik weken later en daarom heb ik mijn huidige inzet verdeeld over coupures van “5 euro” die - bij winst - zo’n 50 euro waard zijn…)

Zoals de Russen in de aanloop naar de “Val van de Berlijnse Muur op 9-11-1989” moedwillig verloren van de Belgen met een “ongelofelijke 3-4” bij het WK-86, zo ook wonnen ze in 1988 eerst in de poule-wedstrijd tegen Neder-laag-land, maar verloren ze opnieuw moedwillig in de finale oa door een mooi doelpunt van Marco VanBasten.

Op 8-12-1988 deed de Russische Leider Gorbatshov een UN-vredesvoorstel in NYC om 50% van de Warschau-pact-troepen weg te doen (uit Europa) én na 9-11-1989 kwam de opheffing van het Warschau-pact en werd dit UN-vredesvoorstel effectief gerealiseerd.
Maar ipv de Westerse oorlogs-industrie terug te draaien, vond de “USA” het nodig van een nieuwe (IS-lam-)vijand uit te vinden door zelf de WTC-aanslagen te organiseren op 9/11/2001.

Omdat men grote schrik had dat de Amerikaanse militaire piloten, die trouw hadden gezworen aan de CONSTI-TUTIE en dus “NIET aan de AMERIKAANSE (vice-)PRESIDENT” en al zeker niet aan zo’n LAFAARD als zoon-BUSH, die zich wist te ontrekken aan de VIETNAM-oorlog, vond men het veiliger om deze INSIDE-JOB te doen via de manipulatie van de (TV-)beelden, waarbij er dus geen echte vliegtuigen werden gebruikt, die mogelijk door de militaire jacht-piloten zouden worden neergeschoten om de “tweede WTC-toren” te verdedigen.

Op 6-6-1967 hadden US-militairen immers ook een direct bevel geweigerd van president Lyndon (niet Boris) Johnson, toen hij eiste dat de Amerikaanse jachtpiloten niet mochten ingrijpen terwijl tientallen Amerikaanse mariniers werden afgeslacht door een “bondgenoot”, die men anders publiekelijk “te kakken” zou zetten.
Uiteindelijk heeft die bondgenoot een “schade-vergoeding” betaald, maar de “bedoeling van deze actie” (nl. het doen zinken van de LIBERTY-boot en dat toe te schrijven aan een ander “vijandig” land om de eigen-oorlogs-acties te verantwoorden) werd NOOIT ERKEND.

Ik weet dat er zo‘n “60 mensen van de TIEN MILJOEN toeschouwers in NYC“ heel formeel beweren dat ze VLIEGTUIGEN IN DE WTC-torens zagen vliegen, maar dat is KLINK-KLARE ONZIN, omdat zo‘n VLIEGTUIG MEGA-VEEL-LAWAAI maakt, zoals U ook kan horen als er een vliegtuig boven Werchter passeert.   

De bewering dat slechts 60 mensen “dit” zagen/hoorden is ook “achterlijk” . Bovendien spreken de getuigenissen (en de filmpjes) elkaar ook tegen.De bekendste getuigen “Steve Rannazzisi, Tania Head, Jordan Lifander en Rick Strandlof” zijn allemaal door de mand gevallen. GOOGLE ZE OP, want de media gaven wel veel aandacht aan hun VALS VERHAAL, maar zwijgen/zwegen in alle talen over de ontdekking van hun FRAUDE…

Heel de kwestie doet denken aan de schilderij van Magritte “Ceci n’est pas une pipe”, waarbij de schilder bena-drukt dat de “schilderij” SUR-REALISTISCH is. Het is immers een schilderij, geen echte pijp. Als Clinton op zijn beurt, beweerde dat hij niet OP MOONica Lewinski had gezeten, maar dat het enkel een PIJP-beurt was, dan had ook  hij gelijk én  bracht hij daarmee de SUBLIMINALE boodschap dat hij in ’96 “OVER THE MOON” was met de orale sex (=69), waarbij de zogezegde “wandeling OP DE MAAN” tijdens de SUMMER-OF-SIXTY-NINE niet was gebeurd. Als de media beweren dat die “9/11-fraude-gevallen” toch “geen fraude” zijn, omdat ze hun eigen “acteer-prestaties en aflees-prestaties van de teleprompter zien als “ECHT” en “JUIST”, dan is dat – volgens hen – géén echte FRAUDE.

Besluit. Is er in hele deze wereld dan geen enkele hou-vast? Toch wel. METEN=WETEN. Ik geef al bijna 15 jaar “1.000 euro”voor elk bewijs dat een raket hoger komt dan 2km en/of langer dan 17 seconden omhoog gaat.
Totnog toe is niemand daarin geslaagd. Noch de twee Belgische astronauten, noch de proffen van de UNIV’s. De meeste mensen blijven echter verblind door de VALSE uitleg van de media dat de zogezegde ruimte-vaart ECHT is.

Uiteindelijk vind ik troost in het individuele kontakt met “mensen op de straat” die soms ook genoeg hebben v/d  media-leugens, die zelfs bezongen worden door R.E.M., Chili Peppers, RAMMSTEIN, Yasmine Archer en zelfs het Hollandse EK-liedje : “Is er leven op Pluto?  Kan je dansen op de maan?”   ver.uitg. Markpeeters.skynetblogs.be  

20:12 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

06-06-16

Gaat men straks "DuTRoUTH" vrijlaten op 9-11-2016?

Zoals de VOLKSWOEDE-op-15-8-2012 bij de vrijlating van Michelle Martin (=vrouw van de PEDO DUIVEL MARC DUTROUX) VOLLEDIG werd overschaduwd door de “DOLLE VREUGDE-op-15-8-2012” bij de eerste voetbalwinst (tegen NEDER-laag-LAND) onder leiding van de RODE DUIVEL MARC WILMOTS (België-Nederland : 4-2), zo ook is de “eerstvolgende voetbalwedstrijd tegen Nederland gezet op 9-11-2016”, omdat dit samenvalt met de “geplande” vrijlating van de PEDO DUIVEL MARC “DUTROUX“.
“DuTRoUTH IS OUT THERE”, want op die dag zullen ook de Amerikaanse Presidentsverkiezingen ontmaskerd worden als één GROTE COMPUTER-EN-TEL-FRAUDE…

Het is geen toeval dat er “27 jaar” zitten tussen deze 9-11-2016 en de Val van de Berlijnse Muur. Immers het ene symboliseert het einde van de Sovjet-Russische SU-SUPER-MACHT én het andere symboliseert het einde van de Amerikaanse US-SUPER-MACHT (met misschien een nieuw soort Heizel-drama).

En zoals de Val van de Muur veroorzaakt werden door de Maan-dag-wandelingen in LEIP-ZIG vanaf eind-september-1989, zo ook heb ik nu mijn nieuwe maan-dag-nacht-wandelingen-in-de-herfst-van-2016 gepland om 21.07u op het La-DEUSE-plein om te benadrukken dat de zogezegde maan-wandeling(=MOON-WALK) van Neil ‘kneel” Arm-strong op maan-dag-nacht 21-7-69 en zijn “DEUS EX MACHINA”-speech over “A small step for a man, a giant LEAP” moeten gezien worden als een LEEP “LEAP” LOOPJE met de werkelijkheid.

Het is geen toeval dat er exact “16 jaar” zitten tussen 15-8-2012 én de eerste internationale DUTROUX-berichten-op-15-8-1996 bij de bevrijding van twee meisjes.
Immers 16=4² en 27=3³.

Bovendien is “72” de spiegeling van “27” en vieren we vandaag de 72ste verjaardag van de V-DAY van 6-6-44, waarna de Amerikaanse Troepen een blijvende bezetting begon van heel West-Europa, die mogelijk zullen stoppen met het einde van de NATO op 9-11-2016.

Bovendien is dit ook de 22ste verjaardag MIJN eerste maan-(dag-nacht)-wandeling op het LadeuzePlein van 6-6-94.

22=11+11 (dubbel ELF-TAL, dus zeer passend in deze tijd van voetbal)

Om al deze redenen doe ik vandaag (6-6-16) nog eens “kleine vrijblijvend maan-dag-nacht-wandeling van 21.07u tot 21.09u terwijl de ZON nog niet ONDER IS” op het bewuste Ladeuzeplein in Leuven.

PS. Er was een EERDERE GELIJKAARDIGE POSTING, maar op een verkeerd SKYNETBLOGS-adres nl. HIER.

 

17:15 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

30-05-16

FLAT-EARTH-groep dient om echte samenzweringen belachelijk te maken

bbbbb.jpgAlhoewel elke waarneming-op-aarde-van-de-zon laat zien dat de zon "schijnbaar omhoog gaat tot de middag" én "schijnbaar omlaag gaat tot middernacht", toont dit model een zon, die op 3.000km hoogte boven de aarde beweegt en die haar stralen maar 10.000km ver zou krijgen, waardoor de nacht zou vallen, terwijl de zon nog helemaal niet in de buurt van de horizon is gekomen, wat in tegenspraak is met elke dagelijkse waarneming van de zon als er geen wolken zijn..

Alhoewel deze groep "mij steunt" in mijn bewering dat er "fouten zichtbaar zijn" bij de "zogezegde maanlanding én de ruimtevaart" én zelfs bij de "supersonische sprong van Felix Baumgartner", is het gevolg wel dat de "domme redenering over de PLATTE AARDE" mijn stellingen eerder belachelijk maakt en de mensen aanzet om er niet verder over na te denken... qqqqqqqqqqqqq.jpg
aaaa.jpg

Ik gebruik ook de parallel met Sinterklaas, maar die wordt hier dan "misbruikt" om de mensen te doen geloven dat de aarde PLAT is...

Stel dat iemand zou beweren dat hij iemand kent die kan bewijzen dat er geen vliegtuigen in de WTC-torens zijn gevlogen op 9/11/2001 EN dat hij kan bewijzen dat de aarde plat is, wat is de kans dat U effectief zou overwegen dat er echte goede redenen kunnen bestaan waaruit blijkt dat er géén vliegtuigen in de WTC-torens zijn gevlogen? 0,1%?
Aangezien het evident is dat de aarde ROND is (en niet plat), zal U waarschijnlijk DAARDOOR nooit de moeite zal doen om te onderzoeken of er echte vliegtuigen in de WTC-torens zijn gevlogen, terwijl er DAARVAN zo'n 10 miljoen getuigen waren in NYC...
(of beter : van die 10 miljoen mensen was er niemand die kon BLIJVEN beweren dat hij/zij echt een vliegtuig had gezien, en dus heb ik daarvoor nog nooit 1.000 euro moeten betalen....) 

20:38 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

13-05-16

EK-voetbal: nr 1 /// Eurosong: nr 4 ///(Mijn Voorspelling voor België)

aaaa.jpgZoals de Belgisch-Italiaanse Sandra Kim de Eurosong-finale won in '86 én de Rode Duivels '4de' werden bij het WK-86 in Mexico, zo gaan de Rode Duivels NU het EK-2016 winnen én gaat de Belgische Laura Tesoro '4de' worden.

De leeftijd v/d 13-jarige Sandra Kim, die nooit had mogen meedoen wegens het verbod op kinder-arbeid, werd "zogezegd" niet opgemerkt door de "hooggeplaatse leiders v/h land" tijdens het terreur-jaar-1985. Er vielen toen vele doden tijdens de "Bende van Nijvel"-overvallen (28 doden), het Heizel-drama (39 Italiaanse doden) en de C.C.C.-aanslagen (2 dode brandweermannen). En daardoor werd ook oogluikend toegestaan dat Marc Dutroux jonge meisjes leverde aan Michel Nihoul, die "hiermee" sexfuiven organiseerde onder de naam van "Roze Baletten" waarbij de "hoge personen" zogezegd ook niet wisten dat het hele jonge (13-jarige?) meisjes waren.


Zoals achteraf (na de val van de Berlijnse Muur) bleek dat "DIT alles" het werk was van (het NATO-GLADIO-netwerk én van) de Amerikaanse CIA, zo ook is de uitstap van "Vinnie The Prince" KOMPANY NU een voorwaarde voor de Rode Duivels om Europees Kampioen te worden. De bijnaam van de CIA is immers "The Firm" of "The Company". De CIA doet inderdaad veel om Europa te boycotten.

Zoals Kevin de Bruyne, die eruit ziet als de Britse Prins Harry, "het Engelse Supporters-Volk" door de "nederlaag tegen het Koninlklijke Real" NIET naar MILAAN kon brengen voor de CL-finale, zo ook bracht hij zijn pasgeboren zoon ("FREE-")MASON MILAN WEL naar het supporterslegioen én daarmee deed hij "zo straf" als de profeet Mozes die zijn Volk ook NIET tot op de Berg kreeg (om daar de tien geboden van God in ontvangst te nemen), maar die vervolgens wel de "Berg" naar zijn Volk bracht (met het tonen van de twee stenen tafels die uit de rotsen van de Berg waren gehouwen).

Dit laatste verklaart ook waarom AA GENT na de komst van de voetballer Simon MOZES LANDS-Kampioen werd in 2015 (op de 200ste verjaardag van de slag van WATER-LOO), omdat de profeet MOZES ook zijn volk het BELOOFDE LAND had gegeven na een merkwaardige "door-tocht door het WATER" van de Rode Zee.   
(PS. water=L'eau en wordt uitgesproken als LOO").

PS1. Het verklaart ook waarom de AA-GENT-Manager Louwagie in het WATER sprong na het behalen van de titel én zijn ingreep om "meisjes van 15 jaar" niet meer te laten spelen met de "jongens van 15jaar", maar WEL met "mannen van 51 jaar". 

PS2. Die opeenvolging van "1-4" doet ook denken aan "1 april".
Zoals het verschil " tussen de "Gregoriaanse en de Juliaanse Kalender" exact 10 dagen bedroeg bij de invoering, zo ook valt "22-3" (=datum v/d aanslagen in Brussel) dus samen met "1-4". Hierdoor wordt duidelijk waarom de media ZOVEEL AANDACHT gaven aan het VISSERS-hoedje van de ontsnapte "derde man" OM te camoufleren dat Brussels Airlines op 20-3 een nieuw vliegtuig in dienst had genomen, nl. de MAGRITTE. Immers , zoals de kunstenaar met zijn schilderij met de tekst "Ceci n'est pas une pipe" een duidelijke boodschap had, zo ook kan dit APRIL-VIS-hoedje symbool staan voor het feit dat alle (onbekwame) diensten onder één hoedje spelen om de waarheid te verbergen.
Het zou best kunnen dat de "daders" hun valiezen hebben achtergelaten en dat ze, zoals Salah Abdeslam, helemaal geen zelfmoorterroristen zijn.
Waarom toont men NIET de beelden van de 100 camera's van de vertrekhal?  

PS3. Nu de Rode Duivels vooral uitmunten door het "maken van kindjes", heeft de "Rode Duivel Marc Wilmots" de speler Batshuayi voor het EK geselecteerd op "dé dag dat hij vader werd". Dit alles lijkt een statement tegen het uitmoorden van kindjes door de "Pedo Duivel Marc Dutroux", die in het nieuws kwam in 1996, toen de Antwerpse LAURA TESORO geboren was en toen INEENS ook bleek dat de "zeer jonge" Antwerpse KIM en Ken sinds 4-1-'94 al twee jaar verdwenen waren.

16:02 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook | |

24-04-16

Is PRINCE gestorven door "PURPLE REINE" en/of "ELISABETH-bacterie"?

aaaa.jpgPRINCE is OFFICIEUS NIET GESTORVEN door de ELISABETHKINGIA-bacterie, maar het gebeurde natuurlijk wel op de 90ste verjaardag van koningin ELISABETH. 

OFFICIEEL zegt men dat zijn lichaam gecremeerd is en dat men pas over twee jaar of zo, zal mede delen wat er in het autopsie-rapport staat, want nu weet men het zogezegd nog niet.

HOE ACHTERLIJK IS DIT BERICHT!!!!! Is hij wel dood? Zegt men daarom dat het zeker geen zelfmoord is, aangezien hij nog niet dood is, (zoals bij Elvis, Michael Jackson, Bowie...) ?pàppppppppppppppppppppppppppppppppppppp.jpg

Zoals de koningen OFFICIEEL hun positie te danken hadden aan het "ingrijpen van God vanuit de hemel" en het ook "in de STERREN geschreven stond", zo ook moeten de "TV-STERREN met de koninklijke namen" VROEGTIJDIG sterven, als eerbetoon aan de 90-jarige koningin die schijnbaar onsterfelijk en goddelijk is...

PS. "Reine" is het Franse woord voor "koningin".

16:53 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | |

22-04-16

Zoals BOWIE stierf op de 1ste verjaardag van "11-1: JE SUiS Charlie", zo stierf PRINCE in de 1ste maand na 22-3.

71NSFDLQd7L._SL1073_.jpgHet dient om de aandacht af te leiden v/h feit dat er "amper 3.000 mensen" kwamen opdagen voor de "herdenking v/d aanslagen", terwijl er op 11-1-2015 nog "4 miljoen mensen" op straat kwamen bij de "Je suis Charlie"-mars. 

Zoals KONINGIN Elisabeth  de "gespeelde dood" van "Lady Diana" eiste door haar naam te veranderen naar "Lady Di" (uitspraak : "die"="sterven"), zo ook heeft diezelfde KONINGIN op haar 90-ste verjaardag gezegd dat "niet Prins Charles", maar "een zoon van Diana" haar zal opvolgen, waarbij "prins William" in een interview niet sprak over de "dood van zijn moeder", maar over het feit dat ze "hier niet meer is" (,maar bvb in Zuid-Afrika bij haar broer en dat verklaart dan ook waarom deze twee kinderen geen onderzoek hebben geëist over haar merkwaardige auto-accident, waarbij Elisabeth alle aandacht naar zich trok door haar genoegen te laten blijken over de officiële verwijdering van "Lady Di").

Indertijd had de KONINGIN geëist dat de "gespeelde" dood van de "homo" Freddy "Mercury" van "QUEEN" gevolgd zou worden op de "gespeelde dood" van de "perverse" PRINCE, omdat "deze namen" een "negatieve perverse schaduw" afwierpen op het konings-huis.

En zoals de perverse "prince" geboren was, toen Elisabeth "33 jaar oud" was (d.i. de sterf-leeftijd van Jezus Christus en Alexander DeGrote), zo ook kreeg "prins Harry" het bevel om naar een verkleed-party te gaan met een "haken-kruis" rond zijn arm als knipoog naar de machtsovername door Hitler in 1933.

Het is geen toeval dat "de scorende Kevin DeBruyne, na zijn transfer uit Duitsland" nu de "NIEUWE PRINS" wordt genoemd door zijn gelijkenis met deze "prins Harry".
En zoals het "koninklijke" Real Madrid, dat roemloos verloor met 2-0 tegen het Duitse WOLFS-burg, waar Kevin vroeger speelde, zo ook zal de ploeg van Kevin dB "Real" verslagen (als nabetaling voor de "3 moedwillige doelpunten" die CHRISTiano" cadeau kreeg van datzelfde WOLFS-burg).
Bovendien zal Kevin de EK-titel 'in Gallië" voor de Rode Duivels binnen halen, als knipoog naar het nieuwe geloof "in de duivel v/d moderne middeleeuwen" als verwijzing naar de "duivel" v/d "Roomse Katholieke Heilige Kerk", die ontstond bij het uiteenvallen van de "Pax ROMAna", die volgens de mythe ontstond door ROMulus en Remus, die gevoed werden door een WOLF...

Zoals de mislukte aanslag op HIT-ler in 20-7-1944 in de WOLF-schanse "exact 25 jaar later" de "oorzaak" werd over de zogezegde maanlanding door toedoen van Werner VonBRAUN en gevolgd werd door de "zogezegde moon-walk" op maan-(dag-nacht) van 21-7-1969 met Neil "kneel" Armstrong, zo ook veranderde de MOON-WALKENDE Michael Jackson in een WEER-WOLF bij VOLLE MAAN in zijn Thriller-clip.

We gaan dus op 9-11-2016, na de vervalste Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8-11-2016 getuige worden van de "val van de Pax Americana", waarbij de "middeleeuwse binding door het Roomse Geloof" vervangen zal worden de "binding van de Amerikaanse sjoemel-software".

PS. Ook de "gespeelde"dood van DAVID black-STAR Bowie past in dit geheel, want hij zong op 8-1-2016 (d.i zijn 69ste verjaardag) dat hij reeds in de hemel was, terwijl hij officeel pas "3 dagen later" stierf op 11-1-2016 (of 10-1 NYC-time).
Bovendien "brak hij echt door" met zijn liedje "Major Tom to ground control" over een astronaut die niet meer terug geraakte op de aarde, op het moment dat iedereen "officieel" vreesde dat Neil Armstrong niet meer terug zou geraken op de aarde in '69.

15:36 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

13-04-16

Waarom scoorde KdB(nr 17) in 17de minuut voor het einde v/d match tegen PARIS Saint-Germain?

3630.jpg

  1. Antwoord : "Het dient als subliminale knipoog naar het feit dat de Belgen in Parijs Europees Voetbal-Kampioen gaan worden."

Waarom is het MH17-vliegtuig "zogezegd" door een BUK-raket neergehaald in Oost-Oekraïne op 17-7-2014 op een hoogte van 10km, als ik al zeer lang zeg dat een raket niet hoger geraakt dan 2km en/of nooit langer dan 17 seconden omhoog kan gaan?

Waarom heeft NEE-derland, waar het MH17-vliegtuig vertrok, in een referendum de toetreding van Oekraïne NU afgewezen en heeft de Oekraïense premier 4 dagen later zijn ontslag gegeven?

Waarom zeggen de vluchtleiders in Zaventem vanaf 12-4-2016 dat ze "problemen" hebben met het hele vlieggebeuren?

Waarom was het oproep-nummer 17-71 op 22-3-16?

Het doet ook denken aan de aanslagen van vrijdag-de-dertiende op 13-11-15 én aan Apollo-13 die vertrok om 13.13 (Houston-time) en die in de problemen sukkelde op 13-4-1970. Exact 46 jaar geleden. Een soort dubbel 23-enigma?

Ik denk dat het ook te maken heeft met de eerste zogezegde "zot" in de ruimte, nl. Joeri Gaga-rin op 12-4-I96I en de eerste zogezegde Space Shuttle op 12-4-1981, exact 20 jaar later.

Het is allemaal m.i. niet zozeer een domme samenzwerings-theorie, maar eerder een geniepige samenzwerings-realiteit. 

Speelt iedereen onder “één hoedje”?
Gaat het over het hoedje van Ab-rini, dat hij zogezegd verkocht om zich minder verdacht te maken ?

PS. Ik hou mijn hart vast voor 17-4-16 om 17.17uur.

15:08 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook | |

25-03-16

De lang-beloofde 50 euro is uitbetaald op 16-3-16

Het gebeurde in aanwezigheid van 300 getuigen. Het “uitgekozen” filmpje toont een raket die (schijnbaar) twee minuten aan het stijgen was.

Het was niet mijn eigen keuze, maar het was dé (éénmalige) beslissing van de “secretaris” van de “VTK-ingenieurs-studenten”, die uit de opgestuurde filmpjes deze “langst stijgende raket” had geselecteerd: 

 

(Bij de eerdere dead-line van 9-3-2016 was er slechts één filmpje én dat toonde niet eens een zichtbare opstijging van de volledige raket… )

a.jpgBijna alle filmpjes toonden een “veel te trage opstijging”én “geen echte interactie met de (achter)grond“, waardoor m.i. bewezen is dat het een “blue-screen“-situatie is.
De uitstoot van de raket doet denken aan het "onderste-boven" afspelen van een TOORTS.

Eén filmpje toonde een voldoende snelle opstijging én dat duurde 16 seconden.
Als dit filmpje langer had geduurd dan “17 seconden” én als het gelanceerd was vanaf zeeniveau (zoals bij Cape Canaveral of vanaf een laagvlakte), dan had ik daarvoor in-de-daad 1.000 euro neergeteld, als er - zoals bij dit filmpje - duidelijk externe signalen waren dat het bewuste filmpje NIET was vertraagd. (Op de voorgrond zag men bvb een man die men een normale snelheid bewoog.)

Ik ben nogmaals (éénmalig) bereid om “100 euro” te geven op basis van een beslissing van een “12-koppige JURY van VTK-leden” die oordelen dat een “bepaald” filmpje het meest overtuigend bewijs vormt dat een raket inderdaad vanaf zeeniveau (of vanaf een laagvlakte) meer dan 17 seconden omhoog gaat…

Ik blijf sowieso bereid om 1.000 euro te geven voor ELK bewijs dat mij overtuigt. Als het moet, tot aan het bankroet.
Als ik overtuigd ben door één filmpje, dan stop ik “mijn bord” in de “kast” en STOP IK MET MIJN 20-JARIGE STRIJD voor een echt ruimtevaart-bewijs…
Ik zal dan nog de lopende “juiste” claims uit betalen… Als het moet, tot aan mijn bankroet (of het bankroet van de Pa.

Ik acht de kans niet bijzonder groot dat men NU ineens - na 20 jaar en duizenden doorgedreven discussies met honderden bevoegde professoren en officiële bevoegde instanties - een bewijs te voorschijn zou toveren, maar als een “echte wetenschapper” onderwerp ik mij aan de falsificatie-stelling van Popper. Eén simpel bewijs is voldoende om mij te overtuigen dat de ruimtevaart echt is, (of dat God echt is, of dat de Sint echt is, of dat er vliegtuigen in de WTC-torens zijn gevlogen, of dat er een echte zelfmoordterrorist is ontploft op Vrijdag-de-dertiende op 13-11-2015, of dat er een echte zelfmoordterrorist is ontploft op 22-3-2016, of dat er een echt passagiersvliegtuig in het Pentagon is gevlogen op 9/11/2001... of dat er een echte eerlijke getuige “uit de kast” komt die één van deze beweringen publiekelijk heeft meegemaakt met de vermelding waar hij/zij stond én wat er daarna dan gebeurde, waardoor andere getuigen kunnen bevestigen dat “die persoon” inderdaad de waarheid spreekt… Wij leven in een stedelijke wereld waarin elke getuigenis bijna ogenblikkelijk met anderen kan gedeeld worden…

(De zogezegde verschijning van Maria in LOURDES werd nooit “echt” gedeeld door de vrouwelijke getuige, laat staan “ogen-blikkelijk”. Ze werd immers ogenblikkelijk “opgesloten in een slot-klooster waar er een totaal spreekverbod heerste.)

PS. De raket mag niet van een hoogvlakte vertrekken, want daar is de geluids-snelheid veel hoger dan 340m/s en kan men dus langer dan 17 seconden stijgen….
Ballonnen, helikopters en vliegtuigen tellen niet mee.

 

17:11 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook | |

21-03-16

Zal Sven Mary straks de vrijlating van Marc Dutroux verdedigen?

a.jpgZoals SVEN MARY bij de terreur-aanslag op 13-12-11 in Luik in het internationale nieuws kwam om de aandacht af te leiden van de "mogelijke herniewde" pedo-beschuldigingen aan het adres van premier Elio DiRUPO, die exact één week eerder premier was geworden op 6-12-11 ("speciaal" op de feestdag van de grote kinder-vriend Sinterklaas en "speciaal" op de 14de verjaardag van het begin van de hongerdood van JULIE en MELISSA, die stierven door "toedoen" van de ex-vrouw van Marc Dutroux, de welke exact op 6-12-1995 in de gevangenis werd gezet als knipoog naar de slogan "Wie braaf is, krijgt lekkers, wie stout is DutROUx" en de welke - na zijn vrijlating - exact op 15-8-1996 in het Internationale Nieuws kwam met de bevrijding van Laetitia Delhaize en Sabinne Dardenne, omdat het dan het "feest is van de hemel-vaart van MARIA" was), zo ook was het te verwachten dat diezelfde SVEN MARY zich terug in de internationale kijker zou zetten met de "aanslagen van vrijdag 13-11-15, omdat dit volgens de Amerikaanse notatie geschreven wordt als "11/13/15".

Zoals in het najaar van 1996 de internationale pedo-beschuldigingen-aan-het-adres-van-Elio-Di-Rupo-met-kleine-jongens (een voorloper waren voor hetgeen gebeurde met de katholieke priesters en) zorgden dat er geen aandacht meer was voor de uitspraak van Michel Nihoul dat hij sex-fuiven had georganiseerd voor koning Albert met meisjes die werden afgeleverd door Marc Dutroux, zo ook was de aanslag met "5 doden op de place-Saint-LAmBERT op 11-12-13" een subtiele knipoog naar koning ALBERT en vormde de huidige gebeurtenissen in VORST(/forest) de aanleiding voor de arrestatie van Salah Abdeslam op 18-3-16, exact 18 weken na de aanslagen van Vrijdag-13-11-15. 18=6+6+6, maw. het getal van de duivel en het beest "666" is hieraan gekoppeld.

Het is daarom ook logisch dat Sven MARY een proces aanspant tegen de Rechter-in-PARIJS meneer MOLINS, omdat die het geheim v/h onderzoek bij deze man uit MOLEN-BEEK heeft geschonden. MOULIN=MOLEN.

Citaat-uit-Metro:

Le procureur de Paris avait annoncé, samedi 19 lors d'une conférence de presse, qu'Abdeslam, arrêté vendredi à Bruxelles, a déclaré aux enquêteurs belges qu'il "voulait se faire exploser au Stade de France" le soir des attentats, avant de faire "machine arrière".

Viol du secret de l'enquête ?

"Il a violé le secret de l'enquête. Jusqu'à présent, personne n'avait donné de détails sur l'enquête, seulement sur l'état médical de mon client et sur le déroulement de la procédure à venir", a déclaré Sven Mary au quotidien néerlandophone De Standaard. L'avocat belge a aussi critiqué le modus operandi de François Molins.

M.a.w. de uitspraak dat hij zijn bommen-gordel had uitgedaan (met nalaten van vinger-afdrukken) is niet alleen niet bewezen, (want er waren geen vingerafdrukken, ondanks de eerdere berichten,) maar het is zeer duidelijk dat Sven Mary hier zegt dat hij zijn cliënt nog niet heeft horen zeggen heeft dat hij van plan was om zichzelf te laten ontploffen in Parijs.

18:50 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

13-03-16

Gaat men TRUMP vermoorden op 15-3-2016?

a.jpgZoals de "vrede van GENT op 25-12-1814" zorgde voor de VREDE tussen de Amerikanen en de Europeanen, zo wil nu een droge "sqaw=kut" terug de oorlogs-BIJL opgraven over het vermeend racistisch gebruik van de BUFFALO-BILL-mascotte...

Zoals Julius Caesar, de vernietiger van de "Gallische (Indianen-)stammen", vermoord werd op 15-3-44vC, zo was er op 6-6-'44 de "landing in Normandië", als knipoog naar de invasie van de Noormannen in "ditzelfde gebied".

Zoals de moord op de presidentskandidaat Bob Kennedy op 6-6-1968 én de moord op de zwarte leider Martin Luther King op 4-4-1968, verwezen naar die bewuste "4-4" of het spiegelbeeld "6-6", zo ook stierf "Jozef" Stalin(=man-van-Staal) zogezegd op 5-3-53, omdat er een verschil aanwezig was van "10 dagen" tussen de Gregoriaanse en de JULIaanse Kalender.
Om die reden trouwens spreekt met van "25-3" als Maria-Boodschap, omdat het "9 maand" verschilt met de geboorte van J.C.(=Julus-Caesar=Jezus-Christus, die op 33-jarige leeftijd zou gestorven zijn...)

Om diezelfde reden kwam Hitler aan de macht in '33 en werd hij gezien als de "Nieuwe Messias" in de film "TRIUMPH DES WILLENS", wat dan weer een knipoog is naar DONALD TRUMP, die "hierdoor" op "15-3-2016 "zal" worden vermoord.

PS. Immers "16=4x4" (en "20-16=4")

17:50 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook | |

11-03-16

Het duurde 30 seconden voor ik het begreep. En U?

aaa.jpg

19:24 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

Op 11-03-16 herdenken we de 5de verjaardag van FUCK-us-hima, maar er is meer...

a.jpgZoals SEPTember, novem-ber en januari vroeger werden gezien als de 7de maand, de 9de maand en de 11de maand, terwijl het NU de 9de, de 11de en de 1ste maand is, zo ook volgt daaruit dat de datums 11-7, 11-9, 11-11, “11-13 of 11-1” en “11-15 of 11-3” aan elkaar gelijk zijn. Hieruit blijkt dus ook dat de Vlaamse Feestdag van 11 juli 1302, de WTC-aanslagen van 11-9-2001, de WO-1-wapenstilstand van 11-11-1918 om “11 na 11uur“, de JE-SUiS-Charlie-mars van 11-1-2015 en de aanslagen in Madrid op 11-3-2004 naar elkaar verwijzen.

Als men rekening houdt met de Amerikaanse gewoonte om eerst “de maand” en pas dan “de dag” te zetten, dan bekomt men ook dé 7-11-1917 v/d Russische Oktober-revolutie , dé 9-11-1989 van de Val v/d Berlijnse Muur én de 13-11-16 van "vrijdag-de-dertiende met de Parijse aanslagen in de BATACLAN", die de oorzaak werd voor de “noodtoestand” en de Franse Patriot Act.

Zoals de Amerikaanse Feestdag van 4-7-1776" de basis legde voor de Franse Feestdag van 14-7-1789 door de 10-dagen-sprong v/d revolutionaire week van “10 dagen”, zo ook werd de Belgische Feestdag van 21-7-1831 HIERUIT geschapen, toen de week terug “7 dagen” telde.

Zoals de Gregoriaanse Kalender in Frankrijk was ingevoerd op 4-10-1582 en pas later in de US, zo ook was de “4-7-1776 in de US” EFFECTIEF gelijk aan dé ”14-7-1776 in Frankrijk". 

Het is dus “geschiedkundig logisch” dat de vrije-meningsuiting, die begon in de US en die - via Franrijk - naar België overwaaide met de "Communistisch Manifest van Karl Marx", NU haar definitieve einde "kan" meemaken, omdat dé "Patriot Act in de US" gevolgd werd door de "Patriot Act in Frankrijk" en DRUK zal zetten op de vrije-menings-uitig in het "kleine België"...

18:38 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

27-02-16

Meer dan ooit is duidelijk dat er GEEN SCHOT-wonden waren bij de IS-aanslagen in Parijs

aaaa.jpgZoals de geluids-technicus GETUIGT over de BATACLAN-aanslag en op geen enkel moment spreekt over ECHTE GEWONDEN en ECHTE DODEN-met-schotwonden, zo ook spreekt de vrouw die de Belgische Staat een proces wil aandoen, over het feit dat ze niet mocht kijken naar de SCHOT-WONDEN bij haar zoon...

"Elle a raconté combien il était difficile de récolter des informations sur les événements tragiques du 13 novembre. Cette mère déterminée a aussi indiqué qu'elle allait porter plainte contre la Belgique"

M.a.w. er is geen enkele identificatie van de "doden met schotwonden" gebeurd...

De bewering dat de lead-zanger NU een "kapotte pees" had, waardoor de Tour wordt gestaakt, is misschien een VINGER-WIJZING naar het hele "kapotte leugen-verhaal".
(Als je het artikel leest, dan zie je zelfs een volledige herhalng van één paragraaf.)

"Hij heeft ondanks de blessure geprobeerd te spelen, maar de artsen hebben hem gezegd dat hij riskeerde die te verergeren indien hij niet meteen stopte. Hij ziet zich dus verplicht meerdere concertweken te annuleren", klinkt het in een perscommuniqué.
"Hij heeft ondanks de blessure geprobeerd te spelen, maar de artsen hebben hem gezegd dat hij riskeerde die te verergeren indien hij niet meteen stopte. Anders zou hij gedurende talrijke weken nog veel meer shows moeten annuleren", luidt het communiqué verder. Wanneer en waar de zanger de verwonding heeft opgelopen, en aan welk lichaamsdeel, is niet gezegd.  

En er staat ook dat hij er "kapot" was "van zijn kapotte pees", alsof die 130 doden geen belang hebben of nooit waren gebeurd.

Mijn stelling over "1.000 euro" voor de eerste echte getuige, wordt uitgebreid tot 5xkeer 1.000 euro voor de eerste 5 echte getuigen...

Iemand op mijn facebookpagina beweerde een bewijs te hebben, maar wilde toch niet de NAAM v/h slachtoffer geven, terwijl de lijst officieel wel bekend is...

Een klein citaat uit de facebook-woordenwisseling.

HIJ: Ik vind dat jij je bek moet houden Marc. De dochter van mijn collega heeft haar leerkracht begraven in november die bij Bataclan is doodgeschoten. Jouw insinuatie is zwaar respectloos!
 February 17 at 7:33pm
 MP : Naam?
 HIJ: Nee die krijg je niet.

18:18 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

25-02-16

Op 9-3-2016 zal de lang-beloofde "50 euro" uitbetaald worden om 14.30u. BE THERE.

a.pngZoals er nog steeds geen enkel filmpje is getoond van een raketopstijging die langer heeft geduurd dan 17 seconden, zo ga ik de "studenten in de aula" zelf laten beslissen welk filmpje het meest in aanmerking voor de "langste raket-opstijging"...

Filmpjes die gecopiëerd zijn van mijn blog, tellen niet mee.
Ballonnen in de vorm van een raket tellen niet mee.
Vliegtuigen en helicopters tellen niet mee....
De lancering moet gebeuren vanaf zeeniveau, zoals op Cape Canaveral, anders kan men al vertrekken vanaf een hoogte van 2km.

Als er echter "democratisch" beslist wordt dat een "bepaald filmpje" gewonnen heeft, dat m.i. NIET VOLDOET (zoals de hogervernoemde foto), dan zal ik TOCH het beloofde geld uitdelen... 

PS1. Als de studenten democratisch beslissen om de 50 euro te verdelen onder de "5 beste inzendingen", dan zal ik 5-keer 10 euro uitdelen...

PS2. De keuze voor de 9-3-16-datum was "spontaan" zonder nadenken. Ik zei gewoon: "OK, over 2 weken" (wat in het frans vertaald wordt als QUINZAINE).

PS3-UPDATE. In samenspraak met vele anderen werd beslist om "10 keer 5 euro" uit te betalen voor de beste "10 filmpjes".
Deze "vele anderen" zullen ook beslissen welke "10 filmpjes" de beste zijn, zonder dat ik daar een stem in heb.
Enkel eerste-jaars-studenten komen in aanmerking voor de "5 euro".

17:09 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook | |

23-02-16

DAVID Cameron zal verliezen van BORIS Johnson bij het BREXIT-referendum

aaa.jpgZoals Napoleon en Hitler hun aanval begonnen tegen Rusland op 22 juni, zo ook wil de US-minnende Cameron een JA-stem forceren bij het BREXIT-referendum om een blijvende oorlogs-stemming tegen RUS-land te kunnen behouden. Ook hij zal verliezen.

Dat uitgerekend de burgemeester van Londen, Boris Johnson, opkomt voor een NEE-stem is NIET TOEVALLIG. 

De "verwijdering tussen de Engeland en de EU" symboliseert ook het "einde van de almachtige dominantie van de US", die Engeland als een "paard van Troje" gebruikte om de baas te spelen over Europa. Dit gebeurde "op het einde v/d Tweede Wereld-Oorlog" door de beruchte "V2-raketten op Londen en Antwerpen" die ABSOLUUT niet het werk waren van de Duitsers, omdat geen enkele raket hoger geraakt dan 2km of verder dan 4km. (Deze dingen werden gedropt vanuit gealliëerde vliegtuigen. Tegen de tijd dat die dingen insloegen, waren de vliegtuigen al lang uit het zicht en kon men beweren dat het uit Duitsland kwam.)

BORIS is een Russische Naam.
Zoals "strijder" BORIS JELTSIN zorgde voor de TOTALE ONTMANTELING v/h SU-imperium, zo ook zoals BORIS Johnson, die geboren is in NYC en die daardoor weet dat 9/11 een INSIDE-JOB was, de positie van Cameron overnemen en actief meewerken aan de ontmanteling v/h US-imperium.

16:08 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

19-02-16

TURKEY WILL BE SLAUGHTERED BEFORE 24-11-2016 (or 10-10-2016. Wedden voor 100 euro?)

aaaa.jpgReeds lang zegt de Turkse Premier Erdogan dat hij HITLER ziet als een goed rol-moddel.

Zoals Hitler de “noodtoestand” had afgekondigd na de brand-aanslag op het Duitse Parlement door een “zogezegde communist”, zo ook heeft Erdogan reeds eerder de “pers” gemuilkorft en de noodtoestand afgekondigd na een “zogezegde PKK-aanslag VLAK voor de verkiezingen", waardoor hij ongestoord de verkiezingsresultaten naar zijn hand kon zetten.

Zoals Hitler in de paar dagen voor het begin v/d Tweede Wereld-Oorlog een 30-tal “gevangenen uit een concentratie-kamp" in nieuwe Duitse soldatenkleren liet zetten én ze daarna liet doodschieten, zo ook gebruikte hij diezelfde lijken om ze bij de Pools-Duitse Grens te leggen om de “echte Duitse Soldaten” te overtuigen dat ze waren “aangevallen door de Polen”.
Hierna konden ze dan terug-schieten en wraak nemen voor de "gevallen soldaten". Dat laatste was dan ook OP DE RADIO te horen met de woorden "ZURUCK GESCHOSSEN" en dat motiveerde de hele bevolking om de Tweede Wereld-Oorlog te beginnen.

Op dezelfde manier heeft Erdogan nu “twee recente terreur-aanslagen met ZEKER 28 DODE SOLDATEN” georganiseerd, waarvan hij "ZONDER TWIJFEL" kan bewijzen dat het gedaan is door een PKK-terrorist op basis van een DNA-staal.
Hiermee probeert hij een alibi te vinden om - met NATO-steun - een grote aanval in Syrië te beginnen, ondanks het feit dat de NATO juist steun geeft aan de PKK-strijders, omdat zij de enige lokale strijders die effectief vechten tegen de IS-strijders, die dan weer gesteund werden door de Turken.

De DUBBEL-ZINNIGHEID van dit “alles” is totaal vergelijkbaar met de toestand van 1-9-1939, toen de gezworen vijanden “Duitsland en Rusland” (fascisme tegen communisme) een vredesverdrag hadden getekend, waarbij Polen in TWEE STUKKEN werd verdeeld
Ook nu verwacht ik mij ook aan een soort verdeling van Syrië, waarna er “misschien een jaar vrede zal komen“, zoals in de periode van Oktober 1939 tot Mei 1940…

Erdogan zegt daarbij letterlijk : “Zoals de IS-terreur in Parijs bewezen is door het vinden van een vervalste Syrische paspoort naast het lijk van een zogezegde zelf-ontplofte IS-terrorist en zoals Frankrijk daarmee het recht had verworven om in Syrië te bombarderen, zo ook is - volgens Erdogan - bewezen dat de PKK-strijders de dubbele aanslag hebben gedaan, omwille van DNA-bewijzen en zo ook vind hij dat hij het recht heeft om Syrië binnen te vallen.

Zoals de aanslagen in Parijs geen spectaculaire ween-scènes veroorzaakten, zo ook zijn die er nu wel in Turkije. "Zijn het deze keer echte doden? Of zijn het betere acteurs?", denk ik dan...

NIETTEMIN wil ik dus inderdaad wedden voor 100 euro. Ik doe de formulering in het Engels, omdat ik ook wil dat de Engelstaligen "deze voorspelling" zien en ze dan ook kunnen zien of het echt is gebeurd is. Mogelijk kunnen zelfs hun oordeel uitspreken over de winnaar van de weddenschap.

17:24 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

12-02-16

Op 9-11-2016 stort het US-verkiezings-systeem in elkaar, exact 27 jaar na de VAL v/d MUUR

A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS..
a.jpg 

15:00 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

29-01-16

BUSH DID 9/11, aldus JUSTIN BIEBER

aaaaaaaaaaaa.jpgAls zelfs een kinder-idool zoals JUSTIN BIEBER toont dat BUSH de WTC-aanslagen heeft gedaan, wie durft dan nog zeggen dat hij het niet heeft gedaan,

Ook bij de film "Back to the future uit 1985" zijn er heel wat verwijzingen naar de komende 9/11.

19:51 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

27-01-16

Moet ik 1.000 euro betalen aan de NASA voor hun Challenger-filmpje?

aaaaaaaaaaaaa.pngNeen, want er zijn geen beelden dat de "raket" 17 seconden omhoog gaat. Er is immers een DIRECTE ONDERBREKING na enkele seconden en daarna is er geen referentiepunt meer is en kan het dus ook een filmpje zijn van een horizontale vlucht.

Zoals het verhaal over de O-ringen veel mensen heeft overtuigd dat de Space Shuttle echt 73 seconden omhoog ging, waarna er 7 doden vielen op 27-1-1986,  zo ook geloven de meeste mensen nu dat er één dode is gevallen in O-regon op 27-1-2016, exact 30 jaar later en dat er ook 3 doden vielen met de Apollo-1 op 27-1-1967..

Ook het verhaal van de asiel-zoeker die een meisje tegen zijn penis heeft gedrukt in een zwembad in Koksijde, komt mij eigenaardig over... Cock-site?

Er is ook nog de LINKE zaak bij de onbestuurbaarheid van LINKE-BEEK, waarbij nu ook een oud-burgemeester van moord wordt beschuldigd.

19:44 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | |

25-01-16

Ik geef 1.000 euro voor het eerste bewijs/GSM-film van IS-SCHOT-wonde op 13-11-15

aaa.jpgZoals alle Romeinse Burgers “5 jaar lang” alleen maar konden OVERLEVEN door te doen alsof ze echt geloofden in de “spontane brand van Rome”, (niettegenstaande Keizer Nero aan de “slachtoffers” verbood om hun verbrande woningen te herbouwen, omdat hij hun grond had geconfisceerd voor zijn nieuwe paleizen…), zo ook durft GEEN ENKELE AMERIKAAN die op het TV-nieuws komt, PUBLIEKELIJK zeggen dat de WTC-aanslagen gebeurd zijn in opdracht van president BUSH, die daarom ook het alibi had gekozen om aanwezig te zijn in een kleuterklas. Hij gebruikte de kinderen als een “subliminale” kinder-gordel.

Heel de situatie is vergelijkbaar met de “Spaanse Overheersing in de Neder-landen”, toen de ouders gedwongen werden om hun kinderen op te voeden met een “positieve houding t.o.v. de Spaanse Koning”, ondanks het feit dat vele Vlaamse vaders waren vermoord door de Spaanse Soldaten.
Zo‘n kindje mocht dan op de “schoot“ gaan zitten van een “soort domme Bush/Sint in de kleuterklas“. Als het kindje dan onvoldoende geloofde in de “Goede Sint uit Spanje“, dan werden de kinderen “gekidnapt in de kidnapzak”, de vrouwen verkracht door de “zwarte pieten van de Marokkanen”, de mannen “gevierendeeld door de trekpaarden” en de huizen in brand gestoken.

Zoals de ouders “OOK NU NOG” tegen hun kinderen zeggen dat ze niet mogen liegen, terwijl diezelfde ouders ZELF liegen over zoiets achterlijks als “Sinterklaas uit Spanje/Turkije”, zo ook werd daarmee de “logische familiale eerlijke loyaliteit” volledig vernietigd.

Immers als ze liegen over zo’n onnozele dingen als Sinterklaas die maar één keer per jaar langskomt, wat zouden dan niet liegen over de belangrijke dingen, die maandelijks, wekelijks of dagelijks gebeuren?

Deze “Verdeel en Heers”-techniek wordt ook toegepast in het onder-wijs en zorgt al twee eeuwen voor de “perfekte laffe brave onder-danen“…

Ook in de Middeleeuwen (waar er nog GEEN sprake was van verplicht onderwijs) werden de mensen WEKELIJKS gedwongen om tijdens de “verplichte Zondagsplicht” mee te doen met de “totaal absurde leugens” over Jezus Christus, die geboren was uit de Moeder-Maagd-Maria(=MMM) en die verrezen was uit de dood en die daarna een hemel-vaart had gedaan…
Als men niet meedeed met het officiële geloof, riskeerde men de “brandstapel” of andere straffen.

Omwille van diezelfde ACHTERLIJKE bedreigingen moeten alle TV-journalisten, alle politiekers, alle proffen, alle kleuterjuffen, alle filmsterren, alle zangers, … NU meedoen met die onzin dat “IS-zelfmoord-terroristen” hebben toegeslagen in Parijs en in NYC, waardoor de WTC-gebouwen zijn ingestort.

Tien miljoen mensen in NYC weten dat er ZELFS geen vliegtuigen, laat staan IS-zelfmoord-piloten werden gebruikt bij de WTC-aanslagen, omdat ze “met hun eigen ogen” geen vliegtuigen in de WTC zagen vliegen en omdat ze NIEMAND kennen die een vliegtuig zag of hoorde aankomen, toen miljoenen mensen met “totale afschuw” keken naar de “arme mensen die door de hitte naar beneden sprongen” én er INEENS een explosie optrad in het tweede gebouw…

Tien miljoen mensen in Parijs weten ook dat er geen echte IS-zelfmoord-terroristen waren (noch de Salah Abdeslam, noch zijn broer, of wie dan ook…), want het was een “dril” met zogezegd 132 doden en 350 gewonden, waarbij er geen enkel GSM-beeld bestaat van een “echte schot-wonde”.

(PS. Ik geef ook hier 1.000 euro voor het eerste tegen-bewijs. Ik geef bovendien ook nog steeds 1.000 euro voor elke eerlijke WTC-vliegtuig-getuige of voor niet-vervalst youtube-filmpje van zo’n echte WTC-vliegtuig-inslag.)

Waarom kiest men ervoor om te beweren dat er minstens 480 mensen met schotwonden waren afgevoerd, terwijl er niet één mens een echte schotwonde had en niet één mens hiervan een GSM-filmpje heeft? Waarom koos men ervoor om “vervalste beelden te tonen van vliegtuigen die in de WTC-torens zijn gevlogen? Werd het anders te duidelijk dat de gebouwen waren ingestort door INSIDE-BOMBS, omdat er toch geen OUT-SIDE-vliegtuigen waren, waardoor bewezen werd dat het zeker een INSIDE-JOB was?

Waarom werd er een noodtoestand van 3 maand afgekondigd in Frankrijk en België? Dient het om te voorkomen dat het “verhaal over GEEN BEELDEN van ECHTE schot-wonden“ viraal zou gaan? Ik hoor van veel mensen dat ik “dit” niet mag denken, laat staan op papier mag zetten. Toch is dit mijn vrije meningsuiting, die door de Amerikaanse en de Franse Revolutie werd afgedwongen “tegen de wil in van de Rooms-Katholieke/Anglicaanse Kerk én de absolute macht van de Franse en de Engelse Koning”… Het ziet er naar uit dat men terug een “totale absolute dictatuur zal proberen in te stellen”, die veel erger zal worden als die van “Hitler en Stalin samen“…

Waarom beweerden “11 achterlijke leerlingen” dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat hij daarna naar de hemel is gegaan?
Het antwoord is dubbel. Enerzijds is daarmee “zogezegd” bewezen dat Jezus inderdaad een “god” is, want hij doet het onmogelijke. Anderzijds kan men daarmee ook controleren wie er echt meedoet met “dat achterlijk geloof” (, waarna men desgevallend de “afvallige honden” op de brandstapel kan vermoorden en/of folteren…)

Heeft men “louter toevallig” gekozen om de WTC-aanslagen te doen op 9/11/2001? Is het puur toeval dat de aanslagen in Madrid op 3/11/2004 exact 911 dagen later hebben plaatsgevonden ? Is het toeval dat vader-Bush op 9/11/1987 het nationaal noodnummer “911” heeft ingevoerd en dat hij een NWO-speech deed in de UNO op 9/11/1991? Is het toeval dat er ook weer 911 dagen verschil zijn tussen de aanslag op Pim Fortuyn en die op Theo VanGogh op 11/2/2004, terwijl Bush op die dag opnieuw werd verkozen tot president én terwijl “112“ dan weer het Europees Noodnummer is?
Het is natuurlijk geen toeval, maar het is vooral van “grote betekenis” dat de massa-media die altijd op zoek zijn naar “SPECIALE EFFECTEN” over heel deze cijfer-kwestie geen woord reppen…

DE LEUGEN MOET DUS ZO GROOT EN ACHTERLIJK ZIJN, zoals bij het islam-geloof dat stelt dat de profeet Mohammed van Mekka naar Jeruzalem is gevlogen met het VLIEGEND PAARD Borak, wat een soort kruising is tussen het “dak-paard van Sinterklaas” en het “vliegende rendier van de kerst-man, die in het Engels wordt benoemd als Santa Claus”.

Enkel bij de “GROTE ACHTERLIJKE LEUGEN” kan men controleren dat de “volgelingen” hun leider zullen volgen en niet hun “eigen verstand”.

Ikzelf wil mij, zoals een moderne Copernicus, verzetten tegen al die leugens en daarbij doe ik niet zozeer de aanval tegen de “éénmalige leugens”, maar veeleer tegen de vele beelden over zogezegde raketten die zogezegd langer dan 17 seconden omhoog gaan en hoger komen dan 2km.

PS. Ook hier geef ik 1.000 euro voor elk tegen-bewijs. Vliegtuigen, helikopters en ballonnen (soms in de vorm van een raket) die traag omhoog gaan tellen natuurlijk niet mee, omdat ze nooit hoger dan “de lucht“ kunnen komen.

Op 6-10-‘16 komt de Canadees JUSTIN BIEBER naar het Antwerpse Sport-Paleis en kan hij “mogelijkerwijs” zijn tekst over “BUSH DID 9/11” nog eens herhalen. Ik vind het zeer merkwaardig dat deze “jongeman van 21 jaar” BLIJKBAAR DE ENIGE ZANGER is die deze boodschap durft uitzingen en daarom vrees ik ook een beetje dat hij zijn leven in gevaar brengt met zo‘n uitspraak. Ik denk niet dat de man ouder zal worden dan 27 jaar.
Opmerkelijk bij deze kwestie is ook het feit zoon-Bush geboren was op 6-7-1946, waaruit blijkt dat hij verwekt is op 6-10-1945. Het bewuste optreden van Justin Bieber op 6-10-2016 in Antwerpen valt dus samen met de “71ste verjaardag van deze verwekking”. Bovendien vieren we nu ook de 431ste verjaardag van de val van Antwerpen (door de Spanjaarden) in 1585. Vlak ervoor waren bijna alle Antwerpse Schepen doorgevaren naar Amsterdam en deden deze schepen ook mee bij de “definitieve doodsteek van de Spaanse Armada” in 1588, waardoor de Engelsen de “rulers” van de Oceanen werden en zelfs de “New Amsterdam”-colonie hadden overgekocht en omgedoopt tot New York, waar ze in de “Wall Street” besliste om de Nederlandse Daalder, d.i. de DOLLAR, te gebruiken als betalingsmiddel en dus niet de Britse Pond.

Mogelijk zal Europa bij de 100ste verjaardag van de “miljoenen-doden-Slag van Verdun van 1916” definitief beslissen om de OLIE-DOLLAR te vervangen door OLIE-EURO.
Mogelijk wordt Europa zoals bij het “verdrag van Verdun” na de dood van “Karel De Grote” toen Europa werd ingedeeld in 3 grote blokken, terug één groot hecht blok, van hier tot aan de Stille Oceaan, The PACIFIC.

Eén ding is heel duidelijk de “Rode Duivels” zullen Europees Kampioen worden in 2016, als nabetaling voor al die “overdreven paniek” in Brussel, waar men “drie dagen de metro heeft stil gelegd én ook de scholen één dag heeft dicht gedaan én ook het nieuwjaarsvuurwerk heeft afgelast, wat natuurlijk groot internationaal nieuws was, waardoor er veel minder toeristen kwamen, in de hoop dat er daardoor ook veel minder terroristen zouden komen.

Als men ziet hoeveel veiligheidsmaatregelen er zijn genomen sinds de WTC-aanslagen van 9/11/2001, dan kan men bijna niet anders dan geloven in de echtheid van die “gekaapte vliegtuigen die in de WTC-torens zijn gevlogen”?

q.jpgAls men ziet hoeveel militairen er op de straat rondlopen en hoeveel keer al een voetbalwedstrijd, een metro-verbinding, een schooldag is uitgesteld, dan kan men bijna niet anders dan geloven in de echtheid van de zelfmoord-aanslagen in Parijs op 11/13/15, ook al weet men zeer nadrukkelijk dat de “beelden over het doodschieten van de liggende moslim-politie-man Merabet op 7-1-15 een totale fictie was, omdat er geen weerslag bij AK-47 en bij het hoofd van de politieman was en dat er ook geen bloed op de grond was.

Op dezelfde manier geloven de moslims en de kristenen zeer sterk in de echtheid van hun God, omdat er zo veel “gelovigen” tot hem bidden.
Men kan zich niet voorstellen dat “zoveel mensen” ofwel doen alsof ze met God spreken, ofwel in de waan leven dat ze met God spreken, terwijl daar niks van aan is…

Het is daarom GODGEKLAAGD dat de enkele niet-moslims die “openlijk durven lachen” met die mensen die dagelijks “geknield” zitten te spreken met hun zogezegde God in de richting van Mekka, ZELF niet het lef hebben om te twijfelen aan de echtheid van alle zogezegde zelfmoord-piloten op 9/11/2001 én de echtheid van alle zogezegde zelfmoord-terroristen op 13-11-2015...

Bovendien is het ook GODGEKLAAGD dat de enkele moslims die “openlijk durven lachen” met het achterlijke geloof dat er zelfmoord-piloten en zelfmoord-terroristen hebben toegeslagen in NYC en Parijs op 9/11/2001 en 13-11-2015, ZELF niet het lef hebben om te twijfelen aan de echtheid van het “vliegend paard van Mohammed” of aan het bestaan van God…

Zoals de TV nooit de waarheid kan vertellen over “het bedrog van de Sint”, omdat sommige kijkers daarin geloven, zo ook kan de TV nooit vertellen dat de hemelvaart van Jezus Christus of de hemelvaart van Mohammed met het vliegend paard Borak een absurde leugen is, zoals ze ook moeten zwijgen over de “ware aard” van de moon-walk van Neil “kneel” Armstrong op de maan(dagnacht van 21-7-1969)…

19:43 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

Het doorbreken van de geluidsmuur is FAKE

a.jpgGeen enkel vliegtuig vliegt sneller dat de “helft van de geluids-snelheid in de lucht ter plaatse”.
Het doorbreken van de geluids-snelheid is totaal onmogelijk. Men kan wel ongeveer de “helft” van de geluids-snelheid halen. De samengedrukte molecules veroorzaken een “plaatselijke dichtheidsverandering” die zich als een drukgolf verplaatst. Bij de “helft van de geluidssnelheid” ontstaat een merkbare “geluidsknal”, die heel de tijd te horen is in de nabijheid van het vliegtuig, zolang het vliegtuig aan de “halve geluids-snelheid” blijft vliegen.
De gedachte dat men met een nog hogere snelheid MINDER WEERSTAND zou krijgen, terwijl men op dezelfde hoogte blijft (en dus met dezelfde soort molecules wordt geconfronteerd) is TOTAAL ABSURD…, omdat een hogere snelheid automatisch betekent dat men “in dezelfde tijd” meer afstand aflegt en dus tegen meer molecules botst die DAARDOOR voor meer afremming zullen zorgen…

Eenzelfde fenomeen ziet men ook bij het springen uit een vliegtuig. Er ontstaat een “terminale valsnelheid” die men niet echt kan overschrijden.
De bewering dat Felix Baumgarter vanuit een “heliumballon van 30 km hoogte” door de geluidsmuur is gevallen, is dus ook absurd.
Hij zit daar wel in een gebied met lichtere en snellere molecules dan op zeeniveau, maar de bereikte snelheid van 1.300km/u is ook ‘daar’ maar de “helft van de geluids-snelheid op die hoogte”…

Op zeeniveau bedraagt deze geluids-snelheid zo’n 1.200km/u=340m/s. Op “15km hoogte” bedraagt het zo’n 2.000km/u.

Dit is een gevolg van het feit dat lichte moleculen zoals waterstof (H2) en Helium(He) bij de botsing met een zwaardere molecule zoals stikstof (N2) of zuurstof (O2) met een grotere snelheid wegbotsen dan de snelheid van de zwaardere molecule. Gemiddeld zullen er dus veel meer trage molecules op zeeniveau zitten, dan op 10km hoogte.

Dit alles volgt uit de wet van “actie en reactie”, waarbij de reactie-kracht van de eerste molecule gelijk is aan de actie-kracht van de tweede molecule, maar tegengesteld in richting.
Bij zo’n botsing geldt dan “F=m*a=F1=F2=m1*a1=m2*a2”
Bij eenzelfde kracht zal de “versnelling of snelheidsverandering” dus het grootste zijn bij de lichtere molecules…

Om hogervermelde redenen ligt het dus ook voor de hand dat men dus veel minder wordt afgeremd op een hogere hoogte.

Men kan alzo nooit sneller dan 600km/u voor een TGV (of een laagvliegende F16). Op een hoogte van 10km haalt men ook niet meer dan 1000km/u, zoals men op 15km ook nooit sneller gaat dan 1.200km/u, ook niet met een Concorde.

Al die verhalen dat men sneller gaat dan de geluidsmuur of geluids-snelheid is ABSURD. De bewering dat men vervolgens zelfs 30-keer sneller kan dan de geluids-snelheid is TOTAAL ABSURD, maar het wordt wel geloofd, aangezien men “die“ snelheid nodig heeft voor een “ruimtebaan rond de aarde zoals bij de I.S.S.-ROCK-E.T.…

 

19:25 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

17-01-16

Gouden schoen(-tje) voor Asse-poes en Sven Kums uit Asse.

a.jpgZoals de “passende poes” van Asse-poes-ster door de PRINS beloond werd met een “gouden MUIL-tje”, zo kreeg de “passe(re)nde SVEN Kums uit het Brusselse Asse een “gouden schoen” voor zijn CUMSHOT, zijn snikkel-goal (met zijn jonge-heer) en zijn jeugd-prestaties in DIL-d’o-BEEK.

Zoals “de tweede plaats” voor LAURENT Lepoître verwijst naar het Franse Poîtiers, waar de overwinning-op-de-islam door koning Karel Martel in 732 nog als “prioritair” werd gezien, zo ook beschouwt men de extra-waakzaamheid bij de opening van het Brusselse auto-salon door PRINS LAURENT als niet-prioritair, alhoewel dit “officieel” wel de plaats was waar de IS-terroristische “aanslagen van VRIJDAG DE DERTIENDE november 2015 in Parijs” waren voorbereid.

Zoals de Westerse media fanatiek opkomen voor de “vrije-menings-uiting” bij de Mohammed-CARTOONS van CHARLIE-HEBDO, zo ook tonen ze “samen met de Belgische Voetbalbond” een totaal gebrek aan GEZOND BOEREN-VERSTAND bij het verbod van de “FRIDAY-THE-THIRTEENTH-TYPHO met de onthoofde Anderlecht-speler Steven DeHoer/DeFour” én bij het speel-verbod voor de “ge-MUIL-korfde” Nico Raman tegen de “Roze janetten van Anderlecht” omwille van zijn kort liedje over “alle BOEREN zijn homo”, terwijl hét Carnavals-liedje over “Al wie dat niet springt, is homofiel” zonder problemen wekenlang in de Vlaamse TOP-TIEN had gestaan in 2000.

Zoals het spel “schaar, steen, papier” van toepassing was bij de zogezegde anti-homo-IS-zelf-moord-terroristen uit Molen-(STEEN)-Beek, die hun bom-gordels maakten in SCHAAR-beek, terwijl een Brusselse Kamikaze-Rider ondertussen een zogezegde Martelaars-BRIEF had schreven met de aankondiging dat hij militairen en politie-mannen gingen doodschieten op de SILVESTERS-nacht(= oudejaarsnacht), omdat de recente moord op SILVIO Aquino gebeurd was door “gangsters die zich verkleed hadden als politie-mannen” en de media hadden gemeld dat de “onbekende dode langs de Nederlandse autosnelweg” erg geleek op de procedure-advocaat RIeDER en SVEN MARY, die uitgerekend nu de advocaat is geworden van “Salah Abdeslam, de meest gezochte zelfmoord-terrorist van Vrijdag 13-11-15”, nadat deze SVEN reeds op 13-12-11 in het internationale nieuws was gekomen bij de terreur-aanslag met 5 (jonge) doden in Luik door de zogezegde zelf-moordenaar Amrani, nadat de “homo” Elio di Rupo de week ervoor premier was geworden op 6-12-11 als verwijzing naar het oorspronkelijke Sinterklaas-verhaal waarbij de jonge kinderen eerst werden gekidnapt en dan “geslachtelijk” werden bewerkt om ze later op te eten als er hongersnood kwam.

En zoals SVEN Kums zijn “Gouden Schoen” opdroeg aan zijn voetballende neef Gregory Mertens, die men speciaal liet sterven op 30-4-2015, omdat dit overeenkwam met 70ste verjaardag v/d HIT-lers dood van 30-4-1945, zo ook kwam Merkel in 2015 met haar “Wir schaffen das”-verhaal en kan men het HITLER-boek “Mein Kampf” nu vrij kopen, omdat de Tweede Wereld-oorlog inderdaad 70 jaar geleden werd beëindigd.

Het is evident dat DEZELFDE technieken die door HITLER werden gebruikt om zijn hele bevolking GEK TE MAKEN VAN WOEDE TEGEN de "zogezegde communistische" aanslag in 1933 bij de brand van de Rijksdag, (waarma hij de bevolking terug pro-communistisch maakte in 1939 met de zogezegde aanval van Polen tegen Duitsland om ze daarna terug anti-communitisch te maken in 1941 bij de inval in Rusland…), ook nu weer worden gebruikt bij de vermeende Russische MH17-aanslag en bij "vermeende" IS-aanslagen. Immers eerst was men anti-Russisch (door de anti-homo-houding van Putin), dan weer PRO-IS (omdat ze aanval deden tegen Assad), dan terug ANTI-IS met de oorlog in Syrië, waarbij het Westen de anti-IS-acties van Putin officiëel steunt…
Het doel heiligt de middelen, zou Machiavelli zeggen..

17:23 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |

07-12-15

Uitreiking v/d 50 euro wordt 2 maanden uitgesteld (tot na de examens)

CVnACf0W4AAs9nm.jpg small.jpegDe voorbije weken gaf ik 10-keer 5 euro aan mensen die een filmpje toonden van een raket die langer dan 5 seconden omhoog ging. (bvb hier en hier.)

Vanaf 1-7-2015 beloofde ik “50 euro” voor de BESTE BENADERING v/e  (theoretische) “17 seconden-raket-opstijging”.

Anderzijds geef ik nog steeds 1.000 euro voor ELK “echt” bewijs van een raket die vanaf zeeniveau hoger zou komen dat 2km en/of die langer dan 17 seconden zou opstijgen… Omdat geen enkel mens “onbeperkt 1.000 euro” kan blijven uitdelen, had ik eraan toegevoegd : “Als het moet, tot aan het bankroet…”
 
Omdat ik had gezegd én geschreven dat een JURY uiteindelijk de 50-euro-beslissing zou nemen, onafhankelijk of het (volgens mij) “wetenschapelijk” JUIST was of niet, bleven er toch veel filmpjes opduiken die “zogezegd bewezen dat de opstijging LANGER duurde dan 17 seconden”.

Daarenboven zijn er nog maar enkele jury-leden beëdigd én werd het minimale aantal van “12 gezworenen” nog niet bereikt.

Om aan al deze onduidelijkheden een einde te maken, wordt de definitieve uitspraak over “50 euro voor het beste filmpje van een langdurige raket-opstijging” uitgesteld met TWEE MAANDEN. In de aanloop naar 6-02-2016 hoop ik dat er toch minimaal “12 mensen” zullen toetreden tot de JURY…

Het is evident dat een “BALLON in de VORM van een RAKET“, die langer dan 17 seconden omhoog gaat, niet in aanmerking komt voor het krijgen van “1.000 euro”, MAAR als het wordt uitgekozen door de JURY, dan zal ik éénmalig 50 euro uitbetalen…
Ook vliegtuigen, drones en helikopters, die gebruik maken de lucht tellen niet mee, maar als de JURY uiteindelijk kiest voor "deze dingen", zal ik toch de “50 euro” geven…
Het is ook evident dat men het filmpje over een “vuurpijl die 5 seconden stijgt“, kan vertragen tot 20 seconden. Ook zo’n filmpje kan de prijs van de JURY winnen, al hoop ik dat de jury “ge-alarmeerd” zal worden door de “slechte kwaliteit” v/h filmpje…
Ook andere beeld-montages zijn mogelijk, maar tot nog toe zag ik geen overtuigende beelden van “langer dan 17 seconden raket-opstijging” zonder beeld-onderbreking én vertrekkend van de grond (van rond het zeeniveau)…

PS1. Veel mensen hadden ook problemen met het feit dat ze niet inzagen dat een raket (vertrekkend vanaf de grond van Cape Canaveral) niet hoger zou kunnen komen dan 2 km, als een ballon én een vliegtuig én een helikopter én een drone dat “bewijsbaar” WEL KUNNEN…
Antwoord : “Die dingen maken gebruik van de helium, vleugels en de lucht…”

PS2. Er zijn ook vele mensen die dezelfde filmpjes hebben “gepost”. Als zo’n filmpje zou winnen, dan gaat de “50 euro” naar de persoon die de eerste posting deed. Maar als die zich niet meldt binnen de 10 dagen (tot 16-02-2016), dan gaat het naar de volgende persoon…

PS3. De “50 euro” voor een filmpje van de beste benadering van 5-minuten-gewichtloosheid, wordt sowieso uitgesteld tot na 16-02-2016, omdat de meeste deelnemers/jury-leden zich GEEN VIJF MINUTEN kunnen/willen concentreren…)

PS4. Zoals Obama zijn Santa-Claus-speech deed over de "niet-zwarte" IS-zelfmoord-terroristen op 6-12-15, zo ook was er "gelukte Raket-lancering" met kerst-cadeaus...

16:28 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook | |

28-11-15

België gaat de DAVIdS-CUP winnen (na 1-2 achterstand)

a.jpgZoals aanslagen-in-Parijs op VRIJDAG-de-13de november 2015 “speciaal” begonnen in de “Stade-de-France” om 21.25u, nadat er één minuut van applaus-zonder-voetbal was geweest te Brussel in de “39ste minuut v/d wedstrijd tussen de Rode Duivels en de ‘Blauwe’ Italianen (=Azuris)” als eerbetoon aan de “39 (Italiaanse) doden bij het Heizel-drama van 29-5-1985”, zo ook was de Apollo-13-raket vertrokken op 13.13u vanaf platform-39A en sukkelde het in de problemen op 13-4-1970 om 21.07u, na een zogezegde vlucht van 55uur, 54minuten en 53 seconden (én “52” hondersten van één seconde) met de woorden : “Houston(=huge town), we have a (huge) problem”…, en zo ook was er een “HUGE PROBLEM” in de Bataclan bij het concert van de “EAGLES of DEATH METAL” met de lead-zanger Jesse “Devil” HUGHES en zijn afwezige mede-oprichter JOSHUA(=Jezus) HOMME(=mens) als META-taaL-verwijzing naar de SATANische moordpartij door de “afwezige” Charles Man-son(=Mensen-zoon) op de hoogzwangere filmster Sharon Tate tijdens de “Summer of sixty-nine”, nadat “in diezelfde zomer” Neil “kneal” Armstrong had gesproken over “The EAGLE has LANDED” en hij daarna zogezegd op de maan had gewandeld op maan-dag 21-7-69, toen de BRUSSELAAR Eddy Merckx zijn eerste gele trui aan koning Boudewijn schonk, wiens naam - na zijn dood in MORT-IL/MOTRIL - werd gebruikt om het “Heizel-stadion“ te her-dopen tot “Koning-BOUDewijn-stadion“, als knipoog naar de uitspraak van president Kennedy uit I96I, die zei: “If I would say that we would go to the moon, … before this DECADE(=10.000jaar of 10dagen en dus NIET 10 jaar) is out, then we must be BOLD(=BOUD)”.

Zoals Kennedys geboortedatum van van 29-5-1917 tijdens de Eerste Wereld-Oorlog werd gebruikt om speciaal “39 doden“ te genereren op 29-5-1985 in het 40-ste jaar na het einde v/d Tweede Wereld-Oorlog, zo ook werd zijn sterfdatum van 22-11-1963 gebruikt om Brussel om te toveren tot een BELEGERDE STAD, exact 52 jaar later.
Immers zoals 39 gelijk is aan “3 maal 13“ en zoals 52 gelijk is aan “4 x13“, zo ook zijn de AREA-51 en de B52-bommenwerper een subliminale knipoog naar de 52 weken in een jaar én de 52 kaarten in het kaart-spel, waarmee men mogelijk de toekomst kan bepalen.
Zoals de uitdrukking “als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel” ontstond uit de opeenvolging van de Parijse Opstand tegen de Engelsen én de Belgische Frans-talige Opstand tegen de HOLLANDSE Koning in 1830 (exact 185 jaar geleden), zo ook werd werd “de noodtoestand van Parijs afgekondigd door HOLLANDE” en gevolgd door de “noodtoestand in Brussel”, waarbij men alle “69” metro-stations en alle scholen werden gesloten uit angst dat “SALAH“ een SALA-fistisch pamflet zou kunnen uitdelen waarin hij zou beschrijven hoe hij én zijn broer helemaal geen islamitische zelfmoord-terroristen kunnen geweest zijn op Vrijdag-de-dertiende, omdat “de Vrijdag“ de dag is van het “vrijdag-gebed“ is én niet kan/mag gebruikt worden als een dag van de terreur…

Zoals de Belgische “Duivels” NR-1 staan in de voetbal-ranking, zo staat “The Devil” Hughes met zijn Bataclan-liedje nu ook NR-1. Het is alsof de “Duivel” ermee gemoeid is.

Zoals de Belgen na het Heizel-drama beloond werden met het winnen de Eurosong ’86 en het behalen van de WK-86-halve-finale, zo ook behaalde het Brusselse Anderlecht een merkwaardige overwinning op MOONaco in aanwezigheid van slechts één Belgische supporter, de Brusselaar Eddy Merckx.
Bij de wedstrijd van Brugge tegen NAPO-li was er geen enkele supporter toegelaten.
Ook bij de wedstrijd van LY-ON tegen AA Gent waren er geen Belgische supporters toegelaten én werd de wedstrijd gewonnen door de Belgen via een laat doelpunt van COULIBALY, wat dezelfde naam is als de “vermeende terrorist“ bij de HYPER-CACHER-winkel op 7-1-15.

Nu de Turken een Russisch vliegtuig hebben neergehaald, kan ook de Gentse burgemeester aan de Russische supporters van Sint-Petersburg (met Axel WIT-sel en de Gentenaar Lombaerts) verbieden om naar Gent te komen, waardoor Kums zijn ploeg nog eens met een CUMShot kan plaatsen voor de 8ste finale van de Champions League.
Opvallend is ook dat de Gentse ploeg reclame maakt voor de NAPO-LEON Games, waarbij de “LION KING” symbool staat voor de “liegende koning” en de “LEEUW van Waterloo” en dat Gent werd uitgekozen voor het winnen van de DAVIS-CUP waarbij het GROTE (Goliath) ENGELAND van MURRAY in de PAN zal worden gehakt door de “KLEINE DAVID”.
Zoals Engeland zich op 25-12-1814 definitief neerlegde bij de nederlaag tegen de US en zich daarmee voorbereidde op de overwinning tegen de Fransen in WATER-LOO van 1815, zo gaat de Franstalige DAVID (op zijn ééntje) de Engelsen verslaan…
Het is de eerste keer in 111 jaar dat België nog eens in de DAVIdS-cup staat.

Deze “111” hoort trouwens thuis in de lange reeks 3/11=aanslagen in Madrid, 7/1=Charlie-Hebdo, 7/11=Vlaamse-Feestdag, 9/11, 9-11, 11-11 en 13-11, waarbij de “ELEVEN” staat voor de “ELEVATIE, de weder-opstanding”, zoals bij de ELFJES en ELVIS, die nog steeds verder leeft (=LIVES, dezelfde 5 letters)

18:39 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | |

18-11-15

Ik geef 100 euro voor het eerste bewijs v/e geslaagde moslim-zelfmoord bij de 13-11-aanslagen

aaaaa.JPGZoals ik mijn campagne “tegen de officiële versie v/d 9/11-aanslagen” begon met “100 euro voor een eerste bewijs dat er een moslim-zelfmoord-terrorist in de WTC-gebouwen was gevlogen” én ik veel agressie kreeg toen ik argumenteerde dat het “vinden van een Arabisch paspoort naast een vliegtuigmotor bij de WTC-puinhopen” geen echt bewijs vormde (,omdat “het paspoort” er achteraf kon zijn neergelegd), zo ook heb ik NU veel last met de mensen die 100 euro van mij eisen, omdat het “vinden van een Syrisch paspoort naast het lijk van de zogezegde zelfmoordterrorist in Parijs op 13-11-2015” opnieuw VOOR MIJ geen “echt bewijs vormt”, ook al zeggen “mijn eisers” dat het “voor hen” onmogelijk is dat men er achteraf een “VALS paspoort” zou hebben neergelegd…

Zoals ik mij afvroeg of de “zogezegde vliegtuig-zelfmoordpiloten” misschien toch geen “aarzeling” hadden getoond bij hun “laatste vlucht naar het vele bloed van HUN 70 maagden” en ikzelf tot de constatatie kwam dat alle WTC-vliegtuig-getuigen allemaal “CRISIS-ACTORS” waren én dat de zogezegde beelden van de WTC-vliegtuigen allemaal getrukeerd waren, zo ook zal ik (waarschijnlijk) opnieuw tot de conclusie moeten komen dat er helemaal geen “mannen met zelfmoordgordels om hun eigen lijf” ZELF zelfmoord hebben gepleegd (en dan zal ik opnieuw mijn beloning, zoals bij de WTC-vliegtuigen, verhogen tot 1.000 euro voor elk bewijs van een zelfdoding door een islamitische zelfmoord-terrorist …)

Ook bij de aanslagen van Charlie Hebdo waren er heel veel vragen over de echtheid van het doodschieten van mensen door “gemaskerde (moslim-)mannen” en daarom toonde men “uiteindelijk” het filmpje van het doodschieten van de “liggende moslim-politie-man”, waarna zijn eigen vrouw “breed-lachend op TV” een oproep deed tot kalmte…
Ik was totaal in shock. Ik dacht even dat deze vrouw “in echte maffia-stijl” de opdracht had gegeven om haar eigen man te vermoorden, zodat ze daarna officieel kon gaan trouwen met haar nieuwe man.
Toen ik vervolgens de beelden bestudeerde van de “executie van de liggende politie-man”, besefte ik dat het ALLEMAAL CRISIS-ACTEURS waren. Dus, niet alleen de breedlachende vrouw, maar ook de twee gemaskerde mannen én zelfs de “politie-man op de grond”.

Immers, als een schutter een AK-47/Kalasjnikov LOSJES in één hand heeft en hij haalt de TREKKER OVER, dan ontstaat er een gigantische weerslag waarbij het geweer omhoog vliegt.
Bovendien moet ook het hoofd van het slachtoffer een zichtbare beweging krijgen nadat de schedel door de kogel werd geraakt én moet er ook bloed vloeien, nadat de “dader“ nog eens passeert bij het lijk…
Dit is echter niet wat men ons toonde.

PS1. Natuurlijk is DIT ALLES een “FALSE FLAG” zoals bij de WTC-aanslagen en daarom ook werd de minister van Binnenlandse Zaken “meneer VALLS” gepromoveerd tot PREMIER, als rechthand van HOLLANDE….
FALSE-FLAG=VALSE-VLAG.
Immers zoals de El-CIAda en ISIS in het leven werden geroepen door de USA om de MOSLIMS belachelijk te maken met hun onzinnige moord op mensen in de WTC-torens en bij evenementen zoals voetbal en muziek-optredens, zo ook werd deze meneer VAL(l)S ook speciaal uitgekozen voor deze job, waarbij hij verdedigt dat er een islamitische zelfmoord-terrorist werd tegengehouden aan het “Stade de France” en waarbij die man dan ter plaatse zelfmoord pleegde zonder dat hij iemand kon meenemen in de dood…
In elke voetbaltempel en zeker op plaatsen waar de Franse President passeert staan er honderden camera’s….
TOON MIJ “als eerste” een beeld van “deze feiten” en ik geef u “100 euro”, ook al zou juist blijken dat het helemaal geen zelfmoord-aanslag was… (en zou blijken dat men er achteraf een VALS paspoort naast legde…)

19:35 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook | |

15-11-15

FACEBOOK en (Rode) DUIVELS veroorzaakten de AANSLAGEN-in-PARIJS

a.jpgZoals Parijse aanslagen duidelijk werden door de “wapen-stilstand van 10 seconden op het voetbalveld” tussen de Duitse en de Franse Voetballers, toen er twee bommen buiten “de Stade de France” ontploften, zo ook was er op DATZELFDE MOMENT “één minuut wapen-stilstand” tijdens de wedstrijd van de RODE Duivels tegen de Italiaanse Azuri’s(=BLAUWEN) ter nagedachtenis van de 39 (Italiaanse) doden bij het Heizel-drama van 29-5-1985...

In tegenstelling tot de WTC-aanslagen waarbij president Bush in “zijn kleuterklas bleef zitten“, verliet president Hollande zijn zitplaats. Beide presidenten hadden een perfect alibi voor het geval men hen zou beschuldigen dat zijzelf de terroristische activiteiten hadden georganiseerd én dat zijzelf de zaak “seconde per seconde” aan het opvolgen waren tijdens de geplande uitvoering…

Zoals de Fransman Platini tijdens die bewuste EC-finale een “gefikste” penalty kreeg om te zorgen voor een Italiaanse overwinning ter “nagedachtenis van 39 doden“, zo ook mocht Frankrijk de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Wereld-Kampioen Duitsland winnen.

Bovendien behaalde Platini de EK-84-titel in Parijs én de derde plaats bij het WK-86 tegen België...

Dé WK-prachtprestatie van de Belgen in ’86 was dan weer een nabetaling voor de vele doden die er in België waren gevallen door de “zogezegde slechte werking” van de rijkswacht bij de “Bende van Nijvel” (28 doden), dor de “zogezegde slechte werking” van de Belgische Voetbalbond bij het Heizeldrama(39 doden) en door de “zogezegde slechte werking” van de Brusselse Brandweer bij de C.C.C.-aanslagen (2 doden) in 1985…, terwijl ZOWEL de rijkswacht, de brandweer ALS de voetbalbond “juist moedwillig” zorgden voor al die doden, omdat HET de “40ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereld-Oorlog" was, waarbij het STAY-BEHIND-GLADIO-NETWERK nog eens “in actie” was “geschoten”…

Om diezelfde reden krijgen we nu bij de 70ste verjaardag opnieuw te maken met zo’n terreur-aanslagen, die nu NIET van de “zogezegde extreem-linkse” of “zogezegde extreem-rechtse” kant komen, MAAR van de “zogezegde islamitische” IS, wat natuurlijk een cover is voor de “nieuwe Gladio”….

Zoals de US openlijk toegeven dat zijzelf El-Qaeda(=El-CIA-da) en IS(=Insolvent State) hebben gecreëerd, zo ook negeren de massa-media DEZE simpele feiten en doen ze het voorkomen dat deze “nieuwe 9/11” weer GEEN INSIDE-JOB is…

Is het toeval dat de Spaanse Aanslagen van 11-maart-2004 plaats hadden op de 911ste dag na de 9/11/2001-aanslagen in NYC en dat er de dag daarna een “grote wedstrijd” was tussen Madrid en Bayern Munchen, waarna Madrid meermaals de Champions League won en Spanje niet alleen het EK-2008, maar ook het WK-2010 en zelfs het EK-2012 won?

Is het toeval dat er “na de bom-aanslagen in Londen op 7/7/2005” een weder-opstanding kwam van het Engelse Voetbal met Champions-League-titels voor het Londense Chelsea?

Is het toeval dat Canvas op de dag na “vrijdag de dertiende” uitpakte met de leadzanger van ARSENA(a)L en met de OORLOGS-film “Paths of Glory”, waarbij onomwonden wordt verteld dat de soldaten werden gemotiveerd om UIT hun loopgrachten te komen, doordat ze door eigen artillerie moedwillig werden beschoten…
(Dit leidde uiteindelijk tot soldaten-opstanden, de Russische Revolutie van 1917 en de Duitse Revolutie van 1918, die een einde maakte aan de Eerste Wereld-Oorlog, wat leidde tot een grotere sociale verbetering voor de Westerse Mens met de VOLKS-wagen van Hitler…)

Zoals de Belgische voetballer CARRASCO een “fabelachtige dribbel” mocht doen en daarna een subtiele pas mocht geven aan de Belgische “Voetballer van MARSEILLE”, die daarop prompt de bal naast de paal binnenstampte, zo ook “reageerde” het Franse Publiek in de wandelgangen met het “stampend” zingen van de “MARSeillaise”, waarin men be-zingt dat men ZIJN BLOED en ZIJN CARCAS wil geven voor het VADERLAND…

Is het toeval dat de lead-zanger van de “Eagles of Death Metal” optrad in de BAT-A-CLAN, terwijl hij gekend is onder zijn bijnaam : “THE DEVIL”.

Is het toeval dat de actie van de kleine Tommelein tegen het “grote facebook“, die begon op 21 SEPTEM-ber en die op 9-11 leidde tot een veroordeling voor facebook, nu gepareerd werd met een facebook-APP die actief werd tijdens de “aanslagen in Parijs”, terwijl ik juist schreef dat dit alles wees naar de “zogezegde" moon-walk van Neil ‘kneal’ ARM-strong, toen er eerst werd gezegd : “The EAGLE has LANDED”?

Is het toeval dat er uitgerekend nu een TGV in het WATER rijdt en dat er “10 doden zijn”? Of is dit weer een knipoog naar Water-loo? Ligt daar de reden dat men in het buitenland zegt dat de misdaden werden gepland vanuit Sint-Jans-MOLEN-BEEK en dat het “niets” te maken heeft met de “rellen” bij de film “BLACK”, die juist handelt over criminele bendes met een knipoog naar het feit dat onze “Rode Duivels“ meer “black en bruin“ zijn dan “WIT“?

Is het toeval dat men de paspoorten van de “zelfmoordenaars”(zoals bij de WTC-aanslagen) ongeschonden heeft teruggevonden? Waarom zouden die mannen trouwens de moeite doen om hun paspoort op zak te hebben als ze toch naar de hemel gaan?

Is het toeval dat dit alles gebeurde op “vrijdag de 13de” of 11/13/15 (d.i. Amerikaanse notatie) of is het een hint naar de Luikse aanslag op de “place-Saint-Lambert” door AMRani op 11-12-13?

 

17:54 Gepost door Mark Peeters | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende